Kogo reprezentuje osoba

Dudek Józef Wiesław

w KRS

Józef Wiesław Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Drugie imię:Wiesław
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejewski Adam, Chuderski Władysław, Cieślik Wojciech Józef, Gawlik Zygfryd Marian, Gręplowski Marian Szymon, Hebda Jan Ryszard, Juszczyk Henryk Kazimierz, Kania Zbigniew Piotr, Kosiba Sławomir, Krówka Jan, Kwinta Józef, Lach Dorota Maria, Leśniak Zygmunt, Leszczak Robert Wiesław, Leszczak Wiesław Józef, Małecki Leszek, Oprocha Jerzy Jan, Oprocha Sławomir Jerzy, Piegza Jan, Puchalski Marek Andrzej, Sowa Grzegorz, Szałajko Maciej Maksymilian, Szczurek Andrzej Piotr, Trzaska Tadeusz Rudolf, Waga Adrian Paweł, Waga Władysław, Waga Władysław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łyduch Henryk Ignacy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. All Polymers Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000342053
 2. Elwar Sp. Z O.O., Zabierzów − KRS 0000552029
 3. Obsługa Realizacji Inwestycji Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000172153
 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltor Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000153222
 5. Q-recycling Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000274349
 6. Regionalna Izba Gospodarcza Ziemi Krakowskiej, Krzeszowice − KRS 0000519637
 7. Wiek S.A., Kraków − KRS 0000050427

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Investpromotion Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000086733
 2. Klub Sportowy Victoria Kraków, Kraków − KRS 0000138924
 3. Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. Z O.O., Krzeszowice − KRS 0000073875
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Mysłowice − KRS 0000214452
 5. Miloo-electronics Sp. Z O.O., Stary Wiśnicz − KRS 0000133715
 6. N-vision Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000111723
 7. Pcs Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000048388
 8. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Warszawa − KRS 0000205318
 9. Przedsiębiorstwo Labtar Sp. Z O.O., Tarnów Opolski − KRS 0000109304
 10. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa − KRS 0000032870
 11. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Krakowski, Kraków − KRS 0000281263
 12. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Kraków − KRS 0000225038
 13. Tx Metal S.A. Likwidacyjnej, Kraków − KRS 0000395886

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Budowa i przebudowa oświetlenia na ternie Dzielnicy VIII – ul. Trockiego w Krakowie
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  a) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Budowa i przebudowa oświetlenia na ternie Dzielnicy VIII – ul. Trockiego. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej w tym: - przedmiaru robót stanowi zał. nr 8 do SIWZ: - mapy sytuacyjnej tras kablowych i pkt oświetleniowych - zał. nr 9 do SIWZ - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – zał. nr 10 do SIWZ. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. b) Wymagany okres gwarancji: minimalny 36 miesięcy gwarancji, a maksymalny 60 miesięcy. Oferty zawierające krótszy okres gwarancji niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
 2. Budowa linii kablowej 15 kV Zembrzyce Zarąbki w m. Zembrzyce, gm. Zembrzyce, pow. Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków
  Budowa linii kablowej 15 kV Zembrzyce Zarąbki w m. Zembrzyce, gm. Zembrzyce, pow. Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
 3. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ 1090 K Z DROGAMI GMINNYMI NR K120465 I K120467 W SOŁECTWIE JANGROT
  Zamawiający: Gmina Trzyciąż, Trzyciąż
  - wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia
  - montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych, narożnych
  - montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik do 15 kg
  - montaż uchwytów do wysięgników na słupie stojącym
  - montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, opraw soda - biała 150W
  - wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie
  - montaż bezpiecznika
  - montaż odgromników w liniach napowietrznych niskiego napięcia z przewodów izolowanych, z udziałem podnośnika samochodowego
  - montaż uziemień poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 0,80 m
  - montaż uziemień, mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
  - montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych
  - regulacja zwisów
  - prostowanie i znakowanie słupów żelbetowych pojedynczych, narożnych, krańcowych
  - montaż skrzynek - kompletnej szafy typu SON z wierceniem otworów o masie 30 kg
  - zagęszczanie nasypów ubijakiem mechanicznym
  - badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej
  - sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
  - badanie i pomiar skuteczności zerowania
  - badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej
  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, prace geodezyjne
  Szczegółowy wykaz robót wykazany jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Przedmiar jest integralną częścią SIWZ.
  W kosztach należy uwzględnić koszty związane z prowadzeniem robót tj.:
  - koszty organizacji placu budowy,
  - zużycia energii i wody,
  - dozoru budowy,
  - ubezpieczenia budowy itp.

  Przedmiot zamówienia obejmuje również następujące koszty:
  - Wykonawca przygotuje i złoży dokumenty dla właściwych organów, dotyczące zgłoszeń rozpoczęcia, zakończenia budowy i wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją robót.
  - Do wykonawcy należy pokrycie kosztów związanych z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wszelkich uzgodnień związanych z realizacją robót.

  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
  wykonania i odbioru robót. W przypadku zastosowania równoważnych - materiałów czy wyrobów budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed dokonaniem ich zamówienia/wbudowania uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego o możliwości ich zabudowania. Zamawiający po uzgodnieniu z Projektantem może udzielić takiej zgody pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów potwierdzających ich równorzędność.
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie powstałych podczas remontu odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. /t.jedn. z 2007r. Dz.U.Nr.39, poz.251, z poźn. zm./.
  Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty.
  Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 3-letniej gwarancji jakości.
 4. Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Makowie Podhalańskim ze stacji transformatorowej Maków Polany i Maków Działy
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Makowie Podhalańskim ze stacji transformatorowej Maków Polany i Maków Działy. Montaż nowych słupówoświetleniowych, montaż kabli, haków i uchwytów dlaprzewodów oświetleniowych na istniejącycy słupach energetycznych i nowych. Montaż i podłączania urządzeń odgromowych, uziemień poziomych i pionowych. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Inne osoby dla Dudek Józef Wiesław (51 osób):