Kogo reprezentuje osoba

Dudek Krystyna Bogusława

w KRS

Krystyna Bogusława Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krystyna
Drugie imię:Bogusława
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Raszyn (Mazowieckie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bogacka Ewelina, Bońska Janina, Buczek Emilia, Bukiewicz Eugeniusz, Bykowska Anna Renata, Ciołkiewicz Anna Maria, Gaca Elżbieta, Janasiewicz Magdalena, Janus Jolanta Bożena, Jastrzębska Barbara Małgorzata, Jastrzębska Renata, Jóźwiak Bogusława Maria, Kamińska Anna Urszula, Kamiński Zdzisław, Kamocka Monika, Kargiel Stanisław, Karwatowski Jan Franciszek, Liżewska Teresa Ewa, Makulski Bogdan Marian, Miecznik Edyta, Nowakowska Anna Renata, Ochman Ewa Beata, Rdzanek Iwona Małgorzata, Rymuza Krzysztof, Skowronek Barbara, Szek Stanisław Józef, Szulbińska Monika, Walczak Władysław Janusz, Wodzińska Grażyna Małgorzata, Wołczek Michał, Wuczkowska Maria Danuta, Wysmyk Katarzyna Dorota, Włodarczyk Aleksander Józef, Żak Waldemar, Zduńska Żaneta, Ziółek Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzki Maciej Roman

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aj Spetra Roman Dziadura Sp. J., Pruszków − KRS 0000280998
 2. Bank Spółdzielczy W Raszynie, Raszyn − KRS 0000044790
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Raszynie, Raszyn − KRS 0000182416
 4. Droga 3457 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000585550
 5. Elgrom Danuta i Jacek Gromek Sp. J.., Falenty Nowe − KRS 0000269240
 6. Farmed E. Bukiewicz Sp. J., Warszawa − KRS 0000050384
 7. Forum Gospodarcze Pruszkowa, Pruszków − KRS 0000081777
 8. Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Falenty − KRS 0000074456
 9. Fundacja Skarby Narodu, Warszawa − KRS 0000462425
 10. Klub Sportowy Raszyn, Raszyn − KRS 0000065449
 11. Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-raszyn, Rusiec − KRS 0000571844
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Pniach, Pnie − KRS 0000150573
 13. Pamar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000323026
 14. Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Raszynie, Raszyn − KRS 0000111853
 15. Spółdzielnia Rzemieślnicza W Piasecznie, Piaseczno − KRS 0000177493
 16. Stowarzyszenie - Konfraternia Mazowiecka Odznaki Św. Floriana Mazovia, Falenty − KRS 0000585899
 17. Stowarzyszenie Techniczne-tworzywa Sztuczne Stts, Reguły − KRS 0000177871
 18. Walform Sp. Z O.O., Rybie − KRS 0000624349
 19. Wemar Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000709816
 20. Wemar Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000724462

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Abc Pharma Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000129805
 2. Apofarm Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000032855
 3. Kancelaria Doradztwa Finansowego Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000347021
 4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 5. Mpk 928 Sp. Z O.O., Olszany − KRS 0000277230
 6. Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A., Ołtarzew − KRS 0000054071
 7. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmed Sp. Z O.O., Raszyn − KRS 0000024547
 8. Szpital Grochowski Im.dr Med. Rafała Masztaka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000478458
 9. Szpital Praski P.w. Przemienienia Pańskiego Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000468274

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 1 600 000,00 zł na pokrycie części zobowiązań SPZ ZOZ w Pruszkowie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 1 600 000,00 zł.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 3 560 618,00 zł
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Przedmiotem jest wykonanie: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego, przeznaczonego na spłatę przypadających w roku 2013 rat kredytów i pożyczek w kwocie 3 560 618,00 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemnaście złotych)
  1.1 Kredyt uruchamiany będzie w transzach w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego we wniosku złożonym z jednodniowym wyprzedzeniem. Ostateczny termin wykorzystania środków - do dnia 30.12.2013r.
  1.2 Karencja w spłacie I raty kapitałowej do dnia 28.02.2014r.
  1.3 Spłata kredytu (kapitał) następować będzie w okresach kwartalnych od dnia 28.02.2014 r. do 30.11.2019 r., w wysokości: I rata -165 618,00 zł, raty II - VII - 25 000,00 zł każda, raty IX - XII - 75 000,00 zł każda, raty XIII - XVI - 130 000,00 zł każda, raty XVII - XX - 200 000,00 zł każda, raty XXI - XXIV - 400 000,00 zł każda.
  Spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych od 31.12.2013r
 3. Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych, nr sprawy: ZP.2712.10.2013
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.06.2013 r. do 31.05.2017 r. Zakres zamówienia obejmuje m. in. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych Urzędu Gminy oraz 14 jednostek organizacyjnych Gminy, a także otwarcie i prowadzenie szacunkowo 10 000 rachunków indywidualnych dla osób fizycznych oraz prawnych. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych dla jednostek organizacyjnych Gminy dotyczy: 1. Szkoła Podstawowa w Komorowie Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów: podstawowy (budżet), pomocnicze: dochody samorządowej jednostki budżetowej 2. Gimnazjum w Komorowie Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów : podstawowy (budżet) 3. Liceum Ogólnokształcące w Komorowie Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów : podstawowy (budżet) 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie Al. Marii Dąbrowskiej 12 lok. 20, 05-806 Komorów: pomocnicze - socjalne (ZFŚS) 5. Szkoła Podstawowa w Michałowicach ul. Szkolna 15 , 05-816 Michałowice: podstawowy (budżet), pomocnicze: dochody samorządowej jednostki budżetowej 6. Gimnazjum ul. Szkolna 15 05-816 Michałowice: podstawowy (budżet) 7. Zespół Szkół w Michałowicach ul. Szkolna 15 , 05-816 Michałowice: pomocnicze - socjalne (ZFŚS) 8. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi ul. Główna 96 , 05-806 Komorów: podstawowe (budżet), pomocnicze - dochody samorządowej jednostki budżetowej 9. Gimnazjum w Nowej Wsi ul. Główna 96 , 05-806 Komorów: podstawowe (budżet). 10. Gminne Przedszkole w Nowej Wsi ul. Główna 52, 05-806 Komorów: podstawowe (budżet), pomocnicze: dochody samorządowej jednostki budżetowej 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Główna 96, 05-806 Komorów: pomocnicze- socjalne (ZFŚS) 12. Gminne Przedszkole w Michałowicach ul. Szkolna 13, 05-816 Michałowice: podstawowe (budżet), pomocnicze: dochody samorządowej jednostki budżetowej, socjalne (ZFŚS) 13. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Michałowice Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice: podstawowe (budżet), pomocnicze: socjalne (ZFŚS). 14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice: podstawowy (budżet), 3 pomocnicze. Zamówienie dotyczy kompleksowej obsługi rachunku budżetu Gminy Michałowice w planowanym okresie od 1.06.2013 r. do 31.05.2017 r. obejmującej co najmniej: otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy Michałowice (podstawowy i 8 pomocniczych) oraz otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy. Łącznie otwarte będzie 12 rachunków podstawowych i 21 rachunków pomocniczych. Zamawiający wskazuje, że umowa z Wykonawcą musi dopuszczać otwarcie dodatkowych rachunków pomocniczych dla ww. jednostek, w terminie późniejszym. W zakres zamówienia wchodzi również otwarcie i prowadzenie szacunkowo 10 000 rachunków indywidualnych dla osób fizycznych i prawnych. Prowadzenie rachunków związane jest z wdrożeniem przez Gminę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 391 z 2012 r., tj. j. z późn. zm.). W zakresie usługi oczekuje się od banku: - realizacji zleceń płatniczych (przelewów) do innych banków, - przyjmowania wpłat gotówkowych, - dokonywania wypłat gotówkowych, - możliwości deponowania środków na lokatach terminowych, - objęcia systemem bankowości elektronicznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, bez opłat za instalację lub użytkowanie. Obejmuje to instalację oprogramowania i ewentualnych urządzeń dodatkowych - np. tokeny, jeżeli system bankowości elektronicznej Wykonawcy ich wymaga, a także przeszkolenie wybranych pracowników. W Urzędzie Gminy dostęp do systemu bankowości elektronicznej musi być zapewniony na minimum 4 stanowiskach, w jednostkach organizacyjnych - na łącznie minimum 5 stanowiskach, - zainstalowania w Urzędzie Gminy terminalu do płatności kartami oraz przeszkolenia pracowników. W ramach czynności, o których mowa powyżej, Bank zobowiązany będzie w szczególności do: - udzielania na hasło Urzędowi Gminy i jednostkom organizacyjnym informacji telefonicznych o stanie rachunków i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez dodatkowych opłat, - potwierdzania wyciągiem stanu salda i dokonywanych operacji finansowych na rachunkach, bez dodatkowych opłat, - dokonywania przelewów wewnątrz Banku bez opłat, - automatycznego lokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat, - przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez dodatkowych opłat, - realizacji zleceń stałych bez dodatkowych opłat, a w szczególności obciążanie rachunku spłatami rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Urząd Gminy. Powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych, - wydania bez dodatkowych opłat kart płatniczych, w ilości do 15 sztuk, - wydawania bez dodatkowych opłat blankietów czekowych, w ilości do 20 sztuk miesięcznie, - wyznaczenia pracownika/pracowników Banku odpowiedzialnego za obsługę Urzędu Gminy i świadczenie ewentualnej pomocy w zakresie objętym umową, - naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach co miesiąc. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie automatycznie co jeden miesiąc lub co kwartał, jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M i współczynnika określonego w ofercie przez Bank. Stawka WIBID 1M będzie średnią z wybranego przez Wykonawcę okresu poprzedzającego wyznaczenie oprocentowania lub też będzie brana z określonego przez Wykonawcę dnia miesiąca poprzedzającego wyznaczenie oprocentowania. Stawka WIBID 1M będzie średnią z wybranego przez Wykonawcę okresu poprzedzającego wyznaczenie oprocentowania lub też będzie brana z określonego przez Wykonawcę dnia miesiąca poprzedzającego wyznaczenie oprocentowania.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4 233 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 233 000,00 PLN, przeznaczonego na przypadające w 2011 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  1. Kredyt uruchamiany będzie w transzach w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego we wniosku złożonym z jednodniowym wyprzedzeniem. Ostateczny termin wykorzystania środków - do dnia 30.12.2011r.
  2. Karencja w spłacie I raty kapitałowej do dnia 30.04.2012r.
  3. Spłata kredytu (kapitał) następować będzie w okresach kwartalnych od dnia 30.04.2012r. do 31.07.2014r., w wysokości: I rata - 453 000,00 zł, pozostałe dziewięć rat w wysokości 420 000,00 zł każda. Spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych od 31.12.2011r.
  4. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest sumie stawki referencyjnej WIBOR 3M i marży banku.
  5. Stawkę referencyjną stanowić będzie zmienna wyliczona jako średnia z 10 dni roboczych poprzedzających dany okres obrachunkowy stawka WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych.
  6. Marża banku będzie stała w umownym okresie kredytowania.
  7. O wysokości oprocentowania kredytu w danym okresie obrachunkowym Bank będzie powiadamiał Zamawiającego pisemnie.
  8. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała.
  9. Wykonawca- Bank naliczy jednorazową prowizję(określoną w ofercie)od kwoty wykorzystanego kredytu, płatną w momencie uruchomienia kredytu.
  10. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt 2.1.5, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
  11. Wykonawca - Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  - niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu,
  - renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału,
  - przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
  13. Wykonawca - Bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  14. Wykonawca - Bank nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  15. Zdolność finansową Zamawiającego określają dokumenty - załączniki nr A do SIWZ
  1) Uchwała Nr XIII/131/11 Rady Gminy Raszyn w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego
  2) Opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu.
  3) Budżet Gminy Raszyn na 2011 r.
  4) Decyzja w sprawie nadaniu numeru identyfikacji podatkowej.
  5) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2010.
  6) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
  7) Opinie RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2010.
  8) Uchwała IX/98/11 Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010.
  9) Bilans z wykonania budżetu Gminy za rok 2010.
  10) Sprawozdania Rb-Z, Rb-N i Rb-NDS na rok 2010 i III kwartał 2011r.
  11) Informacja o aktualnym zadłużeniu Gminy z podziałem na poszczególne kredyty i pożyczki.
  12) Zaświadczenie z Gminnej Komisji Wyborczej w Raszynie o wyborze Wójta.
  13) Prognoza sytuacji finansowej Gminy Raszyn do końca okresu kredytowania.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.920.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Raszyn, Raszyn
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 4.920.000,00 zł

  Środki przeznaczone będą na finansowanie niżej wymienionych inwestycji:
  a) modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie - 1.050.000,00 zł,
  b) budowa świetlicy środowiskowej na Rybiu - 1.990.000,00 zł,
  c) budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie - 1.880.000,00 zł.
  Uruchomienie kredytu nastąpi od 30.09.2009 r.
  Ostateczny termin wykorzystania środków - 30.12.2009 r.
  Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdora-zowo przez Zamawiającego we wniosku złożonym z jednodniowym wyprzedzeniem.
  Karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do 15.05.2010 r.
  Spłata kapitału będzie następować w okresach kwartalnych od 15.05.2010 r. do 15.11.2012 r.,
  w wysokości: I rata - 420.000,00 zł., pozostałe dziesięć rat w wysokości 450.000,00 zł każda.
  Spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych od 31.12.2009 r.
  Oprocentowanie kredytu będzie wg. zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięczych złotowych depozytów międzybankowych liczoną jako średnia z 10 ostatnich dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane (bez kapitalizacji odsetek), skorygowanej o marżę banku.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
 6. Bankowa obsługa budżetu Gminy Michałowice i jej jednostek organizacyjnych, Nr sprawy: ZP. 3402-16/09.
  Zamawiający: Gmina Michałowice, Michałowice
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.06.2009 r. do 31.05.2013 r. Zakres zamówienia obejmuje m. in. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych Urzędu Gminy oraz 14 jednostek organizacyjnych Gminy, a także udzielenie Gminie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie do 500.000 zł rocznie. Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia zostały określone w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Inne osoby dla Dudek Krystyna Bogusława (30 osób):