Kogo reprezentuje osoba

Dudek Krzysztof Franciszek

w KRS

Krzysztof Franciszek Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Franciszek
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1947 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:51 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Marcin, Dziewulska Dudek Dorota, Holender Agnieszka, Kwiecień Tomasz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziewulska Dudek Dorota
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziewulska Dudek Dorota

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alkor Sp. Z O.O., Sierakowice − KRS 0000080636
 2. Avvs Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000403470
 3. Bd Invest Und Bau Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000362701
 4. Bh Restrukturyzacje Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000764556
 5. Euro-alians Pracownia Projektowa - Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000085773
 6. Extra Sieć Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000261144
 7. Farma-trend Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000503897
 8. Klub Żeglarski Klipper Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000156574
 9. La Femme Cosmetics S.A., Gdynia − KRS 0000345662
 10. Lextis Sp. Z O.O., Sierakowice − KRS 0000226979
 11. Marina Investment Sp. Z O.O., Władysławowo − KRS 0000244466
 12. Msd Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kartuzy − KRS 0000136232
 13. Polskie Górnictwo Cyfrowe Sp. Z O.O. Mine Spółka Komandytowa, Gdynia − KRS 0000698280
 14. Ppk Progress Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000731150
 15. Ppk Progress Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000738054
 16. Pracownia Projektowa Mid Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000633127
 17. Prima Park S.A. W Restrukturyzacji, Gdynia − KRS 0000480757
 18. Przedsiębiorstwo Budowlane Damar Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Tupadły − KRS 0000398675
 19. Samodzielne Koło Terenowe Nr 200 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Gdańsk − KRS 0000203367
 20. Teamwork Sp. Z O.O., Borkowo − KRS 0000801817
 21. Vecti Nieruchomości Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000430655
 22. Vecti Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000437262
 23. Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria Sp. Z O.O. Układowej, Gdańsk − KRS 0000091501

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. K.p.o. International Sp. Z O.O., Licze − KRS 0000263148
 2. Massa - Sp. Z O.O., Sierakowice − KRS 0000190635
 3. Olt Express Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000401469
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane Budrem M.kulesz J.laszczka Sp. J., Kwidzyn − KRS 0000084884
 5. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-drogowo-mostowe Kunikowski i Spółka Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000229706
 6. Velaves Hotel Spa Sp. Z O.O., Władysławowo − KRS 0000233987

Powiązane przetargi (51 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kolektora ściekowego WRR i budowy sieci wodociągowych w obrębie projektowanego układu drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 6 w Wejherowie, w ramach zamówienia dodatkowego do zadania opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi.
  Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Wejherowo
  Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy kolektora ściekowego WRR i budowy sieci wodociągowych w obrębie projektowanego układu drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 6 w Wejherowie, w ramach zamówienia dodatkowego do zadania opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka sieci gazowej w obrębie projektowanego obiektu mostowego wzdłuż drogi krajowej nr 6 w Wejherowie, w ramach zamówienia dodatkowego do zadania opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi.
  Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Wejherowo
  Projekt będzie obejmował przebudowę odcinka sieci gazowej w obrębie projektowanego obiektu mostowego wzdłuż drogi krajowej nr 6 w Wejherowie ze względu na ustalenie nowych warunków technicznych przez PSG Sp. z o. o. w ramach budowy bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południowa część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Ogrodowej do wylotu do rowu za zjazdem z dk 6 na ul. Orzeszkowej w Wejherowie, w ramach zamówienia dodatkowego do zadania opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi.
  Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Wejherowo
  Projekt będzie obejmował przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Ogrodowej do wylotu do rowu za zjazdem z dk 6 na ul. Orzeszkowej ze względu na zaprojektowane włączenie kanału obsługującego zlewnię dróg gminnych projektowanych w ramach budowy bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południowa część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6.
 4. Wykonanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej oraz jej rozbudowa
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, Grudziądz
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozwoju ścieżek rowerowych oraz infrastruktury rowerowej z uwzględnieniem istniejącej sieci rowerowej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza. W zakresie rozwoju ścieżek rowerowych: a)poprawa spójności z istniejącą siecią ścieżek rowerowych (inwentaryzacja stanu istniejącego) poprzez połączenie ze sobą istniejących ciągów głównych, b)rozwój sieci ścieżek rowerowych głównych oraz zbiorczych celem skomunikowania wszystkich dzielnic miasta, c)rozwój ścieżek rowerowych rekreacyjno-sportowych oraz turystyczno-krajoznawczych (obszar Parku Miejskiego, Lasów Komunalnych oraz Lasu Rudnickiego, okolice jeziora Rudnickiego oraz Tarpieńskiego). W zakresie infrastruktury rowerowej: a)lokalizacja parkingów otwartych oraz krytych dla rowerów, b)lokalizację miejsc odpoczynku, c)lokalizacja punktów wypożyczalni rowerów. 2. Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji należy: a)sporządzić inwentaryzację istniejących oraz obecnie wykonywanych w ramach inwestycji ścieżek oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta z naniesieniem na mapie zasadniczej wraz z dokonaniem analizy istniejącego układu, b)wykonać badania natężenia ruchu rowerowego na głównych ciągach rowerowych oraz drogach na których nie ma traktów rowerowych lub pieszo-rowerowych, c)przeprowadzić analizę potrzeb pod względem potrzeb budowy nowych oraz przebudowy lub zmiany lokalizacji istniejących szlaków rowerowych, d)wskazać nieprawidłowości występujące w istniejących ścieżkach rowerowych (odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zm.). 3.Zakres opracowania obejmuje: a)koncepcję układu tras rowerowych głównych, zbiorczych oraz rekreacyjno-sportowych na mapie w skali 1:10 000 w obszarze całego miasta, b)uszczegółowienie rozwiązań dla poszczególnych rejonów miasta na mapach w skali 1:1000 z podziałem na etapy w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji opracowania, c)lokalizację parkingów zadaszonych oraz odkrytych, d)lokalizację miejsc odpoczynku jako elementy małej architektury, e)lokalizację wypożyczalni rowerów w poszczególnych dzielnicach miasta, f)wariantową lokalizację kładek rowerowych oraz pieszo-rowerowych w miejscach kolizji z głównymi ciągami komunikacyjnymi miasta (w szczególności trasa średnicowa), g)propozycje przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni dla projektowanych odcinków dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, h)zbiorcze zestawienie istniejących oraz projektowanych dróg rowerowych (z podziałem na drogi rowerowe główne, zbiorcze oraz rekreacyjno sportowe), ciągów pieszo-rowerowych oraz przebiegu po istniejących ulicach, i)kosztorys inwestorski z podziałem na etapy z uwzględnieniem kosztów wykupu. Orientacyjny zakres opracowania to zaprojektowanie przebiegu około 100 km nowych dróg rowerowych. Istniejąca sieć dróg rowerowych wynosi około 42 km. 4.Infrastruktura rowerowa musi spełniać następujące kryteria: Spójność - system rowerowy powinien tworzyć spójną całość i obejmować wszystkie źródła i cele podróży rowerowych, poszczególne trasy muszą zachować ciągłość; na poziomie konkretnych rozwiązań technicznych użytkownik powinien móc łatwo znaleźć drogę i rozumieć logikę sieci. Bezpośredniość - infrastruktura rowerowa powinna zapewnić użytkownikom możliwe najkrótsze połączenia, umożliwiające szybkie poruszanie się po wyznaczonej trasie w sposób konkurencyjny dla samochodu. Oznacza to minimalizacje objazdów, współczynnika wydłużenia i zmniejszenie średniego czasu traconego w punktach kolizji. Atrakcyjność - infrastruktura rowerowa powinna być tak zaprojektowana i dopasowana do otoczenia, aby jazda na rowerze była atrakcyjna, w tym kryterium mieści się również poczucie społecznego bezpieczeństwa (oświetlenie, brak zagrożenia napadami). Bezpieczeństwo - infrastruktura rowerowa powinna gwarantować bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno rowerzystów, jak i innych użytkowników dróg, minimalizując liczbę wypadków i kolizji drogowych. Wygoda i komfort - infrastruktura rowerowa powinna umożliwiać szybki i wygodny przepływ ruchu rowerowego, a korzystanie z niej nie może wymagać od użytkownika nadmiernego lub nieregularnego wysiłku fizycznego (np. częstego zatrzymywania się, stromych podjazdów). 5.Ścieżki i szlaki rowerowe powinny tworzyć spójną sieć ciągów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi osiedlami oraz najważniejszymi punktami administracyjnymi, turystycznymi (zabytki, informacja turystyczna), oświatowymi ( przedszkola, szkoły), rekreacyjnymi (jezioro Rudnickie, jezioro Tarpieńskie, baseny) oraz gospodarczymi (zakłady pracy, centra handlowe) na terenie miasta. 6.Po wykonaniu koncepcji należy dokonać wyboru priorytetów oraz określić etapowanie zaplanowanych tras rowerowych oraz dodatkowej infrastruktury rowerowej na lata 2015-2020. 7.Opracowanie należy skoordynować z opracowywaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dokumentacją rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego. 8. Konieczność realizacji ścieżek do granic miasta na drogach wylotowych. 9.Koncepcja musi odnosić się do opracowania Wytyczne Projektowe, Wykonawcze i Utrzymaniowe Dróg Rowerowych Miasta Grudziądza Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 04 kwietnia 2013 r. załącznik znajduje się pod adresem:www.bip.zdm.grudziadz.pl/unzip/grudziadz-zdm_51/18_04_2013_13_48_27Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia.pdf 10.Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu. 11.W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zorganizowanie do czterech konsultacji społecznych celem uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w powyższych konsultacjach oraz uwzględnić w miarę możliwości prawne i techniczne uwagi wynikające z tych konsultacji. 12.Koszty związane z pozyskaniem aktualnych map zasadniczych w wersji edytowalnej ponosi Zamawiający. 13.Całość opracowania należy wykonać w 5 egzemplarzach w formie papierowej. Wykonawca oprócz pełnej wersji papierowej przekaże ostateczną wersję dokumentacji projektowej w formie elektronicznej na płytach CD /DVD w 3 egz. w wersji edytowalnej tzw. inwestorskiej i 3 egz. w wersji nieedytowalnej. Wymaga się aby: a)wszystkie materiały tekstowe oraz obliczenia, zestawienia, itp. były zapisane: w wersji edytowalnej w formacie .docx, .xlsx, w wersji nieedytowalnej w formacie .pdf, b)pliki graficzne: w wersji edytowalnej w formacie .dgn, .dwg, w wersji nieedytowalnej w formacie .pdf.
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  a) Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na dwóch odcinkach: od węzła Rusocin autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim do drogi krajowej nr 91 (ul. Grunwaldzka w Pruszczu Gdańskim) i od skrzyżowania ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim z Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego do węzła Gdańsk Wschód Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska w Przejazdowie.
  Łączna długość odcinków wynosi około 10 km.
  Zamówienie obejmuje:
  - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  - Wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej i inwentaryzacji stanu istniejącego,
  - Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (między innymi zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych) oraz opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
  - Wykonanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarem robót i projektem stałej organizacji ruchu,
  - Wykonanie kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego.
  b) Opracowania odpowiedzi na pytania i modyfikacja dokumentacji projektowej (technicznej) w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w ramach postepowania przetargowego na realizację robót objętych tą dokumentacją techniczną (projektową) wszczętego nie później niż w grudniu 2020 r.
  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej (technicznej).
  Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentacji projektowej (technicznej)
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową Nr 6 wraz z obiektami mostowymi
  Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Wejherowo
  Opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową Nr 6 wraz z obiektami mostowymi.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 7. budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską - projekt
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską zgodnie z załączoną koncepcją - wariant 4A.
  Dokumentacja musi być opracowana w sposób umożliwiający w przyszłości doprojektowanie dalszej przebudowy - wykonania wariantu 4B.
  Uwaga. W trakcie trwania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do składania comiesięcznych sprawozdań (do 5 dnia każdego miesiąca) określających postęp prac projektowych oraz formalności administracyjnych.
  2.2 Założenia do projektu budowlanego:
  Wariant 4A - B - warianty zaproponowane w wyniku rozmów z władzami miasta i zarządcą drogowym, stanowiące złożenie rozwiązań niektórych usprawnień zawartych w wariancie 1-3 oraz przewidujące pojawienie się docelowo tzw ramy ulicznej Starego Miasta w założeniu mającego poprawić warunki ruchu (dojazdu) do Starego Miasta.
  Wariant 4B w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. 30 Stycznia z ulica Bałdowską przewiduje:
  · przebudowę skrzyżowania ul. Bałdowskiej - 30 Stycznia na rondo pięciowlotowe, obejmujące wlot ulicy Szkoły Morskiej, stanowiącej docelowo łącznik do terenów położonych po zachodniej stronie linii kolejowej oraz wlot ulicy Kołłataja, jako dwukierunkowej, stanowiącej element tzw ramy ulicznej Starego Miasta; średnica ronda 34 m,
  · budowa wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych wokół ronda,
  Wariant 4A stanowi etap ogranicza się do skrzyżowania ulicy 30 Stycznia - Bałdowska w sposób umożliwiający docelowo włączenie wlotu ulicy Kołłątaja po jej modernizacji, a także umożliwiający rozbudowę ulicy Szkoły Morskiej.
  2.3 Dokumentacja winna zawierać:
  - projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach;
  - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  - materiały do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, wymienione w art. 11d Ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194);
  - uzyskanie powyższej decyzji ZRID (lub pozwolenia na budowę);
  - materiały do wystąpienia o warunki techniczne;
  - materiały do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji;
  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji;
  - projekt organizacji ruchu docelowy;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  UWAGA! Brak wymaganych uzgodnień lub innych niezbędnych dokumentów nie będzie podstawą do wydłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
  2.4 Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe a także będzie pełnił nadzór autorski w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  2.5 Należy przygotować:
  - projekt budowlany - 6 egz. (w tym 4 egz. niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o ZRID)
  - projekt wykonawczy - 4 egz.
  - kosztorys inwestorski - 1 egz.
  - specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót - po 2 egz.
  - dodatkowo całość opracowania w formie elektronicznej w formacie PDF.
  2.6 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru i zatwierdzenia dokumentacji podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ). Podpisanie protokołu może nastąpić po otrzymaniu kompletnego opracowania wraz z pozwoleniem na budowę. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji przez niezależną firmę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.
  2.7 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek -Robawy -Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek -Robawy -Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu.
  Dokumentacja powinna zawierać:
  1)projekt budowlany (wraz z pozwoleniem na budowę) i wykonawczy - 4 egz.,
  2) kosztorys inwestorski i ofertowy -3 egz.,
  3)szczegółowe specyfikacje techniczne - 4 egz.,
  4) plan BIOZ - 4 egz.,
  5) CD (pliki PDF).
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu.

  Dokumentacja powinna zawierać :
  1) projekt budowlany (wraz z pozwoleniem na budowę) i wykonawczy - 4 egz.,
  2) kosztorys inwestorski i ofertowy - 3 egz.,
  3) szczegółowe specyfikacje techniczne - 4 egz.,
  4) plan BIOZ - 4 egz.,
  5) CD (pliki PDF).
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta Bydgoszczy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów
  Wielkopolskich do granicy miasta Bydgoszczy, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1.Specyfikacji Wykonania Dokumentacji Projektowej, 2.wzorze umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
 11. wykonanie dokumentacji projektowych związanych z pracami modernizacyjnymi na dwóch wiaduktach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych związanych z pracami modernizacyjnymi na dwóch wiaduktach z podziałem na dwie części:
  CZĘŚĆ NR 1 - Remont wiaduktu nr 05 w Nowym Rynku w Tczewie (wiadukt drogowy nad torami kolejowymi, konstrukcję nośną stanowi przęsło wolnopodparte belkowe z jazdą dołem. Długość wiaduktu 54,42 m, szerokość 16,83 m. Podpory - przyczółki ceglane z płaszczem żelbetowym)
  CZĘŚĆ NR 2 - Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G Klonówka - Rajkowy - Rudno (wiadukt drogowy nad torami kolejowymi o długości 43,0 m, szerokosć 7,40 m. Dźwigary żelbetowe, trójprzęsłowy - filary pośrednie słupowe żelbetowe w międzytorzu)
  2.2 Założenia do projektów:
  Każda z dokumentacji projektowych musi określać zakres robót niezbędny dla dostosowania każdego z obiektów do uzyskania nośności 40 ton wraz z dostosowaniem całych obiektów do aktualnie obowiązujących przepisów.
  Na podstawie opracowanej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę.
  2.3 Każda z dokumentacji winna zawierać:
  - projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
  - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  UWAGA! Brak wymaganych uzgodnień lub innych niezbędnych dokumentów nie będzie podstawą do wydłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
  2.4 Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe a także będzie pełnił nadzór autorski w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  2.5 Na każdą z części zamówienia należy przygotować:
  - projekt budowlany - 6 egz.
  - projekt wykonawczy - 4 egz.
  - kosztorys inwestorski - 1 egz.
  - specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót - po 2 egz.
  - dodatkowo całość opracowania w formie elektronicznej w formacie PDF.
 12. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544
  Zamawiający: Urząd Gminy Krasnosielc, Krasnosielc
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 , w liczbie:
  1. mapa do celów projektowych - 1 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD
  2. dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża - 2 egz.
  3. geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich - 2 egz.
  4. analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu - 2 egz.
  5. przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich - 3 egz.
  6. koncepcja - 3 egz.
  7. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 2 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  8. materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  9. mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości - liczbę egzemplarzy należy uzgodnić z organem wydającym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ale min. 8 egz.
  10. materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 3 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  11. Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno- prawnego - 2 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  12. projekt budowlany - 7 egz.
  13. projekt stałej organizacji ruchu - 7 egz.
  14. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.
  15. projekt wykonawczy - 7 egz.
  16. projekt organizacji ruchu na czas budowy - 6 egz.
  17. specyfikacje techniczne - 6 egz.
  18. przedmiar robót i kosztorys ślepy - 2 egz.
  19. kosztorys inwestorski- 2 egz.
  20. materiały do uzyskania opinii, uzgodnień - wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).

  Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji.
  Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 13. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyzowań na terenie miasta Płocka w zakresie budowy rond, budowy lewo i prawo skrętów oraz zmian stałych organizacji ruchu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Płock
  Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyzowań na terenie miasta Płocka w zakresie budowy rond, budowy lewo i prawo skrętów oraz zmian stałych organizacji ruchu
 14. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa na wykonanie rozbudowy ulicy Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej łącznie ze skrzyżowaniem

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II Opis przedmiotu Zamówienia
 15. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Płocku
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
  ul. Bielskiej (droga krajowa nr 60) w Płocku na odcinku od km 12 + 490
  (rejon skrzyżowania al. Jachowicza z al. Kobylińskiego - z jego wyłączeniem),
  do granicy miasta - km 17 + 197 (skrzyżowanie z drogami powiatowymi 5203W
  i 5202W) wraz z przebudową skrzyżowań znajdujących się w ciągu ul. Bielskiej, wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia.
 16. PROJEKT UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W OS. STARA MIŁOSNA W ULICACH: JASPISOWA, AGATOWA, PLATYNOWA, KORALOWA, IRYDOWA, KRYSZTAŁOWA, ALABASTROWA
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa.

  1. Zakres opracowania
  1) projekt przebudowy układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa;
  2) projekt budowy oświetlenia i odwodnienia;
  3) jezdnia z kostki betonowej koloru grafitowego;
  4) chodnik z kostki brukowej grub. 8 cm koloru szarego, dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
  5) wjazdy do posesji z kostki brukowej grub. 8 cm koloru czerwonego - dostosowanie niwelety drogi do istniejących wjazdów;
  6) konstrukcja dostosowana do obciążenia ruchem kategorii KR2 dla klasy L, i warunków gruntowych;
  7) odwodnienie liniowe poprzez ciąg kanalizacji deszczowej z włączeniem do Kanału Wawerskiego;
  8) projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Gościniec na odc. od ul. Jaspisowej w kierunku ul. Jana Pawła II (ok. 150 m) przewidujący podłączenie ww. odcinka do projektowanego kanału w ul. Jaspisowej. Należy zaprojektować włączenie kanału odwadniającego północną część ul. Trakt Brzeski (kanał przy Lidlu) do kanału w ul. Gościniec;
  9) rozwiązania ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi;
  10) projekty należy wykonać w 2 oddzielnych opracowaniach zgodnie z następującym podziałem:
  - część I - ulica Jaspisowa wraz z opracowaniami branżowymi,
  - część II - ulice Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa wraz z opracowaniami branżowymi;
 17. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy ulicy łączącej II Etap Wewnętrznej Obwodnicy Miasta z ulicą Składową w Siedlcach
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy łączącej II Etap Wewnętrznej Obwodnicy Miasta z ulicą Składową w Siedlcach. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej Budowy ulicy łączącej II Etap Wewnętrznej Obwodnicy Miasta z ulicą Składową w Siedlcach. - opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz opracowaniem aktualizacji map z projektem podziału - opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 - wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, a)badania ruchu wraz z określeniem struktury rodzajowej pojazdów - II Etap obwodnicy (ul. Kaczorowskiego) - ul. Składowa b) badania gruntu - opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - w przypadku nałożenia obowiązku opracowania raportu zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych branży drogowej 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych kanalizacji deszczowej 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia ulicznego 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych kanału technologicznego 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb teleinformatyzacji miasta Siedlce 8 egz. - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obiektu mostowego 8 egz. - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zatok parkingowych zlokalizowanych na dz. nr 122-1/10 oraz 121- 1/51 8 egz. - opracowanie projektu zieleni wraz z projektem wycinki i nasadzeń 8egz. - opracowanie projektów branż towarzyszących wynikających z kolizji nowego układu drogowego z urządzeniami infrastruktury technicznej po 8 egz. - opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż po 4 egz. - opracowanie przedmiaru robót dla każdej z branż po 2 egz. - opracowanie kosztorysów dla każdej z branży po 2 egz. - opracowanie stałej organizacji ruchu 4 egz. Uwagi: 1.Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 2.Opracowania projektowe realizować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi: a)warunki techniczne do projektowania branży drogowej b)warunki techniczne do projektowania branży sanitarnej wydane przez PWiK c)warunki techniczne do projektowania budowy oświetlenia d)warunki techniczne do projektowania kanalizacji teletechnicznej w załączeniu do przedmiotu zamówienia 3.Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest wizja w terenie. 4.Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. Zakres kolizji powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych branż towarzyszących. 5.Dodatkowo zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji projektu.
 18. Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej, w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko - wykonanie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Olsztyn
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej, w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko
 19. Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań.
  Zamawiający: Gmina Miejska Głogów, Głogów
  3.3. Zakres prac obejmuje:
  - koncepcję podlegającą zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowiącą podstawę rozpoczęcia prac projektowych,
  - projekt zagospodarowania terenu
  - projekt części drogowej (wraz z zaprojektowaniem zjazdów zgodnie z ustaleniami mpzp),
  - projekt części sanitarnej (kanalizacja deszczowa)
  - projekt części elektrycznej (oświetlenie, sygnalizacja świetlna),
  - projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą na terenie objętym projektowaniem,
  - projekt organizacji ruchu docelowego,
  - dokumentacja geologiczna terenu objętego projektowaniem.
  3.4. Zakres prac projektowych obejmuje także :
  1. uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków do projektowania,
  2. projekty budowlane i wykonawcze: wszystkie wymagane branże,
  3. kosztorysy inwestorskie,
  4. przedmiary robót,
  5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  6. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji urzędowych i uzgodnień projektu wraz z mapą do celów projektowych i pozwoleniem na budowę (koncepcja podlegać będzie zaopiniowaniu przez następujące Wydziały Urzędu Miejskiego w Głogowie: Wydział Inwestycji i Dróg, Wydział Rozwoju Miasta - Dział Planowania i Architektury, Wydział Środowiska),
  7. w ramach wynagrodzenia Wykonawca winien zapewnić nadzór autorski w ilość 10 pobytów na budowie na pisemne żądanie Zamawiającego.
 20. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli
  Zamawiający: Powiat Stalowowolski, Stalowa Wola
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli na odcinku od ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego (na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego, Żwirki i Wigury i Poniatowskiego) do skrzyżowania z drogą dojazdową do kościoła pw. Opatrzności Bożej w zakresie: 1.drogowym, w tym przebudowa drogi o długości ok. 1,5 km Rozbudowywana droga ma posiadać wydzielone pasy ruchu dla pojazdów, pieszych i rowerzystów. W ramach projektu należy zaprojektować przebudowę istniejących skrzyżowań ( z ul. KEN, Wałową, Działkowców i w sąsiedztwie sklepu LIDL). Projektowaną przebudowę skrzyżowań należy poprzedzić oceną warunków ruchu w celu doboru optymalnych rozwiązań poprawiających poziom swobody ruchu i bezpieczeństwo ruchu. W ramach projektu należy opracować projekt zmiany stałej organizacji ruchu, uwzględniający analizę brd, w szczególności dotyczącą przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów; 2.sieci sanitarnych, w tym przebudowa kanalizacji deszczowej - w zakresie wpustów deszczowych, likwidacja kolizji z kanalizacją deszczową, sanitarną,cieplną, wodociągową, gazową; 3. sieci elektrycznych, w tym przebudowa oświetlenia ulicznego, likwidacja kolizji z liniami energetycznymi; 4. sieci teletechnicznych, w tym likwidacja kolizji z liniami teletechnicznymi. (w przypadku uzyskania zgłoszenia operatora - zaprojektowanie kanału teletechnicznego.) Szczegółowy zakres przebudowy sieci i kolizji zaprojektować należy zgodnie z uzyskanymi przez projektanta warunkami technicznymi od dysponentów sieci. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących prac: 1. opracowanie koncepcji rozbudowy drogi, 2. opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych, 3. opracowanie opinii geotechnicznej wraz z oceną konstrukcji nawierzchni dla opracowania technologii wzmocnienia nawierzchni do kat. KR 4 zawierającą badania ugięć sprężystych i badania podłoża gruntowego,4.3. opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu, oraz warunków technicznych do projektów branżowych, oraz rozwiązań ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 4.opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i ewentualnie raport o oddziaływaniu na środowisko jeżeli będzie wymagany), 5.opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133) 6. opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z poźn. zm.), w tym operat geodezyjny-podziałowy ( przewiduje się około 35 działek do włączenia w pas drogowy), 7. uzyskaniu ostatecznej decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej, 8. opracowaniu wielobranżowego projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), 9. opracowaniu projektu stałej organizacji ruchu, 10. opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych zgodnie z §12-§ 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), 11. opracowaniu kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 12 opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozbudowy drogi, celem jej zaakceptowania.
 21. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na : ZADANIE NR 1: Budowę ul. Karasia wraz z odwodnieniem w miejscowości Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków. ZADANIE NR 2: Budowę ul. Jasnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra. ZADANIE NR 3: Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kieleckiej, ul. Cisowej ul. Krasickiego i Al. Zgody w miejscowości Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna. ZADANIE NR 4: Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej, Spacerowej, Zimowej i Granicznej na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Mleczarskiej w miejscowości Nowa Iwiczna.
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
 22. Opracowanie dokumentacji projektowo przebudowy - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2326G Port rybacki - Sztutowo o długości 2200 mb. w km od 0+000 do km 2+200
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Nowy Dwór Gdański
 23. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 2228G Krzywe Koło - Koźliny - Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807G
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
 24. wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
 25. projekt przebudowy układu komunikacyjnego
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
 26. AKTUALIZACJA KONCEPCJI WIELOBRANŻOWEJ ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. NOWY PRZEBIEG DROGI KRAJOWEJ NR 1 Z MOSTEM DROGOWYM PRZEZ WISŁĘ W TORUNIU III ETAP TRASY WSCHODNIEJ - ODCINEK OD PL. DASZYŃSKIEGO DO UL. GRUDZIĄDZKIEJ
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Toruń
 27. Wykonanie projektu ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże
  Zamawiający: Gmina Gruta, Mełno
 28. Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
 29. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania nawierzchni utwardzonej jezdni 19. odcinków ulic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Warszawa
 30. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału na dwa etapy dokumentacji powykonawczej, projektów organizacji ruchu na czas robót oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zadaniu projektowym Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem dodatkowym, dotyczącym zamówienia podstawowego nr GUMed/CMI/28/2009.
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 31. Opracowanie projektu przebudowy (rozbudowy) mostu w m. Grabów nad Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z dojazdami
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 32. Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Źródlanej
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
 33. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. Nadwiślański Szlak Rowerowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioru
  Zamawiający: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, Warszawa
 34. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie od km 22+100 do km 23+652 wraz z budową zatok autobusowych w ok. km 21+870 i ok. km 21+956
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
 35. Węzły integracyjne i parkingi główne w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
 36. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Chałupy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
 37. Na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2345G (Chlebówka-Myszewo) -Rakowo - Wierciny - Jazowa-Kępki w km od 0+025 do km 0+765, remontu drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) w km od 0+000 do km 2+300, budowy chodnika ze ścieżką rowerową w m. Orłowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2340G Nowy Dwór Gd. - Lubieszewo- (Nowy Staw -Tczew) w km od 0+280 do km 1+430.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Nowy Dwór Gdański
 38. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: Przebudowa ulic Hołdu Pruskiego, kard. S. Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
 39. Zamówienie uzupełnijące na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia: Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej na Osiedlu Fikakowo w Gdyni od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
 40. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu realizowanego w ramach projektu p.n.: Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem a Gminą Heringsdorf
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
 41. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Grudziądz, Grudziądz
 42. sygn. akt 49/B/NI/2010 Opracowanie dokumentacji technologiczno -wykonawczej dla przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Jana z Kolna w Gdańsku na odcinku od kładki dla pieszych przy przystanku Stocznia do Węzła Kliniczna.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
 43. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A -1 węzeł Kopytkowo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
 44. Przebudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinkach: od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Zbożową, od skrzyżowania z ulicą Zbożową do skrzyżowania z ulicą Owsianą, od skrzyżowania z ulicą Owsianą do skrzyżowania z ulicą Chylońską II
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
 45. wykonanie prac uzupełniających dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
 46. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego zadań: - budowa ciągu pieszo - rowerowego z kładką nad linią kolejową na odcinku od skrzyżowania z Al. Kociewską do skrzyżowania z ul. Norwida w Tczewie; - budowa ścieżki rowerowej za marketem LIDL przy terenie rekreacyjnym
  Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Tczew
 47. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu komunikacyjnego na terenie Gdańskiego Uniwersytety Medycznego przy ul. Dębinki 7
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 48. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk - Ustka
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku, Słupsk
 49. OPRACOWNIE PROJEKTÓW PRZEBUDOWY OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA TERENIE GDAŃSKA: ZAKRES I - ESTAKADA W CIĄGU AL. ARMII KRAJOWEJ NAD AL. GEN. SIKORSKIEGO NA CHEŁMIE ZAKRES II - MOST NAD POTOKIEM STRZYŻA W CIĄGU UL. KOCHANOWSKIEGO, KŁADKA DLA PIESZYCH NAD OPŁYWEM MOTŁAWY NA WYSOKOŚCI UL. MODREJ, KŁADKA DLA PIESZYCH NAD KANAŁEM RADUNI NA WYSOKOŚCI UL. BRZEGI NR 9.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
 50. Kompleksowy, wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy układu drogowego obejmującego budowę i przebudowę ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim.
  Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański
 51. Zamówienie dodatkowe - opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk

Inne osoby dla Dudek Krzysztof Franciszek (66 osób):