Kogo reprezentuje osoba

Dudek Krzysztof Jan

w KRS

Krzysztof Jan Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Brodnica (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:11 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapiewski Kazimierz Andrzej, Derlicki Wacław Bronisław, Jędrzejewska Edyta Monika, Kinal Marek, Lubaczewska Małgorzata, Mroczyński Edmund Jerzy, Pesta Danuta, Sokalska Wiśniewska Ewa Grażyna, Szwedowski Dionizy, Słupkowski Aleksander, Tuptyński Kazimierz Jerzy, Wojdyło Danuta Elżbieta, Zdunkowski Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczygieł Edward Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Brodnicki Klub Sportowy Sparta, Brodnica − KRS 0000214498
 2. Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe, Brodnica − KRS 0000022916
 3. Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000139650
 4. Brodnickie Towarzystwo Koszykówki, Brodnica − KRS 0000056642
 5. Fundacja Rozbudowy i Modernizacji Szpitala W Brodnicy Im. Św. Antoniego, Brodnica − KRS 0000010929
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000052019
 7. Międzyszkolny Klub Sportowy, Brodnica − KRS 0000015868
 8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000108691
 9. Rotary Club Brodnica, Brodnica − KRS 0000006669
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki Bractwo, Brodnica − KRS 0000408505
 11. Stowarzyszenie Wodnik, Brodnica − KRS 0000231969
 12. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000130814

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gospodarstwo Rolne Radowar Sp. Z O.O., Radomno − KRS 0000107261
 2. Kujawsko-pomorski Transport Samochodowy S.A., Włocławek − KRS 0000417604
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Nowe Miasto Lubawskie − KRS 0000294609
 4. Przedsiębiorstwo Budowlano-inżynieryjne Sanmel Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Brodnica − KRS 0000039543
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Brodnica − KRS 0000063911
 6. Przedsiębiorstwo Komunalne Komes Sp. Z O.O., Rypin − KRS 0000091320
 7. Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-młynarskiego Pzz W Nowym Mieście Lubawskim Z Siedzibą W Bratianie, Bratian − KRS 0000141968
 8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Tadeusza Kościuszki, Niewierz − KRS 0000202532
 9. Toruński Klub Piłkarski Elana S.A., Toruń − KRS 0000362109
 10. Toruńskie Wodociągi Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000014934
 11. Urbitor Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000325890
 12. Zdu - Komunalka Sp. Z O.O., Biskupiec − KRS 0000462342

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Ogólna charakterystyka zadania:
  1. Odbieranie wód opadowych i roztopowych z terenu i obiektów stanowiących własność lub będących w zarządzie Zamawiającego.
  2. Utrzymanie w drożności urządzeń odbierających wody opadowe i roztopowe.
  Przedmiot zamówienia: Kwota rozliczenia za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiącej własność MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy, polegające na odprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej oraz innych stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego zarządzie zlokalizowanych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z zał. nr 1 do umowy (zestawienie powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Brodnicy).
 2. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Ogólna charakterystyka zadania:
  1. Odbieranie wód opadowych i roztopowych z terenu i obiektów stanowiących własność lub będących w zarządzie Zamawiającego.
  2. Utrzymanie w drożności urządzeń odbierających wody opadowe i roztopowe.
  Przedmiot zamówienia: Kwota rozliczenia za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiącej własność MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy, polegające na odprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej oraz innych stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego zarządzie zlokalizowanych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z zał. nr 1 do umowy (zestawienie powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Brodnicy).
 3. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnica
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Ogólna charakterystyka zadania: 1. Odbieranie wód opadowych i roztopowych z terenu i obiektów stanowiących własność lub będących w zarządzie Zamawiającego. 2. Utrzymanie w drożności urządzeń odbierających wody opadowe i roztopowe.
 4. Budowa suszarni osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach zadania pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap V - budowa kanalizacji sanitarnej O/M w Brodnicy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Brodnica
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa suszarni osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach zadania Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap V - budowa kanalizacji sanitarnej O/M w Brodnicy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1: Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I: Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, realizowanej według Warunków Kontraktowych FIDIC Dla Budowy Dla Robót Inżynieryjno - Budowlanych Projektowanych Przez Zamawiającego, opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów, IV wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie I wydania 1999 r.). 2. Przedmiot zamówienia: a) roboty budowlane wraz z dostawą wyposażenia technologicznego, b) roboty sanitarne, c) roboty elektryczne, d) roboty przygotowawcze i ziemne wraz z wymianą gruntu, e) budowa dróg dojazdowych, placów i odwodnienia, f) zagospodarowanie terenu, g) dostawa urządzeń. 3. Zakres zadania obejmuje: Budowę 2 hal słonecznych suszarni osadów (obiekty nr 38A i 38B) o wymiarach zewnętrznych 140,10 x 12,16 m i konstrukcji nośnej z jednonawowych, jednokondygnacyjnych ram stalowych, pokrytych przezroczystymi płytami z poliwęglanu dwuwarstwowego o grubości 1 cm. Posadzka wyposażona w system ogrzewania podłogowego zasilanego z pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Wyposażenie hal suszarniczych (urządzenia, automatyka, napędy i sterowanie): a) dwie przewracarki nawowe tego samego producenta umożliwiające za jednokrotnym przejazdem przerzucenie całej powierzchni suszonego osadu. Przewracarka poruszająca się na żelbetowych torach jezdnych musi za jednym przebiegiem wzdłuż całej długości objąć pełną szerokość hali i jednocześnie przerzucać osad na całej jej szerokości. Przewracarki muszą realizować automatycznie funkcje rozgarniania pryzm osadów dowożonych przyczepą samowyładowczą, przewracanie oraz transport osadów wewnątrz suszarni, pryzmowanie i wygarnianie suszu do poziomu posadzki. Wykonanie materiałowe przewracarek: Zamawiający wymaga, aby całość urządzenia oprócz napędów i łożysk była wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż EN 1.4301 poddanej wytrawianiu w kąpieli kwaśnej. Fundamenty toru jezdnego przewracarek dostosować do ich typu. Wyklucza się zastosowanie urządzeń prototypowych - należy wykazać referencje producenta wyposażenia technologicznego minimum 3 suszarni słonecznych. b) system wentylacji oparty na naturalnej wymianie powietrza (realizowanej przez otwarte szczeliny wzdłuż ścian bocznych hal suszarniczych i otwieraną mechanicznie połać dachową) wspomaganej układem 18 wentylatorów promieniowych dla każdej z hal. c) stację pogodową wyposażoną w niezbędne urządzenia kontrolno - pomiarowe umożliwiające pomiary natężenia promieniowania słońca, zewnętrznych warunków pogodowych (temperatura powietrza, prędkość wiatru, czujnik opadów oraz wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz każdej z hal suszarniczych). Elementy wykonawcze kompletnego systemu (przewracarka, mechanizm otwierania dachu oraz praca wentylatorów) sterowane będą w oparciu o sygnały urządzeń pomiarowych stacji pogodowej wewnątrz i na zewnątrz suszarni i objęte będą kompletnym algorytmem sterowania i automatyki dostarczanym wraz z przewracarkami. System przewracarek musi posiadać możliwość wyboru trybów pracy automatycznej i ręcznej (umożliwiającej programowanie każdej z funkcji pracy przewracarek i czasu ich wykonania poprzez panel operacyjny umieszczony poza zasięgiem pracy maszyny). Budowę budynku stacji odwadniania osadów (obiekt nr 33) o wymiarach 9,71 x 12,90 m. Budynek niepodpiwniczony, z parterem i piętrem w formie antresoli. Fundamenty żelbetowe posadowione na gruncie, strop antresoli żelbetowy, płytowy z belkami oparty na słupach. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany przyziemia murowane (ściany wzmocnione słupami żelbetowymi). Pokrycie dachu - płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym. Budowę budynku na bufory ciepła (obiekt nr 38.2) - budowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 10,08 x 5,18 m wraz z wyposażeniem technologicznym. Dostawa i montaż 2 pomp ciepła w adaptowanych pomieszczeniach kotłowni węglowej wraz z niezbędnymi instalacjami. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych (20 szt.) wraz z niezbędnymi instalacjami (obiekt nr 38.1). Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących instalacji wod. kan., instalacji c.o., sieci zewnętrznych, instalacji elektrycznych, dróg i ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Dostawa nowej ładowarki kołowej, teleskopowej wyposażonej w łyżkę uniwersalną oraz widły 1,2 m. Silnik o mocy minimum 72 kW, maksymalna ładowność minimum 2000 kg, wysokość podnoszenia minimum 5,5 m. Napęd na cztery koła. Ładowarka musi posiadać deklarację zgodności producenta oraz spełniać wymogi dopuszczające ją do poruszania się w ruchu kołowym po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kabina zgodna z SAE. Silnik musi spełniać aktualne normy emisji. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać DTR i instrukcję obsługi w języku polskim oraz mieć zapewniony na terenie kraju serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W wycenie należy uwzględnić rozruch technologiczny i szkolenie załogi. Wykonawca w swoim zakresie wytyczy geodezyjnie obiekty oraz przygotuje dokumentację powykonawczą niezbędną do wydania pozwolenia na użytkowanie. Przedmiot zamówienia został określony poprzez opis materiałów, urządzeń itp., co powinno być rozumiane jako definicja standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w projekcie. Do realizacji zamówienia mogą być użyte materiały i urządzenia o parametrach równoważnych. Projektowane obiekty powiązane są ze sobą technologicznie. Osad do suszarni słonecznych dowożony będzie przyczepą samowyładowczą z urządzeń odwadniających zlokalizowanych obecnie w oczyszczalni ścieków (docelowo z projektowanego budynku stacji odwadniania). Dostarczony do hal osad będzie rozgarniany i przewracany specjalistycznymi przerzucarkami nawowymi. Po wysuszeniu osad będzie ewakuowany z końca hal suszarniczych za pomocą ładowarki kołowej. Ewentualna recyrkulacja suszu może być prowadzona także przy wykorzystaniu ładowarki. W trakcie suszenia odpowiednią wentylację wewnątrz hal zapewni system wentylatorów i uchylnych okien połaci dachowych, pracujących automatycznie w oparciu o wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji pogodowej monitorującej warunki wewnątrz i na zewnątrz hal suszarniczych. Osad będzie suszony za pomocą energii słonecznej. Do wspomagania procesu suszenia zaprojektowano ogrzewanie w posadzkach hal suszarniczych. Ciepło niezbędne do zasilenia systemu grzewczego pochodzić będzie z kolektorów słonecznych znajdujących się w pobliżu hal suszarniczych i pomp ciepła. Zaprojektowane pompy ciepła umieszczone będą w adoptowanych pomieszczeniach istniejącej, czynnej kotłowni węglowej obsługującej obecnie obiekty oczyszczalni. Dolne źródło ciepła dla projektowanych pomp zlokalizowane będzie w osadniku wtórnym nr 1 oraz w kanale odpływowym ścieków oczyszczonych. Integralną częścią systemu cieplnego kolektory słoneczne - pompy ciepła, łączącym oba elementy, jest projektowany budynek buforowy. Wyposażenie tego obiektu stanowi zespół wymienników, zbiorniki buforowe ciepła oraz armatura umożliwiająca rozdział ciepła pomiędzy poszczególnymi halami suszarniczymi. System cieplny umożliwia także skierowanie ciepła do istniejących budynków oczyszczalni przez węzeł w adoptowanej kotłowni. Projektowany budynek stacji odwaniania będzie miejscem pracy urządzeń do odwadniania osadu. Technologia odwadniania osadu w obiekcie nie jest przedmiotem zadania. Zamawiający wyposaży ten obiekt w niezbędne urządzenia we własnym zakresie, w przyszłości. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w części III SIWZ zgodnie z załącznikami Nr 1 - 145 do SIWZ (przedmiary robót, opisy techniczne, rysunki, opisy, przekroje, projekt zagospodarowania terenu, rzuty, wyciągi z obliczeń statycznych, plany sytuacyjne, plansze, zdjęcia, szczegóły konstrukcyjne, schematy oświetlenia, schematy instalacyjne, usytuowanie obiektu, ogólna charakterystyka robót, specyfikacje techniczne). Dokumentacja techniczna ze szczegółowymi rozwiązaniami dostępna jest na stronie internetowej http://mpwik.pl oraz do wglądu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy, ul. Ustronie 2a, pokój nr 9, telefon: (056) 49-11-211 lub 218, w godzinach od 7:00 do 15:00. Oraz wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone na stronie internetowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 5. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy. Do obowiązków Wykonawcy należy: odbieranie wód opadowych i roztopowych z terenu i obiektów stanowiących własność lub będących w zarządzie Zamawiającego oraz utrzymanie w drożności urządzeń odbierających wody opadowe i roztopowe. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące tereny i obiekty Zamawiającego: place, parkingi, drogi i chodniki o nawierzchni szczelnej - 449 614 m2.
  Ogólna charakterystyka zadania:
  Kwota rozliczenia za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiącej własność MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy, polegające na odprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej oraz innych stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego zarządzie zlokalizowanych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z zał. nr 1 do umowy (zestawienie powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Brodnicy).
 6. Odprowadzenie wód deszczowych wzdłuż ulicy Gen. Maczka oraz Al. Józefa Piłsudskiego na odcinku od ronda w ulicy Sądowej do skrzyżowania z ulicą Gen. Maczka do kolektora DN 800 w Brodnicy
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  1. Przedmiotem zamówienia jest odprowadzenie wód deszczowych wzdłuż ulicy Gen. Maczka oraz Al. Józefa Piłsudskiego na odcinku od ronda w ulicy Sądowej do skrzyżowania z ulicą Gen. Maczka do kolektora DN 800 w Brodnicy.
  2. Zakres zadania obejmuje:
  Wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 SN8 i PVC 400 SN8 PE 400 x 12,3 PN10 o łącznej długości 233,0 m ze studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Dn 1200 szt. 4 oraz z wpustami ulicznymi 600 x 400 szt. 2. W pasach drogowych zaprojektowano wykonanie przecisków sterowanych rurą stalową DN 520 x 12 w ilości 3 szt. oraz DN 343 x 10 w ilości 1 szt. Pozostały zakres robót związany jest z przebudową istniejących studni rewizyjnych połączeniowych z istniejącymi kolektorami kanalizacji deszczowej.
 7. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnica
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Ogólna charakterystyka zadania:
  Kwota rozliczenia za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiącej własność MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy, polegające na odprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej oraz innych stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego zarządzie zlokalizowanych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z zał. nr 1 do umowy (zestawienie powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Brodnicy).
 8. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnica
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Przedmiot zamówienia polegający na odprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej oraz innych stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego zarządzie zlokalizowanych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z zał. nr 1 do umowy (zestawienie powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Brodnicy). Place, parkingi, drogi i chodniki o nawierzchni szczelnej 415.375 m2
 9. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnica
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy
  Kwota rozliczenia za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiącej własność MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy, polegające na odprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej oraz innych stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego zarządzie zlokalizowanych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z zał. nr 1 do umowy (zestawienie powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Brodnicy).
 10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wąska, Wiśniowa, Agrestowa w Brodnicy
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wąska, Wiśniowa, Agrestowa w Brodnicy.
  2. Zakres robót obejmuje:
  Roboty obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe i prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.
 11. Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy
  Zamawiający: Gmina Miasta Brodnicy, Brodnica
  Korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiącej własność MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy, polegające na odprowadzeniu ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej oraz innych stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego zarządzie zlokalizowanych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z zał. nr 1 do umowy (zestawienie powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Brodnicy).

Inne osoby dla Dudek Krzysztof Jan (112 osób):