Kogo reprezentuje osoba

Dudek Krzysztof Karol

w KRS

Krzysztof Karol Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Karol
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciesielska Marta Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Ziemowit

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Projekto-bud Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000225082
 2. Tge Instal Sp. Z O.O., Rakszawa − KRS 0000543289
 3. Tge Instal Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rakszawa − KRS 0000629049

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. OPRACOWANIE PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH DLA PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE WIĄZOWNICA
  Zamawiający: Wójt Gminy Wiązownica, Wiązownica
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnych projektów architektoniczno - budowlanych dla poszczególnych inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Wiązownica.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne zadania inwestycyjne:
  Zadanie Nr 1
  Rozbudowa i przebudowa budynku GCK w Wiązownicy wraz z termomodernizacją:
  Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego związanego z rozbudową i przebudową istniejącego budynku Gminnego Centrum Kultury w Wiązownicy, w szczególności:
  a) inwentaryzacja obiektu,
  b) projekt zagospodarowania działki,
  c) projekt architektoniczno - konstrukcyjny,
  d) projekt techniczny elewacji,
  e) projekt techniczny wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  W zakresie robót budowlanych, projekt architektoniczno - budowlany winien obejmować:
  a) wejście do budynku GCK w formie ganku kolumnowego,
  b) lukarny dachowe,
  c) podjazdu dla niepełnosprawnych,
  d) elewacja zewnętrzna z elementami ozdobnymi elewacji (gzymsy, bonie)
  W zakresie robót termomodernizacyjnych:
  a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  b) docieplenie ścian i stropu budynku,
  c) dokonanie optymalnych usprawnień termomodernizacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania wg. audytu energetycznego - tylko w kosztorysie.
  Zadanie Nr 2
  Rozbudowa budynku DK w Szówsku wraz z termomodernizacją obiektu.
  Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego związanego z rozbudową istniejącego budynku Domu Kultury w Szówsku, w szczególności:
  a) inwentaryzacja obiektu (budowlana, instalacja c.o.),
  b) projekt zagospodarowania działki,
  c) projekt architektoniczno - konstrukcyjny,
  d) projekt budowlany branży instalacyjnej (rozbudowa) c.o. i elektryczna
  e) projekt budowlany branży instalacyjnej (cz. istniejąca) c.o.
  d) projekt techniczny elewacji,
  e) projekt techniczny wymiany stolarki okiennej,
  W zakresie robót budowlanych, projekt architektoniczno - budowlany winien obejmować:
  a) rozbudowa budynku o salę taneczną,
  b) instalacja c.o. i instalacja elektryczna,
  W zakresie robót termomodernizacyjnych:
  a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  b) docieplenie ścian budynku,
  c) wymianę grzejników, montaż odpowietrzników, płukanie instalacji c.o. - wg. audytu energetycznego - tylko w kosztorysie.
  Zadanie Nr 3
  Zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - magazynowego na Posterunek Policji i Urząd Pocztowy wraz z termomodernizacją.
  Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego związanego ze zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - magazynowego na Posterunek Policji i Urząd Pocztowy wraz z termomodernizacją, w szczególności:
  a) inwentaryzacja obiektu,
  b) orzeczenie techniczne,
  c) projekt architektoniczno - konstrukcyjny,
  d) projekt budowlany branży instalacyjnej: wod. - kan. c.o. elektrycznej i specjalnej
  (łączność)
  e) projekt techniczny elewacji,
  W zakresie robót budowlanych, projekt architektoniczno - budowlany winien obejmować:
  a) przebudowa budynku,
  b) instalacja wod. - kan., instalacja elektryczna,
  c) instalacje specjalne,
  W zakresie robót termomodernizacyjnych:
  a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  b) docieplenie ścian, posadzki i stropu budynku,
  c) instalacja c.o. z kotłownią gazową

  Zadanie Nr 4
  Budowa wiat tanecznych w miejscowości Zapałów i Surmaczówka.
  Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno - konstrukcyjnego
  związanego z budowa wiat tanecznych w miejscowości Zapałów i Surmaczówka,
  w szczególności:
  a) projekt zagospodarowania działki,
  b) projekt architektoniczno - konstrukcyjny - Zapałów jako obiekt wolnostojący natomiast w
  Surmaczówce jako rozbudowa istniejącego budynku.
  c) projekt budowlany branży elektrycznej,
  W zakresie robót budowlanych, projekt architektoniczno - budowlany winien obejmować:
  a) drewniana wiata taneczna
  b) instalacja elektryczna,
  Zadanie Nr 5
  Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Mołodycz
  Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego
  związanego z budowa sali gimnastycznej w miejscowości Mołodycz, w szczególności:
  a) inwentaryzacja budynku szkoły,
  b) projekt zagospodarowania działki,
  c) projekt architektoniczno - budowlany,
  d) projekt budowlany branży instalacyjnej w zakresie: wod. - kan. c.o. wentylacji mechanicznej i elektrycznej.
  W zakresie robót budowlanych, projekt architektoniczno - budowlany winien obejmować:
  a) przewiązka pomiędzy budynkami
  b) sala gimnastyczna o wym. wewn. 24x12 m.
  c) zaplecze sanitarno - szatniowe,
  d) instalacje sanitarne i elektryczne.
  Zadanie Nr 6
  Termomodernizacja budynku UG w Wiązownicy.
  Zakres prac projektowych:
  a) inwentaryzacja elewacji budynku,
  b) projekt elewacji.
  W zakresie robót budowlanych, projekt winien obejmować:
  a) docieplenie ścian,
  b) wymiana okien /piwnica/,
  c) wymiana zaworów na termostatyczne, montaż odpowietrzników , płukanie instalacji
  zgodnie z audytem energetycznym / tylko w kosztorysie /
  Zadanie Nr 7
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mołodyczu
  Zakres prac projektowych:
  a) inwentaryzacja budynku,
  b) projekt elewacji,
  c) projekt budowlany branżowy: c.o. z kotłownią,
  d) instalacja elektryczna w kotłowni.
  W zakresie robót budowlanych, projekt winien obejmować:
  a) docieplenie ścian, stropu,
  b) wymiana okien i drzwi,
  c) zmiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o. z kotłownią na biomasę.
  Zadanie Nr 8
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Manasterzu.
  Zakres prac projektowych:
  a) inwentaryzacja budynku,
  b) projekt budowlany branżowy: c.o.
  W zakresie robót budowlanych, projekt winien obejmować:
  a) instalacja c.o. z kotłownią gazową / kocioł kondensacyjny/.
  Zadanie Nr 9
  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli.
  Zakres prac projektowych:
  a) inwentaryzacja kotłowni i elewacji budynku,
  b) projekt elewacji budynku,
  c) projekt budowlany kotłowni gazowej,
  d) instalacja elektryczna w kotłowni.
  W zakresie robót budowlanych, projekt winien obejmować:
  a) wymiana okien /jedna strona/,
  b) docieplenie ścian i stropu,
  c) wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne, montaż zaworów
  odpowietrzających , płukanie instalacji zgodnie z audytem energetycznym/ tylko w
  kosztorysie/.
  d) zmiana kotłowni z węglowej na gazową.
  Zadanie Nr 10
  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radawie.
  Zakres prac projektowych:
  a) inwentaryzacja budynku,
  b) projekt elewacji,
  c) projekt budowlany branżowy: c.o. z kotłownią na biomasę.
  d) instalacja elektryczna w kotłowni.
  W zakresie robót budowlanych, projekt winien obejmować:
  a) docieplenie ścian i stropów ,
  b) wymiana okien i drzwi,
  c) instalacja c.o. i kotłownia na biomasę.
  Zadanie Nr 11
  Termomodernizacja budynków zaplecza sportowego ORLIK w Wiązownicy,Piwodzie i Radawie.
  Zakres prac projektowych:
  a) inwentaryzacja budynku,
  b) projekt budowlany branżowy: instalacja solarna.
  W zakresie robót budowlanych, projekt winien obejmować
  a) instalacja solarna.
 2. Budynek UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie - wykonanie instalacji c.o. - opracowanie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Gmina Krosno, Krosno
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Urzędu Miasta przy ul. Prochownia 4 w Krośnie w zakresie:
  1) Instalacji centralnego ogrzewania.
  2] Wewnętrznej instalacji gazowej z doborem kotła gazowego i odprowadzenia spalin
  3] Instalacji elektrycznej zasilania, uziemienia i regulacji urządzeń instalacji c.o.
  Zakres dokumentacji projektowej.
  Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych następujące opracowania:
  1. sprawdzenia inwentaryzacji w zakresie potrzebnej do opracowania projektu,
  2. przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami niezbędnymi w celu uzyskania warunków, uzgodnień oraz wymaganych aktualnymi przepisami decyzji i pozwoleń (m.in. pozwolenia na budowę instalacji gazowej, zgłoszenia robót),
  3. opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branżach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego) wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz.,
  4. przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi dokumentami (art. 33 Prawa budowlanego) - 2 egz.,
  5. opracowanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach - 2 egz.,
  6. opracowanie przedmiarów robót - 1 egz.,
  7. opracowanie kosztorysów inwestorskich - 1 egz.,
  8. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,
  9. pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.
  Całość dokumentacji winna być wykonana i dostarczona również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym np. pdf, doc. itp.).
  Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
  Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113 poz. 759 z późn zm.).
  Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
  Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.
  Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżowe.
  Zamawiający: Gmina Jeżowe, Jeżowe
  Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżowe - szczegółowy wykaz zawiera zał. Nr 4 do SIWZ.
 4. PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKÓW I UZBROJENIA TERENU DPS W JAROSŁAWIU W ZAKRESIE: 1.TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW E, C, MAGAZYNÓW I KAPLICY 2.MODERNIZACJI KOTŁOWNI, PRALNI I KUCHNI 3.SIECI ZEWNĘTRZNEJ WOD-KAN I C.O. WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Jarosław
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu :PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKÓW I UZBROJENIA TERENU DPS W JAROSŁAWIU W ZAKRESIE:1.TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW E, C, MAGAZYNÓW I KAPLICY 2.MODERNIZACJI KOTŁOWNI, PRALNI I KUCHNI3.SIECI ZEWNĘTRZNEJ WOD-KAN I C.O. WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI
 5. wykonanie prac projektowych dla inwestycji: Budowa kotłowni gazowej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu .
  Zamawiający: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Nowy Targ
  wykonanie kompleksowych prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji : budowa kotłowni gazowej na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu - suszarni osadu nadmiernego, do zainstalowania kotła na paliwo gazowe o łącznej mocy cieplnej do 2000 kW.

Inne osoby dla Dudek Krzysztof Karol (67 osób):