Kogo reprezentuje osoba

Dudek Marcin Krzysztof

w KRS

Marcin Krzysztof Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Drugie imię:Krzysztof
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1978 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:41 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Orawiec Dudek Maria Weronika

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Krzysztof Franciszek, Dziewulska Dudek Dorota

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kwiecień Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alkor Sp. Z O.O., Sierakowice − KRS 0000080636
 2. Avvs Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000403470
 3. Bd Invest Und Bau Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gdańsk − KRS 0000362701
 4. Bh Restrukturyzacje Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000764556
 5. Euro-alians Pracownia Projektowa - Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000085773
 6. Extra Sieć Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000261144
 7. Farma-trend Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000503897
 8. Klub Żeglarski Klipper Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000156574
 9. La Femme Cosmetics S.A., Gdynia − KRS 0000345662
 10. Lextis Sp. Z O.O., Sierakowice − KRS 0000226979
 11. Marina Investment Sp. Z O.O., Władysławowo − KRS 0000244466
 12. Msd Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Kartuzy − KRS 0000136232
 13. Polskie Górnictwo Cyfrowe Sp. Z O.O. Mine Spółka Komandytowa, Gdynia − KRS 0000698280
 14. Ppk Progress Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000731150
 15. Ppk Progress Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000738054
 16. Pracownia Projektowa Mid Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000633127
 17. Prima Park S.A. W Restrukturyzacji, Gdynia − KRS 0000480757
 18. Przedsiębiorstwo Budowlane Damar Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Tupadły − KRS 0000398675
 19. Teamwork Sp. Z O.O., Borkowo − KRS 0000801817
 20. Vecti Nieruchomości Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000430655
 21. Vecti Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000437262
 22. Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria Sp. Z O.O. Układowej, Gdańsk − KRS 0000091501

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. K.p.o. International Sp. Z O.O., Licze − KRS 0000263148
 2. Massa - Sp. Z O.O., Sierakowice − KRS 0000190635
 3. Olt Express Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000401469
 4. Przedsiębiorstwo Budowlane Budrem M.kulesz J.laszczka Sp. J., Kwidzyn − KRS 0000084884
 5. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-drogowo-mostowe Kunikowski i Spółka Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000229706
 6. Velaves Hotel Spa Sp. Z O.O., Władysławowo − KRS 0000233987

Powiązane przetargi (41 szt.):
 1. Opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową Nr 6 wraz z obiektami mostowymi
  Zamawiający: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Wejherowo
  Opracowanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową Nr 6 wraz z obiektami mostowymi.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 2. budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską - projekt
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską zgodnie z załączoną koncepcją - wariant 4A.
  Dokumentacja musi być opracowana w sposób umożliwiający w przyszłości doprojektowanie dalszej przebudowy - wykonania wariantu 4B.
  Uwaga. W trakcie trwania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do składania comiesięcznych sprawozdań (do 5 dnia każdego miesiąca) określających postęp prac projektowych oraz formalności administracyjnych.
  2.2 Założenia do projektu budowlanego:
  Wariant 4A - B - warianty zaproponowane w wyniku rozmów z władzami miasta i zarządcą drogowym, stanowiące złożenie rozwiązań niektórych usprawnień zawartych w wariancie 1-3 oraz przewidujące pojawienie się docelowo tzw ramy ulicznej Starego Miasta w założeniu mającego poprawić warunki ruchu (dojazdu) do Starego Miasta.
  Wariant 4B w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. 30 Stycznia z ulica Bałdowską przewiduje:
  · przebudowę skrzyżowania ul. Bałdowskiej - 30 Stycznia na rondo pięciowlotowe, obejmujące wlot ulicy Szkoły Morskiej, stanowiącej docelowo łącznik do terenów położonych po zachodniej stronie linii kolejowej oraz wlot ulicy Kołłataja, jako dwukierunkowej, stanowiącej element tzw ramy ulicznej Starego Miasta; średnica ronda 34 m,
  · budowa wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych wokół ronda,
  Wariant 4A stanowi etap ogranicza się do skrzyżowania ulicy 30 Stycznia - Bałdowska w sposób umożliwiający docelowo włączenie wlotu ulicy Kołłątaja po jej modernizacji, a także umożliwiający rozbudowę ulicy Szkoły Morskiej.
  2.3 Dokumentacja winna zawierać:
  - projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach;
  - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  - materiały do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, wymienione w art. 11d Ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194);
  - uzyskanie powyższej decyzji ZRID (lub pozwolenia na budowę);
  - materiały do wystąpienia o warunki techniczne;
  - materiały do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji;
  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji;
  - projekt organizacji ruchu docelowy;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  UWAGA! Brak wymaganych uzgodnień lub innych niezbędnych dokumentów nie będzie podstawą do wydłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
  2.4 Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe a także będzie pełnił nadzór autorski w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  2.5 Należy przygotować:
  - projekt budowlany - 6 egz. (w tym 4 egz. niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o ZRID)
  - projekt wykonawczy - 4 egz.
  - kosztorys inwestorski - 1 egz.
  - specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót - po 2 egz.
  - dodatkowo całość opracowania w formie elektronicznej w formacie PDF.
  2.6 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru i zatwierdzenia dokumentacji podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ). Podpisanie protokołu może nastąpić po otrzymaniu kompletnego opracowania wraz z pozwoleniem na budowę. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji przez niezależną firmę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.
  2.7 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek -Robawy -Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek -Robawy -Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu.
  Dokumentacja powinna zawierać:
  1)projekt budowlany (wraz z pozwoleniem na budowę) i wykonawczy - 4 egz.,
  2) kosztorys inwestorski i ofertowy -3 egz.,
  3)szczegółowe specyfikacje techniczne - 4 egz.,
  4) plan BIOZ - 4 egz.,
  5) CD (pliki PDF).
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy wraz z rozbiórką starego obiektu.

  Dokumentacja powinna zawierać :
  1) projekt budowlany (wraz z pozwoleniem na budowę) i wykonawczy - 4 egz.,
  2) kosztorys inwestorski i ofertowy - 3 egz.,
  3) szczegółowe specyfikacje techniczne - 4 egz.,
  4) plan BIOZ - 4 egz.,
  5) CD (pliki PDF).
 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich do granicy miasta Bydgoszczy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szubińskiej na odcinku od ul. 16 Pułku Ułanów
  Wielkopolskich do granicy miasta Bydgoszczy, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1.Specyfikacji Wykonania Dokumentacji Projektowej, 2.wzorze umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
 6. wykonanie dokumentacji projektowych związanych z pracami modernizacyjnymi na dwóch wiaduktach
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych związanych z pracami modernizacyjnymi na dwóch wiaduktach z podziałem na dwie części:
  CZĘŚĆ NR 1 - Remont wiaduktu nr 05 w Nowym Rynku w Tczewie (wiadukt drogowy nad torami kolejowymi, konstrukcję nośną stanowi przęsło wolnopodparte belkowe z jazdą dołem. Długość wiaduktu 54,42 m, szerokość 16,83 m. Podpory - przyczółki ceglane z płaszczem żelbetowym)
  CZĘŚĆ NR 2 - Modernizacja wiaduktu nr 12 w drodze powiatowej 2716G Klonówka - Rajkowy - Rudno (wiadukt drogowy nad torami kolejowymi o długości 43,0 m, szerokosć 7,40 m. Dźwigary żelbetowe, trójprzęsłowy - filary pośrednie słupowe żelbetowe w międzytorzu)
  2.2 Założenia do projektów:
  Każda z dokumentacji projektowych musi określać zakres robót niezbędny dla dostosowania każdego z obiektów do uzyskania nośności 40 ton wraz z dostosowaniem całych obiektów do aktualnie obowiązujących przepisów.
  Na podstawie opracowanej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę.
  2.3 Każda z dokumentacji winna zawierać:
  - projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
  - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  UWAGA! Brak wymaganych uzgodnień lub innych niezbędnych dokumentów nie będzie podstawą do wydłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
  2.4 Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe a także będzie pełnił nadzór autorski w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  2.5 Na każdą z części zamówienia należy przygotować:
  - projekt budowlany - 6 egz.
  - projekt wykonawczy - 4 egz.
  - kosztorys inwestorski - 1 egz.
  - specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót - po 2 egz.
  - dodatkowo całość opracowania w formie elektronicznej w formacie PDF.
 7. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544
  Zamawiający: Urząd Gminy Krasnosielc, Krasnosielc
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 , w liczbie:
  1. mapa do celów projektowych - 1 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD
  2. dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża - 2 egz.
  3. geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich - 2 egz.
  4. analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu - 2 egz.
  5. przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich - 3 egz.
  6. koncepcja - 3 egz.
  7. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 2 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  8. materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  9. mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości - liczbę egzemplarzy należy uzgodnić z organem wydającym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ale min. 8 egz.
  10. materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 3 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  11. Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno- prawnego - 2 egz. dla Zamawiającego oraz odpowiednia ilość egzemplarzy zależna do liczby organów opiniujących i uzgadniających,
  12. projekt budowlany - 7 egz.
  13. projekt stałej organizacji ruchu - 7 egz.
  14. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.
  15. projekt wykonawczy - 7 egz.
  16. projekt organizacji ruchu na czas budowy - 6 egz.
  17. specyfikacje techniczne - 6 egz.
  18. przedmiar robót i kosztorys ślepy - 2 egz.
  19. kosztorys inwestorski- 2 egz.
  20. materiały do uzyskania opinii, uzgodnień - wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).

  Wykonawca przekaże również Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji.
  Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 8. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyzowań na terenie miasta Płocka w zakresie budowy rond, budowy lewo i prawo skrętów oraz zmian stałych organizacji ruchu
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Płock
  Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy skrzyzowań na terenie miasta Płocka w zakresie budowy rond, budowy lewo i prawo skrętów oraz zmian stałych organizacji ruchu
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej
  Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa na wykonanie rozbudowy ulicy Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej łącznie ze skrzyżowaniem

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II Opis przedmiotu Zamówienia
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Płocku
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Płock
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
  ul. Bielskiej (droga krajowa nr 60) w Płocku na odcinku od km 12 + 490
  (rejon skrzyżowania al. Jachowicza z al. Kobylińskiego - z jego wyłączeniem),
  do granicy miasta - km 17 + 197 (skrzyżowanie z drogami powiatowymi 5203W
  i 5202W) wraz z przebudową skrzyżowań znajdujących się w ciągu ul. Bielskiej, wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia.
 11. PROJEKT UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W OS. STARA MIŁOSNA W ULICACH: JASPISOWA, AGATOWA, PLATYNOWA, KORALOWA, IRYDOWA, KRYSZTAŁOWA, ALABASTROWA
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa.

  1. Zakres opracowania
  1) projekt przebudowy układu drogowego wraz z kanalizacją deszczową w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa;
  2) projekt budowy oświetlenia i odwodnienia;
  3) jezdnia z kostki betonowej koloru grafitowego;
  4) chodnik z kostki brukowej grub. 8 cm koloru szarego, dostosowany dla osób niepełnosprawnych;
  5) wjazdy do posesji z kostki brukowej grub. 8 cm koloru czerwonego - dostosowanie niwelety drogi do istniejących wjazdów;
  6) konstrukcja dostosowana do obciążenia ruchem kategorii KR2 dla klasy L, i warunków gruntowych;
  7) odwodnienie liniowe poprzez ciąg kanalizacji deszczowej z włączeniem do Kanału Wawerskiego;
  8) projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Gościniec na odc. od ul. Jaspisowej w kierunku ul. Jana Pawła II (ok. 150 m) przewidujący podłączenie ww. odcinka do projektowanego kanału w ul. Jaspisowej. Należy zaprojektować włączenie kanału odwadniającego północną część ul. Trakt Brzeski (kanał przy Lidlu) do kanału w ul. Gościniec;
  9) rozwiązania ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi;
  10) projekty należy wykonać w 2 oddzielnych opracowaniach zgodnie z następującym podziałem:
  - część I - ulica Jaspisowa wraz z opracowaniami branżowymi,
  - część II - ulice Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa wraz z opracowaniami branżowymi;
 12. Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy ulicy łączącej II Etap Wewnętrznej Obwodnicy Miasta z ulicą Składową w Siedlcach
  Zamawiający: Prezydent Miasta Siedlce, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa ulicy łączącej II Etap Wewnętrznej Obwodnicy Miasta z ulicą Składową w Siedlcach. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej Budowy ulicy łączącej II Etap Wewnętrznej Obwodnicy Miasta z ulicą Składową w Siedlcach. - opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz opracowaniem aktualizacji map z projektem podziału - opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 - wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, a)badania ruchu wraz z określeniem struktury rodzajowej pojazdów - II Etap obwodnicy (ul. Kaczorowskiego) - ul. Składowa b) badania gruntu - opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - w przypadku nałożenia obowiązku opracowania raportu zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawo Ochrony Środowiska - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych branży drogowej 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych kanalizacji deszczowej 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia ulicznego 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych kanału technologicznego 8 egz. - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb teleinformatyzacji miasta Siedlce 8 egz. - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego obiektu mostowego 8 egz. - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zatok parkingowych zlokalizowanych na dz. nr 122-1/10 oraz 121- 1/51 8 egz. - opracowanie projektu zieleni wraz z projektem wycinki i nasadzeń 8egz. - opracowanie projektów branż towarzyszących wynikających z kolizji nowego układu drogowego z urządzeniami infrastruktury technicznej po 8 egz. - opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż po 4 egz. - opracowanie przedmiaru robót dla każdej z branż po 2 egz. - opracowanie kosztorysów dla każdej z branży po 2 egz. - opracowanie stałej organizacji ruchu 4 egz. Uwagi: 1.Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 2.Opracowania projektowe realizować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi: a)warunki techniczne do projektowania branży drogowej b)warunki techniczne do projektowania branży sanitarnej wydane przez PWiK c)warunki techniczne do projektowania budowy oświetlenia d)warunki techniczne do projektowania kanalizacji teletechnicznej w załączeniu do przedmiotu zamówienia 3.Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest wizja w terenie. 4.Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. Zakres kolizji powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych branż towarzyszących. 5.Dodatkowo zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji projektu.
 13. Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej, w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko - wykonanie dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Olsztyn
  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej, w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko
 14. Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy drogi łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań.
  Zamawiający: Gmina Miejska Głogów, Głogów
  3.3. Zakres prac obejmuje:
  - koncepcję podlegającą zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowiącą podstawę rozpoczęcia prac projektowych,
  - projekt zagospodarowania terenu
  - projekt części drogowej (wraz z zaprojektowaniem zjazdów zgodnie z ustaleniami mpzp),
  - projekt części sanitarnej (kanalizacja deszczowa)
  - projekt części elektrycznej (oświetlenie, sygnalizacja świetlna),
  - projekt usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą na terenie objętym projektowaniem,
  - projekt organizacji ruchu docelowego,
  - dokumentacja geologiczna terenu objętego projektowaniem.
  3.4. Zakres prac projektowych obejmuje także :
  1. uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków do projektowania,
  2. projekty budowlane i wykonawcze: wszystkie wymagane branże,
  3. kosztorysy inwestorskie,
  4. przedmiary robót,
  5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  6. uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji urzędowych i uzgodnień projektu wraz z mapą do celów projektowych i pozwoleniem na budowę (koncepcja podlegać będzie zaopiniowaniu przez następujące Wydziały Urzędu Miejskiego w Głogowie: Wydział Inwestycji i Dróg, Wydział Rozwoju Miasta - Dział Planowania i Architektury, Wydział Środowiska),
  7. w ramach wynagrodzenia Wykonawca winien zapewnić nadzór autorski w ilość 10 pobytów na budowie na pisemne żądanie Zamawiającego.
 15. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli
  Zamawiający: Powiat Stalowowolski, Stalowa Wola
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R - ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli na odcinku od ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego (na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego, Żwirki i Wigury i Poniatowskiego) do skrzyżowania z drogą dojazdową do kościoła pw. Opatrzności Bożej w zakresie: 1.drogowym, w tym przebudowa drogi o długości ok. 1,5 km Rozbudowywana droga ma posiadać wydzielone pasy ruchu dla pojazdów, pieszych i rowerzystów. W ramach projektu należy zaprojektować przebudowę istniejących skrzyżowań ( z ul. KEN, Wałową, Działkowców i w sąsiedztwie sklepu LIDL). Projektowaną przebudowę skrzyżowań należy poprzedzić oceną warunków ruchu w celu doboru optymalnych rozwiązań poprawiających poziom swobody ruchu i bezpieczeństwo ruchu. W ramach projektu należy opracować projekt zmiany stałej organizacji ruchu, uwzględniający analizę brd, w szczególności dotyczącą przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów; 2.sieci sanitarnych, w tym przebudowa kanalizacji deszczowej - w zakresie wpustów deszczowych, likwidacja kolizji z kanalizacją deszczową, sanitarną,cieplną, wodociągową, gazową; 3. sieci elektrycznych, w tym przebudowa oświetlenia ulicznego, likwidacja kolizji z liniami energetycznymi; 4. sieci teletechnicznych, w tym likwidacja kolizji z liniami teletechnicznymi. (w przypadku uzyskania zgłoszenia operatora - zaprojektowanie kanału teletechnicznego.) Szczegółowy zakres przebudowy sieci i kolizji zaprojektować należy zgodnie z uzyskanymi przez projektanta warunkami technicznymi od dysponentów sieci. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie następujących prac: 1. opracowanie koncepcji rozbudowy drogi, 2. opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych, 3. opracowanie opinii geotechnicznej wraz z oceną konstrukcji nawierzchni dla opracowania technologii wzmocnienia nawierzchni do kat. KR 4 zawierającą badania ugięć sprężystych i badania podłoża gruntowego,4.3. opracowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu, oraz warunków technicznych do projektów branżowych, oraz rozwiązań ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 4.opracowaniu materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i ewentualnie raport o oddziaływaniu na środowisko jeżeli będzie wymagany), 5.opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133) 6. opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z poźn. zm.), w tym operat geodezyjny-podziałowy ( przewiduje się około 35 działek do włączenia w pas drogowy), 7. uzyskaniu ostatecznej decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej, 8. opracowaniu wielobranżowego projektu wykonawczego opracowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), 9. opracowaniu projektu stałej organizacji ruchu, 10. opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych zgodnie z §12-§ 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), 11. opracowaniu kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 12 opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozbudowy drogi, celem jej zaakceptowania.
 16. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na : ZADANIE NR 1: Budowę ul. Karasia wraz z odwodnieniem w miejscowości Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków. ZADANIE NR 2: Budowę ul. Jasnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra. ZADANIE NR 3: Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kieleckiej, ul. Cisowej ul. Krasickiego i Al. Zgody w miejscowości Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna. ZADANIE NR 4: Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej, Spacerowej, Zimowej i Granicznej na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Mleczarskiej w miejscowości Nowa Iwiczna.
  Zamawiający: Gmina Lesznowola, Lesznowola
  Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji na budowę ul. Karasia wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej w miejscowości Stachowo, Wólka Kosowska, Mroków i PAN Kosów na odcinku od ul. Sadowej do działki nr ew. 8/10 (obręb: PAN Kosów), ( dł opracowania ok.1800 m) wraz z opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133) tj. m.in.:
  - opracowanie projektu branży drogowej i projektu kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
  - opracowanie wymaganych branżowych projektów usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem akceptacji dysponentów tych urządzeń.
  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
  a) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej m.in. wykonanie map do celów projektowych wraz z aktualizacją pomiaru wysokościowego, przygotowanie i dokonanie uzgodnień z ZUD oraz wytyczenie granic działki/-ek drogowych wraz ze stabilizacją tych granic w terenie,
  b) zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami,
  c) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia,
  d) wykonania dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach, projektu stałej organizacji ruchu w 2 egzemplarzach, operatu wodno - prawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w 2 egzemplarzach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egzemplarzu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach oraz dokumentacji w formie elektronicznej (na płycie CD, w plikach nie przekraczających 12MB z wyłączeniem kosztorysu inwestorskiego).

  Ad. ZADANIE NR 2
  Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Jasnej wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej w Wilczej Górze ( dł. opracowania ok. 1250 m) umożliwiającej uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami, określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194) w tym wraz:
  - opracowaniem projektów budowlanych branży drogowej i stałej organizacji ruchu,
  - opracowaniem projektów kanalizacji deszczowej ul. Jasnej oraz ulic przyległych z retencjonowaniem;
  - opracowaniem wymaganych branżowych projektów usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem akceptacji dysponentów tych urządzeń;
  - wykonaniem operatu i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego;
  - opracowaniem podziałów - wykonanie podziałów nieruchomości ul. Jasnej w celu wykonania poszerzenia drogi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

  Dokumentacja projektowa winna być zgodna z następującymi przepisami prawa:
  1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
  2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  3.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  4.Ustawa o drogach publicznych.
  5.Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958 z 2008r.).
  6.Normy Polskie i ISO.
  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy m.in.:
  a) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej m.in. wykonanie map do celów projektowych wraz z aktualizacją pomiaru wysokościowego, przygotowanie i dokonanie uzgodnień z ZUD,
  b) zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami,
  c) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia,
  d) wykonania dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach, projektu stałej organizacji ruchu w 2 egzemplarzach, operatu wodno - prawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w 2 egzemplarzach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egzemplarzu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach oraz dokumentacji w formie elektronicznej (na płycie CD, w plikach nie przekraczających 12MB z wyłączeniem kosztorysu inwestorskiego),
  e) pozostałej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art.11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193,poz.1194).

  Ad. ZADANIE NR 3
  Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kieleckiej w miejscowości Nowa Iwiczna i Stara Iwiczna a także w ul. Al. Zgody na odc. od ul. Kieleckiej do ul. Modrzewiowej, ul. Cisowej i ul. Krasickiego na odc. od ul. Kieleckiej do torów PKP. (dł. opracowania ok.1850m) umożliwiającej uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami (wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133).
  tj. m.in.:
  - opracowanie projektu kanalizacji deszczowej uwzględniającego retencjonowanie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni;
  - wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
  - opracowanie wymaganych branżowych projektów usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem akceptacji dysponentów tych urządzeń.
  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
  a) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej m.in. wykonanie map do celów projektowych wraz z aktualizacją pomiaru wysokościowego, przygotowanie i dokonanie uzgodnień z ZUD,
  b) zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami,
  c) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia,
  d) wykonania dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach, projektu stałej organizacji ruchu w 2 egzemplarzach, operatu wodno - prawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w 2 egzemplarzach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egzemplarzu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach oraz dokumentacji w formie elektronicznej (na płycie CD, w plikach nie przekraczających 12MB z wyłączeniem kosztorysu inwestorskiego).
  Ad. ZADANIE NR 4
  Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej, Spacerowej, Zimowej i Granicznej na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Mleczarskiej (dł. opracowania ok. 1525m) umożliwiającej uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami (wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133),
  tj. m.in.:
  - opracowanie projektu kanalizacji deszczowej uwzględniającego retencjonowanie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni;
  - wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
  - opracowanie wymaganych branżowych projektów usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem akceptacji dysponentów tych urządzeń.
  W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
  a) zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej m.in. wykonanie map do celów projektowych wraz z aktualizacją pomiaru wysokościowego, przygotowanie i dokonanie uzgodnień z ZUD,
  b) zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami,
  c) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia,
  d) wykonania dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach, projektu stałej organizacji ruchu w 2 egzemplarzach, operatu wodno - prawnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w 2 egzemplarzach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egzemplarzu, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 2 egzemplarzach oraz dokumentacji w formie elektronicznej (na płycie CD, w plikach nie przekraczających 12MB z wyłączeniem kosztorysu inwestorskiego).
 17. Opracowanie dokumentacji projektowo przebudowy - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2326G Port rybacki - Sztutowo o długości 2200 mb. w km od 0+000 do km 2+200
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Nowy Dwór Gdański
  Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2326G Port rybacki -Sztutowo o długości 2200 m w km od 0+000 do km 2+200
  obejmującej:
  projekty budowlane - branża drogowa, wodociągowa, energetyczna,
  projekty wykonawcze - branża drogowa, wodociągowa, energetyczna,
  plan zagospodarowania terenu ,( 3 egzemplarze)
  plan wyrębu drzew (jeśli jest konieczny 3 egzemplarze ),
  docelowy projekt organizacji ruchu ( oznakowanie poziome i pionowe 5 egzemplarzy),
  wykonanie operatu oddziaływania na środowisko ( jeśli będzie wymagany ),
  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (sporządzone jako odrębny dokument - wszystkie branże ),
  przedmiary robót oddzielnie dla wszystkich branż w układzie specyfikacyjnym,
  kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla wszystkich branż w układzie specyfikacyjnym,
  kosztorysy ofertowe oddzielnie dla wszystkich branż,
  badania, pomiary, opinie, ekspertyzy,
  wykonanie i opracowanie badań geologicznych wraz z inwentaryzacją istniejącej nawierzchni z odwiertami min. co 250 m. (badania geotechniczno - inżynierskie),
  wykonanie mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej i papierowej,
  operat wodno - prawny (jeśli będzie wymagany),
  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oddzielnie dla wszystkich branż,
  uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji w tym decyzji środowiskowej zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym z właściwym ZUDP.
  uzyskanie pozwolenia na budowę
  1.1. Projekt powinien być sporządzony w następującej ilości papierowych egzemplarzy:
  a. projekty budowlane (wszystkie branże) - 5 kompletów,
  b. projekty wykonawcze (wszystkie branże) - 5 kompletów,
  c. specyfikacje techniczne (wszystkie branże) - 3 komplety,
  d. przedmiary i kosztorysy ( inwestorskie i ofertowe) - 3 komplety.

  Oprócz wersji papierowej cały komplet dokumentacji należy wykonać w wersji elektronicznej na płycie CD, z możliwością kopiowania dla potrzeb przetargowych( Word) oraz w formacie PDF- 1 egzemplarz.

  1.2. W ramach wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca na własny koszt dokona wznowienia granic pasa drogowego drogi Nr 2326G.

  1.3. Wykonawca zapewni na swój koszt pozyskanie niezbędnych wyjściowych materiałów do projektowania takich jak: inwentaryzacje, mapy, wypisy, wyrysy, ekspertyzy, badania geotechniczne, inwentaryzacje.
  1.4. Wykonawca na swój koszt przygotuje kompletne wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na budowę i po podpisaniu przez Zamawiającego złoży je do właściwych organów.
  1.5. Po stronie Wykonawcy będzie prowadzenie ewentualnych spraw związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę o ile będzie wymagał tego organ wydający decyzję.
  1.6. Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyska decyzje wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę, oraz zapewni w cenie opracowania pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania prac budowlanych w oparciu o dokumentację projektową której opracowanie stanowi przedmiot zamówienia. Zamawiający nie przewiduje podpisania odrębnej umowy na prowadzenie nadzoru autorskiego.
  1.7. Wykonawca przekaże zamawiającemu wydane decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenie na budowę wraz z ostemplowanym projektem budowlanym.
  1.8. Projekt przebudowy drogi realizowany będzie na terenie Powiatu Nowodworskiego w ciągu drogi powiatowej znajdującej się w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.

  Poniżej przedstawiono charakterystykę drogi objętej przedmiotem zamówienia:
  Droga powiatowa Nr 2326G Port rybacki - Sztutowo .
  Planowana przebudowa drogi na odcinku o długości 2200 mb o nawierzchni bitumicznej w kilometrażu od 0+000 do km 2+200. Przebudowa drogi zakłada wykonanie projektu konstrukcji drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o kategorii ruchu KR-2, uzupełnienie poboczy i wykonanie zjazdów oraz wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej. Projekt musi uwzględniać miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych oraz zatoki autobusowe . W ramach projektu należy opracować i uzgodnić projekty przebudowy sieci wodociągowej i energetycznej oraz docelowy projekt organizacji ruchu dla projektowanej drogi (oznakowanie pionowe i poziome).
  1.9. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w:
  Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r.
  Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
  Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),
  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  (T.j. z 2008r. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 ze zm.),
  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
  Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),
  Ustawie z dnia 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. Nr 113, poz. 954).
  Innych obowiązujących przepisach i normatywach.

  1.10. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  1.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
  1.12. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny przedmiotu zamówienia i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
  1.13. W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt .
 18. wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 2228G Krzywe Koło - Koźliny - Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807G
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 2228G Krzywe Koło - Koźliny - Tczew na odcinku 1500 m od skrzyżowania z drogą 2807G.
  2.2 Założenia do projektu budowlanego:
  - klasa drogi: Z
  - Vp=50 km/h (obszar zabudowany)

  - kategoria ruchu: KR3
  - obciążenie: 115 kN/oś
  - jezdnia 2 x 3,00 m + obustronnie utwardzone pobocze (dla jezdni należy dokonać badania nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni z rozważeniem ewentualnego wykorzystania przy modernizacji)
  - umieszczenie w pasie drogowym ścieżki rowerowej, a na odcinku wsi Czatkowy dodatkowo chodnik jednostronny
  - odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego z odtworzeniem istniejącego rowu i dostosowaniem przepustów pod wjazdami na posesje do zapewnienia pełnej drożności i funkcjonowania systemu odwodnieniowego
  - przebudowa istniejących obiektów inżynierskich w drodze powiatowej
  - odmłodzenie i uporządkowanie drzewostanu wzdłuż drogi (dla drzew chorych i kolidujących z modernizacją drogi)
  - oznakowanie pionowe i poziome
  2.3 Dokumentacja winna zawierać:
  - projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach;
  - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  - materiały do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, wymienione w art. 11d Ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194);
  - uzyskanie powyższej decyzji ZRID (lub pozwolenia na budowę);
  - materiały do wystąpienia o warunki techniczne;
  - materiały do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji;
  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji;
  - projekt organizacji ruchu docelowy;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  UAWGA! Brak wymaganych uzgodnień lub innych niezbędnych dokumentów nie będzie podstawą do wydłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
  2.4 Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie oraz będzie pełnił nadzór autorski w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  2.5 Należy przygotować:
  - projekt budowlany - 6 egz. (w tym 4 egz. niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o ZRID)
  - projekt wykonawczy - 4 egz.
  - kosztorys inwestorski - 1 egz.
  - specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót - po 2 egz.
  - dodatkowo całość opracowania w formie elektronicznej w formacie PDF.
  2.6 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru i zatwierdzenia dokumentacji podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ). Podpisanie protokołu może nastąpić po otrzymaniu kompletnego opracowania wraz z pozwoleniem na budowę. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji przez niezależną firmę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.
  2.8 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
 19. wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, Tczew
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z Tczewa do Bałdowa wraz z modernizacją jezdni - odcinek drogi powiatowej nr 2831G (ul. Bałdowska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do granic miasta oraz drogi powiatowej nr 2810G na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 .
  2.2 Założenia do projektu budowlanego:
  - klasa drogi: Z
  - Vp=50 km/h (obszar zabudowany) oraz odcinki poza obszarem zabudowanym Vp=90 km/h
  - elementy uspokojenia ruchu w obszarze szkoły oraz na odcinkach niebezpiecznych (łuk drogi w Bałdowie)
  - kategoria ruchu: KR3
  - obciążenie: 115 kN/oś
  - jezdnia 2 x 3,00 m + obustronnie utwardzone pobocze (dla jezdni należy dokonać badania nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni z rozważeniem ewentualnego wykorzystania przy modernizacji)
  - umieszczenie w pasie drogowym ścieżki rowerowej z chodnikiem do skrzyżowania z droga powiatową nr 2811G w Bałdowie (przekroczenia trzech cieków wodnych. Chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do końca ogródków działkowych należy poprowadzić po lewej stronie drogi, natomiast od ogródków działkowych do skrzyżowania z droga powiatową nr 2811G po prawej stronie jezdni.
  - odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego z odtworzeniem istniejącego rowu i dostosowaniem przepustów pod wjazdami na posesje do zapewnienia pełnej drożności i funkcjonowania systemu odwodnieniowego
  - sprawdzenie i ewentualne dostosowanie istniejących przepustów pod drogą do nowych założeń projektowych
  - odmłodzenie i uporządkowanie drzewostanu wzdłuż drogi (dla drzew chorych i kolidujących z modernizacją drogi)
  - oznakowanie pionowe i poziome
  2.3 Dokumentacja winna zawierać:
  - projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich niezbędnych branżach;
  - przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  - materiały do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, wymienione w art. 11d Ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 193 z 2008 r. poz. 1194);
  - uzyskanie powyższej decyzji ZRID (lub pozwolenia na budowę);
  - materiały do wystąpienia o warunki techniczne;
  - materiały do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji;
  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji;
  - projekt organizacji ruchu docelowy;
  - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
  UAWGA! Brak wymaganych uzgodnień lub innych niezbędnych dokumentów nie będzie podstawą do wydłużenia umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
  2.4 Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego prawa autorskie oraz będzie pełnił nadzór autorski w zakresie opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
  2.5 Należy przygotować:
  - projekt budowlany - 6 egz. (w tym 4 egz. niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o ZRID)
  - projekt wykonawczy - 4 egz.
  - kosztorys inwestorski - 1 egz.
  - specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót - po 2 egz.
  - dodatkowo całość opracowania w formie elektronicznej w formacie PDF.
  2.6 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru i zatwierdzenia dokumentacji podpisany bez uwag ze strony Zamawiającego (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ). Podpisanie protokołu może nastąpić po otrzymaniu kompletnego opracowania wraz z pozwoleniem na budowę. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia weryfikacji przez niezależną firmę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.
  2.8 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
 20. projekt przebudowy układu komunikacyjnego
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
  opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy układu komunikacyjnego w Legionowie z podziałem na dwie oferty częściowe. Oferta częściowa nr 1 obejmuje: - projekt przebudowy ul. Jana III Sobieskiego z ul. Parkową w formie ronda - skrzyżowania o ruchu okrężnym typu małego o zalecanej średnicy zewnętrznej ronda min. 40 m, - projekt przebudowy ul. Jana III Sobieskiego - Krakowska z ul. Lwowską w formie skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego z wydzielonym lewoskrętem w ulicę Lwowską, - projekt przebudowy ulicy Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego. Oferta częściowa nr 2 obejmuje: - projekt przebudowy ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w formie ronda - skrzyżowania o ruchu okrężnym typu małego o zalecanej średnicy zewnętrznej ronda min. 26 m, - projekt budowy ulicy tzw. Nowo-Barskiej, łączącej skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Barskiej ze skrzyżowaniem ulic Krakowskiej i Piastowskiej. Zakres prac projektowych dla oferty częściowej nr 1 i 2: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie kompletnego projektu budowlano - wykonawczego ( opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: a) kategoria drogi powiatowej, b) klasa drogi zbiorcza Z, c) kategoria ruchu - KR3, d) jezdnia asfaltowa o szerokości 6,0 m - 7,0 m, e) chodniki, zjazdy z kostki betonowej kolorowej, f) zatoki autobusowe z kostki betonowej, g) odwodnienie: powierzchniowe w grunt (rury, sączki, drenaż, studnie chłonne), lub do kanalizacji deszczowej, h) prędkość projektowana - 50 km/h, 3) opracowanie - przygotowanie materiałów niezbędnych do decyzji o realizacji inwestycji drogowej, w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego poza istniejącymi granicami pasa drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), 4) opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego z sieciami: energetyczną, oświetleniową, gazowniczą, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną itp. (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, 5) przygotowanie materiałów do decyzji na wycinkę kolidujących drzew, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Legionowie, 6) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 7) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości 4 egzemplarzy, 8) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 9) wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 10) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 11) przygotowanie materiałów i uzyskanie na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Legionowie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 12) opracowanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Legionowie, 13) dokumentację, o której mowa powyżej należy opracować również w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD, 14) dokumentacja określona w pkt 2 winna spełniać w szczególności wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), 15) dokumentacja posłuży Zamawiającemu do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca na wykonaną dokumentację projektową udziela rękojmi i gwarancji na okres trzech lat
 21. AKTUALIZACJA KONCEPCJI WIELOBRANŻOWEJ ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. NOWY PRZEBIEG DROGI KRAJOWEJ NR 1 Z MOSTEM DROGOWYM PRZEZ WISŁĘ W TORUNIU III ETAP TRASY WSCHODNIEJ - ODCINEK OD PL. DASZYŃSKIEGO DO UL. GRUDZIĄDZKIEJ
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg, Toruń
 22. Wykonanie projektu ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże
  Zamawiający: Gmina Gruta, Mełno
 23. Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia osiedla Owocowa w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
 24. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania nawierzchni utwardzonej jezdni 19. odcinków ulic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Warszawa
 25. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału na dwa etapy dokumentacji powykonawczej, projektów organizacji ruchu na czas robót oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zadaniu projektowym Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem dodatkowym, dotyczącym zamówienia podstawowego nr GUMed/CMI/28/2009.
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 26. Opracowanie projektu przebudowy (rozbudowy) mostu w m. Grabów nad Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z dojazdami
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Poznań
 27. Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych związanych z rozbudową układów drogowych - Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Źródlanej
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
 28. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. Nadwiślański Szlak Rowerowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioru
  Zamawiający: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, Warszawa
 29. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Lipki Wielkie od km 22+100 do km 23+652 wraz z budową zatok autobusowych w ok. km 21+870 i ok. km 21+956
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Zielona Góra
 30. Węzły integracyjne i parkingi główne w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.
  Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańsk
 31. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Chałupy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
 32. Na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2345G (Chlebówka-Myszewo) -Rakowo - Wierciny - Jazowa-Kępki w km od 0+025 do km 0+765, remontu drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) w km od 0+000 do km 2+300, budowy chodnika ze ścieżką rowerową w m. Orłowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2340G Nowy Dwór Gd. - Lubieszewo- (Nowy Staw -Tczew) w km od 0+280 do km 1+430.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Nowy Dwór Gdański
 33. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: Przebudowa ulic Hołdu Pruskiego, kard. S. Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
 34. Zamówienie uzupełnijące na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia: Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej na Osiedlu Fikakowo w Gdyni od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
 35. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu realizowanego w ramach projektu p.n.: Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem a Gminą Heringsdorf
  Zamawiający: Prezydent Miasta Świnoujścia, Świnoujście
 36. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu
  Zamawiający: Gmina Miasto Grudziądz, Grudziądz
 37. sygn. akt 49/B/NI/2010 Opracowanie dokumentacji technologiczno -wykonawczej dla przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Jana z Kolna w Gdańsku na odcinku od kładki dla pieszych przy przystanku Stocznia do Węzła Kliniczna.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
 38. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A -1 węzeł Kopytkowo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańsk
 39. Przebudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinkach: od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Zbożową, od skrzyżowania z ulicą Zbożową do skrzyżowania z ulicą Owsianą, od skrzyżowania z ulicą Owsianą do skrzyżowania z ulicą Chylońską II
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
 40. wykonanie prac uzupełniających dla zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia
 41. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego zadań: - budowa ciągu pieszo - rowerowego z kładką nad linią kolejową na odcinku od skrzyżowania z Al. Kociewską do skrzyżowania z ul. Norwida w Tczewie; - budowa ścieżki rowerowej za marketem LIDL przy terenie rekreacyjnym
  Zamawiający: Gmina Miejska Tczew, Tczew

Inne osoby dla Dudek Marcin Krzysztof (95 osób):