Kogo reprezentuje osoba

Dudek Mieczysław

w KRS

Mieczysław Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysław
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1946 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Pruszcz Gdański (Pomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Roman, Golański Radosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dgd Sp. J., Roman Dudek Radosław Golański, Pruszcz Gdański − KRS 0000190727
 2. Rr Trans Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000597772

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010
 2. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010.
  2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 6 obwodach zimowego utrzymania dróg:
  1) Zadanie nr 1 - obwód zimowego utrzymania Nr 1 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2213G, 2224G, 2231G, 2232G, 2233G, 2234G, 2236G, 2237G, 2238G, 2239G o łącznej długości do odśnieżania 60,8 km, do posypywania 19,9 km.
  2) Zadanie nr 2 - obwód zimowego utrzymania Nr 2 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2224G, 2225G, 2226G, 2227G, 2228G, 2229G, 2230G o łącznej długości do odśnieżania 48,6 km, do posypywania 14,9 km.
  3) Zadanie nr 3 - obwód zimowego utrzymania Nr 3 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2210G, 2214G, 2215G, 2216G, 2217G, 2218G, 2219G, 2220G, 2221G, 2223G, 2240G o łącznej długości do odśnieżania 49,5 km, do posypywania 26,6 km.
  4) Zadanie nr 4 - obwód zimowego utrzymania Nr 4 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 2203G, 2206G, 2208G, 2209G, 2210G, 2211G, 2212G, 2222G o łącznej długości do odśnieżania 42 km, do posypywania 14,1 km.
  5) Zadanie nr 5 - obwód zimowego utrzymania Nr 5 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1929G, 1930G, 2202G, 2203G, 2204G o łącznej długości do odśnieżania 18,2 km, do posypywania 8 km.
  6) Zadanie nr 6 - obwód zimowego utrzymania Nr 6 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1933G, 2200G, 2201G, 2205G, 2206G, 2207G o łącznej długości do odśnieżania 33,1 km, do posypywania 15 km.

  3.Szczegółowy opis poszczególnych obwodów zimowego utrzymania dróg znajduje się w ust. II. pkt 4 SIWZ.

  4.W przypadku wystąpienia gołoledzi Wykonawca zobowiązany będzie do posypywania materiałem uszorstniającym drogi powiatowe na całej ich długości i szerokości.

  5.Świadczenie usług świadczenie usług zimowego utrzymania dróg musi być zapewnione przez 24h na dobę przy zapewnieniu ciągłej przejezdności dróg powiatowych. Świadczenie usług odbywać się będzie przy użyciu: ciągników lub samochodów ciężarowych, piaskarek lub rozrzutników, pługów lekkich, pługów średnich lub wirnikowych, równiarek lub spycharek , ładowarek typu ciężkiego. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i wykonanie usług zgodnie z powyższym opisem.

  6.Wybrany Wykonawca zapewni w ramach niniejszego zamówienia mieszankę piaskowo-solną o 20 % zawartości soli w piasku. Wykonawca będzie zobowiązany posypywać mieszanką piaskowo-solną w ilości 0,7 t/km drogi.

  7.Wykonawcy muszą zapewnić świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010 tym samym należy wkalkulować w cenę oferty koszt związany z dojazdem do poszczególnych dróg.
 3. Ścinka zawyżonych oraz uzupełnienie brakujących poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  Przedmiotem zamówienia jest ścinka zawyżonych oraz uzupełnienie brakujących poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
  1)Mapa i wykaz dróg powiatowych - zał. nr 4 do siwz,
  2)kosztorys ofertowy - zał. nr 5 do siwz,
  3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 6 do siwz.
  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm/ aprobat/ specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, że materiał usunięty z zawyżonych poboczy ma zostać wywieziony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego lub nawieziony w miejsca brakujących poboczy jako ich uzupełnienie. Miejsca takie zostaną również wskazane przez Zamawiającego
 4. Ścinkę zawyżonych poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  Ścinka zawyżonych poboczy dróg powiatowych
  położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
  1)Mapa i wykaz dróg powiatowych - zał. nr 4 do siwz,
  2)kosztorys ofertowy - zał. nr 5 do siwz,
  3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 6 do siwz.
  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm/ aprobat/ specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, że materiał usunięty z zawyżonych poboczy ma zostać wywieziony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.