Kogo reprezentuje osoba

Dudek Paweł Artur

w KRS

Paweł Artur Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Drugie imię:Artur
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górny Jan, Suruło Renata Mariola

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Doradztwa Gospodarczego i Szkoleń Educator Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000191469

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Przeprowadzenie kursów: Obsługa użytkowego programu księgowego CDN OPTIMA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2012, 2013, 2014 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce kursów ; obsługa użytkowego programu księgowego CDN OPTIMA dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym zakończonych uzyskaniem przez nich zaświadczeń potwierdzających ukończenie w/w kursów.
  Podstawą wydania w/w zaświadczenia dla każdego z uczestników kursów będzie przystąpienie do zorganizowanego przez Wykonawcę egzaminu wewnętrznego. Do przystąpienia do egzaminu wewnętrznego uprawnieni będą uczestnicy, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach kursu) .Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego uczestnicy otrzymają certyfikat z wymienionymi umiejętnościami jakie nabyli w trakcie realizowanego programu kursu.
  Liczba kursów : 3 w tym:
  - 2012 roku : 1 , - 2013 roku : 1 ,- 2014 roku : 1.
  Liczba uczestników jednego kursu ; 15
  Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min) w ramach jednego kursu wynosi - 60
  Kursy odbywać się będą w soboty i niedziele. Dzienna ilość godzin Wykonawca kursów ustali z Liderem szkolnym projektu. Terminy kursów muszą być dostosowane do obowiązujących godzin lekcyjnych uczestników. Dopuszcza się zorganizowanie kursów w innych terminach w uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu - Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie.
 2. Przeprowadzenie kursu: Obsługa użytkowego programu księgowego CDN OPTIMA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2011 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce kursu : obsługa użytkowego programu księgowego CDN OPTIMA dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym zakończonych uzyskaniem przez uczestników, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu wewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności w zakresie przedmiotu zamówienia ( certyfikat potwierdzony przez producenta oprogramowania).
  Podstawą przystąpienia uczestnika kursu do egzaminu wewnętrznego będzie spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach) .
  Wszyscy uczestnicy kursu bez względu na wynik egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia kursu.
  Liczba kursów w 2011r. - 1
  Grupa uczestników kursu liczy: 15 uczniów.
  Łączna ilość godzin lekcyjnych ( 45 min.) zajęć kursu : 60
  Zajęcia kursu odbywać się będą w weekendy - sobota, niedziela .Dzienną ilość godzin Wykonawca kursu ustala z Liderem szkolnym projektu. Dopuszcza się organizowanie zajęć w inne dni tygodnia w uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu. Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników kursu.
  Komputery do realizacji zajęć dla uczestników kursu zapewnia Lider szkolny projektu w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie przy ul. Kapucyńskiej 2. Wykonawca zapewnia oprogramowanie w wersji umożliwiającej realizację kursu zgodnie programem oraz w pełni odpowiada za powierzony ( na czas kursu) sprzęt komputerowy.
  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkim uczestnikom kursu:
  - materiały szkoleniowe w formie skryptów dostosowane do programu zajęć, które po zakończeniu kursu przechodzą na własność uczestników,
  - serwis konsumpcyjny tj. kawa lub herbata lub sok oraz drożdżówka - w każdym dniu zajęć

  Uczestnik kursu otrzymuje od Wykonawcy:
  - materiały szkoleniowe (skrypty), serwis konsumpcyjny
  - certyfikat (potwierdzony przez producenta oprogramowania)
  - świadectwo ukończenia kursu
  Uwaga: Na certyfikacie i świadectwie winny zostać umieszczone:
  * szczegółowy zakres programowy kursu (wraz z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów zajęć),
  * logo projektu - wg wzoru przekazanego przez Lidera szkolnego na etapie realizacji zamówienia,
  * zapis: kurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  Kurs zakończy się:

  - przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego,

  - przeprowadzeniem opracowanej przez Wykonawcę ankiety końcowej wśród uczestników kursu, którą przekazuje Zamawiającemu,

  - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu rejestru-listy obecności potwierdzających uczestnictwo osób uczestniczących w kursie oraz program kursu,

  - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii certyfikatów oraz świadectw ukończenia kursu wydanych uczestnikom kursu.
  Szczegółowy harmonogram kursu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie z Liderem szkolnym projektu.
  Miejsce kursu - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie .
 3. Przeprowadzenie kursu: Obsługa użytkowego programu księgowego SYMFONIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2011 w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce kursu : obsługa użytkowego programu księgowego SYMFONIA dla uczniów krakowskich szkół o profilu zawodowym zakończonych uzyskaniem przez uczestników, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu wewnętrznego certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności w zakresie przedmiotu zamówienia.
  Podstawą przystąpienia uczestnika kursu do egzaminu wewnętrznego będzie spełnienie kryteriów określonych w regulaminie uczestnictwa w projekcie (obecność na zajęciach ).
  Wszyscy uczestnicy kursu bez względu na wynik egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia kursu.
  Liczba kursów w 2011r. - 1
  Grupa uczestników kursu liczy: 15 uczniów.
  Łączna ilość godzin lekcyjnych ( 45 min.) zajęć kursu : 60
  Zajęcia kursu odbywać się będą w weekendy - soboty, niedziele. Dzienną ilość godzin Wykonawca kursu ustala z Liderem szkolnym projektu. Dopuszcza się organizowanie zajęć w inne dni tygodnia w uzgodnieniu z Liderem szkolnym projektu. Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązkowych godzin lekcyjnych uczestników kursu.
  Komputery do realizacji zajęć dla uczestników kursu zapewnia Lider szkolny projektu w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie przy ul. Kapucyńskiej 2.Wykonawca zapewnia oprogramowanie w wersji umożliwiającej realizację kursu zgodnie programem oraz w pełni odpowiada za powierzony ( na czas kursu) sprzęt komputerowy.
  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkim uczestnikom kursu :
  - materiały szkoleniowe w formie skryptów dostosowane do programu zajęć , które po zakończeniu kursu przechodzą na własność uczestników
  - serwis konsumpcyjny tj. kawa lub herbata lub sok oraz drożdżówka - w każdym dniu zajęć.
  Uczestnik kursu otrzymuje od Wykonawcy:
  - materiały szkoleniowe ( skrypty ), serwis konsumpcyjny
  - certyfikat
  - świadectwo ukończenia kursu
  Uwaga: Na certyfikacie i świadectwie winny zostać umieszczone:
  * szczegółowy zakres programowy kursu (wraz z podaniem ilości godzin poszczególnych tematów zajęć),
  * logo projektu - wg wzoru przekazanego przez Lidera szkolnego na etapie realizacji zamówienia,
  * zapis: kurs współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
  Kurs zakończy się:

  - przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego,

  - przeprowadzeniem opracowanej przez Wykonawcę ankiety końcowej wśród uczestników kursu,która dostarczona zostanie Zamawiającemu,

  - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu rejestru-listy obecności potwierdzających uczestnictwo osób uczestniczących w kursie oraz program kursu,
  - dostarczeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii certyfikatów oraz świadectw wydanych uczestnikom kursu,
  Szczegółowy harmonogram kursu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował zamówienie z Liderem szkolnym projektu.
  Miejsce kursu - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie .
 4. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na usługę szkoleniową w zakresie pracownika administracyjno - biurowego z uwzględnieniem kadr, płac, obsługi programów komputerowych oraz praktyką u pracodawcy znak sprawy: ZP- 271/10/2011
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Pracownik administracyjno biurowy z uwzględnieniem kadr i płac, obsługą programów komputerowych oraz praktyką u pracodawcy dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. 2. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi pracy na stanowisku pracownika administracyjno biurowego. 3. Program szkolenia obejmie: A. zajęcia teoretyczne w wymiarze 150 godzin, w tym zagadnienia: a) trening interpersonalny b) organizacja pracy c) normy prawa pracy oraz prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych d) prowadzenie dokumentacji e) kadry, płace, archiwizacja f) zagadnienia prawa gospodarczego g) źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej B. zajęcia praktyczne w wymiarze 60 godzin, w tym zagadnienia: a) obsługa komputera b) obsługa programów komputerowych c) obsługa urządzeń biurowych C. praktyka zawodowa w wymiarze 90 godzin. 4. Program zajęć teoretycznych, praktycznych oraz praktyki zawodowej powinien obejmować minimum 300 godzin lekcyjnych, przy czym: a) dla zajęć teoretycznych oraz praktycznych 1 godzina wynosi 45 minut b) dla zajęć w ramach praktyki zawodowej 1 godzina wynosi 60 minut. Poprzez określenie praktyka zawodowa Zamawiający rozumie odbycie u wskazanych przez Wykonawcę pracodawców praktyki polegającej na możliwości zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczestników szkolenia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Dla uzyskania jak najlepszych efektów szkolenia, Zamawiający oczekuje, że u pojedynczego pracodawcy praktykę realizować będzie maksymalnie 5 uczestników zajęć. Wykonawca winien wskazać w ofercie co najmniej trzech pracodawców, u których realizowana będzie praktyka. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji praktyki zawodowej u jednego pracodawcy większej liczbie niż jedna 5-osobowa grupa uczestników, pod warunkiem jednak, że każda z 5-osobowych grup przydzielona zostanie do innego stanowiska pracy. Np.: grupa pierwsza realizowała będzie praktykę zawodową na stanowisku ds. płac, druga grupa na stanowisku ds. kadr a trzecia na stanowisku ds. administracyjnych. 5. Program szkolenia musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. ( Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216); 6. Program szkolenia musi zawierać informacje, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia przez usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193, z późn. zm.), a mianowicie: a. nazwę i zakres szkolenia, b. czas trwania i sposób organizacji szkolenia, c. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, d. cele szkolenia, e. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej, f. opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h. przewidziane sprawdziany i egzaminy, 7. Tygodniowy wymiar zajęć wyniesie minimum 25 a maksimum 40 godzin. Zajęcia rozpoczną się w miesiącu sierpniu. 8. Zagadnienia organizacyjne A. zajęcia realizowane będą, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w przedziale pomiędzy godzinami min. 08:00 a max. 18:00. Zamawiający, po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą, przewiduje możliwość przesunięć w zakresie terminu wskazanego w harmonogramie załączonym do oferty dotyczącym daty rozpoczęcia zajęć. B. wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia dostęp do serwisu kawowego, tj. kawy, herbaty, drożdżówek. Ponadto, Wykonawca zapewni kursantom jeden ciepły posiłek dziennie, którego stawka żywieniowa wyniesie od 12,00 do 15,00 złotych brutto. Uczestnicy zajęć każdorazowo potwierdzać będą odbiór ciepłego posiłku na odpowiedniej imiennej liście prowadzonej przez Wykonawcę systematycznie przez cały czas trwania zajęć. C. na zakończenie szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu pracownika administracyjno - biurowego z uwzględnieniem kadr, płac, obsługi programów komputerowych oraz praktyką u pracodawcy, który zostanie oznakowany logo Unii Europejskiej i EFS a także projektu 7 życzeń. Dokument ten zawierał będzie: a. numer z rejestru, b. imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia (w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), c. nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, d. formę i nazwę szkolenia, e. okres trwania szkolenia, f. miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, g. tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, h. podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Wykonawca załączy do oferty wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. D. miejsce realizacji szkolenia znajdować się będzie w mieście Krakowie, w miejscu dogodnym pod względem dojazdu dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Krakowskiego. E. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w niezbędnie materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, jak również do przekazania jednego kompletu do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę szkolenia koszt przeznaczonego dla UPPK zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej edycji szkolenia. Dodatkowo, Wykonawca wyposaży uczestników kursu w niezbędne materiały biurowe i piśmienne. Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia. F. na zakończenie kursu, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji szkolenia, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Na etapie sporządzania oferty i wyliczania całkowitego zwrotu kosztów przejazdu ujmowanych w preliminarzu należy przyjąć założenie o pełnej, tj 100 %, frekwencji uczestników, która - na etapie realizacji umowy - zweryfikowana będzie na podstawie listy obecności uczestników zajęć. Zamawiający pokryje Wykonawcy nakłady poniesione z tytułu zwrotu kosztów przejazdu uczestników zajęć na podstawie list obecności. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu należy wliczyć w cenę szkolenia wskazaną w formularzu ofertowym. G. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych osób skierowanych na szkolenie. H. Na podstawie art. 41 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia wszystkich uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. W razie zaistnienia wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Koszt ubezpieczenia NNW należy wyszczególnić w preliminarzu oraz uwzględnić go w całkowitym koszcie szkolenia ujmowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. I. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny przebiegu szkolenia służący podnoszeniu jakości kształcenia a także wskaże personalnie osobę za nadzór odpowiedzialną. Do oferty należy załączyć informację o sposobie sprawowania nadzoru z podaniem osoby za niego odpowiedzialnej. J. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb co najmniej 15-osobowej grupy słuchaczy. Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia teoretyczne, praktyczne - o ile będzie to inna lokalizacja wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych oraz opisem rodzaju i ilości urządzeń niezbędnych do zrealizowania zajęć praktycznych. K. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. L. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć. 9. Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu 7 życzeń POKL Poddziałanie 6.1.3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami kursu, kosztorys, listy obecności uczestników, do dnia 31 grudnia 2020 roku. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji przebiegu szkolenia, na którą składać się będą: a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, listę obecności zawierającą imię i nazwisko oraz podpis uczestnika szkolenia, b) arkusz organizacji kształcenia na odległość zawierający sposób kontaktowania się z konsultantem, terminy konsultacji indywidualnych i zbiorowych, terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta (w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość), c) rejestr odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta (w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość), d) protokół i kartę ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego (o ile zostały przeprowadzone), e) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę szkolenia oraz datę wydania zaświadczenia). 12. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) Nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie, b) Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób bezrobotnych, c) Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia. i umowy. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów: a) Oryginału ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia; b) Oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie; c) Oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia; d) Kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczony za zgodność z oryginałem; e) Kserokopii dziennika zajęć poświadczona za zgodność z oryginałem; f) Kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem; g) Kserokopii protokołu z egzaminu poświadczonych za zgodność z oryginałem, jeżeli egzamin zostanie przeprowadzony; h) Oryginału kosztorysu powykonawczego; i) Kserokopii wszystkich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, poświadczone za zgodność z oryginałem; j) Oryginału oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, ciepłych posiłków; k) Oryginału imiennej listy, na której uczestnicy potwierdzą otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu; l) Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu. 14. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik szkolenia będzie miał dostęp do niezależnego stanowiska komputerowego wyposażonego w niezbędne materiały do ćwiczeń..
 5. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pod nazwą Vademecum przedsiębiorczości znak sprawy: ZP- 271/05/2011
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pod nazwą Vademecum
  przedsiębiorczości dla 150 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu
  Krakowskiego, którego celem jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  I. 1. Program szkolenia
  1.Program szkolenia musi zostać opracowany zgodnie z wymogami określonymi w:
  a) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 315) i zawierać informacje, o których mowa w § 32 ust. 4 cytowanego rozporządzenia, tj.:
  Nazwę i zakres szkolenia
  Czas trwania i sposób organizacji szkolenia
  Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
  Cele szkolenia
  Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej
  Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych
  Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów edukacyjnych
  Sposób sprawdzenia efektów szkolenia
  b) rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216) i zawierać informacje, o których mowa w § 5 cytowanego rozporządzenia.
  2. Program szkolenia winien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl a także zawierać następujące moduły tematyczne:
  a) Procedura zakładania działalności gospodarczej z omówieniem zagadnień formalnych związanych z rejestracją firmy w Urzędzie Gminy, ZUS, Urzędzie Skarbowym i Statystycznym,
  b) Metodologia tworzenia biznesplanu polegająca na szczegółowym omówieniu etapów tworzenia biznesplanu z jednoczesną obiektywną oceną możliwości powodzenia planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie szkolenia uczestnicy posiądą umiejętność rozpoznawania otoczenia konkurencyjnego a także przewidywania efektów finansowych planowanej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca zajęcia dokona rzetelnej oceny potencjału zamierzenia gospodarczego, uwzględniającej sytuację na lokalnym rynku pracy w danej branży,
  c) Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy:
  Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
  Procedury prawno - administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Umowy cywilno - prawne
  Zatrudnianie pracowników - informacje ogólne
  Prawo pracy
  d) Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej oraz rozliczania z tytułu ubezpieczeń, w tym ZUS - ogólne omówienie zagadnień dotyczących form opodatkowania oraz zagadnień dotyczących rozliczeń z tytułu ubezpieczeń. Szczególny nacisk należy położyć na zapoznanie uczestników szkolenia z terminami dokonywania rozliczeń,
  e) Szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej z omówieniem obowiązków wynikających w tym zakresie z Prawa Pracy,
  f) Omówienie wybranych zagadnień z zakresu ekonomii, marketingu i analizy rynku, form promocji w zakresie dotyczącym jednoosobowych firm.
  3. Program szkolenia składać się powinien z 75 godzin lekcyjnych, przy czym należy przyjąć, że 1 godzina = 45 minut, uwzględniających zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz indywidualne konsultacje dla uczestników kursu, podczas których będą oni mogli omawiać z prowadzącymi problemy związane z opracowywanym przez nich planem przedsięwzięcia gospodarczego;
  4. Zajęcia praktyczne, w których mieszczą się indywidualne konsultacje, stanowić będą 53 godziny, natomiast zajęcia teoretyczne stanowić będą 22 godziny;
  5. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika szkolenia a także dokona rzetelnej oceny biznesplanów w kontekście możliwości danego kursanta, jego przedsięwzięcia gospodarczego i sytuacji na lokalnym rynku.

  I. 2. Wymogi organizacyjne
  1. Zamawiający skieruje na szkolenie 150 osób bezrobotnych. Zamawiający jednak zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób kierowanych na szkolenie o 5 osób.
  2. Szkolenie realizowane będzie sukcesywnie, harmonogram realizacji zamówienia przedstawia się następująco:

  Edycja Termin realizacji Ilość osób Podział na grupy

  1 2 3 4
  1 13 - 27 maja 2011 40 2 grupy po 20 osób
  2 06 - 20 czerwca 2011 40 2 grupy po 20 osób
  3 17 - 31 sierpnia 2011 30 2 grupy po 15 osób
  4 12 - 26 września 2011 40 2 grupy po 20 osób
  150

  3. W każdej edycji Wykonawca przeszkoli po dwie grupy uczestników, przy czym zajęcia dla obu grup realizowane będą równolegle. Ilość osób kierowanych na kurs w obrębie poszczególnych miesięcy jest założeniem Zamawiającego i z różnych przyczyn, może ulec niewielkim lecz bilansującym się wahaniom. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty przedłuży się koniecznym może okazać się przesunięcie terminu realizacji szkolenia w ramach pierwszej edycji.
  4. Każda grupa szkoleniowa odbędzie trwające w sumie 75 godzin (1 godzina = 45 minut) zajęcia, które rozpoczną się i zakończą w obrębie jednego i tego samego miesiąca, trwać będą przez 15 dni kalendarzowych, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do max 18.00, z uwzględnieniem przynajmniej dwóch kilkuminutowych przerw.

  I. 3. Pozostałe wymogi
  1. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w niezbędnie materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, jak również do przekazania jednego kompletu do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę szkolenia koszt przeznaczonego dla UPPK zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej edycji szkolenia. Dodatkowo, Wykonawca wyposaży uczestników kursu w niezbędne materiały biurowe i piśmienne. Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia.
  2. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia dostęp do serwisu kawowego, tj. kawy, herbaty, drożdżówek oraz jednego ciepłego posiłku. Stawka żywieniowa ciepłego posiłku wyniesie od 12,00 do 15,00 złotych brutto. Uczestnicy zajęć każdorazowo potwierdzać będą odbiór ciepłego posiłku na odpowiedniej imiennej liście prowadzonej przez Wykonawcę systematycznie przez cały czas trwania zajęć.
  3. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację kursu, dotyczy to przede wszystkim: programu kursu, harmonogramu, dokumentów związanych z poniesionymi kosztami kursu (kosztorys), kserokopii zaświadczeń ukończonego kursu, listy obecności uczestników kursu.
  4. Na zakończenie kursu, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji szkolenia, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Na etapie sporządzania oferty i wyliczania całkowitego zwrotu kosztów przejazdu ujmowanych w preliminarzu należy przyjąć założenie o pełnej, tj 100 %, frekwencji uczestników, która - na etapie realizacji umowy - zweryfikowana będzie na podstawie listy obecności uczestników zajęć. Zamawiający pokryje Wykonawcy nakłady poniesione z tytułu zwrotu kosztów przejazdu uczestników zajęć na podstawie list obecności. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu należy wliczyć w cenę szkolenia wskazaną w formularzu ofertowym.
  5. Na podstawie art. 41 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników szkolenia do następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyjątkiem osób posiadających prawo do stypendium. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, tj. okoliczności, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 z późn. zm), Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 przywołanej powyżej ustawy. Koszt ubezpieczenia NW wyliczony przy założeniu, iż wszyscy uczestnicy szkolenia będą podlegali ubezpieczeniu, należy wyszczególnić w preliminarzu oraz uwzględnić go w całkowitym koszcie szkolenia ujmowanym w formularzu ofertowym. Zamawiający przedstawi Wykonawcy imienną listę osób wskazanych do ubezpieczenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
  6. Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej a dnia 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny przebiegu szkolenia służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia a także wskaże personalnie osobę za nadzór odpowiedzialną. Do oferty należy załączyć informację o sposobie sprawowania nadzoru z podaniem osoby za niego odpowiedzialnej.
  7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia,
  b) arkusza organizacji kształcenia na odległość, zawierającego sposób kontaktowania się z konsultantem, terminy konsultacji indywidualnych i zbiorowych, terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów kształcenia - w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość,
  c) rejestru odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta, w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość,
  d) protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,
  e) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia,
  f) oświadczenia uczestników szkolenia dotyczącego skorzystania z ciepłych posiłków,
  g) imiennej listy, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego na piśmie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot umowy, o:
  a) niezgłoszeniu się na rozpoczęcie kursu osób skierowanych,
  b) nieobecnościach na kursie osób skierowanych wraz z posiadanymi dokumentami dotyczącymi absencji na zajęciach kursu,
  c) rezygnacji z uczestnictwa w kursie osób skierowanych,
  d) nieprzystąpieniu do egzaminu osób skierowanych.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu biznesplanów wraz z oceną punktową i opisową, oraz w terminie do 5 dni po zakończeniu kursu następujących dokumentów:
  a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs,
  b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu, nie sporządziły i nie przedłożyły biznesplanu,
  c) oryginału rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji,
  d) oryginału listy potwierdzającej odbiór kosztów przejazdu,
  e) oryginałów oświadczeń uczestników, dotyczących odbioru materiałów dydaktycznych i biurowych,
  f) oryginału oświadczenia uczestników, dotyczącego skorzystania z ciepłych posiłków,
  g) oryginału kosztorysu podwykonawczego,
  h) kserokopii listy obecności,
  i) kserokopii polisy ubezpieczeniowej,
  j) kserokopii protokołu z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,
  k) kserokopii dziennika zajęć,
  l) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.
  Wszystkie kserokopie winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  10. Miejsce realizacji zajęć musi być usytuowane w mieście Krakowie.
  11. Wykonawca winien dostosować ilość i jakość pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb przedmiotowego szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb co najmniej dwóch 20-osobowych grup słuchaczy. Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych oraz opisem rodzaju i ilości urządzeń niezbędnych do zrealizowania zajęć praktycznych.
  12. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
  13. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania analizy wypełnionych przez uczestników szkolenia ankiet oraz przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
  14. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.
  15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitorujących, w trakcie których przeprowadzana będzie kontrola przebiegu szkolenia pod względem poprawności realizacji umowy. W związku z powyższym, Wykonawca zapewni wgląd w dokumentację szkolenia na każdym etapie jego realizacji.
 6. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na usługę szkoleniową w zakresie pracownika administracyjno - biurowego z uwzględnieniem kadr, płac, obsługi programów komputerowych oraz praktyką u pracodawcy znak sprawy: ZP- 271/44/2010
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Pracownik administracyjno biurowy z uwzględnieniem kadr i płac, obsługą programów komputerowych oraz praktyką u pracodawcy dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.
  2. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi pracy na stanowisku pracownika administracyjno biurowego.
  3. Program szkolenia obejmie:
  A. zajęcia teoretyczne w wymiarze 150 godzin, w tym zagadnienia:
  a) trening interpersonalny
  b) organizacja pracy
  c) normy prawa pracy oraz prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
  d) prowadzenie dokumentacji
  e) kadry, płace, archiwizacja
  f) zagadnienia prawa gospodarczego
  g) źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej
  B. zajęcia praktyczne w wymiarze 60 godzin, w tym zagadnienia:
  a) obsługa komputera
  b) obsługa programów komputerowych
  c) obsługa urządzeń biurowych
  C. praktyka zawodowa w wymiarze 90 godzin.
  4. Program zajęć teoretycznych, praktycznych oraz praktyki zawodowej powinien obejmować minimum 300 godzin lekcyjnych, przy czym:
  a) dla zajęć teoretycznych oraz praktycznych 1 godzina wynosi 45 minut
  b) dla zajęć w ramach praktyki zawodowej 1 godzina wynosi 60 minut.


  5. Program szkolenia musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 luty 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. ( Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216);
  6. Program szkolenia musi zawierać informacje, o których mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 476, poz. 315), a mianowicie:
  a) Nazwę i zakres szkolenia
  b) Czas trwania i sposób organizacji szkolenia
  c) Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
  d) Cele szkolenia
  e) Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej
  f) Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych
  g) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych
  h) Sposób sprawdzenia efektów szkolenia.
  7. Tygodniowy wymiar zajęć wyniesie minimum 30 a maksimum 40 godzin. Zajęcia rozpoczną się w miesiącu wrześniu.

  8. Zagadnienia organizacyjne
  A. zajęcia realizowane będą, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w przedziale pomiędzy godzinami 08:00 i 18:00. Zamawiający, po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą, przewiduje możliwość przesunięć w zakresie terminu wskazanego w harmonogramie załączonym do oferty dotyczącym daty rozpoczęcia zajęć.
  B. wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia dostęp do serwisu kawowego, tj. kawy, herbaty, drożdżówek oraz jednego ciepłego posiłku, którego stawka żywieniowa wyniesie od 12,00 do 15,00 złotych brutto. Uczestnicy zajęć każdorazowo potwierdzać będą odbiór ciepłego posiłku na odpowiedniej imiennej liście prowadzonej przez Wykonawcę systematycznie przez cały czas trwania zajęć.
  C. na zakończenie szkolenia Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu pracownika administracyjno - biurowego z uwzględnieniem kadr, płac, obsługi programów komputerowych oraz praktyką u pracodawcy, który zostanie oznakowany logo Unii Europejskiej i EFS a także projektu 7 życzeń. Wykonawca załączy do oferty wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
  D. miejsce realizacji szkolenia znajdować się będzie w mieście Krakowie, w miejscu dogodnym pod względem dojazdu dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Krakowskiego.
  E. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w niezbędnie materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, jak również do przekazania jednego kompletu do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę szkolenia koszt przeznaczonego dla UPPK zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej edycji szkolenia. Dodatkowo, Wykonawca wyposaży uczestników kursu w niezbędne materiały biurowe i piśmienne. Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia.
  F. na zakończenie kursu, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji szkolenia, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Na etapie sporządzania oferty i wyliczania całkowitego zwrotu kosztów przejazdu ujmowanych w preliminarzu należy przyjąć założenie o pełnej, tj 100 %, frekwencji uczestników, która - na etapie realizacji umowy - zweryfikowana będzie na podstawie listy obecności uczestników zajęć. Zamawiający pokryje Wykonawcy nakłady poniesione z tytułu zwrotu kosztów przejazdu uczestników zajęć na podstawie list obecności. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu należy wliczyć w cenę szkolenia wskazaną w formularzu ofertowym.
  G. Na podstawie art. 41 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników szkolenia do następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyjątkiem osób posiadających prawo do stypendium. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, tj. okoliczności, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 z późn. zm), Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy - zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 przywołanej powyżej ustawy. Koszt ubezpieczenia NW wyliczony przy założeniu, iż wszyscy uczestnicy szkolenia będą podlegali ubezpieczeniu, należy wyszczególnić w preliminarzu oraz uwzględnić go w całkowitym koszcie szkolenia ujmowanym w formularzu ofertowym. Zamawiający przedstawi Wykonawcy imienną listę osób wskazanych do ubezpieczenia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
  H. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny przebiegu szkolenia służący podnoszeniu jakości kształcenia a także wskaże personalnie osobę za nadzór odpowiedzialną. Do oferty należy załączyć informację o sposobie sprawowania nadzoru z podaniem osoby za niego odpowiedzialnej.
  I. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb co najmniej 20-osobowej grupy słuchaczy. Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia teoretyczne, praktyczne - o ile będzie to inna lokalizacja wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych oraz opisem rodzaju i ilości urządzeń niezbędnych do zrealizowania zajęć praktycznych. Do oferty należy załączyć również informację o miejscu odbywania praktyki zawodowej.
  J. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
  K. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.
  9. Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu
  7 życzeń POKL Poddziałanie 6.1.3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
  10. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami kursu, kosztorys, listy obecności uczestników, do dnia 31 grudnia 2020 roku.
  11. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
  a) Dzienna listy obecności uczestników szkolenia;
  b) Dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
  c) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych;
  d) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór ciepłych posiłków;
  e) Imienna lista, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie;
  f) Rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenie;
  g) Protokółu z egzaminu, jeżeli zostanie przeprowadzony.
  12. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
  a) Nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie,
  b) Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób bezrobotnych,
  c) Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia. i umowy.
  13. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów:
  a) Oryginału ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia;
  b) Oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
  c) Oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
  d) Kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczony za zgodność z oryginałem;
  e) Kserokopii dziennika zajęć poświadczona za zgodność z oryginałem;
  f) Kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem;
  g) Kserokopii protokołu z egzaminu poświadczonych za zgodność z oryginałem, jeżeli egzamin zostanie przeprowadzony;
  h) Oryginału kosztorysu powykonawczego;
  i) Kserokopii wszystkich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, poświadczone za zgodność z oryginałem;
  j) Oryginału oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, ciepłych posiłków;
  k) Oryginału imiennej listy, na której uczestnicy potwierdzą otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu;
  l) Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.
  14. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik szkolenia będzie miał dostęp do niezależnego stanowiska komputerowego wyposażonego w niezbędne materiały do ćwiczeń.
 7. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pod nazwą Vademecum przedsiębiorczości znak sprawy: ZP- 271/15/2010
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pod nazwą Vademecum przedsiębiorczości dla 180 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, którego celem jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. I. 1. Program szkolenia 1. Program szkolenia składać się powinien z 75 godzin lekcyjnych, przy czym należy przyjąć, że 1 godzina = 45 minut, uwzględniających zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz indywidualne konsultacje dla uczestników kursu, podczas których będą oni mogli omawiać z prowadzącymi problemy związane z opracowywanym przez nich planem przedsięwzięcia gospodarczego; 2. Zajęcia praktyczne, w których mieszczą się indywidualne konsultacje, stanowić będą 53 godziny, natomiast zajęcia teoretyczne stanowić będą 22 godziny. 3. Program kursu musi zostać opracowany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216) oraz wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl a także zawierać następujące moduły tematyczne: a) Procedura zakładania działalności gospodarczej z omówieniem zagadnień formalnych związanych z rejestracją firmy w Urzędzie Gminy, ZUS, Urzędzie Skarbowym i Statystycznym; b) Metodologia tworzenia biznesplanu polegająca na szczegółowym omówieniu etapów tworzenia biznesplanu z jednoczesną obiektywną oceną możliwości powodzenia planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie szkolenia uczestnicy posiądą umiejętność rozpoznawania otoczenia konkurencyjnego a także przewidywania efektów finansowych planowanej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca zajęcia dokona rzetelnej oceny potencjału zamierzenia gospodarczego, uwzględniającej sytuację na lokalnym rynku pracy w danej branży; c) Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Procedury prawno - administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Umowy cywilno - prawne Zatrudnianie pracowników - informacje ogólne Prawo pracy d) Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej oraz rozliczania z tytułu ubezpieczeń, w tym ZUS - ogólne omówienie zagadnień dotyczących form opodatkowania oraz zagadnień dotyczących rozliczeń z tytułu ubezpieczeń. Szczególny nacisk należy położyć na zapoznanie uczestników szkolenia z terminami dokonywania rozliczeń; e) Szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej z omówieniem obowiązków wynikających w tym zakresie z Prawa Pracy; f) Omówienie wybranych zagadnień z zakresu ekonomii, marketingu i analizy rynku, form promocji w zakresie dotyczącym jednoosobowych firm. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika szkolenia a także dokona rzetelnej oceny biznesplanów w kontekście możliwości danego kursanta, jego przedsięwzięcia gospodarczego i sytuacji na lokalnym rynku. I. 2. Wymogi organizacyjne A. Zamawiający skieruje na szkolenie 180 osób bezrobotnych. Zamawiający jednak zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób kierowanych na szkolenie o 5 osób. B. Szkolenie realizowane będzie sukcesywnie, harmonogram realizacji zamówienia przedstawia się następująco: 1 edycja, termin realizacji:17-31 maja 2010, ilość osób:40 w 2 grupach po 20 osób 2 edycja, termin realizacji:11-25 czerwca 2010, ilość osób:40 w 2 grupach po 20 osób 3 edycja, termin realizacji:06-20 września 2010, ilość osób:40 w 2 grupach po 20 osób 4 edycja, termin realizacji:08-22 października 2010,ilość osób:40 w 2 grupach po 20 osób 5 edycja, termin realizacji:15-29 listopada 2010,ilość osób: 20, 1 grupa 20 osób C. W każdej edycji, poza piątą, Wykonawca przeszkoli po dwie grupy uczestników, przy czym zajęcia dla obu grup realizowane będą równolegle. Ilość osób kierowanych na kurs w obrębie poszczególnych miesięcy jest założeniem Zamawiającego i z różnych przyczyn, może ulec niewielkim lecz bilansującym się wahaniom. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy procedura wyłonienia najkorzystniejszej oferty przedłuży się koniecznym może okazać się przesunięcie terminu realizacji szkolenia w ramach pierwszej edycji. D. Każda grupa szkoleniowa odbędzie, trwające w sumie 75 godzin (1 godzina = 45 minut), zajęcia, które rozpoczną się i zakończą w obrębie jednego i tego samego miesiąca, trwać będą przez 15 dni kalendarzowych, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od godziny 8.00 do max 18.00, z uwzględnieniem przynajmniej dwóch kilkuminutowych przerw. E. Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć: dostęp do serwisu kawowego w postaci kawy, herbaty, wody mineralnej, drożdżówek lub ciasteczek; jeden ciepły, jednodaniowy posiłek dziennie; materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć. Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia. Odbiór ciepłych posiłków każdy uczestnik potwierdzi podpisaniem stosownego oświadczenia. I. 3. Pozostałe wymogi A. Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej edycji szkolenia. B. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację kursu, dotyczy to przede wszystkim: programu kursu, harmonogramu, dokumentów związanych z poniesionymi kosztami kursu (kosztorys), kserokopii zaświadczeń ukończonego kursu, listy obecności uczestników kursu. C. Na zakończenie kursu, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji szkolenia, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Podstawą do naliczenia wysokości zwrotu będą listy obecności. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu należy wliczyć w cenę szkolenia wskazaną w formularzu ofertowym. D. Na podstawie art. 41 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników kursu do następstw nieszczęśliwych wypadków z wyłączeniem osób posiadających prawo do stypendium szkoleniowego. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. Przy ustalaniu całkowitego kosztu ubezpieczenia NW należy wstępnie założyć, że ubezpieczeniu podlegać będą wszyscy uczestnicy szkolenia. Tak ustalony koszt należy wyszczególnić w preliminarzu oraz uwzględnić go w całkowitym koszcie szkolenia ujmowanym w formularzu ofertowym. Jest to konieczne z uwagi na fakt, że w dniu ogłaszania postępowania Zamawiający nie dysponuje wiedzą ile osób uczestniczących w szkoleniu będzie podlegało ubezpieczeniu NW i w związku z powyższym - koniecznością stworzenia warunków, w których oferty będą porównywalne. Praktycznie jednak Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. E. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji: a) dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; b) dziennej listy obecności; c) oświadczenia uczestników szkolenia dotyczącego skorzystania z ciepłych posiłków; d) imiennej listy, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie; e) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia; f) protokołu z egzaminu, jeżeli zostanie przeprowadzony. I. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego na piśmie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot umowy, o: a) niezgłoszeniu się na rozpoczęcie kursu osób skierowanych, b) nieobecnościach na kursie osób skierowanych wraz z posiadanymi dokumentami dotyczącymi absencji na zajęciach kursu, c) rezygnacji z uczestnictwa w kursie osób skierowanych, d) nieprzystąpieniu do egzaminu osób skierowanych. J. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu biznesplanów wraz z oceną punktową i opisową, oraz w terminie do 5 dni po zakończeniu kursu następujących dokumentów: a) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs; b) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu, nie sporządziły i nie przedłożyły biznesplanu; c) oryginału rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji; d) oryginału listy potwierdzającej odbiór kosztów przejazdu; e) oryginałów oświadczeń uczestników, dotyczących odbioru materiałów dydaktycznych i biurowych; f) oryginału oświadczenia uczestników, dotyczącego skorzystania z ciepłych posiłków; g) oryginału kosztorysu podwykonawczego; h) kserokopii listy obecności; i) kserokopii polisy ubezpieczeniowej; j) kserokopii protokołu z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony; k) kserokopii dziennika zajęć; l) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu. Wszystkie kserokopie winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. K. Miejsce realizacji zajęć musi być usytuowane w mieście Krakowie. L. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb jednoczesnej realizacji zajęć dydaktycznych dla dwóch 20-osobowych grup słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne. Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych. M. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitorujących, w trakcie których przeprowadzana będzie kontrola przebiegu szkolenia pod względem poprawności realizacji Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca zapewni wgląd w dokumentację szkolenia na każdym etapie jego realizacji N. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu. O. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do przekazania uczestnikom harmonogramu realizowanych zajęć..
 8. ASYSTENT RACHUNKOWOŚCI
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
  Zamówienie nr OZ-AKO-271-15/140/I/2010/Szkol./Gr./EFS
  Wykonanie 200 godzinnego szkolenia w zakresie przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku pomocy księgowej przez uczestników szkolenia dla łącznej liczby 10 osób bezrobotnych w jednej grupie szkoleniowej w II do III kwartał 2010r.
 9. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP - 271/06/2010 na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. Vademecum przedsiębiorczości
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Miejsce realizacji szkolenia znajduje się przy Placu Sikorskiego 1, Kraków.
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja szkolenia pn. Vademecum przedsiębiorczości dla 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, które zorganizowane zostaną w trzy grupy 20 - osobowe.
  Grupy I oraz II rozpoczną zajęcia w dniu 12 lutego a zakończą w dniu 26 lutego i realizować będą zajęcia równolegle, natomiast grupa III rozpocznie zajęcia w dniu 5 marca a zakończy je w dniu 19 marca 2010 r.
  Program szkolenia obejmie: 75 godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne - 22 godziny i praktyczne -53 godziny oraz indywidualne konsultacje dla uczestników kursu, podczas których będą oni mogli omawiać z prowadzącymi problemy związane z opracowywanym przez nich planem przedsięwzięcia gospodarczego . Zajęcia praktyczne, w których mieszczą się indywidualne konsultacje, stanowić będą 53 godziny, natomiast zajęcia teoretyczne stanowić będą 22 godziny.
  Program kursu musi zostać opracowany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216) oraz wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl a także zawierać następujące moduły tematyczne:
  a) Procedura zakładania działalności gospodarczej z omówieniem zagadnień formalnych związanych z rejestracją firmy w Urzędzie Gminy, ZUS, Urzędzie Skarbowym i Statystycznym;
  b) Metodologia tworzenia biznesplanu polegająca na szczegółowym omówieniu etapów tworzenia biznesplanu z jednoczesną obiektywną oceną możliwości powodzenia planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie szkolenia uczestnicy posiądą umiejętność rozpoznawania otoczenia konkurencyjnego a także przewidywania efektów finansowych planowanej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca zajęcia dokona rzetelnej oceny potencjału zamierzenia gospodarczego, uwzględniającej sytuację na lokalnym rynku pracy w danej branży;
  c) Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy:
  Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
  Procedury prawno - administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Umowy cywilno - prawne
  Zatrudnianie pracowników - informacje ogólne
  Prawo pracy
  d) Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej oraz rozliczania z tytułu ubezpieczeń, w tym ZUS - ogólne omówienie zagadnień dotyczących form opodatkowania oraz zagadnień dotyczących rozliczeń z tytułu ubezpieczeń. Szczególny nacisk należy położyć na zapoznanie uczestników szkolenia z terminami dokonywania rozliczeń;
  e) Szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej z omówieniem obowiązków wynikających w tym zakresie z Prawa Pracy;
  f) Omówienie wybranych zagadnień z zakresu ekonomii, marketingu i analizy rynku, form promocji w zakresie dotyczącym jednoosobowych firm.
  Zajęcia realizowane będą zgodnie z harmonogramem.
  Wykonawca wyposaży każdego uczestnika szkolenia w materiały dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznym szkolenia. Dodatkowo, Wykonawca wyposaży uczestników kursu w niezbędne materiały biurowe i piśmienne.
  Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia Vademecum przedsiębiorczości i uzyskanie kwalifikacji.
  Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć dostęp do serwisu kawowego w postaci kawy, herbaty, wody mineralnej, drożdżówek lub ciasteczek oraz jeden ciepły, jednodaniowy posiłek dziennie.
  Na zakończenie kursu, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych i 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Podstawą do naliczenia wysokości zwrotu będą listy obecności. Kwota zwrotu kosztów przejazdu za 60 uczestników kursu została wliczona w cenę szkolenia.
  Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik do Protokołu, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
 10. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP - 271/38/2009 na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. Menager własnej firmy - recepta na kryzys
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Szkolenie, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw, dla 70 uczestników pod nazwą Menager własnej firmy - recepta na kryzys realizowane będzie w okresie od dnia 09.10.2009 r. do dnia 30.11.2009 r.
  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
  i warunki, konieczne do należytego wykonania umowy a zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających kompetencje do prowadzenia zajęć
  Miejsce realizacji zajęć: Plac Sikorskiego 1, Kraków.
  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia skierowanym osobom niezbędnych pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych, edukacyjnych lub innych.
  Wykonawca zapewni skierowanym osobom co najmniej jednego ciepłego posiłku dziennie oraz dostępu do serwisu kawowego.
  Na zakończenie szkolenia, po pozytywnym jego zakończeniu, uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
  Wykonawca, w ramach całkowitego kosztu szkolenia dokona wypłaty uczestnikom szkolenia zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania na szkolenie.
  Ustalony limit osobodnia zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania na szkolenie wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) i wypłacony zostanie na zakończenie szkolenia na podstawie listy obecności.
  Wykonawca zobowiązuje się również do:
  1. Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
  1) nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie,
  2) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób bezrobotnych,
  3) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i niniejszej umowy,pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie Uczestników.
  2. Indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów w dokształcaniu uczestników szkolenia oraz udzielenia im ewentualnego dodatkowego wsparcia.
  3. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
  1) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: listę obecności, wymiar godzin
  i tematy zajęć edukacyjnych,
  2) protokół z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,
  3) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
  4. Przekazania Zamawiającemu podpisanych przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy listy obecności Uczestników po zakończeniu szkolenia z zastrzeżeniem ust. 5.
  5. Przekazywania listy obecności do 2-go dnia roboczego miesiąca w przypadku szkoleń dłuższych niż miesiąc kalendarzowy.
  6. Wydania Uczestnikom po pozytywnym zakończeniu szkolenia, w terminie do 5 dni od daty dokonania oceny, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
  7. Przekazania Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zakończenia szkolenia:
  1) oryginału ankiet o których mowa w § 1 ust. 3 lit. c., przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia,
  2) oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie,
  3) oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia,
  4) kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji potwierdzonego za zgodność
  z oryginałem,
  5) kserokopii dziennika zajęć, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
  6) kserokopii listy obecności, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
  7) kserokopii protokołu z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
  8) oryginału kosztorysu powykonawczego,
  9) kserokopii wszystkich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
  10) oryginałów oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, ciepłych posiłków,
  11) oryginału imiennej listy, na której uczestnicy szkolenia potwierdzą otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu,
  12) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia.
  8. Umożliwienia Zamawiającemu wizytowania zajęć w trakcie trwania szkolenia.
 11. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na usługę szkoleniową pod nazwą Pracownik administracyjno - biurowy znak sprawy: ZP- 271/35/2009
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia szkolenia pod nazwą Pracownik administracyjno - biurowy dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, w ramach dwóch grup 10 osobowych.
  2. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi pracy na stanowisku pracownika administracyjno - biurowego.
  3. Program szkolenia powinien obejmować: zajęcia teoretyczne w wymiarze 150 godzin, w tym zagadnienia: trening interpersonalny, organizacja pracy, normy prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prowadzenie dokumentacji, archiwizacja, zagadnienia prawa gospodarczego, źródła i sposoby finansowania działalności gospodarczej;
  Zajęcia praktyczne w wymiarze 60 godzin, tj. obsługa komputera, programów komputerowych oraz urządzeń biurowych; praktykę zawodową w wymiarze 90 godzin.
  Program zajęć teoretycznych i praktycznych powinien obejmować minimum 300 godzin lekcyjnych (przy założeniu, że jedna godzina lekcyjna zajęć teoretycznych i praktycznych to 45 minut, natomiast w praktyce zawodowej 1 godzina = 60 minut). Program szkolenia musi odpowiadać wymogom określonym w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. 2006 Nr 31, poz. 216), i ponadto spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów.
  4. Czas trwania szkolenia winien wynosić około 3 miesięcy ( 2 miesiące: zajęcia praktyczne i teoretyczne, 3 - tygodniowa praktyka zawodowa ), a zajęcia
  muszą odbywać się codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
  w godzinach od 08:00 do 18:00 w ilości minimum 30 godzin tygodniowo. Szkolenie powinno się zakończyć do 30 listopada 2009 roku.
  5. Miejscem realizacji szkolenia musi znajdować się na terenie miasta Kraków, w miejscu dogodnym, pod względem dojazdu, dla osób dojeżdżających z terenu Powiatu Krakowskiego.
  6. Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach projektu
  7 życzeń POKL Poddziałanie 6.1.3.
  W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

  7. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w materiały dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznym szkolenia, jak również do przekazania jednego kompletu do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego (jeżeli zachodzi taka konieczność, Wykonawca wlicza w cenę szkolenia koszt przeznaczonego dla UPPK zestawu materiałów dydaktycznych). Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej edycji szkolenia. Dodatkowo, Wykonawca wyposaży uczestników kursu w niezbędne materiały biurowe i piśmienne.
  8. Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia Pracownik administracyjno - biurowy i uzyskanie kwalifikacji. Dokument taki musi posiadać stosowne oznakowanie. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle elektroniczną wersję wymaganych oznakowań i logo.
  9. Program szkolenia musi zawierać informacje, o których mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 476, poz. 315), a mianowicie:
  a) Nazwę i zakres szkolenia;
  b) Czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
  c) Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
  d) Cele szkolenia;
  e) Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej;
  f) Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  g) Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
  h) Sposób sprawdzenia efektów szkolenia.
  10. Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć:
  a) dostęp do serwisu kawowego w postaci kawy, herbaty, wody mineralnej, drożdżówek lub ciasteczek. Przewidywany koszt cateringu należy uwzględnić w preliminarzu.;
  b) jeden ciepły, jednodaniowy posiłek dziennie. Przewidywany koszt posiłku należy uwzględnić w preliminarzu;
  c) materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć.

  UWAGA: całkowity koszt wyżywienia, zarówno w postaci ciepłego posiłku jak i cateringu, winien zamknąć się w kwocie od 15 do 20,00 złotych brutto/dzień.
  Odbiór materiałów dydaktycznych oraz odbiór ciepłych posiłków potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia.
  11. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami kursu, kosztorys, listy obecności uczestników, do dnia 31 grudnia 2020 roku.
  12. Na zakończenie kursu, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Podstawą do naliczenia wysokości zwrotu będą listy obecności. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu za 20 uczestników kursu należy wliczyć w cenę szkolenia wskazaną w formularzu ofertowym.
  13. Na podstawie art. 41 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków z wyłączeniem osób posiadających prawo do stypendium szkoleniowego. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
  14. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
  a) Dzienna listy obecności uczestników szkolenia;
  b) Dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
  c) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych;
  d) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór ciepłych posiłków;
  e) Imienna lista, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie;
  f) Rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenie;
  g) Protokół z egzaminu, jeżeli zostanie przeprowadzony.
  15. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
  a) Nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie;
  b) Przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób bezrobotnych;
  c) Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia
  i umowy.
  16. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów:
  a) Oryginału ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia;
  b) Oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
  c) Oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
  d) Kserokopii rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczony za zgodność z oryginałem;
  e) Kserokopii dziennika zajęć poświadczona za zgodność z oryginałem;
  f) Kserokopii list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem;
  g) Kserokopii protokołu z egzaminu;
  h) Oryginału kosztorysu powykonawczego;
  i) Kserokopii wszystkich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, poświadczone za zgodność z oryginałem;
  j) Oryginału oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, ciepłych posiłków;
  k) Oryginału imiennej listy, na której uczestnicy potwierdzą otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu;
  l) Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia kursu.
  17. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki
  w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb 10-osobowej grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne. Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych, a w przypadku zajęć praktycznych, w Wykazie narzędzi i urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia, wymienić należy te, które wykorzystywane będą podczas zajęć. Podczas zajęć każdy uczestnik winien mieć dostęp do niezależnego stanowiska komputerowego posiadającego niezbędne oprogramowanie.
  18. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
  19. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.
 12. PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
  Zamówienie nr OZ-AKO-271- 118/I/2009/Szkol./Gr. na wykonanie 300 godzinnego szkolenia przygotowującego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz nabycia umiejętności poszukiwania pracy przez uczestników szkolenia dla łącznej liczby dziesięciu osób bezrobotnych w jednej grupie szkoleniowej finansowanej ze środków Funduszu Pracy .
  Termin realizacji zamówienia: II -III kwartał 2009r.
 13. MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  Zamawiający: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
  Zamówienie nr OZ-AKO-271- 179/II/2009/Szkol./Gr. na wykonanie 80 godzinnego szkolenia przygotowującego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz sporządzenia biznes planu przez uczestników szkolenia a także jego kwalifikowaną ocenę przez Wykonawcę dla łącznej liczby trzydziestu osób bezrobotnych w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób każda finansowanych ze środków Funduszu Pracy .
  Termin realizacji zamówienia: II -III kwartał 2009r.
 14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na usługę szkoleniową pod nazwą Vademecum przedsiębiorczości znak sprawy: ZP- 271/5/2009
  Zamawiający: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pod nazwą Vademecum przedsiębiorczości dla 200 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, którego celem jest przygotowanie uczestników do założenie i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  I. 1. Program szkolenia
  1. Program szkolenia składać się powinien z 75 godzin lekcyjnych, przy czym należy przyjąć, że 1 godzina = 45 minut, uwzględniających zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz indywidualne konsultacje dla uczestników kursu, podczas których będą oni mogli omawiać z prowadzącymi problemy związane z opracowywanym przez nich planem przedsięwzięcia gospodarczego;
  2. Zajęcia praktyczne, w których mieszczą się indywidualne konsultacje, stanowić będą 53 godziny, natomiast zajęcia teoretyczne stanowić będą 22 godziny.
  3. Program kursu musi zostać opracowany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216) oraz wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń zawodowych, dostępne w bazach danych prowadzonych przez MPiPS na stronie internetowej www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl a także zawierać następujące moduły tematyczne:
  a) Procedura zakładania działalności gospodarczej z omówieniem zagadnień formalnych związanych z rejestracją firmy w Urzędzie Gminy, ZUS, Urzędzie Skarbowym i Statystycznym;
  b) Metodologia tworzenia biznesplanu polegająca na szczegółowym omówieniu etapów tworzenia biznesplanu z jednoczesną obiektywną oceną możliwości powodzenia planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie szkolenia uczestnicy posiądą umiejętność rozpoznawania otoczenia konkurencyjnego a także przewidywania efektów finansowych planowanej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca zajęcia dokona rzetelnej oceny potencjału zamierzenia gospodarczego, uwzględniającej sytuację na lokalnym rynku pracy w danej branży;
  c) Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy:
  Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
  Procedury prawno - administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Umowy cywilno - prawne
  Zatrudnianie pracowników - informacje ogólne
  Prawo pracy
  d) Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej oraz rozliczania z tytułu ubezpieczeń, w tym ZUS - ogólne omówienie zagadnień dotyczących form opodatkowania oraz zagadnień dotyczących rozliczeń z tytułu ubezpieczeń. Szczególny nacisk należy położyć na zapoznanie uczestników szkolenia z terminami dokonywania rozliczeń;
  e) Szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej z omówieniem obowiązków wynikających w tym zakresie z Prawa Pracy;
  f) Omówienie wybranych zagadnień z zakresu ekonomii, marketingu i analizy rynku, form promocji w zakresie dotyczącym jednoosobowych firm.

  Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika szkolenia a także dokona rzetelnej oceny biznesplanów w kontekście możliwości danego kursanta, jego przedsięwzięcia gospodarczego i sytuacji na lokalnym rynku.

  I. 2. Wymogi organizacyjne
  A. Zamawiający skieruje na szkolenie 200 osób bezrobotnych. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób kierowanych na szkolenie. Margines określa się na plus minus 5 osób.
  B. Szkolenie realizowane będzie sukcesywnie, harmonogram realizacji zamówienia przedstawia się następująco:

  LP Miesiąc Ilość osób Podział na grupy

  1 Kwiecień 40 2 grupy po 20 osób
  2 Maj 40 2 grupy po 20 osób
  3 Czerwiec 40 2 grupy po 20 osób
  4 Wrzesień 28 2 grupy po 14 osób
  5 Październik 26 2 grupy po 13 osób
  6 Listopad 26 2 grupy po 13 osób
  C. W każdym miesiącu (patrz: tabela powyżej), Wykonawca przeszkoli po dwie grupy uczestników, przy czym zajęcia dla obu grup realizowane będą równolegle. Ilość osób kierowanych na kurs w obrębie poszczególnych miesięcy jest założeniem Zamawiającego i z różnych przyczyn, może ulec niewielkim lecz bilansującym się wahaniom.
  D. Każda grupa szkoleniowa odbędzie, trwające w sumie 75 godzin (1 godzina = 45 minut), zajęcia, które rozpoczną się i zakończą w obrębie jednego i tego samego miesiąca, trwać będą przez 15 dni kalendarzowych, zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od godziny 8.00 do max 18.00, z uwzględnieniem przynajmniej dwóch kilkuminutowych przerw.
  E. Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć:
  dostęp do serwisu kawowego w postaci kawy, herbaty, wody mineralnej, drożdżówek lub ciasteczek;
  jeden ciepły, jednodaniowy posiłek dziennie;
  materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć.

  Odbiór materiałów dydaktycznych potwierdzony zostanie przez każdego uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia.
  Odbiór ciepłych posiłków każdy uczestnik potwierdzi podpisaniem stosownego oświadczenia.

  I. 3. Pozostałe wymogi

  A. Komplet materiałów dydaktycznych Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej edycji szkolenia.
  B. Kurs organizowany będzie w ramach dwóch źródeł finansowania, tj. Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Przed rozpoczęciem zajęć dla każdej grupy Zamawiający przedstawi Wykonawcy imienną listę osób, ze wskazaniem, z jakich środków finansowych opłaci ich szkolenie.
  C. Szkolenie zakończy się wydaniem uczestnikom przeszkolonym w ramach POKL 2007 - 2013 zaświadczenia opatrzonego logo Unii Europejskiej i Projektu 7 Życzeń, natomiast uczestnikom przeszkolonym w ramach FP - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  D. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską poprzez zamieszczanie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale Unii Europejskiej a także oznakowania miejsca realizacji kursu, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.7.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
  E. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego szkolenia, a w szczególności: programu szkolenia, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami kursu, kosztorys, listy obecności uczestników, do dnia 31 grudnia 2020 roku.
  F. Na zakończenie kursu, Wykonawca wypłaci uczestnikom szkolenia zwrot kosztów przejazdu w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdy dzień obecności na zajęciach. Podstawą do naliczenia wysokości zwrotu będą listy obecności. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu za 200 uczestników kursu należy wliczyć w cenę szkolenia wskazaną w formularzu ofertowym.
  G. Na podstawie art. 41 ust.7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników kursu do następstw nieszczęśliwych wypadków z wyłączeniem osób posiadających prawo do stypendium szkoleniowego. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania szkolenia. Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów na podstawie imiennej listy sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.


  H. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
  Dla części kursu współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej poniższą dokumentację należy oznakować symbolami i logo projektu, w sposób wskazany w punkcie I. 3. D:
  a) Dzienna listy obecności uczestników szkolenia;
  b) Dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
  c) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych;
  d) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór ciepłych posiłków;
  e) Imienna lista, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie;
  f) Rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenie;
  g) Protokół z egzaminu, jeżeli zostanie przeprowadzony.

  Dla części kursu finansowanej ze środków Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Krakowskiego:
  a) Dzienna listy obecności uczestników szkolenia;
  b) Dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;
  c) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych;
  d) Oświadczenia uczestników potwierdzających odbiór ciepłych posiłków;
  e) Imienna lista, na której uczestnicy szkolenia będą potwierdzać otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie;
  f) Rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenie;
  g) Protokół z egzaminu, jeżeli zostanie przeprowadzony.

  I. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie Uczestników, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
  a) nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie,
  b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób bezrobotnych,
  c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia. i umowy.

  J. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujących dokumentów:
  a) Oryginału ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia;
  b) Oryginału imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;
  c) Oryginału imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;
  d) Kserokopia rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji poświadczony za zgodność z oryginałem;
  e) Kserokopię dziennika zajęć poświadczona za zgodność z oryginałem;
  f) Kserokopie list obecności poświadczona za zgodność z oryginałem;
  g) Kserokopię protokołu z egzaminu;
  h) Oryginał kosztorysu powykonawczego;
  i) Kserokopie wszystkich zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, poświadczone za zgodność z oryginałem;
  j) Oryginał oświadczeń uczestników potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych, ciepłych posiłków;
  k) Oryginał imiennej listy, na której uczestnicy potwierdzą otrzymanie zwrotu kosztów przejazdu;
  l) Inną dokumentację niezbędną do rozliczenia kursu.

  Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, wszystkich biznesplanów wraz z ich szczegółową oceną opisową oraz punktową.

  K. Miejsce realizacji zajęć musi być usytuowane dogodnie pod względem dojazdu dla osób z terenu Powiatu Krakowskiego, najlepiej w mieście Krakowie.
  Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb jednoczesnej realizacji zajęć dydaktycznych dla dwóch 20-osobowych grup słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablice szkolne lub magnetyczne.
  Do oferty należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych.
  L. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania niezapowiedzianych wizyt monitorujących, w trakcie których przeprowadzana będzie kontrola przebiegu szkolenia pod względem poprawności realizacji Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca zapewni wgląd w dokumentację szkolenia na każdym etapie jego realizacji
  M. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia, m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej - stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, jak również do przedstawienia jej wyników Zamawiającemu.
  N. Wykonawca, przed rozpoczęciem szkolenia, zobowiązany będzie do zapoznania jego uczestników ze szczegółowym programem poprzez przekazanie im harmonogramu realizowanych zajęć.

Inne osoby dla Dudek Paweł Artur (62 osoby):