Kogo reprezentuje osoba

Dudek Roman Waldemar

w KRS

Roman Waldemar Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roman
Drugie imię:Waldemar
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Pruszcz Gdański (Pomorskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudek Mieczysław, Golański Radosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Golański Radosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dgd Sp. J., Roman Dudek Radosław Golański, Pruszcz Gdański − KRS 0000190727
 2. Rr Trans Sp. Z O.O., Pruszcz Gdański − KRS 0000597772

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2016/2017.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2016/2017.
  2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 7 obwodach zimowego utrzymania dróg:
  1) Zadanie nr 1 - obwód zimowego utrzymania Nr 1 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2213G, 2224G, 2231G, 2232G, 2233G, 2235G, 2236G, 2237G, 2238G, 2239G o łącznej długości do odśnieżania 61,3 km, do posypywania 22,4 km.
  2) Zadanie nr 2 - obwód zimowego utrzymania Nr 2 obejmujący drogi powiatowe
  o numerach: 2224G, 2225G, 2226G, 2227G, 2228G, 2229G, 2230G o łącznej długości do odśnieżania 48,6 km, do posypywania 21,7 km.
  3) Zadanie nr 3 - obwód zimowego utrzymania Nr 3 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2210G, 2214G, 2215G, 2216G, 2217G, 2218G, 2219G, 2220G, 2221G, 2223G o łącznej długości do odśnieżania 53,1 km, do posypywania 33,6 km.
  4) Zadanie nr 4 - obwód zimowego utrzymania Nr 4 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 2203G, 2206G, 2208G, 2209G, 2210G, 2211G, 2212G, 2222G o łącznej długości do odśnieżania 39,1 km, do posypywania 14,1 km.
  5) Zadanie nr 5 - obwód zimowego utrzymania Nr 5 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1929G, 1930G, 2202G, 2203G, 2204G o łącznej długości do odśnieżania
  19,5 km, do posypywania 16,9 km.
  6) Zadanie nr 6 - obwód zimowego utrzymania Nr 6 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1933G, 2200G, 2201G, 2205G, 2206G, 2207G o łącznej długości do odśnieżania 33,1 km, do posypywania 21,8 km.
  7) Zadanie nr 7 - obwód zimowego utrzymania Nr 7 obejmujący drogi powiatowe o numerze 2204G na odcinku Domachowo - Buszkowy oraz 2203G na odcinku
  Domachowo - Lisewiec o łącznej długości 3,2 km , do posypywania 1,0 km.
  3.Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/ dalszych podwykonawców.
  4.W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/dalszych podwykonawców, w oparciu o art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. Do oferty należy załączyć informację na ten temat (wzór zał. nr 8 do SIWZ).
  5.W celu sprawnego wykonania usługi i zapewnienia dobrej jakości Wykonawca - za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego - może zlecić część lub całość usługi do wykonania podwykonawcom/ dalszych podwykonawców. Wykonanie usług przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.
  6. Zlecenie wykonania części usługi Podwykonawcom/ dalszy Podwykonawca nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
  7.Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów z podwykonawcami / dalszymi podwykonawcami.
  8. Szczegółowy opis poszczególnych obwodów zimowego utrzymania dróg zgodnie z tabelami ust. II. pkt. 8.
  9. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub zawiei śnieżnych, których skutkiem będzie brak przejezdności na drodze Wykonawca winien użyć sprzętu ciężkiego (pług wirnikowy, równiarka, ładowarka lub spycharka) za pomocą, którego przywróci przejezdność drogi.
  10. Wykonawca zapewni odśnieżanie nawierzchni dróg na całej ich szerokości i długości zapewniając ich przejezdność.
  11. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do odśnieżania z jednoczesnym posypywaniem na całej szerokości i długości dróg powiatowych.
  12. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg musi być zapewnione przez 24h na dobę przy zapewnieniu ciągłej przejezdności dróg powiatowych na całej ich długości i szerokości. Świadczenie usług odbywać się będzie przy użyciu: ciągników lub samochodów ciężarowych, piaskarek lub rozrzutników, pługów lekkich, pługów średnich lub wirnikowych, równiarek lub spycharek, ładowarek typu ciężkiego. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i wykonanie usług zgodnie z powyższym opisem. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli posiadanego przez wybranego wykonawcę sprzętu (własnego/użyczonego) przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia.
  13. Wybrany Wykonawca zapewni w ramach niniejszego zamówienia mieszankę piaskowo - solną o 20 % zawartości soli w piasku. Wykonawca będzie zobowiązany posypywać mieszanką piaskowo - solną w ilości 0,7 t/km drogi. Do zapobiegania powstawania i do likwidacji śliskości zimowej należy stosować środki zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. - Dz. U. Nr 230.
  14. Wykonawcy muszą zapewnić świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2016/2017 tym samym należy wkalkulować w cenę oferty koszt związany z dojazdem do poszczególnych dróg.
  15. Po zakończeniu akcji zimowego utrzymania Wykonawca w ciągu dwóch tygodni od wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest oczyścić drogi z zalegającego piasku i innych nieczystości oraz do wywozu nadmiaru piasku (dotyczy obwodu 1 - 6).
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011/2012 Zadanie nr 1: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011/2012 - zadanie nr 1 o łącznej długości 60,80 km. zgodnym z zamówieniem podstawowym ZP.3432-01/11
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  Postępowanie o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011/2012
  Zadanie nr 1: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011/2012 - zadanie nr 1 o łącznej długości 60,80 km.

  zgodnym z zamówieniem podstawowym ZP.3432-01/11
 3. Postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011/2012.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011/2012.
 4. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011/2012.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 7 obwodach zimowego utrzymania dróg:
  1) Zadanie nr 1 - obwód zimowego utrzymania Nr 1 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2213G, 2224G, 2231G, 2232G, 2233G, 2234G, 2236G, 2237G, 2238G, 2239G o łącznej długości do odśnieżania 60,8 km, do posypywania 19,9 km.
  2) Zadanie nr 2 - obwód zimowego utrzymania Nr 2 obejmujący drogi powiatowe
  o numerach: 2224G, 2225G, 2226G, 2227G, 2228G, 2229G, 2230G o łącznej długości do odśnieżania 48,6 km, do posypywania 14,9 km.
  3) Zadanie nr 3 - obwód zimowego utrzymania Nr 3 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2210G, 2214G, 2215G, 2216G, 2217G, 2218G, 2219G, 2220G, 2221G, 2223G, 2240G o łącznej długości do odśnieżania 49,5 km, do posypywania 26,6 km.
  4) Zadanie nr 4 - obwód zimowego utrzymania Nr 4 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 2203G, 2206G, 2208G, 2209G, 2210G, 2211G, 2212G, 2222G o łącznej długości do odśnieżania 42,4 km, do posypywania 14,1 km.
  5) Zadanie nr 5 - obwód zimowego utrzymania Nr 5 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1929G, 1930G, 2202G, 2203G, 2204G o łącznej długości do odśnieżania 18,2 km, do posypywania 8 km.
  6)Zadanie nr 6 - obwód zimowego utrzymania Nr 6 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1933G, 2200G, 2201G, 2205G, 2206G, 2207G o łącznej długości do odśnieżania 33,1 km, do posypywania 15 km.
  7) Zadanie nr 7 - obwód zimowego utrzymania Nr 7 obejmujący drogę powiatową o numerze 2215G na odcinku Juszkowo - Borzęcin o łącznej długości 2,2 km , do posypywania 1 km.
 5. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011.
  2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 7 obwodach zimowego utrzymania dróg:
  1) Zadanie nr 1 - obwód zimowego utrzymania Nr 1 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2213G, 2224G, 2231G, 2232G, 2233G, 2234G, 2236G, 2237G, 2238G, 2239G o łącznej długości do odśnieżania 60,8 km, do posypywania 19,9 km.
  2) Zadanie nr 2 - obwód zimowego utrzymania Nr 2 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2224G, 2225G, 2226G, 2227G, 2228G, 2229G, 2230G o łącznej
  długości do odśnieżania 48,6 km, do posypywania 14,9 km.
  3) Zadanie nr 3 - obwód zimowego utrzymania Nr 3 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2210G, 2214G, 2215G, 2216G, 2217G, 2218G, 2219G, 2220G, 2221G, 2223G, 2240G o łącznej długości do odśnieżania 49,5 km, do posypywania 26,6 km.
  4) Zadanie nr 4 - obwód zimowego utrzymania Nr 4 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 2203G, 2206G, 2208G, 2209G, 2210G, 2211G, 2212G, 2222G o łącznej długości do odśnieżania 42 km, do posypywania 14,1 km.
  5) Zadanie nr 5 - obwód zimowego utrzymania Nr 5 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1929G, 1930G, 2202G, 2203G, 2204G o łącznej długości do odśnieżania 18,2 km, do posypywania 8 km.
  6) Zadanie nr 6 - obwód zimowego utrzymania Nr 6 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1933G, 2200G, 2201G, 2205G, 2206G, 2207G o łącznej długości do odśnieżania 33,1 km, do posypywania 15 km.
  7) Zadanie nr 7 - obwód zimowego utrzymania Nr 7 obejmujący drogę powiatową o numerze 2215G na odcinku Juszkowo - Borzędzin o łącznej długości 2,2 km , do posypywania 1 km.
  3.Szczegółowy opis poszczególnych obwodów zimowego utrzymania dróg znajduje się w ust. II. pkt. 3 SIWZ.
  4.W przypadku wystąpienia gołoledzi Wykonawca zobowiązany będzie do posypywania materiałem uszorstniającym odcinków dróg powiatowych, które decydują o bezpieczeństwie oraz możliwości ruchu, a w szczególności skrzyżowań, zakrętów, wzniesień i przystanków autobusowych po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Łączną długość odcinków do posypywania zawarto w pkt. 3 niniejszej SIWZ .
  5.Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg musi być zapewnione przez 24h na dobę , zapewnić ciągłą przejezdność dróg powiatowych na całej ich długości i szerokości. Świadczenie usług odbywać się będzie przy użyciu: ciągników lub samochodów ciężarowych, piaskarek lub rozrzutników, pługów lekkich, pługów średnich lub wirnikowych, równiarek lub spycharek , ładowarek typu ciężkiego. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i wykonanie usług zgodnie z powyższym opisem.
  6.Wybrany Wykonawca zapewni w ramach niniejszego zamówienia mieszankę piaskowo-solną o 20 % zawartości soli w piasku. Wykonawca będzie zobowiązany posypywać mieszanką piaskowo-solną w ilości 0,7 t/km drogi.
  7.Wykonawcy muszą zapewnić świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2011 tym samym należy wkalkulować w cenę oferty koszt związany z dojazdem do poszczególnych odcinków dróg.
 6. Ścinka zawyżonych poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2010 roku.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  Ścinka zawyżonych poboczy w pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2010 roku.
  Zakres przedmiotu zamówienia:
  ścinka zawyżonych poboczy
  - roboty przygotowawcze,
  - dostarczanie sprzętu i narzędzi na koszt własny Wykonawcy do miejsca ścinki,
  - ścięcie poboczy z równoczesnym wyprofilowaniem poboczy nadając im spadki poprzeczne
  - wywiezienie uzyskanego urobku poza pas drogowy ,
  - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej po zakończeniu robót,
  - odtransportowanie sprzętu i narzędzi,
  - oczyszczenie terenu po ścince zawyżonych poboczy,
  - zabezpieczenie miejsca ścinki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym (sporządzenie na własny koszt i przestrzeganie sporządzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywanej usługi).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
  1.Mapa i wykaz dróg powiatowych - zał. nr 6 do SIWZ,
  2.Kosztorys ofertowy - zał. nr 4 do SIWZ,
  3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do SIWZ.
  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm/ aprobat/ specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.
  UWAGA:
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w ramach usług uzupełniających.
  Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i uzgodnienia organizacji ruchu na czas robót (do 14 dni od podpisania umowy).
 7. postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010
 8. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010.
  2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 6 obwodach zimowego utrzymania dróg:
  1) Zadanie nr 1 - obwód zimowego utrzymania Nr 1 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2213G, 2224G, 2231G, 2232G, 2233G, 2234G, 2236G, 2237G, 2238G, 2239G o łącznej długości do odśnieżania 60,8 km, do posypywania 19,9 km.
  2) Zadanie nr 2 - obwód zimowego utrzymania Nr 2 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2224G, 2225G, 2226G, 2227G, 2228G, 2229G, 2230G o łącznej długości do odśnieżania 48,6 km, do posypywania 14,9 km.
  3) Zadanie nr 3 - obwód zimowego utrzymania Nr 3 obejmujący drogi powiatowe o numerach: 2210G, 2214G, 2215G, 2216G, 2217G, 2218G, 2219G, 2220G, 2221G, 2223G, 2240G o łącznej długości do odśnieżania 49,5 km, do posypywania 26,6 km.
  4) Zadanie nr 4 - obwód zimowego utrzymania Nr 4 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 2203G, 2206G, 2208G, 2209G, 2210G, 2211G, 2212G, 2222G o łącznej długości do odśnieżania 42 km, do posypywania 14,1 km.
  5) Zadanie nr 5 - obwód zimowego utrzymania Nr 5 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1929G, 1930G, 2202G, 2203G, 2204G o łącznej długości do odśnieżania 18,2 km, do posypywania 8 km.
  6) Zadanie nr 6 - obwód zimowego utrzymania Nr 6 obejmujących drogi powiatowe o numerach: 1933G, 2200G, 2201G, 2205G, 2206G, 2207G o łącznej długości do odśnieżania 33,1 km, do posypywania 15 km.

  3.Szczegółowy opis poszczególnych obwodów zimowego utrzymania dróg znajduje się w ust. II. pkt 4 SIWZ.

  4.W przypadku wystąpienia gołoledzi Wykonawca zobowiązany będzie do posypywania materiałem uszorstniającym drogi powiatowe na całej ich długości i szerokości.

  5.Świadczenie usług świadczenie usług zimowego utrzymania dróg musi być zapewnione przez 24h na dobę przy zapewnieniu ciągłej przejezdności dróg powiatowych. Świadczenie usług odbywać się będzie przy użyciu: ciągników lub samochodów ciężarowych, piaskarek lub rozrzutników, pługów lekkich, pługów średnich lub wirnikowych, równiarek lub spycharek , ładowarek typu ciężkiego. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt i wykonanie usług zgodnie z powyższym opisem.

  6.Wybrany Wykonawca zapewni w ramach niniejszego zamówienia mieszankę piaskowo-solną o 20 % zawartości soli w piasku. Wykonawca będzie zobowiązany posypywać mieszanką piaskowo-solną w ilości 0,7 t/km drogi.

  7.Wykonawcy muszą zapewnić świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2009/2010 tym samym należy wkalkulować w cenę oferty koszt związany z dojazdem do poszczególnych dróg.
 9. Ścinka zawyżonych oraz uzupełnienie brakujących poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  Przedmiotem zamówienia jest ścinka zawyżonych oraz uzupełnienie brakujących poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
  1)Mapa i wykaz dróg powiatowych - zał. nr 4 do siwz,
  2)kosztorys ofertowy - zał. nr 5 do siwz,
  3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 6 do siwz.
  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm/ aprobat/ specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, że materiał usunięty z zawyżonych poboczy ma zostać wywieziony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego lub nawieziony w miejsca brakujących poboczy jako ich uzupełnienie. Miejsca takie zostaną również wskazane przez Zamawiającego
 10. Ścinkę zawyżonych poboczy dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.
  Zamawiający: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego, Pruszcz Gdański
  Ścinka zawyżonych poboczy dróg powiatowych
  położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
  1)Mapa i wykaz dróg powiatowych - zał. nr 4 do siwz,
  2)kosztorys ofertowy - zał. nr 5 do siwz,
  3)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 6 do siwz.
  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm/ aprobat/ specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełnią wymagania określone przez Zamawiającego.
  Zamawiający informuje, że materiał usunięty z zawyżonych poboczy ma zostać wywieziony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.