Kogo reprezentuje osoba

Dudek Stanisław Henryk

w KRS

Stanisław Henryk Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Ostrowiec Świętokrzyski (Świętokrzyskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bugajski Edward, Dymara Izabela, Miernowska Kandyba Justyna Dagmara, Młodożeniec Grzegorz, Nierubiec Ewelina Sylwia, Parszowski Janusz Tomasz, Podkowa Leszek, Rachwał Marek, Radlak Sławomir, Słowik Grażyna Maria, Wojteczek Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żak Zbigniew

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000273357
 2. Kszo Ostrowiec S.A., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000547216
 3. Ogrodnicza Spółdzielnia Handlowo-usługowa Sandomir-fruit, Kleczanów − KRS 0000182793
 4. Zakład Usług Pogrzebowych Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000139529
 5. Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Twój Dom Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000200324

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000059599
 2. Miejska Energetyka Cieplna Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000010670
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji - Sp. Z O.O. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000062034
 4. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000003191
 5. Ogrodnicza Grupa Producentów Ziemia Sandomierska Sp. Z O.O., Sandomierz − KRS 0000045932
 6. Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000000880
 7. Remondis Ostrowiec Sp. Z O.O., Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000027985
 8. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A., Sandomierz − KRS 0000158166
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki, Ostrowiec Świętokrzyski − KRS 0000128602

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla Prokuratur Okręgu Kieleckiego
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, Kielce
  Świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok dla Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
 2. Sukcesywna dostawa trumien i krzyży w 2016 roku z podziałem na zadania. CPV 39296100-4 CPV 39296000-3.
  Zamawiający: Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien i krzyży w 2016 r. z podziałem na zadania. Wspólny Słownik Zamówień (CPV 39296100-4) ( CPV 39296000-3).Pod pojęciami: Trumna Zamawiający rozumie trumnę, która musi posiadać: -wieko i boki wykonane z drewna litego liściastego twardego i miękkiego lub iglastego, sezonowanego, suchego, o gr. min. 22mm poddanego pełnej obróbce stolarskiej .Zamawiający nie dopuszcza stosowania okleiny zewnętrznej. -krawędzie elementów zaokrąglone, -pełne wyposażenie: poduszkę , wnętrze wybite materiałem atłasowym, koronki, okucia i uchwyty metalowe, wizerunek oraz inne ozdoby,-dno i poduszkę z warstwą materiału chłonnego, -dno i ścianki boczne nieprzepuszczalne, szczelnie przylegające wieko, -powierzchnie zewnętrzne malowane minimum dwa razy lakierem, metodą natryskową,- nie dopuszcza się jakichkolwiek uchybień w wykonaniu powłoki lakierniczej - śladów szlifowania, przebarwień, zacieków, pęknięć, pęcherzy, odprysków i nierówności,-łączenia poszczególnych elementów drewnianych muszą być dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin, -dno wykonane z poprzecznych desek zabezpieczonych listwą przed ich wypadaniem -nie może posiadać żadnych szczelin, -waga trumny dębowej dla osoby dorosłej powinna wynosić około 60 kg.-waga trumny z drewna liściastego dla osoby dorosłej około 45kg,-trumna kremacyjna wykonana z drzewa miękkiego nie może być lakierowana i nie może posiadać elementów metalowych. Krzyż Zamawiający rozumie krzyż, który musi być:-wykonany z drewna iglastego lub liściastego, suszonego, sezonowanego, -malowany minimum 2 razy,-wyposażony w wizerunek lub inne ozdoby, -elementy dobrze spasowane bez widocznych pęknięć, szczelin. Standardowa trumna ma wymiary zewnętrzne: - długość - 200 cm, -szerokość -60-70 cm, -wysokość -50-60 cm. Trumna dziecięca ma długość do 75 cm. Trumna do ekshumacji ma wymiary zewnętrzne: -długość - 120 cm,-szerokość - 50 cm, - wysokość- 40 cm. Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia trumien o innych niż standardowe wymiary np. dłuższych, szerszych. Wielkość zamówienia wynosi około 800 sztuk. Zamówienie będzie realizowanie w następujących dwóch częściach, które to określane są w niniejszej specyfikacji mianem :Zadania. Zadanie nr 1 : 590 szt. Zadanie nr 2: 210 szt. Uwaga: podane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi wyliczonymi na podstawie ilości dostaw w roku 2015 r. i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości trumien oraz krzyży niż to określono w SIWZ i umowie z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. Zmiana zabarwienia trumny i rodzaju powłoki malarskiej nie stanowi zmiany wzoru. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Dostawy trumien realizowane są sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego , min. 24 godziny od złożenia zamówienia telefonicznego przez Zamawiającego. Termin realizacji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Miejsce dostaw: magazyn w siedzibie Zamawiającego z wniesieniem i ustawieniem. Koszt dostawy do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia trumien, i krzyży w pełni odpowiadających wymaganiom jakościowym zgodnie z obowiązującymi normami. Trumny i krzyże, niespełniające wymagań jakościowych nie zostaną przyjęte i muszą zostać wymienione na właściwe w ciągu max 2 dni od zgłoszenia. -Wszelkie koszty wymiany poniesie Wykonawca.-Gwarancja: minimum 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Zamówienie. Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2 , lub na oba zadania z wyszczególnieniem poszczególnych zadań. Zamawiający uzna , iż oferta złożona spełnia wymagania jeśli zawierać będzie minimum : - dla zadania nr 1 - 10 różnych wzorów trumien, - dla zadania nr 2 - 6 różnych wzorów trumien, - dla zadania nr 1 i nr 2 - 15 różnych wzorów trumien. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fotografie zawartego w ofercie towaru z nazwą oraz z opisem zastosowanych materiałów -katalogi. Oferta nie spełniająca powyższych wymagań zostanie odrzucona, jako oferta nie spełniającą wymogów SIWZ. Istotne postanowienia w tym przyszłe zobowiązania wykonawcy i zamawiającego określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Inne osoby dla Dudek Stanisław Henryk (88 osób):