Kogo reprezentuje osoba

Dudek Tadeusz Piotr

w KRS

Tadeusz Piotr Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Jasło (Podkarpackie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bełda Wojciech Feliks, Bochnia Zdzisław Stanisław, Chochołek Ryszard, Dietl Jacek Franciszek, Dybaś Krystyna, Gajecki Andrzej, Górczyk Tadeusz Józef, Kalita Małgorzata Elżbieta, Kielar Bogusław, Kmiecik Jan Józef, Kurowski Marcin Bogumił, Labut Fryderyk Zdzisław, Mastej Krzysztof Adam, Myśliwiec Rozalia, Niedźwiedź Krystyna, Pankiewicz Barbara, Piątek Ryszard, Pięta Bogusław Zbigniew, Radwan Robert Grzegorz, Siepietowski Ryszard, Stachurska Katarzyna Józefa, Sławniak Stanisław, Twarduś Jarosław, Walczyk Andrzej Marek, Więcek Tadeusz, Wilk Tomasz Marian, Wiśniowska Wanda, Wiśniowski Jan Adam, Zabawa Piotr, Zając Janusz Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja X7, Jasło − KRS 0000357610
 2. Jasielska Kongregacja Kupiecka, Jasło − KRS 0000081279
 3. Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, Jasło − KRS 0000122238
 4. Jasielskie Stowarzyszenie Współpracy Polsko-słowackiej, Jasło − KRS 0000063168
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000080708
 6. Nowe Podkarpacie Sp. Z O.O., Krosno − KRS 0000145249
 7. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000144369
 8. Przymierze Samorządowe Prawicy, Jasło − KRS 0000175856
 9. Stowarzyszenie Im. Senatora Stanisława Zająca, Jasło − KRS 0000369817
 10. Stowarzyszenie Karpacki Klaster Zrównoważonego Rozwoju, Jasło − KRS 0000523935
 11. Stowarzyszenie Podkarpacki Dom Chleba, Jasło − KRS 0000247296
 12. Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej Szansa, Krosno − KRS 0000006317
 13. Stowarzyszenie Sympatyków - Czarni 1910, Jasło − KRS 0000230095
 14. Szpital Specjalistyczny W Jaśle, Jasło − KRS 0000006743
 15. Zjednoczenie Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000211550

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Angel Business Capital S.A., Warszawa − KRS 0000369826
 2. Ec Energia 1 Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000401696
 3. Fundacja Im. Stefanii Woytowicz, Jasło − KRS 0000284709
 4. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Nowy Żmigród − KRS 0000366824
 5. Huta Łabędy S.A., Gliwice − KRS 0000076693
 6. Huta Szkła Tarnowiec Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000350419
 7. Lotos Infrastruktura S.A., Jasło − KRS 0000068125
 8. Plastekol Organizacja Odzysku S.A., Jasło − KRS 0000082936
 9. Podkarpacki Fundusz Kapitałowy S.A., Jasło − KRS 0000398807
 10. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-wdrożeniowe Ipochem Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000089865
 11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maks Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000190544
 12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Drogownictwa Dromax Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000117320
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Pri-bazalt S.A., Rębiszów − KRS 0000132225
 14. Rafineria Jasło Monto-rem Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000109589
 15. Sjenit S.A., Niemcza − KRS 0000065879
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gamrat Przy Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat-erg W Jaśle, Jasło − KRS 0000221511
 17. Spółdzielnia Ogrodniczo - Pszczelarska Sopex, Krosno − KRS 0000094102
 18. Spółdzielnia Pracy Zjednoczenie W Jaśle, Jasło − KRS 0000138855
 19. Uzdrowisko Iwonicz S.A., Iwonicz-zdrój − KRS 0000108826
 20. Zakład Gospodarki Komunalnej W Kołaczycach Sp. Z O.O., Kołaczyce − KRS 0000106007
 21. Zakład Usług Miejskich Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000297564
 22. Zakłady Przemysłu Owocowo-warzywnego Pektowin S.A., Jasło − KRS 0000288956
 23. Zakłady Przemysłu Owocowo-warzywnego Pektowin Sp. Z O.O., Jasło − KRS 0000040702

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Modernizacja instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Hankowka przy ul. Przemysłowej w Jaśle
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia obejmującego modernizację w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji odpylania spalin dla kotłów WR-8M i WR-5 w ciepłowni przy ul. Przemysłowej 3 w Jaśle. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić spełnienie standardów emisyjnych obowiązujących po 1 stycznia 2016 r., tj. poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach umownych przeliczonych na zawartość tlenu w spalinach 6%, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546). Miejsce realizacji: Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na terenie przy ul. Przemysłowej w Jaśle na działce o numerze ewidencyjnym: 29 Obręb 4 - Dzielnica Magazynowo - Przemysłowa. Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotu zamówienia i jej zatwierdzenie przez Zamawiającego. 2) Wykonanie modernizacji instalacji odpylania wraz z dopuszczeniem do eksploatacji zgodnie z wcześniej zatwierdzoną dokumentacją przez Zamawiającego, w tym: a) demontaż istniejącego układu odpylania i kanałów spalin, b) dostawa i montaż urządzeń, c) dostawa materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy instalacji, d) dostawa, konfiguracja sprzętu i oprogramowania wizualizacyjnego wraz z podłączeniem do istniejącego systemu sterowania kotłownią, e) zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpadów, f) przeprowadzenie prób odbiorczych, rozruchów technologicznych, testów i uruchomienie, g) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, najpóźniej do dnia przekazania instalacji do eksploatacji, h) obsługę geodezyjną i wykonanie dokumentacji powykonawczej, i) udzielenie gwarancji oraz zapewnienie kompleksowego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji (w tym: zabezpieczenie materiałów i części zużywających)
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków z obiektów Zakładu Karnego w Jaśle
  Zamawiający: Zakład Karny w Jaśle, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków
  z obiektów Zakładu Karnego w Jaśle obejmująca: dostawę wody pitnej z miejskiej sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest uprawniony do udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit a) jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych
  o obiektywnym charakterze. W związku z tym, że na rynku jasielskim istnieje monopol naturalny - tego rodzaju zamówienie świadczy tylko jedna firma - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Piotra Skargi 86A, 38-200 Jasło nie jest możliwe zastosowanie jakiegokolwiek trybu konkurencyjnego.
  Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa wody i odprowadzanie ścieków, może być wykonana tylko przez ww. firmę, stwierdzić zatem należy że zachodzą przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z posesji Oddziału ZUS w Jaśle zlokalizowanej przy ul. Rynek 18b w Jaśle
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, Jasło
  Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z posesji Oddziału ZUS w Jaśle zlokalizowanej przy ul. Rynek 18b w Jaśle. Przybliżona wielkośc dostawy w okresie obowiązywania umowy 9500m3.

Inne osoby dla Dudek Tadeusz Piotr (91 osób):