Kogo reprezentuje osoba

Dudek Teresa Stanisława

w KRS

Teresa Stanisława Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Drugie imię:Stanisława
Nazwisko:Dudek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Łaszczów (Lubelskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Renata Helena, Bartosiewicz Halina, Batalia Marcin, Bondyra Kazimierz, Brzezicka Amelia Maria, Cioch Władysław, Czernicki Zbigniew Szymon, Dziedzic Maryla Władysława, Fedziuryna Agnieszka, Fedziuryna Danuta, Gałan Marta Bożena, Giera Krystyna Karolina, Golik Henryk, Grabik Anna, Grabik Zbigniew Jan, Guz Henryk, Hawrylak Mariusz Wiktor, Jaremczuk Anna Janina, Karwański Stanisław, Kaźmierczuk Monika Małgorzata, Kenig Jolanta Anna, Kierepka Ilona, Kosidło Mieczysław, Krajewska Ewa Barbara, Kyć Celina Marta, Malicka Stanisława Krystyna, Mielniczuk Jolanta Anna, Nowosadowska Anna, Nowosadowska Magdalena, Olejnik Renata, Petela Janina, Piskor Ryszard Jerzy, Piwko Monika Magdalena, Pomykało Ewelina, Procnal Stanisław, Ścirka Marian Andrzej, Śmiałko Aurela, Śmiałko Zofia, Smyk Ewa, Sól Bogusław, Soroka Dariusz, Stelmaszczuk Teresa, Stepaniuk Stanisław Marian, Szczerba Jan, Szyprowski Piotr Krzysztof, Torba Elżbieta, Wichrowska Patrycja Elżbieta, Wiśniewska Sylwia, Zyza Joanna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomań Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łaszczowie, Łaszczów − KRS 0000036583
 2. Bracia Mrozik Sp. Z O.O., Łaszczów − KRS 0000186159
 3. Kr Farmer Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000182082
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Klątwach, Klątwy − KRS 0000420934
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Łachowcach, Łachowce − KRS 0000062416
 6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Tyszowce − KRS 0000126386
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Łaszczowie, Łaszczów − KRS 0000139747
 8. Stowarzyszenie - Zrzeszenie Sołtysów Rzeczypospolitej Polskiej, Tomaszów Lubelski − KRS 0000330328
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gmin Powiatu Tomaszowskiego W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000110022

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cukrownia Wożuczyn S.A., Wożuczyn-cukrownia 1 − KRS 0000020954
 2. Pks Tomaszów Lubelski Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Dzierążnia − KRS 0000411886
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000127373
 4. Stowarzyszenie Feniks W Łaszczowie, Łaszczów − KRS 0000325828
 5. Stowarzyszenie G6 Grzędy Sokalskiej, Łaszczów − KRS 0000260796

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Tyszowce oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Tyszowce, Tyszowce
  Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Tyszowce oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.Liczba jednostek organizacyjnych 13 . Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Gminy Tyszowce. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, w wybranej placówce bankowej. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania Założenie i prowadzenie rachunków podstawowych,pomocniczych,walutowych,Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Dokonywanie operacji bankowych przelewy, przyjmowanie wpłat gotówkowych, wypłaty gotówkowe w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej średnio 45 miesięcznie.Udzielanie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym rachunek bieżący budżetu, w przewidywanej wysokości nie przekraczającej 2.000.000 zł w roku. Zamawiający przeznaczy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego, a jego spłata następuje codziennie,z dochodów wpływających na ten rachunek. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od salda niewykorzystanej części kredytu.Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki WIBOR 3M plus marża banku stała w okresie trwania umowy. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny In blanco.Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych w tym na lokaty typu, OVERNIGHT. Przechowywanie depozytów.Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych. Wykonawca zobowiązany jest do Posiadania w Gminie Tyszowce 1 oddziału Banku lub filii, lub utworzenia przed zawarciem umowy w przypadku wyboru jego oferty.Nie pobierania opłat od przelewów do innych banków,od wpłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, w punktach kasowych, oddziałach i filiach Banku z tytułów wymienionych w art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115 ze zmianami,od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych na rachunkach Zamawiającego,od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym,od przechowywania depozytów, od udostępnienia i prowadzenia indywidualnych numerów rachunków wirtualnych oraz od wydania nośników pieniądza elektronicznego, wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, z opcją konwoju, wydawania na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych, instalacji, doradztwa i eksploatacji systemu bankowości elektronicznej. od wypłat w kasie.
 2. Obsługa bankową budżetu Gminy Łaszczów i jednostek budżetowych Gminy Łaszczów.
  Zamawiający: Gmina Łaszczów, Łaszczów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Łaszczów oraz samorządowych jednostek budżetowych: Urząd Miejski w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa w Pukarzowie, Szkoła Podstawowa w Steniatynie, Szkoła Podstawowa w Zimnie, Publiczne Gimnazjum w Łaszczowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie, Gminne Przedszkole w Łaszczowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muratynie, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Nabrożu, w latach 2013-2018. 1) Urząd Miejski w Łaszczowie prowadzi rachunek główny Budżetu Gminy oraz rachunki o charakterze pomocniczym: - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - rachunek depozytów służących zapewnieniu należytego wykonania robót zleconych, - 5 rachunków technicznych służących realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 2) Szkoła Podstawowa w Łaszczowie prowadzi 3 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek dochodów własnych, - rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 3) Szkoła Podstawowa w Pukarzowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 4) Szkoła Podstawowa w Steniatynie prowadzi 1 rachunek bieżący. 5) Szkoła Podstawowa w Zimnie prowadzi 1 rachunek bieżący. 6) Publiczne Gimnazjum w Łaszczowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 8) Gminne Przedszkole w Łaszczowie prowadzi 1 rachunek bieżący. 9) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie prowadzi 4 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek komorniczy, - 2 rachunki pomocnicze służące realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 10) Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie prowadzi 2 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek pomocniczy służący realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 11) Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie prowadzi 2 rachunki: - rachunek bieżący, - rachunek dochodów własnych. 12) Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Nabrożu prowadzi 1 rachunek bieżący. 2. Obsługa bankowa budżetu Gminy i jej jednostek budżetowych obejmuje: 1) bieżącą obsługę bankową: a)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej, b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi. 2) pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 3) oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych za miesiąc poprzedni, pomniejszony lub powiększony o marżę banku przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 4) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a) możliwość lokowania środków na lokatach terminowych (w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej lub powiększonej o stałą marżę banku. 5) uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na dany rok: a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 6) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu, b) obsługa systemu, c) przeszkolenie pracowników, 7) miejscem wykonania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych wymienionych w punkcie 1 Przedmiotu zamówienia. 8) wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej (ewentualnie internetowej), przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego - jeśli zajdzie taka konieczność.
 3. Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Łaszczów, Łaszczów
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 6.000.000,-zł na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Warunki, jakim ma odpowiadać przedmiot zamówienia: Wysokość kredytu: 6.000.000, 00 zł. ( słownie: sześć milionów złotych 00/100), a) Odsetki naliczone będą od kwoty wykorzystanego kredytu wg zmiennej stopy procentowej. Przy ustalaniu stopy procentowej odsetek należy zastosować stawkę WIBOR 3M obowiązującą w danym okresie. b) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna, c) W sytuacji wcześniejszej niż w umowie spłaty kredytu lub jego części (przedterminowo) odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub opłat z tytułu utraconych korzyści. d) Wymagany termin oddania transzy kredytu do dyspozycji Zamawiającego: 31grudzień 2012 rok - 6.000.000,00 zł., e) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres do dnia 30 listopada 2023 roku. Karencja w spłacie kredytu 31.12.2012 - 28.02.2013 f) Przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej: 21.12.2012 r. 3. Zasady spłaty kredytu: a) Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych, na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada 2013 r. po 25000,00 zł oraz na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada 2014 - 2023 r. po 147500,00 zł b) termin spłaty odsetek: miesięcznie, UWAGA: Płatność rat kapitałowych w terminie w/w nie jest bezwzględnie wymagana, pod warunkiem złożenia przez zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku przed terminem płatności raty kapitałowej. Nie spłacona rata kapitałowa wchodzi w skład nie spłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu (okres kredytowania) o czas oznaczony nie przekraczający dwa lata. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania . Z tytułu przedłużenia okresu kredytowania bank może pobrać prowizję od nie spłaconej części kapitału w wysokości proporcjonalnej do prowizji zaproponowanej w ofercie, z tym, że oprocentowanie będzie liczone na zasadach i w wysokości wynikającej z umowy na podstawowy okres kredytowania. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej wpłaty rat kapitałowych. Sposób płatności: przelew. 4. Zabezpieczenie kredytu: Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco..
 4. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Tomaszowskiego, jego jednostek organizacyjnych, powiatowej administracji zespolonej oraz obsługa funduszy celowych
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Tomaszowskiego, jego jednostek organizacyjnych, powiatowej administracji zespolonej, oraz obsługa funduszy celowych przez okres 5 lat.
  2.Zamówienie obejmuje:
  1)otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego budżetu powiatu, rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, rachunków dochodów jednostek oświatowych, rachunków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ilości ogółem:- 86 prowadzonych w PLN,- 4 prowadzonych w EURO,
  2)realizację poleceń przelewów na rachunki zamawiającego w banku obsługującym;
  3)realizację poleceń przelewów na rachunki w innych bankach;
  4)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych, w tym wypłat gotówkowych dla osób, których obsługę prowadzą:
  - Powiatowy Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim (tj. zasiłki dla bezrobotnych, stypendia stażowe, dodatki szkoleniowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia i dofinansowania stanowiska pracy itp.),
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim (świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,poz. 721);
  5)sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji ujętych w wyciągach bankowych;
  6)na wniosek zamawiającego - uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy do kwoty 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu; zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający będzie dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od kredytu płatne na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym, na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku - na wskazany przez Bank rachunek;
  7)prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w lokalu usytuowanym w budynku zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Tomaszowie Lubelskim - punkt obsługi kasowej powinien być otwarty w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. Wykonawca prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez bank usług, z wyjątkiem pobierania opłat za wpłaty gotówkowe i przelewy na rachunki zamawiającego od osób i instytucji dokonujących tych czynności w punkcie kasowym,
  8)wydawanie blankietów czekowych,
  9)instalację, udostępnienie, aktualizację i wdrożenie w siedzibie zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników z tego zakresu, przy czym okres wdrożenia systemu we wszystkich jednostkach nastąpi do 31 grudnia 2011 r. System bankowości elektronicznej będzie realizowany na 38 stanowiskach.Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.Wykaz funduszu celowych stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
  3.Zamawiający informuje, że ilość rachunków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy. Wszystkie rachunki będą prowadzone na warunkach złożonej oferty.
 5. Bankowa obsługa budżetu Gminy Tyszowce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Tyszowce, Tyszowce
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą wykonywanie Bankowej obsługi budżetu Gminy Tyszowce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, kod CPV 66.11.00.00-4. Otwarcie 24 sztuk rachunków Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. Są to rachunki bieżące i rachunki pomocnicze. Rachunki pomocnicze Urzędu Miejskiego w Tyszowcach- 12 Rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach- 1 Rachunek sum depozytowych- 1 Rachunek ZFŚS Urzędu Miejskiego w Tyszowcach- 1 Rachunek Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach- 1 Rachunek Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach- 1 Rachunek ZFŚS Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach- 1 Rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach- 1 Rachunek pomocniczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach- 1 Rachunek Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach- 1 Rachunek Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach- 1 Rachunek Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach -1 Rachunek ZFŚS Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach- 1 Ilość rachunków może się zmieniać, w trakcie obowiązywania umowy. Może to dotyczyć rachunków inwestycji, oraz innych rachunków, których konieczność otwarcia zaistnieje w trakcie obowiązywania umowy. Rachunki te będą prowadzone na warunkach złożonej oferty. Prowadzenie 6 sztuk rachunków bieżących. Prowadzenie 18 sztuk rachunków pomocniczych Telefoniczne przekazywanie informacji o saldzie na hasło w 2 jednostkach organizacyjnych Gminy. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to średnio 191 sztuk wpłat w różnych wartościach. Realizacja wypłat gotówkowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to kwota wypłat w wysokości (średnio) 85.000,00 zł. Sprzedaż blankietów czekowych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii z 2009r., że średnio w miesiącu Gmina i jej jednostki organizacyjne zrealizowały 35 sztuk czeków. Instalacja i szkolenie w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że system bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na 3 stanowiskach. Abonament za korzystanie z sytemu bankowości elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby bank dokonywał uaktualniania, konserwacji, ewentualnie okresowych szkoleń doskonalących z systemu bankowości elektronicznej na 3 stanowiskach. W przypadku konieczności zainstalowania systemu bankowości elektronicznej na większej ilości stanowisk będą ponoszone koszty takie jak w złożonej ofercie. Realizacja przelewów wewnętrznych (w banku obsługującym budżet), w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 110 sztuk przelewów. Realizacja przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie jest to (średnio) 900 sztuk przelewów. Sporządzanie duplikatów dokumentów, stanowiących załącznik do wyciągu. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk dokumentów. Przelew w formie papierowej wewnętrzny i zewnętrzny składany w sytuacjach incydentalnych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być 5 sztuk przelewów. Obsługa wypłat z rachunków: świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i świadczeń socjalnych. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie - na podstawie historii tych operacji w 2009 roku - że miesięcznie może to być ponad 270 sztuk przelewów. Zasilanie przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu podręcznej kasy Gminy i odprowadzania nadmiaru gotówki do banku minimum 5 razy w tygodniu. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie, że jest to jedno zasilenie i jedno odprowadzenie dziennie kwoty 3.000,00zł., tj. średnio może być 40 zasileń i odprowadzeń nadmiaru gotówki miesięcznie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
 6. Obsługa bankowa budżetu Gminy w Telatynie
  Zamawiający: Urząd Gminy Telatyn, Telatyn
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Telatyn
  Zakres obsługi obejmuje:
  a/ prowadzenie bieżącego rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych
  b/ przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
  c/ realizacja zleceń płatniczych / przelewów/,
  d/ umożliwienie deponowania środków na lokatach terminowych,
  2. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej -
  PLN.
  3. W ramach czynności, o których mowa w rozdz. I pkt.1 Bank, którego oferta zostanie
  wybrana do obsługi Zamawiającego zobowiązany będzie w szczególności do:
  a/ ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi budżetu Gminy
  Telatyn i powierzone środki w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i
  przepisów prawa.
  b/ prowadzenie w ramach umowy rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych bez
  dodatkowych opłat
  c/ udzielania bieżącej informacji Skarbnikowi Gminy lub upoważnionej przez niego
  osobie, o stanie prowadzonych rachunków bez dodatkowych opłat
  d/ dokonywanie przelewów wewnątrz Banku bez opłat
  e/ automatycznego lokowania środków pieniężnych /powyżej 150 tys. zł/ znajdujących się
  na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia , bez dodatkowych opłat
  f/ przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez
  telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie
  późniejszym, bez dodatkowych opłat
  g/ realizacji zleceń stałych bez dodatkowych opłat, a w szczególności obciążania rachunku
  spłatami rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego
  przez Skarbnika Gminy
  h/ potwierdzania wyciągiem stanu salda i dokonywania operacji finansowych na
  rachunkach, bez dodatkowych opłat
  i/ naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach kwartalnie.
  Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M wg. notowań na
  dzień poprzedzający rozpoczęcie miesięcznego rachunku obrachunkowego
  skorygowanym stałym współczynnikiem korygującym /R/
  j/ zapewnienia jednakowych warunków obsługi rachunku podstawowego i rachunków
  pomocniczych, w tym wyznaczenia pracownika Banku odpowiedzialnego za kontakty z
  Zamawiającym.
  4. Charakterystyka przedmiotu zamówienia
  Dotychczasowy zakres obsługi bankowej obejmuje prowadzenie jednego rachunku podstawowego oraz dwunastu rachunków pomocniczych.
  Wartość obrotów w skali roku wynosi ok. 18 mln. zł i obejmuje ok. 20 tys. operacji
  Bankowych.
 7. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Powiatu Tomaszowskiego w 2008 roku.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego Powiatu Tomaszowskiego w 2008 roku