Kogo reprezentuje osoba

Dudek Witold Stanisław

w KRS

Witold Stanisław Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Witold
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Konstantynów (Lubelskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosiewicz Marian, Bartosiewicz Marian, Dębowski Roman Wiesław, Góraluk Zofia, Iwaniuk Krystyna Elżbieta, Kamiński Henryk, Kapłan Tadeusz Tomasz, Kołodyński Cezary, Pociecha Beata Magdalena, Pszczoła Ryszard, Rodak Barbara Jadwiga, Rościński Ryszard Edmund, Rumowski Eugeniusz, Sawczuk Teresa, Świderski Mirosław, Syryjczyk Krzysztof Robert, Wawryniuk Zdzisław, Wereszko Henr Yk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szulak Mieczysław Zbigniew
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartosiewicz Marian, Błaszczak Zbigniew, Dylik Eugeniusz, Sacharczuk Anna Maria, Sobieszczuk Wiesława, Wereszko Henryk, Życki Bolesław, Łaziuk Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wachowiec Henryk

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Konstantynowie, Konstantynów − KRS 0000151949
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Konstantynowie, Konstantynów − KRS 0000192552
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Konstantynowie, Konstantynów − KRS 0000186356

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Konstantynów kredytu długoterminowego w wysokości 300.000 zł
  Zamawiający: Gmina Konstantynów, Konstantynów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 złotych, przeznaczonego na sfinansowanie finansowych zobowiązań Gminy Konstantynów
  1) Waluta: PLN
  2) Uruchomienie środków kredytu nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2014 r.- w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji,
  3) Wymagany okres kredytowania do 31.12.2020 r.
  4) Oprocentowanie kredytu w/g stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 1M w złotych, skorygowanej o stałą marżę banku w okresie kredytowania,
  5)Spłata kredytu będzie następowała w latach 2015- 2020 z dochodów Gminy Konstantynów, przy czym spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach będą przedstawiały się następująco:
  rok 2015 - 50 000,00 zł - 4 raty po 12.500 zł, płatne na koniec każdego kwartału,
  rok 2016 - 80 000,00 zł - 4 raty po 20.000 zł, płatne na koniec każdego kwartału,
  rok 2017 - 10 000,00 zł - 4 raty po 2.500 zł, płatne na koniec każdego kwartału,
  rok 2018 - 10 000,00 zł - 4 raty po 2.500 zł, płatne na koniec każdego kwartału,
  rok 2019 - 20 000,00 zł - 4 raty po 5.000 zł, płatne na koniec każdego kwartału,
  rok 2020 - 130 000,00 zł - 4 raty po 32 500 zł, płatne na koniec każdego kwartału,
  Karencja w spłacie kapitału do 31.03.2015 r.
  6) Wymagany harmonogram spłaty odsetek:
  - odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych,
  - zapłata odsetek - do dnia 15-tego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
  7)Dopuszcza się zmianę wysokości rocznych rat kapitałowych w okresie spłaty
  8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu prowizji lub opłat za przedterminową spłatę. -w przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu.

Inne osoby dla Dudek Witold Stanisław (70 osób):