Kogo reprezentuje osoba

Dudek Zygmunt Antoni

w KRS

Zygmunt Antoni Dudek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Drugie imię:Antoni
Nazwisko:Dudek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Krokowa (Pomorskie), Wierzchucino (Pomorskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abraham Władysław Wojciech, Belgardt Tomasz Stanisław, Bigot Dorota Maria, Bisewski Albert Stefan, Blaszke Grażyna Anna, Borska Irena, Borska Socha Lucyna Magdalena, Bradtke Karol, Budnik Ewa Jadwiga, Bujak Maria, Ciskowska Agnieszka Jadwiga, Cymer Joanna Maria, Czernicka Lidia, Dampc Krystyna Danuta, Dettlaff Adam Jan, Dettlaff Iwona Magdalena, Ferra Aleksandra Barbara, Ferra Izabela Teresa, Frąckowiak Dorota Beata, Gaffke Irena Barbara, Gąska Roman, Gąska-dzióbek Bogusława Agnieszka, Georgiewa Margarita, Golombek Agnieszka Krystyna, Golubiński Andrzej, Góral Stefan, Groth Agnieszka Rozalia, Groth Ryszard, Gruba Lubyna Maria, Grudzińska Barbara, Grzenkowicz Ryszard, Herta Irena Elżbieta, Hinc Kazimierz, Jakoniuk Karolina, Januchta Irena, Jędrusik Andrzej, Jędrusik Anna Ewa, Kamińska Barbara Ewa, Kanczkowska Alicja Kazimiera, Karcz Joanna Maria, Kaźmierczak Mariusz, Kędziora Hanna, Kleisa Małgorzata, Kobiella Marzena, Koeppen Bogumiła Barbara, Korthals Daniela Katarzyna, Koss Maria Ewa, Kownatke Gruba Dorota Agnieszka, Król Sabina Bernadeta, Kryża Teresa Maria, Kunz Bronisław, Kupczyk Krystyna, Kwidzińska Józefa Aniela, Lademann Aneta Maria, Lesner Ewa Gabriela, Licau Małgorzata, Lieske Mariola Katarzyna, Liss Bożena Gabriela, Mach Anna, Mielke Andrzej, Mienik Maria Barbara, Moś Hanna Teresa, Mroczkowski Marcin, Mutka Marcin Andrzej, Nieścierowicz Dariusz Piotr, Odwald Katarzyna Grażyna, Pendowska Beata Barbara, Priebe Monika Agnieszka, Pulczyńska Romualda Katarzna, Radtke Danuta Maria, Rebicka Beata Agnieszka, Reszka Halina Barbara, Riegel Katarzyna Martyna, Rożek Barbara, Rychłowska Jaetke Magdalena, Semmerling Ewelina, Sielaff Brygida, Sirocka Joanna Maria, Skorowski Andrzej, Skrzypkowska Irena Jadwiga, Smoleń Anna Teresa, Styn Ciskowska Romualda Maria, Tarnowski Tadeusz Stanisław, Voelkner Marzena Anna, Voelkner Wacław, Wakulewska Małgorzata, Wegner Michał Jan, Wojnowski Arkadiusz, Łepek Ireneusz, Łukasik Karolina
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abraham Władysław Wojciech, Belgardt Tomasz Stanisław, Bigot Dorota Maria, Bisewski Albert Stefan, Blaszke Grażyna Anna, Borska Irena, Borska Socha Lucyna Magdalena, Bradtke Karol, Budnik Ewa Jadwiga, Bujak Maria, Ciskowska Agnieszka Jadwiga, Cymer Joanna Maria, Czernicka Lidia, Dampc Krystyna Danuta, Dettlaff Adam Jan, Dettlaff Iwona Magdalena, Ferra Aleksandra Barbara, Ferra Izabela Teresa, Frąckowiak Dorota Beata, Gaffke Irena Barbara, Gąska Roman, Gąska-dzióbek Bogusława Agnieszka, Georgiewa Margarita, Golombek Agnieszka Krystyna, Golubiński Andrzej, Góral Stefan, Groth Agnieszka Rozalia, Groth Ryszard, Gruba Lubyna Maria, Grudzińska Barbara, Grzenkowicz Ryszard, Herta Irena Elżbieta, Hinc Kazimierz, Jakoniuk Karolina, Januchta Irena, Jędrusik Andrzej, Jędrusik Anna Ewa, Kamińska Barbara Ewa, Kanczkowska Alicja Kazimiera, Karcz Joanna Maria, Kaźmierczak Mariusz, Kędziora Hanna, Kleisa Małgorzata, Kobiella Marzena, Koeppen Bogumiła Barbara, Korthals Daniela Katarzyna, Koss Maria Ewa, Kownatke Gruba Dorota Agnieszka, Król Sabina Bernadeta, Kryża Teresa Maria, Kunz Bronisław, Kupczyk Krystyna, Kwidzińska Józefa Aniela, Lademann Aneta Maria, Lesner Ewa Gabriela, Licau Małgorzata, Lieske Mariola Katarzyna, Liss Bożena Gabriela, Mach Anna, Mielke Andrzej, Mienik Maria Barbara, Moś Hanna Teresa, Mroczkowski Marcin, Mutka Marcin Andrzej, Nieścierowicz Dariusz Piotr, Odwald Katarzyna Grażyna, Pendowska Beata Barbara, Priebe Monika Agnieszka, Pulczyńska Romualda Katarzna, Radtke Danuta Maria, Rebicka Beata Agnieszka, Reszka Halina Barbara, Riegel Katarzyna Martyna, Rożek Barbara, Rychłowska Jaetke Magdalena, Semmerling Ewelina, Sielaff Brygida, Sirocka Joanna Maria, Skorowski Andrzej, Skrzypkowska Irena Jadwiga, Smoleń Anna Teresa, Styn Ciskowska Romualda Maria, Tarnowski Tadeusz Stanisław, Voelkner Marzena Anna, Voelkner Wacław, Wakulewska Małgorzata, Wegner Michał Jan, Wojnowski Arkadiusz, Łepek Ireneusz, Łukasik Karolina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Krokowej, Krokowa − KRS 0000014887
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Krokowa, Minkowice − KRS 0000026020
 3. Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga, Szemud − KRS 0000301335
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Zelewie, Zelewo − KRS 0000490654
 5. Stowarzyszenie Klub Jeździecki Stajnia Karlikowo, Karlikowo − KRS 0000672690
 6. Stowarzyszenie Ratowania Dziedzictwa Rybołówstwa Morskiego Bałtyku, Władysławowo − KRS 0000242364
 7. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Krokowa, Krokowa − KRS 0000420598

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, Krokowa − KRS 0000080638

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Krokowa w wysokości do kwoty 4 000 000 złotych
  Zamawiający: Gmina Krokowa, Krokowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Krokowa, o następującej charakterystyce: 1) Kwota kredytu: do wysokości 4 000 000 zł. 2) Okres kredytowania: do końca 2025 roku. 3) Kredyt winien być uruchomiony (przelew na konto zamawiającego) przez Wykonawcę jednorazowo, w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z uruchomienia pełnej kwoty kredytu. 4) Okres karencji w spłacie: - rat kapitałowych do końca I kwartału 2016 r. - rat odsetkowych do końca stycznia 2016 r. 5) Odsetki w okresie karencji nie podlegają oprocentowaniu lub kapitalizacji. 6) Odsetki będą naliczane od uruchomionej (przelanej na konto zamawiającego) i niespłaconej kwoty kapitału. 7) Spłata kapitału i odsetek będzie następowała po upływie okresu karencji, począwszy od 2016 r. do końca 2025 r.: - kapitał: w okresach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału, - odsetki: w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia miesiąca. 8) Zamawiający będzie miał możliwość spłaty kapitału lub jego części przed upływem okresu kredytowania. 9) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stopie procentowej WIBOR 1M, przyjmowanej dla każdego okresu odsetkowego z ostatniego dnia (lub zgodnie z wyborem wykonawcy innego dnia lub jako średnia z dni, zgodnie z jego systemem bankowym) miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększonej lub pomniejszonej o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 10) Odsetki będą naliczane według formuły: saldo kredytu * oprocentowanie* rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym/365 (a w roku przestępnym 366) 11) Odsetki będą zawierały wszelkie płatności (oprócz ewentualnych kosztów nie spłacania w terminie zadłużenia) jakie zamawiający będzie ponosił z tytułu umowy kredytowej. Nie przewiduje się innych opłat i prowizji (w tym od udzielonego kredytu, zmniejszenia kwoty uruchomionego kredytu, wcześniejszej spłaty kapitału itd.). 12) Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 4 000 000 zł. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe, lecz nie więcej niż do wysokości dwukrotnej wartości kwoty kredytu. 13) Przeznaczenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne określone w uchwale budżetowej na 2015 r
 2. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Krokowa w wysokości do kwoty 1 000 000 złotych
  Zamawiający: Gmina Krokowa, Krokowa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Krokowa, o następującej charakterystyce: 1) Kwota kredytu: do wysokości 1 000 000 zł. 2) Okres kredytowania: do końca 2025 roku. 3) Kredyt winien być uruchomiony (przelew na konto zamawiającego) przez Wykonawcę jednorazowo, w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z uruchomienia pełnej kwoty kredytu. 4) Okres karencji w spłacie: - rat kapitałowych do końca I kwartału 2016 r. - rat odsetkowych do końca stycznia 2016 r. 5) Odsetki w okresie karencji nie podlegają oprocentowaniu lub kapitalizacji. 6) Odsetki będą naliczane od uruchomionej (przelanej na konto zamawiającego) i niespłaconej kwoty kapitału. 7) Spłata kapitału i odsetek będzie następowała po upływie okresu karencji, począwszy od 2016 r. do końca 2025 r.: - kapitał: w okresach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału, - odsetki: w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia miesiąca. 8) Zamawiający będzie miał możliwość spłaty kapitału lub jego części przed upływem okresu kredytowania. 9) Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stopie procentowej WIBOR 1M, przyjmowanej dla każdego okresu odsetkowego z ostatniego dnia (lub zgodnie z wyborem wykonawcy innego dnia lub jako średnia z dni, zgodnie z jego systemem bankowym) miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, powiększonej lub pomniejszonej o marżę banku, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 10) Odsetki będą naliczane według formuły: saldo kredytu x oprocentowanie x rzeczywista liczba dni w okresie odsetkowym / 365 (a w roku przestępnym 366) 11) Odsetki będą zawierały wszelkie płatności (oprócz ewentualnych kosztów nie spłacania w terminie zadłużenia) jakie zamawiający będzie ponosił z tytułu umowy kredytowej. Nie przewiduje się innych opłat i prowizji (w tym od udzielonego kredytu, zmniejszenia kwoty uruchomionego kredytu, wcześniejszej spłaty kapitału itd.). 12) Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 1 000 000 zł. Ponadto zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. 13) Przeznaczenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne określone w uchwale budżetowej na 2015 r.
 3. udzielenie kredytu bankowego na realizację zadania pn. Budowa letniej estrady koncertowej we Władysławowie wraz z projektem zagospodarowania terenu
  Zamawiający: Gmina Miasta Władysławowo, Władysławowo
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu bankowego
  w wysokości 3 850.000,00 PLN na sfinansowanie inwestycji pn. budowa letniej estrady koncertowej we Władysławowie wraz z projektem zagospodarowania terenu.
  2. Zakres robót i usług, który finansowany będzie z kredytu bankowego zaciągniętego na realizację zadania pn. Budowa letniej estrady koncertowej we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu:
  1) roboty ogólnobudowlane związane z budową letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu działek 322/5, 326/17, 326/33 we Władysławowie w ramach rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej dla miasta Władysławowo;
  2) wykonanie projektu technicznego i robót budowlanych związanych z budową drogi i oświetlenia od ul. Portowej do budowanej letniej estrady koncertowej;
  3) budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż estrady do ul. Portowej;
  4) opracowanie operatu wodno-prawnego;
  5) nadzór inwestorski związany z budową letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu;
  6) nadzór autorski związany z budową letniej estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu
 4. Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Miasta Helu w wysokości 2.500.000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Miasta Helu, Hel
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Miasta Helu w wysokości 2.500.000,00 zł.
 5. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000,00 PLN NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY
  Zamawiający: Gmina Luzino, Luzino
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Przez obsługę kredytu należy rozumieć czynności związane z obsługą rat kapitałowych i odsetek od kredytu.
  Warunki realizacji zamówienia.
  1)Udzielenie kredytu w PLN.
  2) Wykorzystanie kredytu nastąpi bez dodatkowego wniosku, czy dyspozycji ze strony Zamawiającego, w jednej transzy, w następnym dniu roboczym, po zawarciu umowy.
  3)Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.03.2016 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2016 r.)
  4)Okres spłaty kapitału: od 31.03. 2016 r. do 31.12.2018 r.
  5)Spłata rat kapitałowych - kwartalnie tj.:
  31.03.2016 r. - 125.000,00 zł,
  30.06.2016 r. - 125.000,00 zł,
  30.09.2016 r. - 125.000,00 zł,
  31.12.2016 r. - 125.000,00 zł,
  31.03.2017 r. - 125.000,00 zł,
  30.06.2017 r. - 125.000,00 zł,
  30.09.2017 r. - 125.000,00 zł,
  31.12.2017 r. - 125.000,00 zł,
  31.03.2018 r. - 125.000,00 zł,
  30.06.2018 r. - 125.000,00 zł,
  30.09.2018 r. - 125.000,00 zł,
  31.12.2018 r. - 125.000,00 zł.
  6)Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na podstawie stawki - średni WIBOR jednomiesięczny (WIBOR 1M), z poprzedniego miesiąca plus stała (w okresie obowiązywania umowy) oferowana marża banku. Nowa stawka WIBOR 1M będzie określona na podstawie WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek i obowiązywać winna od pierwszego dnia następnego miesiąca.
  7)Zobowiązania z tytułu odsetek, w czasie okresu karencji, regulowane będą miesięcznie - ostatniego dnia każdego miesiąca, od momentu postawienia kredytu do dyspozycji, zaś po okresie karencji, płatność odsetek będzie kwartalna, łącznie ze spłatą rat kredytu na koniec ostatniego dnia każdego kwartału, z uwzględnieniem postanowień ppkt 10).
  8)Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, tzn. od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, od salda niewykorzystanej części kredytu.
  9) Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach.
  10)Jeżeli dzień spłaty kapitału i/lub odsetek będzie przypadał w dniu wolnym od pracy, to wówczas spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy, z zastrzeżeniem, że ostatnia spłata nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2018 r.
  11)Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  12)Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Urzędu Gminy Luzino, który jest organem wykonawczym Zamawiającego. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać środki z uruchomionego kredytu, Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
  13)Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z uwzględnieniem postanowień ppkt 15).
  14)Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia,
  w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty. Zamawiający poinformuje Bank o dacie i wysokości planowanej wcześniejszej spłaty kredytu, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed zamiarem dokonania takiej spłaty, z uwzględnieniem postanowień ppkt 15).
  15)W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, ulegnie skróceniu okres kredytowania i Strony umowy ustalą, w formie aneksu do umowy kredytowej, nowy harmonogram spłat, z zastrzeżeniem iż zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie wpłynie na przekroczenie łącznej kwoty spłat rat kapitałowych przypadających do spłaty, w każdym z kolejnych lat kredytowania, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt 3.4 ppkt 5) SIWZ, z wyjątkiem wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu. Jeżeli taka sytuacja nastąpi Zamawiający poinformuje Bank o zamiarze zmiany harmonogramu wykorzystania kredytu, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed zamiarem dokonania zmiany, jak wyżej.
  16)O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach/kwartałach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie i pocztą elektroniczną na e-mail: skarbnik@luzino.pl, co najmniej na 7 dni przez terminem zapłaty.
 6. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 680.000,00 PLN NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY
  Zamawiający: Gmina Luzino, Luzino
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 680.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
  Przez obsługę kredytu należy rozumieć czynności związane z obsługą rat kapitałowych i odsetek od kredytu.
  Warunki realizacji zamówienia:
  1)Udzielenie kredytu w PLN.
  2)Wykorzystanie kredytu nastąpi bez dodatkowego wniosku, czy dyspozycji ze strony Zamawiającego, w jednej transzy, w następnym dniu roboczym, po zawarciu umowy.
  3)Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.03.2016 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2016 r.)
  4)Okres spłaty kapitału: od 31.03. 2016 r. do 31.12.2018 r.
  5)Spłata rat kapitałowych - kwartalnie tj.:
  31.03.2016 r. - 57.500,00 zł,
  30.06.2016 r. - 57.500,00 zł,
  30.09.2016 r. - 57.500,00 zł,
  31.12.2016 r. - 57.500,00 zł,
  31.03.2017 r. - 57.500,00 zł,
  30.06.2017 r. - 57.500,00 zł,
  30.09.2017 r. - 57.500,00 zł,
  31.12.2017 r. - 57.500,00 zł,
  31.03.2018 r. - 55.000,00 zł,
  30.06.2018 r. - 55.000,00 zł,
  30.09.2018 r. - 55.000,00 zł,
  31.12.2018 r. - 55.000,00 zł.
  6)Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na podstawie stawki - średni WIBOR jednomiesięczny (WIBOR 1M), z poprzedniego miesiąca plus stała (w okresie obowiązywania umowy) oferowana marża banku. Nowa stawka WIBOR 1M będzie określona na podstawie WIBOR 1M liczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek i obowiązywać winna od pierwszego dnia następnego miesiąca.
  7)Zobowiązania z tytułu odsetek, w czasie okresu karencji, regulowane będą miesięcznie - ostatniego dnia każdego miesiąca, od momentu postawienia kredytu do dyspozycji, zaś po okresie karencji, płatność odsetek będzie kwartalna, łącznie ze spłatą rat kredytu na koniec ostatniego dnia każdego kwartału, z uwzględnieniem postanowień ppkt 10).
  8)Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, tzn. od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu, od salda niewykorzystanej części kredytu.
  9) Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach.
  10)Jeżeli dzień spłaty kapitału i/lub odsetek będzie przypadał w dniu wolnym od pracy, to wówczas spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy, z zastrzeżeniem, że ostatnia spłata nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2018 r.
  11)Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  12)Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Urzędu Gminy Luzino, który jest organem wykonawczym Zamawiającego. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać środki z uruchomionego kredytu, Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
  13)Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z uwzględnieniem postanowień ppkt 15).
  14)Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia,
  w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty. Zamawiający poinformuje Bank o dacie i wysokości planowanej wcześniejszej spłaty kredytu, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed zamiarem dokonania takiej spłaty, z uwzględnieniem postanowień ppkt 15).
  15)W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, ulegnie skróceniu okres kredytowania i Strony umowy ustalą, w formie aneksu do umowy kredytowej, nowy harmonogram spłat, z zastrzeżeniem iż zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie wpłynie na przekroczenie łącznej kwoty spłat rat kapitałowych przypadających do spłaty, w każdym z kolejnych lat kredytowania, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt 3.4 ppkt 5) SIWZ, z wyjątkiem wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu. Jeżeli taka sytuacja nastąpi Zamawiający poinformuje Bank o zamiarze zmiany harmonogramu wykorzystania kredytu, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem przed zamiarem dokonania zmiany, jak wyżej.
  16)O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach/kwartałach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie i pocztą elektroniczną na e-mail: skarbnik@luzino.pl, co najmniej na 7 dni przez terminem zapłaty.
 7. udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 150000 PLN
  Zamawiający: Gmina Miasta Władysławowo, Władysławowo
  udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 150.000,- PLN na sfinansowanie robót budowlanych oraz usługi nadzoru inwestorskiego dot. inwestycji pn. Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 PLN na okres do 30.09.2012 rok na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, realizowane w ramach programu BOISKO W KAŻDEJ GMINIE MOJE BOISKO - ORLIK 2012 z terminem realizacji postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego do 30.12.2008 r.
  Zamawiający: Gmina Luzino, Luzino
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 PLN na okres do 30.09.2012 rok na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, realizowane w ramach programu BOISKO W KAŻDEJ GMINIE MOJE BOISKO - ORLIK 2012 z terminem realizacji postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego do 30.12.2008 r.
  Kredyt pragniemy zaciągnąć:
  - w terminie postawienia do dyspozycji określonym wyżej na okres do 30.09.2012 roku, przy uwzględnieniu jednorocznej karencji
  - spłata rat zaciągniętego kredytu winna następować kwartalnie. I rata w m-cu grudniu 2009 roku.
  - odsetki miesięczne od momentu postawienia kredytu do dyspozycji z płatnością miesięczną, zaś po okresie karencji płatność odsetek kwartalnie łącznie ze spłatą rat kredytu.