Kogo reprezentuje osoba

Dudko Józef

w KRS

Józef Dudko

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Nazwisko:Dudko
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Goździewski Witold Jerzy, Lipińska Wielisława Kazimiera, Lipka Krzysztof Tadeusz, Malinowski Henryk Jan, Owsiukiewicz Ryszard, Spica Rafał, Zabrocki Dariusz Adam, Zieliński Julian Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Elewacje S.A., Gdańsk − KRS 0000093899
 2. Gdański Klaster Budowlany - Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000296002
 3. Golfowy Klub Sportowy Tokary Golf Club, Tokary − KRS 0000032594
 4. Stowarzyszenie Gdański Klaster Budowlany, Gdańsk − KRS 0000329160

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gdańska Poradnia Cukrzycowa Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000139196
 2. Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000035784
 3. Gpec Serwis Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000012324
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Podleśna, Gdańsk − KRS 0000128508

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Termomodernizacja elewacji ( ocieplenie budynku systemowymi płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym oraz ocieplenie przyziemia w technologii lekko-mokrej) budynku biurowego w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, Gdynia
  Termomodernizacja elewacji ( ocieplenie budynku systemowymi płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym oraz ocieplenie przyziemia w technologii lekko-mokrej) budynku biurowego w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19
 2. TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW KPP TCZEW I KWP GDAŃSK
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  TERMOIZOLACJA BUDYNKÓW KPP TCZEW I KWP GDAŃSK
  Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Przedmiotem zamówienia jest :
  Termoizolacja budynków komendy Powiatowej Policji w Tczewie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zgodnie z dokumentacją techniczną ,przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Wymagania Zamawiającego
  - Wykonawca ponosi w całości opłaty związane z zajęciem chodników , jezdni, placów i terenów zielonych
  - Wykonawca musi stosować przy wykonaniu docieplenia system jednej firmy
  - Należy wszystkie realizacje/obiekty/ prowadzić równocześnie
  - do wyceny ofertowej należy doliczyć koszty wykonania i montażu jn:
  KWP Gdańsk ul.3 Maja 7
  a/ 2 budki dla wróbli
  b/1 skrzynka półotwarta dla kopciuszka
  Termin gwarancji min 60 miesięcy.
  Wykonawca w złożonej ofercie musi podać zakres zamówienia, który zamierza wykonać przy pomocy podwykonawcy, z tym, że roboty główne budowlane Wykonawca musi zrealizować własnymi siłami.
 3. 1.1.Docieplenie elewacji budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk (w ramach zada-nia inwestycyjnego (termomodernizacja elewacji budynku IEN w Gdańsku). 1.2.Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego wiatrołapu budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk
  Zamawiający: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, Gdańsk
  1.1.Docieplenie elewacji budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk (w ramach zada-nia inwestycyjnego (termomodernizacja elewacji budynku IEN w Gdańsku). 1.2.Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego wiatrołapu budynku Instytutu Energetyki O Gdańsk. Przedmiotowy budynek wymaga docieplenia. Pełni funkcję głównie biurową. Jest obiektem sześciokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z nadbudówkami. Został zaprojektowany w latach 70-tych, natomiast wybudowany został w latach 90-tych. Budynek składa się z dwóch części: część wysoka sześciokondygnacyjna posadowiona na palach, część niska dwukondygnacyjna - posadowiona na ławach żelbetonowych. Elewacja budynku jest nieocieplona. Ściany - część wysoka i niska pokryta tynkiem cienkowarstwowym, gruboziarnistym na podłożu z tynku mineralnego, pomalowane w kolorach jasno-szarym i szaro niebieskim. W ramach tego samego postępowania będzie wykonany remont istniejącego wiatrołapu, który będzie usytuowany przy południowo-wschodnim wejściu do budynku. Zastąpi on istniejący wia-trołap przeznaczony do rozbiórki. Zaprojektowany wiatrołap ma formę graniastosłupa o pod-stawie trójkątnej. Przed wiatrołapem przewidziany jest podest oraz pochylnia. Oba przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane są do jednoczesnej realizacji.
 4. Termomodernizacja pomieszczeń budynków IMP PAN w Gdańsku - Docieplenie ścian zewnętrznych - etap 3
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
  Termomodernizacja pomieszczeń budynków F i D IMP PAN w GDAŃSKU - Docieplenie ścian elewacji budynków D, oraz dachów F i D
 5. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  Zamawiający: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.Przedmiot zamówienia obejmuje branże: ogólnobudowlaną, sanitarną, elektryczną i teletechniczną oraz wywóz i utylizację materiałow rozbiórkowych.
  Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określała SIWZ, dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
 6. Wykonanie naprawy i kolorystyki elewacji zewnętrznej budynków B i C przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni
  Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Gdynia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i kolorystyki elewacji zewnętrznej budynków B i C przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni, polegająca na: Budynek B Siatka plus tyk mineralny malowany farbami silikonowymi na ścianach. Demontaż krat, obrobienie ościeży, czyszczenie, malowanie i montaż krat. Ślusarka - drzwi, okna, schody stalowe, balustrady na rampach, ogrodzenie na długości pochylni - oczyszczenie i malowanie. Schody - wymiana okładzin ceramicznych. Daszek nad wejściem - naprawa, malowanie, krycie papą wraz z obróbkami blacharskimi. Wymiana rynien z pasem nadrynnowym i pasem papy. Wymiana opierzeń szczytów. Wymiana istniejących parapetów. Zadaszenie ramp plus podkonstrukcja - oczyszczenie i malowanie obustronne. Ściany wiaty od zewnątrz - oczyszczenie i malowanie. Demontaż, zamurowania i tynki - 1 bramy i 1 drzwi. Rampa od parkingu - naprawa ścian, wymiana wspornika, nowa posadzka, wymiana kątownika. Rampa od budynku C - naprawa krawędzi wspornika i ścian bocznych, malowanie kątownika. Kominy wentylacyjne - likwidacja deflektorów, wymurowanie kominów na wysokości 0,5 m plus czapa betonowa plus tynk i obróbki blacharskie. Kominy istniejące - malowanie. Ściana czołowa cokołu na szczycie - skucie luźnego betonu, wyrównanie powierzchni i tynk gramaplast. Wymiana instalacji odgromowej. Budynek C Siatka plus tyk mineralny malowany farbami silikonowymi na ścianach. Demontaż krat, obrobienie ościeży, czyszczenie, malowanie i montaż krat. Ślusarka - drzwi, okna - oczyszczenie i malowanie. Daszek nad wejściem - naprawa, malowanie, krycie papą wraz z obróbkami blacharskimi. Wymiana rynien z pasem nadrynnowym i pasem papy. Wymiana opierzeń szczytów. Wymiana istniejących parapetów. Kominy wentylacyjne - likwidacja deflektorów, wymurowanie kominów na wysokości 0,5 m plus czapa betonowa plus tynk i obróbki blacharskie. Kominy istniejące - malowanie. Wymiana instalacji odgromowej. zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną wykonania przedmiotowych robót
 7. Termomodernizacja pomieszczeń budynku IMP PAN w Gdańsku - Docieplenie ścian elewacji budynku
  Zamawiający: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk
  1. Roboty ogólnobudowlane na dachu:
  a) demontaż opierzeń blacharskich ogniomuru b) nadmurowanie muru ogniowego-kolankowego c) wykonanie
  opierzeń blacharskich ww muru d) obrobienie papą termozgrzewalna jw. e) przecieranie tynków nadbudów +
  malowanie farbą elewacyjną f) sprawdzenie-naprawa pozostałych opierzeń blacharskich na nadbudowach g)
  oczyszczenie i pomalowanie elementów metalowych farbą antykorozyjną 2. Roboty konstrukcyjno-żelbetowe: a)
  dostawienie ścian żelbetowych 2szt. ogr.=15cm do ścian działowych korytarza o gr.=12cm wymurowanych z
  cegły . Zbrojenie, w postaci obustronnej siatki z prętów o fi 10mm AIIIN, wklejone w słupy ram poprzecznych w
  nawierconych otworach o głębokości =15cm. W miejscu otworów drzwiowych zbrojenie siatki wzmocnione po ich
  obrysie. 3. Docieplenie elewacji I,II,III,IV,V piętra: a) wykonanie osłony okien folią polietylenową b) oczyszczenie
  elewacji z osypujących się tynków c) reperacja ubytków miejscowo d) przetarcie powierzchni tynków zaprawami
  klejowymi wg potrzeb e) prace dociepleniowe wykonać w systemie STO lekko-mokrym 4. Opierzenia blacharskie
  - płyty kompozytowe ALUCOBOND PLUS: a) docieplenie fragmentów ścian wełną w obudowie z płyt
  ALUCOBOND na stelażach systemowych b) jw. lecz gzymsów +opierzenie w systemie ALUCOBOND c) montaż
  parapetów z jw. d) obudowa słupów prostokątnych z jw. 5. Rusztowania: a) ustawienie rusztowań metalowych
  standartowych b) ustawienie daszków nad przejściami dla pieszych c) montaż instalacji odgromowej konstrukcji
  rusztowań d) założenie osłon z siatki e) zabrania się montażu rusztowań na stropodachach przylegających do
  obiektu. W w/w miejscach można wykonać rusztowania oparte na konsolach mocowanych do rygli poziomych konstrukcji budynku np. Rusztowania systemu Mosto-Stal lub inne rozwiązania równoważne. 6. Elewacja - parter -
  strona frontowa: a) wymiana starej stolarki metalowej na z Aluprof Bielsko-Biała b) roboty ziemne c) roboty
  żelbetowe - ławy fundamentowe d) roboty wykończeniowe (murarsko-tynkarskie, izolacyjne, malarskie,
  brukowe)
 8. Termomodernizacja Biblioteki Ekonomicznej UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 110
  Zamawiający: Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  Termomodernizacja Biblioteki Ekonomicznej UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 110