Kogo reprezentuje osoba

Dudkowski Jacek

w KRS

Jacek Dudkowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Dudkowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1959 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Żory (Śląskie)
Przetargi:9 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dziendziel Józef, Kubla Józef, Marecki Arkadiusz Robert, Pasierbek Jolanta Maria, Pieczonka Michał Franciszek, Stępień Krystian, Zaraś Olgierd

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szala Katarzyna Danuta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundusz Górnośląski s.a., Katowice − KRS 0000042922
 2. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Katowice − KRS 0000023650
 3. Inwestycje 2016 Sp. Z O.O., Wodzisław Śląski − KRS 0000646937
 4. Kancelaria Radców Prawnych Lexus-consulting Gicala, Koczar, Ostrowski, Pokorski Spółka Partnerska, Żory − KRS 0000179801
 5. Kdp S. Drzazga P. Przybyła Adwokacka Spółka Partnerska, Żory − KRS 0000549163
 6. Koksownia Przyjaźń Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000177072
 7. Lexus Nieruchomości Pokorski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Żory − KRS 0000566223
 8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000125454
 9. Stowarzyszenie Kibiców i Sympatyków Rybnickiego Żużla Row Rybnik, Rybnik − KRS 0000246994
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Im. Jana Pawła Ii, Żory − KRS 0000159454
 11. Stowarzyszenie Żorska Samorządność, Żory − KRS 0000553170
 12. Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Żory − KRS 0000022742
 13. Zakłady Techniki Komunalnej Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000316885
 14. Żorska Izba Gospodarcza, Żory − KRS 0000049321

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. ...domaro Sp. Z O.O., Wodzisław Śląski − KRS 0000615458
 2. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Żory − KRS 0000076553
 3. Artemida 12 Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000388244
 4. Budo-zbyt Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Rybnik − KRS 0000077317
 5. Er-bud Inwestycje Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000351375
 6. Erbud Rybnik Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000440875
 7. Global Park Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000348560
 8. Infrastruktura.pl Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000438802
 9. Jsw Koks S.A., Zabrze − KRS 0000445684
 10. Kancelaria Radców Prawnych Stator P. Perkowski, Spółka Partnerska, Jastrzębie-zdrój − KRS 0000191974
 11. Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000374295
 12. Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej W Żorach Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000087474
 13. Nowe Miasto Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000344988
 14. Promax Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000198952
 15. Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Erbud Sp. Z O.O. W Restrukturyzacji, Rybnik − KRS 0000074968
 16. Rybnicki Klub Motorowy W Rybniku, Rybnik − KRS 0000001434
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa, Jastrzębie-zdrój − KRS 0000138791
 18. Stator Sp. Z O.O., Racibórz − KRS 0000159624
 19. Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto W Żorach, Żory − KRS 0000011673
 20. U Doradcy Sp. Z O.O., Żory − KRS 0000040551

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratur Rejonowych Gliwice-Wschód i Gliwice-Zachód w Gliwicach oraz Prokuratury Rejonowej w Żorach (z podziałem na zadania)
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratur Rejonowych Gliwice-Wschód i Gliwice-Zachód w Gliwicach oraz Prokuratury Rejonowej w Żorach
 2. Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa parkowania i przechowywania pojazdów i ich części w podziale na 9 n/w zadań: Zadanie 1 - KMP Dąbrowa Górnicza Zadanie 2 - KMP Jastrzębie Zdrój Zadanie 3 - KMP Jaworzno Zadanie 4 - KPP Mikołów Zadanie 5 - KMP Piekary Śląskie Zadanie 6 - KPP Pszczyna Zadanie 7 - KPP Racibórz Zadanie 8 - KMP Tychy Zadanie 9 - KMP Żory 2. Przedmiot zamówienia obejmuje parkowanie i przechowywanie pojazdów o dmc do 3,5 t oraz powyżej 3,5 t i ich części zabezpieczonych na koszt Policji zleconych przez jednostki określone w poszczególnych zadaniach lub każdą inną jednostkę Policji zlecającą wykonanie usługi za pośrednictwem tych jednostek. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie na formularzu ofertowym wskazując jakie części zamówienia zostaną przekazane do wykonania podwykonawcom. W przypadku niezłożenia oświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców. 4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w umowie konsorcjum, zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowy) jaki będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum UWAGA: maksymalna wartość umowy będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podaną na otwarciu ofert. Cenę brutto obliczoną wg pkt X SIWZ należy podać w celu wyboru najkorzystniejszej oferty..
 3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg w Mieście Żory
  Zamawiający: Gmina Miejska Żory, Żory
  Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg w Mieście Żory. Zamówienie zostało podzielone na 7 części: Część 1 Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi (łącznika) pomiędzy Aleją Armii Krajowej i ulicą Zbigniewa Herberta, Część 2 Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi bocznej do ulicy Pałki, Część 3 Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi ul. Statki, Część 4 Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi ul. Klajok, Część 5 Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi ul. Izerskiej, Część 6 Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi bocznej do ulicy Wyzwolenia, Część 7 Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi ul. Złotej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, b) przedmiary robót, c) mapy sytuacyjne i przekroje. Część 1. Zakres robót drogowych na łączniku pomiędzy Aleją Armii Krajowej i ulicą Zbigniewa Herberta w Żorach: 1) Wykonanie zjazdu z Alei Armii Krajowej z kamienia kopalnianego wraz z wyprofilowaniem promieni skrętu. 2) Wykonanie na istniejącym terenie utwardzonej nawierzchni drogi szerokości 6,0m z kamienia kopalnianego gr. 45cm. 3) Wykonanie przepustu wzdłuż Alei Armii Krajowej z rur betonowych f500mm ze stopką. 4) Pełna obsługa geodezyjna (odtworzenie i okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy). 5) Porządkowanie terenu. Część 2. Zakres robót drogowych na ulicy bocznej do ulicy Pałki w Żorach: 1) Wykonanie zjazdu z ulicy Pałki z kamienia kopalnianego wraz z wyprofilowaniem promieni skrętu. 2) Wykonanie na istniejącym terenie utwardzonej nawierzchni drogi szerokości 5,0m z kamienia kopalnianego gr. 45cm. 3) Wykonanie przepustu wzdłuż ulicy Pałki z rur betonowych f500mm ze stopką. 4) Wykonanie przepustu pod istniejącą drogą o nawierzchni żwirowej z rur PVC f300mm. 5) Pełna obsługa geodezyjna (odtworzenie i okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy). 6) Porządkowanie terenu. Część 3. Zakres robót drogowych na ulicy Statki w Żorach: 1) Wykonanie korytowania i rozbiórek istniejącej nawierzchni drogi (w części płyty betonowe, w części nawierzchnia asfaltowa) po trasie nowej nawierzchni utwardzonej drogi. 2) Załadunek i wywóz materiałów z korytowania i rozbiórki istniejącej nawierzchni na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie). 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi szerokości 4,0m z kamienia kopalnianego gr. 30cm. 4) Pełna obsługa geodezyjna (odtworzenie i okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy). 5) Ręczne plantowanie poboczy i porządkowanie terenu. Część 4. Zakres robót drogowych na ulicy Klajok w Żorach: 1) Wykonanie korytowania po trasie nowej nawierzchni utwardzonej drogi. 2) Załadunek i wywóz materiałów z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie). 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi szerokości 4,0m z kamienia kopalnianego gr. 30cm. 4) Pełna obsługa geodezyjna (odtworzenie i okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy). 5) Ręczne plantowanie poboczy i porządkowanie terenu. Część 5. Zakres robót drogowych na ulicy Izerskiej w Żorach: 1) Wykonanie korytowania po trasie nowej nawierzchni utwardzonej drogi. 2) Załadunek i wywóz materiałów z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie). 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi szerokości 3,50m i 4,0m z kamienia kopalnianego gr. 30cm. 4) Pełna obsługa geodezyjna (odtworzenie i okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy). 5) Ręczne plantowanie poboczy i porządkowanie terenu. Część 6. Zakres robót drogowych na ulicy bocznej do ulicy Wyzwolenia w Żorach: 1) Wykonanie korytowania po trasie nowej nawierzchni utwardzonej drogi. 2) Załadunek i wywóz materiałów z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie). 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi szerokości 4,0m z kamienia kopalnianego gr. 30cm. 4) Pełna obsługa geodezyjna (odtworzenie i okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy). 5) Porządkowanie terenu. Część 7. Zakres robót drogowych na ulicy Złotej w Żorach: 1) Przeoranie (zbronowanie) istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi do głębokości 10-15cm na całej szerokości jezdni 4,0m. 2) Wyrównanie, uwałowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej istniejącej drogi. 3) Wykonanie nowej nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego gr. 7cm na całej szerokości jezdni 4,0m na istniejącej wyrównanej i wyprofilowanej podbudowie tłuczniowej. 4) Pełna obsługa geodezyjna (odtworzenie i okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy). 5) Porządkowanie terenu. Wymagania ogólne dotyczące robót drogowych: - Dla wszystkich robót drogowych przed rozpoczęciem robót należy dokonać geodezyjnego okazania granic działek drogowych. - Wykonawca w ramach zadania wykona i przekaże Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na zasoby geodezyjne przez uprawnionego geodetę w 3 egz. - odrębnie dla każdego zadania (przedłożyć na dzień odbioru) - Roboty prowadzić zgodnie z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, a w razie konieczności opracować i zatwierdzić w wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Żory projekt organizacji ruchu. - W czasie wykonywania robót zapewnić dojazd i dojście do posesji. - Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu, podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi. Po zakończeniu robót przywraca je do stanu pierwotnego. - Masy ziemne, gruz i odpady powstałe w trakcie robót przekazać odbiorcy odpadu posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 21) lub wykorzystać we własnym zakresie zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie przetwarzania odpadów. Przekazanie odpadów należy udokumentować pisemnie
 4. Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Żorach oraz Prokuratur Rejonowych Gliwice-Wschód i Gliwice-Zachód w Gliwicach
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Żorach oraz Prokuratur Rejonowych Gliwice-Wschód i Gliwice-Zachód w Gliwicach (z podziałem na zadania)
 5. Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory
  Zamawiający: Gmina Miejska Żory, Żory
  Przedmiotem zamówienia jest koszenie i grabienie trawy, niszczenie chwastów, likwidacja samosiewek na terenach zielonych oraz poboczach, skarpach, przeciwskarpach, pasach dzielących, wysepkach, rowach wraz z chemicznym zwalczeniem chwastów w ciągu dróg będących w zarządzaniu Gminy Miejskiej Żory.
  Zamówienie zostało podzielone na 5 części, które stanowią odrębne zadania. - Koszenie terenów zielonych (działek gminnych) obejmuje koszenie wraz z natychmiastowym zgrabieniem i wywiezieniem trawy z terenów podanych w Harmonogramie koszenia traw. - Wykaszanie wokół ławek, ogrodzeń, znaków drogowych, lamp, obsad jednorocznych i wieloletnich oraz drzew i krzewów ze szczególną uwagą na zabezpieczenie pni drzew przed zniszczeniem. - Załadowanie i wywiezienie trawy własnym transportem. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie prac i ponosi odpowiedzialność
  za szkody powstałe w trakcie wykonywania zadania. - Koszenie dróg obejmuje całą szerokość pasa drogowego o powierzchni podanej w Harmonogramie koszenia traw.
  Terminy koszeń ustalone są w Harmonogramie koszenia traw. - Szczegółowy zakres robót oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem trawy, grabieniem, niszczeniem i zwalczaniem chwastów, niszczeniem samosiewek na poboczach, skarpach, przeciwskarpach, pasach dzielących, wysepkach, w rowach oraz terenach zielonych Gminy Miejskiej Żory szczegółowo określa Specyfikacja Techniczna. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu koszenia traw ze względu na prowadzone przez PWiK Sp. z o.o. prace pn.: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach oraz warunki atmosferyczne.
 6. Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Rudzie Śląskiej, Żorach oraz Gliwice-Wschód i Gliwice-Zachód w Gliwicach
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratur Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Rudzie Śląskiej, Żorach oraz Gliwice-Wschód i Gliwice-Zachód w Gliwicach (z podziałem na zadania)
 7. Wywóz nieczystości stałych dla KMP w Żorach
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych dla Komendy Miejskiej Policji w Żorach W zakres usług Wywozu nieczystości wchodzić będzie: 1. Usuwanie nieczystości stałych nie rzadziej niż dwa razy na tydzień. 2. Oczyszczanie miejsca zaśmieconego przy załadowywaniu nieczystości stałych na samochód. 3. Zbieranie wszystkich nieczystości stałych leżących obok przepełnionych pojemników w przypadku, jeżeli ich przepełnienie nastąpiło w wyniku opóźnienia usunięcia odpadów z winy wykonawcy. 4. Odśnieżanie parkingu i placu KMP Żory. 5. Wywóz liści
 8. Wywóz nieczystości stałych i żużla, Nr 18/DZP/2010
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i żużla z terenu Szpitala Miejskiego w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20, wraz z dostawa kontenerów. Wartość zamówienia poniżej 193 000 euro.
 9. Utrzymanie zimowe drogi krajowej 81 na terenie miasta Żory w okresie zimowym 2009/2010 r.
  Zamawiający: Urząd Miasta Żory, Żory
  Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie zimowe drogi krajowej 81 dwujezdniowej, dwupasmowej o długości 6,72 km i szerokości czterech pasów ruchu po 3,5 m każdy na obszarze miasta Żory w II standardzie utrzymania w okresie zimowym 2009/2010 r.

Inne osoby dla Dudkowski (45 osób):