Kogo reprezentuje osoba

Dynowska Maria

w KRS

Maria Dynowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Dynowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1946 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Świdnica (Dolnośląskie)
Przetargi:21 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dynowski Wiktor, Kuchta Adam, Kuchta Grzegorz Andrzej, Kuchta Katarzyna Stefania

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Mel-kan-bud Sp. J. Dynowska, Kuchta, Świdnica − KRS 0000430717

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Konserwacja cieków i kanału w zlewni rzeki Bystrzycy - Jabłoniec, Wieprzówka, Tarnawka, Gniły Witoszowski Potok, Bielawica i kanał Ulgi
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: - część zamówienia nr 1 - Jabłoniec w m. Sulisławice, Zawiszów, Świdnica, gm. Świdnica i w m. Bagieniec, gm. Jaworzyna Śl.; Wieprzówka w m. Tąpadła, gm. Marcinowice Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - robotach ziemnych. - część zamówienia nr 2 - Tarnawka w m. Imbramowice, Buków, gm. Żarów i w m. Dzikowa, gm. Mietków Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem i utylizacją. - część zamówienia nr 3 - Gniły w m. Mościsko, Tuszyn, Włóki, gm. Dzierżoniów, kanał Ulgi w m. Jagodnik, gm. Świdnica Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem i utylizacją. - część zamówienia nr 4 - Witoszowski Potok w m. Witoszów Dolny, gm. Świdnica Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - ręcznym ścinaniu i karczowaniu gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem i utylizacją. - część zamówienia nr 5 – Bielawica w m. Bielawa, gm. Bielawa Prace będą polegać m.in. na: - ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i dna wraz z ich wygrabieniem, - oczyszczeniu terenu po wykoszeniu z wywozem i utylizacją - robotach ziemnych. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: Przedmiar prac stanowiący załączniki nr 5a, 5b,6, 7a, 7b, 8, 9 do SIWZ oraz Standardy jakościowe wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów - zał. nr 10 do SIWZ
 2. Usuwanie szkód powodziowych w zlewni rzeki Bystrzycy - Czarna Woda, Miła
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na zad. pn. : Usuwanie szkód powodziowych w zlewni rzeki Bystrzycy - Czarna Woda, Miła na podstawie przedmiarów prac: - Czarna Woda w m. Wiry, Wirki, gm. Marcinowice na odc. 2,10 km; - Miła w m. Lutomia Dolna, gm. Świdnica na odc. 0,50 km, oraz wytycznych wykonania i odbioru prac otrzymanych od Zamawiającego. Zakres usług dla ww. zadania obejmuje w szczególności - wykoszenie, wygrabienie wraz z wywozem zebranych porostów roślinnych, prace ziemne. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: Przedmiary prac stanowiące załącznik nr 9, 10. oraz Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów-zał. Nr 11
 3. Konserwacja cieków w zlewni rzeki Bystrzycy, Nysy Kłodzkiej i Kaczawy
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na zad. pn. : Konserwacja cieków w zlewni rzeki Bystrzycy, Nysy Kłodzkiej i Kaczawy na podstawie przedmiarów prac oraz wytycznych wykonania i odbioru prac otrzymanych od Zamawiającego. Zakres usług dla ww. zadania obejmuje w szczególności - wykoszenie, wygrabienie wraz z wywozem zebranych porostów roślinnych, prace ziemne. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: część zamówienia nr 1: - Czarna Woda w m .Strzelce,, Szczepanów, Zebrzydów, gm. Marcinowice na odc. 5,82 km; część zamówienia nr 2: - Czyżynka w m. Struga, Lubomin, gm. Stare Bogaczowice na odc. 4,25 km; część zamówienia nr 3: - Szymanowski Potok w m. Olszany, Modlęcin, gm. Strzegom na odc. 2,25 km; część zamówienia nr 4: - Zatoka w m. Ząbkowice Śląskie, gm. Ząbkowice Śląskie na odc. 2,70 km, - Biała Woda w m. Topola, Sławęcin, gm. Kamieniec Ząbkowicki na odc. 1,50 km, - Rów 20 w m. Pomianów Dolny, gm. Ziębice na odc. 1,60 km; część zamówienia nr 5: - Wierzbiak w m.Goczałków, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, gm. Strzegom na odc. 3,75 km. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9, 10, 11, 12a, 12b, 12c, 13. oraz -Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów-zał. Nr 14 Uwaga! Jeżeli ww. dokumentacja wykonana przez Zamawiającego wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający informuje, że zostały one przywołane wyłącznie w celu określenia minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i mają charakter przykładowy
 4. Udrożnienie cieków i naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewni rzeki Bystrzycy, Oławy i Nysy Kłodzkiej
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zad. pn. : Udrożnienie cieków i naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewni rzeki Bystrzycy, Oławy i Nysy Kłodzkiej. Na podstawie przedmiarów robót , wytycznych wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów , wytycznych wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych oraz wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania budowli i urządzeń melioracji wodnych - otrzymanych od Zamawiającego . Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : Część zamówienia nr 1 Czarna Woda w m. Wiry, gm. Marcinowice na odc. 0,100 km; Część zamówienia nr 2 Sierpnica w m. Sierpnica, gm. Głuszyca na odc. 0,140 km; Część zamówienia nr 3 Złotnica w m. Dziećmorowice, gm. Walim na odc. 1,700 km; Część zamówienia nr 4 Oława w m. Wadochowice, Ziębice , gm. Ziębice na odc. 4,000 km; Część zamówienia nr 5 Szczerek II w m. Gorzanów, gm. Bystrzyca Kłodzka na odc. 1,000 km. Zakres prac dla ww. zadania obejmuje w szczególności roboty związane z naprawą umocnień - prace związane z remontem murów oporowych, wykonaniem opasek z kiszek faszynowych, wykonaniem ubezpieczenia płytami ażurowymi typu krata, wykoszeniem i wygrabieniem porostów oraz roboty związane z wykopami oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr : 8,9,10,11,12 - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów - zał. nr 13 , - Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych - zał. nr 14 , - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania budowli i urządzeń melioracji wodnych - zał. Nr 15
 5. Usuwanie szkód powodziowych w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej i udrożnienie cieków w zlewni rzeki Bystrzycy
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zad. pn. : Usuwanie szkód powodziowych w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej i udrożnienie cieków w zlewni rzeki Bystrzycy na podstawie przedmiarów robót , wytycznych wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów , wytycznych wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych oraz wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania budowli i urządzeń melioracji wodnych - otrzymanych od Zamawiającego . Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : Część zamówienia nr 1 szkody powodziowe zlewnia rzeki Nysy Kłodzkiej: - Jadkowa w m. Ostroszowice, gm. Dzierżoniów na odc. 0,450 km ( w km 16+550 - 17+000) Część zamówienia nr 2 udrożnienie cieków zlewnia rzeki Bystrzycy: - Miła w m. Lutomia Dolna, gm. Świdnica na odc. 0,050 km ( w km 4+200 - 4+250 ) - Jabłoniec w m. Wierzbna, gm. Żarów na odc. 0,800 km ( w km 4+300 - 5+100 ) Zakres prac dla ww. zadania obejmuje w szczególności roboty związane z naprawą umocnień - prace związane z remontem murów oporowych, wykoszeniem i wygrabieniem porostów oraz roboty związane z wykopami oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr : 8,9,10 - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów - zał. nr 11 , - Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych - zał. nr 12 , - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania budowli i urządzeń melioracji wodnych - zał. Nr 13
 6. Udrożnienie cieków i naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewni rzeki Bystrzycy
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zad. pn. : Udrożnienie cieków i naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewni rzeki Bystrzycy na podstawie przedmiarów robót , wytycznych wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów , wytycznych wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych oraz wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania budowli i urządzeń melioracji wodnych - otrzymanych od Zamawiającego . Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : Część zamówienia nr 1 - Witoszowski Potok w m. Pogorzała, gm. Świdnica na odc. 1,400 km Część zamówienia nr 2 - Potok Pieszycki w m. Pieszyce, Kamionki, gm. Pieszyce na odc. 0,190 km - Kłomnica w m. Rościszów, gm. Pieszyce na odc. 0,112 km Zakres prac dla ww. zadania obejmuje w szczególności roboty związane z naprawą umocnień - prace związane z remontem murów oporowych, wykoszeniem i wygrabieniem porostów oraz roboty związane z wykopami oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr : 8,9,10 - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów - zał. nr 11 , - Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych - zał. nr 12 , - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie utrzymania budowli i urządzeń melioracji wodnych - zał. Nr 13
 7. Naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewniach rzek: Bóbr, Bystrzyca, Oława, Ślęza
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zad. pn. :

  Naprawa umocnień brzegowych cieków w zlewniach rzek: Bóbr, Bystrzyca, Oława, Ślęza

  na podstawie przedmiarów robót , wytycznych wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów , wytycznych wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych - otrzymanych od Zamawiającego .

  Przedmiot zamówienia składa się z następujących części :

  Część zamówienia nr 1 - Zlewnia rzeki Bóbr:
  Cieklina w m. Gostków, gm. Stare Bogaczowice na odc. 2,00 km

  Część zamówienia nr 2 - Zlewnia rzeki Bystrzycy:
  Olszański Potok w m. Olszany, gm. Strzegom na odc. 1,00 km

  Część zamówienia nr 3 - Zlewnia rzeki Bystrzycy:
  Potok E w m. Michałkowa, gm. Walim na odc. 0,085 km,
  Potok C w m. Zagórze Śląskie, gm. Walim na odc. 0,050 km,
  Potok F w m. Walim, gm. Walim na odc. 0,050 km

  Część zamówienia nr 4 - Zlewnia rzeki Bystrzycy i Ślęzy:
  Sadowa w m. Sady, gm. Marcinowice na odc. 0,300 km,
  Czarna Woda w m. Zebrzydów, gm. Marcinowice na odc. 0,050 km
  Piekielnik w m. Gilów, Niemcza gm. Niemcza na odc. 0,200 km

  Część zamówienia nr 5 - Zlewnia rzeki Oławy:
  Wrześnica w m. Nieszków, Służejów, gm. Ziębice na odc. 2,300 km


  Zakres prac dla ww. zadania obejmuje w szczególności roboty związane z naprawą umocnień - umacnianie koryt cieków palisadami i opaskami z kiszki faszynowej, prace związane z wykonaniem ubezpieczeń płytami ażurowymi, wykonaniem narzutu kamiennego, remontem murów oporowych plantowaniem skarp, wycinką i karczowaniem drzew oraz roboty związane z wykopami oraz przemieszczaniem mas ziemnych.

  Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego:

  - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr : 8,9,10,11,12
  - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów - zał. nr 13 ,
  - Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych: murów oporowych - zał. nr 14 ,
 8. Konserwacja cieków i kanału w zlewni rzeki Bystrzycy
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na zad. pn. : Konserwacja cieków i kanału w zlewni rzeki Bystrzycy na podstawie przedmiarów robót oraz wytycznych wykonania i odbioru prac otrzymanych od Zamawiającego Planowa usługa znajduje się na terenie powiatów: Świdnica i Dzierżoniów ( woj. dolnośląskie). Zakres usług dla ww. zadania obejmuje w szczególności - wykoszenie, wygrabienie wraz z wywozem zebranych porostów roślinnych. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację cieków i kanału w zlewni rzeki Bystrzycy i składa się z następujących części: część zamówienia nr 1: - Miła w m. Mościsko gm. Dzierżoniów na odc. 1,40 km, - Kłomnica w m. Mościsko gm. Dzierżoniów na odc. 1,00 km, - Gniły w m. Mościsko, Tuszyn gm. Dzierżoniów na odc. 4,20 km, - Kanał Ulgi w m. Jagodnik gm. Świdnica na odc. 0,65 km. część zamówienia nr 2 - Jabłoniec w m. Świdnica, Zawiszów, Sulisławice, Bagieniec , gm. Świdnica na odc. 4,06 km - Wieprzówka w m. Tąpadła gm. Marcinowice na odc. 1,20 km - Tarnawka w m. Buków, Imbramowice, Dzikowa gm. Żarów na odc. 5,00 km Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8,9 oraz - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów zał. Nr 10.
 9. Roboty remontowo-utrzymaniowe na obiektach inżynieryjnych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
  Zamawiający: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Zamówienie obejmuje: realizację robót remontowo - utrzymaniowych na obiektach inżynieryjnych (mostach, wiaduktach, przepustach, murach oporowych i urządzeń towarzyszących przy tych obiektach) w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącej konserwacji, naprawy, remontu lub przebudowy obiektów inżynieryjnych i wyposażenia infrastruktury technicznej w szczególności:
  -odbudowa, przemurowanie lub uzupełnienie elementów konstrukcji obiektów mostowych (przyczółki, skrzydła, sklepienia, ścianki czołowe, mury oporowe i itp.),
  -oczyszczanie i spoinowanie konstrukcji kamiennych, ceglanych, betonowych,
  -wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych obiektów mostowych,
  -naprawa, uzupełnienie lub wymiana balustrad mostowych i barier energochłonnych przyległych do obiektów mostowych,
  -udrażnianie i remont przepustów drogowych wraz z ściankami czołowymi,
  -udrażnianie, usuwanie krzaków, wykaszanie, wzmacnianie dna i skarp rowów, czyszczenie rowów odwadniających, przy obiektach mostowych w ciągach dróg powiatowych,
  -czyszczenie, wymiana i budowa wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej oraz studzienek przy obiektach mostowych,
  -wzmacnianie skarp przy ściankach czołowych i skrzydełkach mostów, wlotów i wylotów przepustów itp.
 10. Udrożnienie i naprawa umocnień koryt cieków w zlewni rzeki Bystrzycy i Ślęzy
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na zad. pn. : Udrożnienie i naprawa umocnień koryt cieków w zlewni rzeki Bystrzycy i Ślęzy na podstawie przedmiarów robót , wytycznych wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów , wytycznych wykonania i odbioru robót murowych - murów oporowych - otrzymanych od Zamawiającego . Planowane prace znajdują się na terenie powiatów : Świdnica , Dzierżoniów ( woj. dolnośląskie ) . Zakres prac dla ww. zadania obejmuje w szczególności roboty związane z udrażnianiem koryt cieków , usuwaniem zatorów , naprawą umocnień brzegowych - umacnianie koryt cieków palisadami i opaskami z kiszki faszynowej faszynadą , prace związane z budową i remontem murów oporowych oraz bruków kamiennych , spoinowanie murów i bruków zaprawą cementową oraz roboty związane z wykopami oraz z przemieszczaniem mas ziemnych , plantowaniem skarp , formowaniem i zagęszczaniem nasypów . Zakres wszystkich wykonanych robót dotyczy urządzeń melioracji podstawowych stale prowadzących wodę ( nie dotyczy urządzeń melioracji szczegółowych - rowów ) . Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : - Bielina w m. Lutomia Górna ( gm. Świdnica ) na odc. 1,06 km - cz. zam. nr 1 , - Wieprzówka w m. Mysłaków ( gm. Marcinowice ) na odc. 0,90 km - cz. zam. nr 2 - Witoszowski Potok w m. Witoszów Dolny ( gm. Świdnica ) na odc. 0,04 km , Kłomnica w m. Piskorzów ( gm. Pieszyce ) na odc. 0,01 km , Pieszycki Potok w m. Pieszyce ( gm. Pieszyce ) na odc. 0,08 km , Krzywula w m. Łagiewniki , Ratajno ( gm. Łagiewniki ) na odc. 0,03 km - cz. zam. nr 3 . Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr : 7 , 8 , 9 . - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów - zał. nr 10 , - Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych - murów oporowych - zał. nr 11
 11. Udrożnienie koryt cieków w zlewni rzeki Bystrzycy , Ślęzy i Nysy Kłodzkiej
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na zad. pn. : Udrożnienie koryt cieków w zlewni rzeki Bystrzycy , Ślęzy i Nysy Kłodzkiej na podstawie przedmiarów robót oraz wytycznych wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów otrzymanych od Zamawiającego .Planowa usługa znajduje się na terenie powiatów: Świdnica , Dzierżoniów, Kłodzko (woj. dolnośląskie) .Zakres usług dla ww. zadania obejmuje w szczególności - usuwanie porostów roślinnych ze skarp i dna cieków, usuwanie namułów, rozplantowanie urobku wzdłuż koryta, wywóz i utylizacje urobku , prace ziemne ( wykopy , nasypy , przemieszczanie mas ziemnych , plantowanie skarp ) . Przedmiot zamówienia składa się z następujących części :część zamówienia nr 1 - udrożnienie koryt cieków w zlewni rz. Bystrzycy :Milikówka w m. Milikowice ( gm. Jaworzyna Śląska ) na odc. 0,60 km , część zamówienia nr 2 - udrożnienie koryt cieków w zlewni rz. Ślęzy :Piekielnik w m. Niemcza ( gm. Niemcza ) na odc. 1,80 km , część zamówienia nr 3 - udrożnienie koryt cieków w zlewni rz. Nysy Kłodzkiej : Goleniówka w m. Kamieniec Ząbkowicki ( gm. Kamieniec Ząbkowicki ) na odc. 2,00 km .Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego : przedmiary robót stanowiące załączniki nr 7, 8 i 9 oraz wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów- zał. nr 10
 12. Usunięcie szkód (udrożnienie koryt cieków) w zlewniach rzeki Bystrzycy i Ślęzy
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na zad. pn.: Usunięcie szkód ( udrożnienie koryt cieków ) w zlewniach rzeki Bystrzycy i Ślęzy na podstawie przedmiarów robót oraz wytycznych wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów otrzymanych od Zamawiającego . Planowa usługa znajduje się na terenie powiatów: Świdnica, Dzierżoniów (woj. dolnośląskie) . Zakres usług dla ww. zadania obejmuje w szczególności - wykoszenie i wygrabienie porostów roślinnych z dna i skarp koryta cieku , odmulenie i udrożnienie koryta cieku wraz z rozplantowaniem urobku wzdłuż koryta cieku lub wywozem i utylizacją urobku oraz zebranych porostów roślinnych . Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : - część zamówienia nr 1 - usunięcie szkód ( udrożnienie koryt cieków ) w zlewni rz. Bystrzycy : Czarna Woda w m. Strzelce ( gm. Marcinowice ) na odc. 0,30 km. - część zamówienia nr 2 - usunięcie szkód ( udrożnienie koryt cieków ) w zlewni rz. Ślęzy: Ślęza w m. Sienice ( gm. Łagiewniki ) na odc. 0,20 km. Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr 7 i 8 . - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji cieków i kanałów- zał. nr 9
 13. Konserwacja wałów p. powodziowych w zlewniach rzek: Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Ślęza
  Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, Świdnica
  Planowa usługa znajduje się na terenie powiatów: Świdnica, Dzierżoniów, Ziębice, Kłodzko (woj. dolnośląskie). Zakres usług dla ww. zadania obejmuje w szczególności - wykoszenie, wygrabienie wraz z wywozem i utylizacją zebranych porostów roślinnych oraz zakrzaczeń z wałów przeciwpowodziowych. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części : - część zamówienia nr 1 - konserwacja wałów przeciwpowodziowych w zlewni rz. Bystrzycy: wały rz. Bystrzycy w m.: Burkatów , Świdnica , Zawiszów , Panków , Śmiałowice (gm. Świdnica) , wały rz. Czarna Woda w m. Strzelce (gm. Marcinowice) , wały rz. Piławy w m.: Mościsko , Nowizna , Grodziszcze , Krzyżowa , Makowice , Boleścin , Jagodnik Pszenno ( gm. Dzierżoniów , Świdnica), wały potoku Gniły w m. Mościsko , Tuszyn ( gm. Dzierżoniów ) ,wały rz. Strzegomki w m.: Granica , Międzyrzecze , Morawa, Przyłęgów , Łażany , Kruków , Zastruże ( gm. Strzegom , Żarów ) , - część zamówienia nr 2 - konserwacja wałów przeciwpowodziowych w zlewni rz. Ślęzy : wały rzeki Ślęzy w m. Sienice ( gm. Łagiewniki ) , wały potoku Krzywula w m. Łagiewniki ( gm. Łagiewniki ) , - część zamówienia nr 3 - konserwacja wałów przeciwpowodziowych w zlewni rz. Nysy Kłodzkiej :wały potoku Trująca w m. Błotnica ( gm. Złoty Stok ) , wał Rowu 20 w m. Pomianów Dolny w m. Pomianów Dolny ( gm. Ziębice ) , wały potoku Młynówka-Grzmiąca w m. Pomianów Dolny ( gm. Ziębice ) , wały Kanału Ulgi w m. Pomianów Dolny ( gm. Ziębice ) , wały rz. Nysy Kłodzkiej w m. Pomianów Dolny ( gm. Ziębice ) , wały rz. Nysy Kłodzkiej w m. Topola , Śrem ( gm. Kamieniec Ząbkowicki ) ,wał potoku Jaszkówka w m. Kłodzko ( gm. Kłodzko ) ,wały rz. Nysy Kłodzkiej w m. Krosnowice , Podtynie ( gm. Kłodzko ) , wały rz. Ścinawki w m. Bierkowice ( gm. Kłodzko ) ,wały rz. Ścinawki w m. Ścinawka Dolna ( gm. Radków ) , wały rz. Białej Lądeckiej w m. Ołdrzychowice , Żelazno ( gm. Kłodzko ) , wały rz. Białej Lądeckiej w m. Radochów ( gm. Lądek Zdrój ) , wały rz. Nysy Kłodzkiej w m. Gorzanów , Zabłocie ( gm. Bystrzyca Kłodzka ) , Międzylesie ( gm. Międzylesie ). Szczegółowy zakres prac zawiera załączona do SIWZ dokumentacja wykonana przez Zamawiającego: - Przedmiary robót stanowiące załączniki nr 7, 8 i 9 - Wytyczne wykonania i odbioru prac w zakresie konserwacji wałów p. powodziowych - zał. nr 10
 14. CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI W LUTYNI I WILKSZYNIE
  Zamawiający: Gmina Miękinia, Miękinia
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Czyszczenie zbiorników małej retencji w Lutyni i w Wilkszynie. 2.Ogólna charakterystyka inwestycji: Zadanie nr 1 - przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie zbiornika wodnego -małej retencji wraz z umocnieniem brzegów, remontem wlotów i wylotów, ogrodzeniem, zlokalizowanego na terenie dz. nr 201ws przy ulicy Kościuszki i Wiatrakowej w Lutyni. Zadanie nr 2 - przedmiotem zamówienia jest renowacja stawu, zbiornika wodnego ziemnego wraz z umocnieniem brzegów i remontem wlotów i wylotów, zlokalizowanego na terenie dz. nr 294ws przy ulicy Głównej w miejscowości Wilkszyn oraz oczyszczenie zbiornika wodnego ziemnego wraz z umocnieniem brzegów, zlokalizowanego na terenie dz. nr 300ws przy ulicy Głównej w miejscowości Wilkszyn. 3.Zakres prac obejmuje: 1) Zadanie nr 1 ( Lutynia) a) Wykoszenie traw i chwastów oraz wykarczowanie krzewów, b) Odmulenie czaszy stawu warstwą grubości 0.20m z wywozem namułu na odległość do 1.5 km, c) Rozbiórka zniszczonych umocnień, d) Plantowanie powierzchni dna i terenów przyległych, e) Oczyszczenie powierzchni istniejącego umocnienia, f) Uzupełnienie ubytków w istniejącym murze kamienno - betonowym, g) Umocnienie brzegów zbiornika murem okładzinowym z kamienia łamanego na zaprawie cementowej z wykonaniem korony, h) Spoinowanie okładziny kamiennej, i) Humusowanie i obsiew poboczy zbiornika, j) Remont i wykonanie obudów wlotów i wylotu, k) Wykonanie rynsztoków z prefabrykatów betonowych, l) Ogrodzenie z siatki stalowej w wysokości 1,20 m na słupkach fi 40 2) Zadanie nr 2 (Wilkszyn) A. Zbiornik wodny ( działka nr 294ws) - staw nr 2 - Wykoszenie traw, chwastów, - Wykarczowanie krzewów, - Odmulenie czaszy stawu z wywozem urobku na odległość do 1.5 km, - Wykop ręczny na odkład pod umocnienia i wylot, - Plantowanie powierzchni dna, skarp i poboczy, - Umocnienie skarp stawu płytami ażurowymi, - Palisada z palików, - Humusowanie i obsiew skarp i poboczy, - Odmulenie rurociągów i studzienek, - Wykonanie remontu obudowy wylotów i wlotów B. Zbiornik wodny ( działka nr 300ws) - Odmulenie czaszy stawów warstwą grubości 0.85m z wywozem namułu na odległość do 1.0 km, - Wyrównanie i plantowanie powierzchni skarp i poboczy pasem szerokości 4,0 m wraz z zagospodarowaniem przy pomocy obsiewu mieszanką traw, - Oczyszczenie wlotu i wylotu wody do zbiornika ziemnego z namułu, - Umocnienie skarp przy pomocy płyt ażurowych, - Palisada z palików, - Remont przyczółka wylotowego, - Wykonanie muru okładzinowego z kamienia łamanego
 15. Roboty remontowo-utrzymaniowe w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
  Zamawiający: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Zamówienie obejmuje: realizację robót remontowo - utrzymaniowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego, w tym:
  1) remonty elementów konstrukcji obiektów mostowych,
  2) naprawa poręczy i barier,
  3) udrażnianie i remont przepustów drogowych,
  4) udrażnianie, czyszczenie rowów w ciągach dróg powiatowych,
  5) czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ciągach dróg powiatowych
 16. Popowodziowy remont zabudowy regulacyjnej: potoku Czerwień w km 2+400 - 2+440 w m. Przesieka; potoku Wrzosówka w km 4+200 - 5+200 w m. Jelenia Góra; potoku Złotucha w km 2+790 - 3+790 w m. Dziwiszów - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  Popowodziowy remont zabudowy regulacyjnej: potoku Czerwień w km 2+400 - 2+440 w m. Przesieka; potoku Wrzosówka w km 4+200 - 5+200 w m. Jelenia Góra; potoku Złotucha w km 2+790 - 3+790 w m. Dziwiszów
  - roboty uzupełniające
  Wykop z wywozem mas ziemnych przy likwidacji odsypisk w korycie potoku z wywozem mas ziemnych na odl. 7 km (130,00m3).
  Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 (m-cy) licząc od daty odbioru końcowego
 17. Roboty remontowo-utrzymaniowe w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
  Zamawiający: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Zamówienie obejmuje: realizację robót remontowo - utrzymaniowych w ciągach dróg powiatowych, w tym:
  1) remonty elementów konstrukcji obiektów mostowych,
  2) naprawa poręczy i barier,
  3) udrażnianie i remont przepustów drogowych,
  4) udrażnianie, czyszczenie rowów w ciągach dróg powiatowych,
  5) czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ciągach dróg powiatowych
 18. Remont zabudowy regulacyjnej na potokach Gruda, Mąkolnica, Malucha, Węża w pow. ząbkowickim
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław
  a) wykopy (2230,18 m3)
  b) nasypy (365,16 m3)
  c) roboty ziemne z transportem urobku (1307,00 m3)
  d) rozplantowanie (412,30 m3)
  e) karczowanie pni (7 szt.)
  f) ścinanie drzew (9 szt.)
  g) budowle betonowe (639,07 m3)
  h) pompowanie (398,72 m3)
  i) mury okładzinowe cyklopowe (156,84 m3)
  j) spoinowanie murów (917,00 m2)
  k) rurociągi drenarskie (166,40 m)
  l) gurty betonowe (18 szt.)
  m) narzuty kamienne (533,10 m3)
  n) obsianie skarp (1905,00 m2)

  Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
 19. Odbudowa rowu w Lubachowie, działka nr 95 w km 0+000 - km 0+305. Odbudowa rowów o długości 1635m w Pankowie, dz. nr 272, 251, 273, 276
  Zamawiający: Gmina Świdnica, Świdnica
  W ramach zadania należy wykonać
  1.Roboty ziemne.
  2.wycinka zadrzewień i zakrzaczeń w rowach,
  3.roboty rozbiórkowe ścianek czołowych i zniszczonych umocnień rowów
  4.pogłębienie o odmulenie rowów wraz z plantowaniem skarp i dna,
  5.wykonanie ścian oporowych z kamienia,
  6.wykonanie balustrad stalowych na murach oporowych,
  7.brukowanie dna rowów materiałem kamiennym,
  8.wykonania ubezpieczenia płytami betonowymi ażurowymi,
  9.wykonanie nowych przepustów betonowych o średnicy 60cm wraz ze ściankami czołowymi,
  10.obsianie skarp rowów mieszankami traw.
 20. Roboty remontowo-utrzymaniowe w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego
  Zamawiający: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wałbrzych
  Zamówienie obejmuje: realizację robót remontowo - utrzymaniowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego, w tym:
  1) remonty elementów konstrukcji obiektów mostowych,
  2) naprawa poręczy i barier,
  3) udrażnianie i remont przepustów drogowych,
  4) udrażnianie, czyszczenie rowów w ciągach dróg powiatowych,
  5) czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ciągach dróg powiatowych
 21. Popowodziowy remont zabudowy regulacyjnej: potoku Czerwień km 2+400 - 2+440 w m. Przesieka; potoku Wrzosówka w km 4+200 - 5+200 w m. Jelenia Góra; potoku Złotucha w km 2+790 - 3+790 w m. Dziwiszów
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław