Kogo reprezentuje osoba

Fedorowicz Jackowski Witold Mieczysław

w KRS

Witold Mieczysław Fedorowicz Jackowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Witold
Drugie imię:Mieczysław
Nazwisko:Fedorowicz Jackowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Halicki Krzysztof, Kadłubowska Iwona Małgorzata
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kadłubowska Iwona Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Geosystems Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000056371
 2. Geosystems Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000383719

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Warszawa − KRS 0000113691

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. Przedłużenie usługi SWM dla oprogramowania eCognition
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Standardowe oprogramowanie komputerowe wraz z nośnikami i licencjami. Roczna usługa SWM dla oprogramowania eCognition.
 2. Przedłużenie usługi SWM dla oprogramowania eCognition
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Przedłużenie usługi SWM dla oprogramowania eCognition w tym dwie licencje jednoroczne oraz jedna licencja dwuletnia.
 3. Przedłużenie usługi maintenance dla jednej licencji oprogramowania eCognition Developer
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Przedłużenie usługi maintenance dla jednej licencji oprogramowania eCognition Developer
 4. 1. Przedłużenie usługi maintenance dla trzech posiadanych licencji oprogramowania eCognition Developer. Ważność odnawianej usługi maintenance 31.12.2014 2. Przedłużenie usługi maintenance dla jednej licencji oprogramowania eCognition Developer Ważność odnawianej usługi maintenance 31.12.2014
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  1.Przedłużenie usługi maintenance dla trzech posiadanych licencji oprogramowania eCognition Developer.
  Ważność odnawianej usługi maintenance 31.12.2014
  2. Przedłużenie usługi maintenance dla jednej licencji oprogramowania
  eCognition Developer
  Ważność odnawianej usługi maintenance 31.12.2014
 5. Przedłużenie usługi maintenance dla trzech posiadanych licencji oprogramowania eCognition Developer:oc8y1atpkxjz2wt08hsd nb2rmq4d5zrqviza1ak3 fef7jqcgdj0pjwpfrl76 Ważność odnawianej usługi maintenance 31.12.2013
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Przedłużenie usługi maintenance dla trzech posiadanych licencji oprogramowania eCognition Developer:
  oc8y1atpkxjz2wt08hsd
  nb2rmq4d5zrqviza1ak3
  fef7jqcgdj0pjwpfrl76
  Ważność odnawianej usługi maintenance 31.12.2013
  Według specyfikacji zamieszczonej w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
 6. Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej GIS, Zadanie 14 (Działanie 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia. Zakres zamówienia obejmuje usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w ramach modernizacji Pracowni Komputerowej GIS, Zadanie 14 (Działanie 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi) w ramach projektu: MRPO.01.01.01.-12-087/09, Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia. Zakres zamówienia obejmuje usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika
 7. dostawa oprogramowania
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  1Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - ERDAS IMAGINE EDU- Pack 5 ( dla 5 stanowisk). Zestaw zawiera: IMAGINE Professional/ERDAS ER Mapper, Vector, VirtualGIS oraz 1 rok SWM (czyli roczna usługa serwisowa oraz aktualizacja oprogramowania do nowych wersji). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.
 8. Opracowanie szczegółowej mapy wektorowej użytkowania terenu dla strefy przygranicznej Polski i Białorusi (po około 16 km po każdej stronie granicy) oraz bazy danych przestrzennych
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Zamówienie obejmuje stworzenie szczegółowej (skala 1 : 20 000) mapy wektorowej użytkowania ziemi z bazą danych przestrzennych na podkładzie geomorfologicznym (numerycznym modelu wysokościowym). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących: 1.1 Rozpoznanie aktualnego stanu użytkowania ziemi oraz pokrycia terenu strefy transgranicznej powierzchnią 14 000 km2 . 1.2 Opracowanie warstw informatycznych (punktowych, liniowych oraz wielobokowych) określonego zakresu tematycznego oraz szczegółowości (opis przedmiotu zamówienia). 1.3 Stworzenie kompozycji tematycznych użytkowania terenu w obrębie jednostek geomorfologicznych, bazując na szczegółowym modelu rzeźby terenu (rozdzielczość nie więcej 20 m)
 9. Zakup oprogramowania do analizy zobrazowań satelitarnych
  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest: a)zakup i dostawa bezterminowych, niewyłącznych, nieprzenaszalnych i nieograniczonych terytorialnie dwóch licencji stanowiskowych prawa do korzystania z oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analiz wielospektralnych obrazów teledetekcyjnych powierzchni Ziemi pozyskanych przez wielokanałowe sensory obrazujące o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Oprogramowanie musi umożliwiać dokonywanie ortorektyfikacji obrazów fotogrametrycznych ich edycję geoprzestrzenną i nadanie georeferencji, dokonywanie korekcji i wzmocnienie odwzorowania, wyodrębnienie i klasyfikację znajdujących się na obrazie fotogrametrycznym elementów oraz obiektów oraz jego transformacje, tworzenie na tej podstawie map i opracowań kartograficznych. Oprogramowanie musi zapewnić trwałość wytworzonych z jego zastosowaniem produktów poprzez ich zapis w wewnętrznej i/lub zewnętrznej przestrzeni dyskowej, w formatach plików umożliwiających dostęp oraz dalsze ich wykorzystanie poprzez inne stanowiska komputerowe z wykorzystaniem innych aplikacji. Zakupione oprogramowanie będzie dostarczone w opakowaniu fabrycznym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie transportu; b)instalacja dostarczonego oprogramowania oraz sporządzenie wymaganej przez zamawiającego dokumentacji: dokumentacji administratora,Karty Systemu,Instrukcji Użytkownika. Dokumentacja administratora i Karta Systemu musi być przygotowana na szablonach stanowiących załączonych do OPZ, natomiast Instrukcja Użytkownika zostanie określona na etapie instalacji oprogramowania; c)szkolenie z obsługi dostarczonego oprogramowania, zapewniające nabycie wiedzy i umiejętności z obsługi wszystkich wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia funkcji oprogramowania, zakończone wydaniem certyfikatu
 10. Dostawa oprogramowania ERDAS LPS Core, maintenance na 12 miesięcy - 1 licencja dla systemu Windows
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  Dostawa oprogramowania ERDAS LPS Core, maintenance na 12 miesięcy - 1 licencja dla systemu Windows
 11. 1.Oprogramowanie eCognition Developer;Pojedyncza roczna licencja NPO 2. Oprogramowanie eCognition Server; Pojedyncza roczna licencja NPO.
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  1.Oprogramowanie eCognition Developer;Pojedyncza roczna licencja NPO
  2.Oprogramowanie eCognition Server; Pojedyncza roczna licencja NPO.
 12. 1. Maintenance Erdas Imagine Proffesional do 12/2012 - szt. 2 2. Maintenance eCognition do 12/2012 - szt. 2
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  1. Maintenance Erdas Imagine Proffesional do 12/2012 - szt. 2
  2. Maintenance eCognition do 12/2012 - szt. 2
 13. Dostawa oprogramowania
  Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn
  Dostawa oprogramowania służącego przetwarzaniu i interpretacji obrazu oraz analizom przestrzennym
 14. Dostawa oprogramowania firmy ERDAS
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Licencja programu ERDAS IMAGINE EDU i ERDAS LPS EDU na 20 stanowisk wraz z subskrypcją na 12 m-cy (szt. 1)
 15. Świadczenie usługi Software Maintenance dla oprogramowania ERDAS.
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi Software Maintenance dla oprogramowania ERDAS dla Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu oraz dla Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii, Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. Instytucja zamawiająca dokonuje zamówienia w imieniu i na rzecz innych instytucji zamawiających na podst. art. 16 ustawy Pzp. Szczegółowy zakres obowiązków, wymagania oraz warunki realizacji niniejszego zamówienia zawarte są w projekcie umowy- stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 16. Dostawa oprogramowania do korekcji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych oraz oprogramowania do analiz teledetekcyjnych
  Zamawiający: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych, Koszalin
  Dostawa oprogramowania do korekcji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych oraz oprogramowania do analiz teledetekcyjnych
  Zadanie I- oprogramowanie do korekcji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych
  Zadanie II - oprogramowanie do analiz teledetekcyjnych
  w zakresie określonym w SIWZ oraz formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2/I, 2/II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Oprogramowania mają być dostarczone z zainstalowaniem, uruchomieniem i instruktażem obsługi (3-5 dni) oraz kosztami transportu do PK.
  Dostarczony wyrób finalny musi być fabrycznie nowy, z uwzględnieniem aktualnych technologii, nieużywany, wyprodukowany w roku dostawy, skonfigurowany i uruchomiony przez wykonawcę. Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza oprogramowania licencję oraz instrukcję użytkowania i obsługi w języku polskim i angielskim. Oprogramowanie dostarczone przez wykonawcę musi pochodzić z legalnych źródeł i zawierać wszystkie składniki niezbędne do potwierdzenia jego legalności (np.: oryginalny nośnik, umowa licencyjna, certyfikat autentyczności). Wymienione licencje powinny być dostarczone jako licencje bezterminowe umożliwiające późniejsze przeniesienie na inne urządzenia.

  Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres 3 miesięcy na nośniki CD lub DVD, na których zostaną dostarczone oprogramowania, objęte przedmiotem zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Dodatkowo oprogramowania powinny być objęte roczną opieką techniczną obejmującą pomoc techniczną oraz update i upgrade oprogramowania
 17. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego.
  Zamawiający: Biebrzański Park Narodowy, Goniądz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz satelitarnego urządzenia pomiarowego. Zamówienie jest podzielone na następujące części:
  Część 1.Dostawa satelitarnego urządzenia pomiarowego.
  Część 2. Dostawa skanera A-0
  Część 3. Dostawa oprogramowania GIS.
  Część 4. Dostawa oprogramowania do analizteledetekcyjnych
  Część 5. Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
  Część 6. Dostawa oprogramowania.
 18. Dostawa aktualizacji licencji oprogramowania Erdas Imagine Edu-pack i Erdas Lps Edu-pack
  Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  Aktualizacja posiadanego edukacyjnego oprogramowania ERDAS IMAGINE Edu-Pack-5 i ERDAS LPS Edu-Pack-5 na płycie CD (kpl. 1)
 19. - Oprogramowanie Erdas Imagine Professional - Oprogramowanie eCognition Developer 8; Perpetual NPO Single License; Maintenance Standard - Odnowienie i przedłużenie do dnia 31.03.2011 usługi maintenance dla posiadanej licencji oprogramowania eCognition Developer (numer licencji: nb2rmq4d5zrqviza1ak3) Maintenance Standard - Przedłużenie usługi maintenance dla oprogramowania Erdas Imagine Professional Maintenance
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
  - Oprogramowanie Erdas Imagine Professional
  - Oprogramowanie eCognition Developer 8; Perpetual NPO Single License; Maintenance Standard
  - Odnowienie i przedłużenie do dnia 31.03.2011 usługi maintenance dla posiadanej licencji oprogramowania eCognition Developer (numer licencji: nb2rmq4d5zrqviza1ak3) Maintenance Standard
  - Przedłużenie usługi maintenance dla oprogramowania Erdas Imagine Professional Maintenance
 20. Świadczenie usługi Software Maintenance dla oprogramowania ERDAS
  Zamawiający: Politechnika Wrocławska, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Świadczenie usługi Software Maintenance dla oprogramowania ERDAS dla Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu oraz dla Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii, Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ
  Instytucja zamawiająca dokonuje zamówienia w imieniu i na rzecz innych instytucji zamawiających na podst. art 16 ustawy Pzp

  Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ
 21. Aktualizacja, wsparcie techniczne oprogramowania Er-Mapper wraz ze szkoleniem.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa
 22. ERDAS Imagine Professional wraz z kluczem sprzętowym
  Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 23. Dostawa oprogramowania: 1. ERDAS MosaicPro; 2. ERDAS IMAGINE Proffesional SWM (aktualizacja).
  Zamawiający: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice

Inne osoby dla Fedorowicz Jackowski (305 osób):