Kogo reprezentuje osoba

Ficek Ewa

w KRS

Ewa Ficek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Ficek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Przeworsk (Podkarpackie)
Przetargi:11 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bar Franciszek, Brud Wiesław, Chęć Janina, Cholewa Edward, Cholewa Izabela, Chrobak Agnieszka, Ciąpała Jan, Drabik Krystyna, Górska Małgorzata, Hałys Helena, Horodecka Bożena, Jamrozik Anna, Kozłowska Józefa, Lis Józef, Machalski Zygmunt, Mirkiewicz Barbara Małgorzata, Motyka Jan, Olech Danuta, Partyka Anna, Pieczonka Józef, Poradowski Leszek, Stanowski Jan, Szeremeta Helena, Szpejankowska Małgorzata Karolina, Thomas Alicja Brygida, Tompalski Stanisław, Zając Janina, Łysiak Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łojko Helena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Przeworsku, Przeworsk − KRS 0000044588
 2. Cech Rzemiosł Różnych, Przeworsk − KRS 0000091069
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jaworniku Polskim, Zagórze − KRS 0000132632
 4. Izba Rzemieślnicza, Rzeszów − KRS 0000099069
 5. Ludowy Klub Sportowy Gacovia, Gać − KRS 0000019238
 6. Ludowy Klub Sportowy Gorliczanka W Gorliczynie, Gorliczyna − KRS 0000126239
 7. Regionalny Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, Rzeszów − KRS 0000115289
 8. Spółdzielnia Rzemieślnicza Usług Różnych, Przeworsk − KRS 0000119264
 9. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze, Zarzecze − KRS 0000344586
 10. Stowarzyszenie Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa, Warszawa − KRS 0000275098

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Apteka Prywatna Magdalena Krasicka-tytuła Sp. J., Przeworsk − KRS 0000120931
 2. Aspirynka Tytuła Sp. J., Gniewczyna Łańcucka − KRS 0000339239
 3. Ciech Sarzyna S.A., Nowa Sarzyna − KRS 0000103271
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Zarzecze − KRS 0000140968
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Przeworsk − KRS 0000132433
 6. Karczma Regionalna Sp. Z O.O., Krynica − KRS 0000104778
 7. Kółko Rolnicze W Przeworsku, Przeworsk − KRS 0000019831
 8. Mega Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Miłocin − KRS 0000208924
 9. Men Sfield Sp. Z O.O., Przeworsk − KRS 0000073944
 10. Okręgowy Związek Piłki Nożnej W Jarosławiu, Jarosław − KRS 0000212373
 11. Pastylka Magdalena Krasicka-tytuła Sp. J., Przeworsk − KRS 0000334153
 12. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, Warszawa − KRS 0000104403
 13. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A., Kraków − KRS 0000035770
 14. Speedway Stal Rzeszów S.A., Rzeszów − KRS 0000269882
 15. Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Przeworsk − KRS 0000035958
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Zarzeczu, Zarzecze − KRS 0000184666
 17. Tara Tytuła Sp. J., Przeworsk − KRS 0000336647
 18. Zakładowy Klub Sportowy Stal Rzeszów, Rzeszów − KRS 0000000898

Powiązane przetargi (11 szt.):
 1. Udzielenie kredytu bankowego na zakup ambulansu typu C
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Przeworsk
  Udzielenie kredytu bankowego na zakup ambulansu typu C
 2. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 791 000 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) przeznaczonego na wkład własny do realizacji inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH - edycja 2015 moduł 1 w kwocie 691 00 oraz realizacje inwestycji polegającej na wykupie działek pod osadnictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Jawornik Polski w kwocie 100 000 zł.
  2.Kredyt będzie spłacany w latach 2020 - 2027, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  3.Okres karencji w spłacie rat kredytu do końca 2019 roku.
  4.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  5.Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
  7.Kredyt będzie wypłacany w transzach na wniosek kredytobiorcy.
  8.W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  9.Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 1,4 %.
  10.Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
  11.Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
  12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kredytu i odsetek bez dodatkowych opłat.
  14.Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  -stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M
  -stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  15.Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  16.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
  17.Kredytobiorca zastrzega sobie nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu.
  18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu.
  19. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie internetowej www.jawornikpolski.itl.pl
  - Sprawozdanie Rb-NDS za 2012, 2013 i 2014 rok i za okres do 30.09.2015roku
  - Sprawozdanie Rb-27S za 2012, 2013 i 2014 rok i za okres do 30.09.2015roku
  - Sprawozdanie Rb-28S za 2012, 2013 i 2014 rok i za okres do 30.09.2015roku
  - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2015roku i za 2012, 2013 i 2014 rok
  - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 roku i 2012, 2013 i 2014 rok
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jawornik Polski długoterminowego kredytu w kwocie 791 000 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100)
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Jawornik Polski na rok 2015 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jawornik Polski
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jawornik Polski
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2015 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za rok 2013.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jawornik Polski na 2014 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Jawornik Polski z wykonania budżetu za 2014 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za 2014rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015roku.
 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 2 122 853 PLN (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt konsolidacyjny nie wpłynie na rachunek bankowy Gminy i nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia, bank kredytujący dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec w/w banków. Kredyt będzie operacją pozabilansową na długu polegającą na zamianie wcześniej zaciągniętych kredytów na jeden korzystniej rozłożony w czasie. Konsolidacja dotychczasowego długu nie jest nowym kredytem.
  2. Kredyt będzie spłacany w latach 2019 - 2027, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  3. Okres karencji w spłacie rat kredytu do końca 2018 roku.
  4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  5. Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
  7. Kredyt będzie wypłacany w transzach na wniosek kredytobiorcy.
  8. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  9. Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 1,4 %.
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
  11. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kredytu i odsetek bez dodatkowych opłat.
  14. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  -stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M
  -stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  15. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  16. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
  17. Kredytobiorca zastrzega sobie nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu.
  18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu.
  19. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie internetowej www.jawornikpolski.itl.pl
  - Sprawozdanie Rb-NDS za 2012, 2013 i 2014 rok i za okres do 30.09.2015roku
  - Sprawozdanie Rb-27S za 2012, 2013 i 2014 rok i za okres do 30.09.2015roku
  - Sprawozdanie Rb-28S za 2012, 2013 i 2014 rok i za okres do 30.09.2015roku
  - Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2015roku i za 2012, 2013 i 2014 rok
  - Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 roku i 2012, 2013 i 2014 rok
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jawornik Polski kredytu konsolidacyjnego w kwocie 2 122 853 PLN (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złotych)
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Jawornik Polski na rok 2015 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jawornik Polski
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jawornik Polski
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2015 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za rok 2013.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jawornik Polski na 2014 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Jawornik Polski z wykonania budżetu za 2014 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za 2014rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015roku.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Jawornik Polski z wykonania budżetu za 2013 rok.
  - Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
  - Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 30-03-2015 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Jawornik Polski i RIO w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Jawornik Polski a rok 2014.
  - Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Jawornik Polski z dnia 28-03-2014 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Jawornik Polski i RIO w Rzeszowie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Jawornik Polski, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Jawornik Polski a rok 2013.
  - Oświadczenia o terminowej spłacie zobowiązań oraz o braku zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych
  - Informację o poręczeniach i gwarancjach oraz informację o stanie zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych za dzień 30.09.2015r.
 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 429 342 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na udział własny w inwestycjach.
  2. Kredyt będzie spłacany w latach 2023 - 2027, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  3. Okres karencji w spłacie rat kredytu do końca 2022 roku.
  4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  5. Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
  7. Kredyt będzie wypłacany w transzach na wniosek kredytobiorcy.
  8. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  9. Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 1,4 %.
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
  11. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kredytu i odsetek bez dodatkowych opłat.
  14. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  - stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M
  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  15. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  16. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
  17. Kredytobiorca zastrzega sobie nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu.
  18.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu.
  19. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie internetowej www.jawornikpolski.itl.pl
  - Sprawozdanie Rb-NDS za 2012, 2013 i 2014 rok
  - Sprawozdanie Rb-27S za 2012, 2013 i 2014 rok
  - Sprawozdanie Rb-28S za 2012, 2013 i 2014 rok
  - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2012, 2013 i 2014 rok
  - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2012, 2013 i 2014 rok
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jawornik Polski długoterminowego kredytu w kwocie 429 342 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100)
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Jawornik Polski na rok 2015 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jawornik Polski
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jawornik Polski
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2015 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za rok 2013.
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jawornik Polski na 2014 rok.
 5. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 328 694,78 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 78/100) na sfinansowanie deficytu, w tym 287 156,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - Zastosowanie alternatywnych źródeł zasilania oraz wykorzystanie energii pochodzącej z kogeneracji przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Jawornik Polski
  2.Kredyt będzie spłacany w latach 2023 - 2027, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  3.Okres karencji w spłacie rat kredytu do końca 2022 roku.
  4.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  5.Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
  7.Kredyt będzie wypłacany w transzach na wniosek kredytobiorcy.
  8.W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  9.Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 1,4 %.
  10.Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
  11.Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
  12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kredytu i odsetek bez dodatkowych opłat.
  14.Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  - stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M
  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  15.Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  16.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
  17.Kredytobiorca zastrzega sobie nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu
  18.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu
  19.Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie internetowej www.jawornikpolski.itl.pl
  - Sprawozdanie Rb-NDS za 2011, 2012 i 2013 rok
  - Sprawozdanie Rb-27S za 2011, 2012 i 2013 rok
  - Sprawozdanie Rb-28S za 2011, 2012 i 2013 rok
  - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2011, 2012 i 2013 rok
  - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2011, 2012 i 201 3rok
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jawornik Polski długoterminowego kredytu w kwocie 328 694,78 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 78/100) na sfinansowanie deficytu, w tym 287 156,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - Zastosowanie alternatywnych źródeł zasilania oraz wykorzystanie energii pochodzącej z kogeneracji przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Jawornik Polski
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jawornik Polski na rok 2014
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Jawornik Polski na rok 2014
  - Uchwała RIO w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jawornik Polski na lata 2014 - 2027
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za rok 2012.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego - 12 letniego w kwocie 250 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2013
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Przeworsk
  Szczegółowy opis warunków udzielenia kredytu: 1.Kredyt udzielony na okres 12 lat. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb. 3.Karencja w spłacie kapitału do 31.12.2015 r (tj. 28 m-ce) 4.Karencja w spłacie odsetek nie występuje. 5.Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. 6.O terminie wypłaty i wysokości każdej transzy bank będzie informowany co najmniej na 3 dni robocze przed wypłatą transzy kredytu. 7.Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 1M plus marża banku. 8.Przedstawiona w ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. 9.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10.Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. 11.Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata rat kredytu w latach 2016-2024 następować będzie w kwartalnych ratach malejących począwszy od 01.01.2016 r. przez okres 36 kwartałów tj. do 31.12.2024 r. 12.Spłata kapitału - równe raty kapitałowe 1 rata - 6 960,00 Pln 35 rat - 6 944,00 Pln Płatne na pierwszy dzień miesiąca rozpoczynającego kwartał wraz z odsetkami. 13.W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 14.Ewentualna prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu. 15.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez bank ofercie. 16.W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone do dnia spłaty kredytu. 17.Do celów obliczenia ceny kredytu przyjmuje się rzeczywistą ilość dni występującą w danym miesiącu. 18.Uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych form zabezpieczenia kredytu. 19.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części/całości kredytu. Z związku z ewentualną nadpłatą części/całości kredytu zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zgodnie z wyborem zamawiającego: a) zmniejszenia raty z zachowaniem dotychczasowego okresy kredytowania, b) skrócenie okresu kredytowania przy zachowaniu dotychczasowej wysokości rat. c) zawieszenie spłat kapitałowych na czas wynikający z wielkości nadpłaconej kwoty 20.Z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat. 21.W sytuacji gdy Zamawiający dokona wcześniejszej częściowej spłaty kredytu odsetki liczone od kwoty kredytu pozostającej do spłaty
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 1 800 000 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2.Kredyt będzie spłacany w latach 2015 - 2027, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  3.Okres karencji w spłacie rat kredytu do końca 2014 roku.
  4.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  5.Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
  7.Kredyt będzie wypłacany w transzach na wniosek kredytobiorcy.
  8.W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  9.Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 1,4 %.
  10.Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
  11.Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
  12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kredytu i odsetek bez dodatkowych opłat.
  14.Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  -stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M
  -stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  15.Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  16.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
  17.Kredytobiorca zastrzega sobie nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu
  18.Umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie zawarta po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO w sprawie udzielenia kredytu.
  19.Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie www.jawornikpolski.itl.pl
  - Sprawozdanie Rb-NDS za 2011 i 2012 rok
  - Sprawozdanie Rb-27s za 2011 i 2012 rok
  - Sprawozdanie Rb-28s za 2011 i 2012 rok
  - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2011 i 2012 rok
  - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2011 i 2012 rok
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jawornik Polski Długoterminowego kredytu w kwocie 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Jawornik Polski na rok 2013
  - Uchwała RIO w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jawornik Polski na lata 2012 - 2027
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za rok 2010.
 8. Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3728000 zł.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Przeworska, Przeworsk
  Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3 728 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) przeznaczony na sfinansowanie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.. Bank postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w czterech transzach: I transza kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, II transza kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, III transza kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł, IV transza kredytu w wysokości 728.000,00 zł. Uruchomienie pierwszej transzy kredytu nastąpi dwa dni po podpisaniu umowy, a kolejne transze bank postawi do dyspozycji Zamawiającego na jego pisemny wniosek do dnia 31 grudnia 2013 r.. Rachunek na który bank będzie przelewał transze kredytu: Urząd Miasta Przeworska, Kredyt Bank S.A. O/Przemyśl Filia Przeworsk nr 73 1500 1634 1216 3003 6644 0000. Kredyt będzie spłacany w latach 2013-2028, począwszy od 10 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2028 r., płatność rat kapitałowych będzie następować zgodnie z poniższym harmonogramem. Harmonogram spłat rat kredytu w latach 2013-2028: Okres karencji w spłacie rat kredytu do dnia 10 grudnia 2015 r. Nie przewiduje się okresu karencji w spłacie odsetek. Odsetki płatne będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, spłata odsetek będzie następowała 10-go każdego miesiąca.. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni Za datę spłaty odsetek i raty kredytu przyjęty będzie dzień wpływu należności na rachunek bankowy. Jeżeli termin płatności odsetek przypadnie na dzień uznany za dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego w formie pisemnej, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem płatności, o wysokości naliczonych odsetek wraz z podaniem stopy procentowej wg której naliczone zostały odsetki za dany okres. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 3M ustalona według zasad obowiązujących (stosowanych przez)Wykonawcę i opisana szczegółowo w ofercie, a następnie w umowie kredytowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku. .Zamawiający nie dopuszcza pobrania przez wykonawcę prowizji przygotowawczej oraz innych opłat i prowizji związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty i prowizje.Wcześniejsza spłata części kredytu będzie z dniem wpływu na rachunek bankowy zmniejszała zadłużenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spłat rat kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 9. Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 521 201,15 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście jeden złotych 15/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2. Kredyt będzie spłacany w latach 2013 - 2027, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  3. Okres karencji w spłacie rat kredytu do końca lutego 2012 roku.
  4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  5. Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
  7. Kredyt będzie wypłacany w transzach na wniosek kredytobiorcy.
  8. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  9. Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 2 %.
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
  11. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  13. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  - stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M
  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  14. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  15. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
  16. Kredytobiorca zastrzega sobie nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu
  17. Umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie zawarta po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO w sprawie udzielenia kredytu.
  18. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty
  - Sprawozdanie Rb-NDS za 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-27s za 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-28s za 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010 i 2011 rok
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Jawornik Polski długoterminowego kredytu w kwocie 521 201,15 zł (słownie: pięć set dwadzieścia jeden tysięcy dwieście jeden złotych piętnaście groszy).
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2012 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jawornik Polski na lata 2012 - 2027
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za rok 2010.
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.335.989,00 PLN ze spłatą w latach 2013 - 2022 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Zarzecze, Zarzecze
  Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 11. Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
  Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 1 800 000 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  2. Kredyt będzie spłacany w latach 2013 - 2027, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
  3. Okres karencji w spłacie rat kredytu do końca 2012 roku.
  4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
  5. Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
  7. Kredyt będzie wypłacany w transzach na wniosek kredytobiorcy.
  8. W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
  9. Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa niż 2 %.
  10. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
  11. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu.
  12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
  13. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:
  - stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M
  - stała dla całego okresu kredytowania marża banku
  14. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
  15. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
  16. Kredytobiorca zastrzega sobie nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu
  17. Umowa w sprawie udzielenia kredytu zostanie zawarta po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO w sprawie udzielenia kredytu.
  18. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się następujące dokumenty na stronie www.jawornikpolski.itl.pl
  - Sprawozdanie Rb-NDS za 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-27s za 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-28s za 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2010 i 2011 rok
  - Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2010 i 2011 rok
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Jawornik Polski na rok 2012
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2012 rok.
  - Uchwała RIO w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jawornik Polski na lata 2012 - 2027
  - Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji Wójta Gminy Jawornik Polski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jawornik Polski o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jawornik Polski za rok 2010.

Inne osoby dla Ficek (100 osób):