Kogo reprezentuje osoba

Ficek Tadeusz

w KRS

Tadeusz Ficek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tadeusz
Nazwisko:Ficek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1943 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:27 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bocheńska Wanda, Bryl Jacek, Buczek Krzysztof, Kraska Rafał, Międlar Antoni, Olszewski Ludwik, Pyc Zofia, Szela Bogusława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rogala Krzysztof Jerzy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Geodezyjna Izba Gospodarcza, Warszawa − KRS 0000090356
 2. Geores Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000017108
 3. Kancelaria Prawnicza Ape Lex Mediator Buczek i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000546800
 4. Progeo Katowice K. Rogala, M. Nowak Sp. J., Katowice − KRS 0000109421
 5. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-projektowych Geomiar Sp. Z O.O., Jarosław − KRS 0000194222
 6. Rotary Club Jarosław, Jarosław − KRS 0000035099
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Geodeci W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000145702

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Jarosław − KRS 0000280309
 2. Opgk Rzeszów S.A., Rzeszów − KRS 0000055072

Powiązane przetargi (27 szt.):
 1. WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW ORAZ ZMIANY NOŚNIKA MAPY ZASADNICZEJ DLA OBRĘBÓW ŻOŁYNIA I SMOLARZYNY
  Zamawiający: Powiat Łańcucki, Łańcut
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz zmiana nośnika mapy zasadniczej dla obrębów Żołynia i Smolarzyny w Gminie Żołynia, Powiat Łańcut, województwo podkarpackie, zgodnie z warunkami technicznymi, stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Dostawa prasy na potrzeby MEN
  Zamawiający: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa
  Dostawa prasy na potrzeby MEN
 3. Prenumerata na 2010 rok i dostawa czasopism polskich.
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest prenumerata na 2010 rok i dostawa czasopism polskich. (CPV 22200000-2).
  2. Dostawa będzie następować na zasadzie prenumeraty na 2010 rok aż do zakończenia dostawy wszystkich zamówionych czasopism.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
  4. Czasopisma muszą być dostarczane regularnie, zgodnie z częstotliwością ukazywania się tytułów.
  5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć czasopisma własnym transportem i na własny koszt.
  6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niedostarczenie czasopism przez swojego kuriera lub firmę kurierską, jak również za inne szkody powstałe w czasie transportu lub z powodu niewłaściwego opakowania czasopism.
  7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać czasopisma w zafoliowanych opakowaniach, zabezpieczających je przed wpływem czynników atmosferycznych i uszkodzeniem.
  8. Czasopisma muszą być dostarczone do Portierni Gmachu Głównego Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 od poniedziałku do piątku do godziny 8.00 rano. Czasopisma sobotnio - niedzielnie muszą być dostarczone w paczce poniedziałkowej, wyjątek stanowi paczka REKTOR, którą należy dostarczać w soboty do godziny 8.00 (rano).
  9. Przesyłki muszą zawierać specyfikacje dzienne dostawy zgodną z zawartością oraz adres i nazwę odbiorcy zgodnie z wykazami jednostek AWF wymienionymi w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ a następnie połączone w jedną przesyłkę z następującym adresem: Biblioteka Główna AWF J. Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, 00 -968 Warszawa.
  9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych
  i równoważnych.
 4. Dostawa prenumeraty czasopism na rok 2010.
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, Olsztyn
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa prenumeraty czasopism na rok 2010 na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
  2.Miejsce i godziny dostawy wraz z ilościami i rodzajem poszczególnych tytułów prasowych określone są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.
 5. Prenumerata prasy dla Prokuratur okręgu olsztyńskiego
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest prenumerata na 2010r oraz dostawa, do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz do jej 13 jednostek terenowych, prasy wymienionej w zał. Nr1.

  Warunki dodatkowe:
  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia gazet i czasopism do poszczególnych jednostek w ilości i zakresie zgodnym z załącznikiem Nr1 do niniejszej SIWZ,
  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia gazet i czasopism do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i Prokuratur Rejonowych w Olsztynie w każdy dzień roboczy do godziny 730, natomiast do pozostałych Prokuratur okręgu olsztyńskiego do godziny 800,
  - W ramach ceny ofertowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie podatki, cła, koszt dojazdu i dostarczenie prasy do poszczególnych jednostek i inne opłaty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,
  - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonywanie zmian w ofercie tytułów w trakcie trwania umowy.
 6. Roczna prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych dla Instytutu Lotnictwa
  Zamawiający: Instytut Lotnictwa, Warszawa
  Zamówienie obejmuje dostawę prasy, czasopism naukowych i technicznych zgodnie z załącznikami nr 1, 3.<br>
  Dostawa prasy codziennej do siedziby Zamawiającego przed godz. 7:00
  czas złożenia reklamacji do godz. 12:00;<br>
  - możliwość dostarczenia dodatkowych egzemplarzy i tytułów jeśli zajdzie taka potrzeba , na warunkach określonych w ofercie,<br>
  - możliwość rezygnacji z jakiegoś tytułu, nie koniecznie kwartalnie lub
  półrocznie,<br>
  - płatność za dostarczoną prasę, <br>
  - comiesięczna na podstawie faktury VAT z wykazem dostarczonej prasy - prasa krajowa - zaliczki jak w propozycji umowy - prasa zagraniczna,<br>
  - dostawa na koszt Dostawcy
 7. Dostawa prasy do siedziby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Łomży
  Zamawiający: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa prasy do siedziby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Łomży:
  1) zadanie 1-dostawa prasy w wersji papierowej;
  2) zadanie 2-dostawa prasy w wersji elektronicznej.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Oferta musi obejmować co najmniej jedno zadanie. Nie dopuszcza się dzielenia zadań.
 8. Dostawa prasy
  Zamawiający: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy - wydanie podstawowe - dla Głównego Urzędu Statystycznego - 99 tytułów rozliczanych miesięcznie i 20 tytułów rozliczanych na podstawie przedpłaty rocznej
 9. Usługi geodezyjne dotyczące sporządzenie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia oraz wznowienia punktów lub wznowienia znaków granicznych wraz ze stabilizacją nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie w roku 2010 w celu zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający: Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne polegające na sporządzeniu podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń oraz wyznaczenia punktów lub wznowienia znaków granicznych wraz ze stabilizacją nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie w roku 2010 w celu zawarcia umowy ramowej
 10. Prenumerata i dostawa prasy (gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny) dla Banku Gospodarstwa Krajowego
  Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
  Prenumerata i dostawa prasy (gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny) dla Banku Gospodarstwa Krajowego
 11. BZP/PN/35/2009 - Prenumerata czasopism krajowych na rok 2010
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Prenumerata czasopism krajowych na rok 2010. 1 Temat: Pakiet I Opis: Pakiet I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 2 Temat: Pakiet II Opis: Pakiet II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 3 Temat: Pakiet III Opis: Pakiet III zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 4 Temat: Pakiet IV Opis: Pakiet IV zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
 12. Przedmiotem zamówienia jest zakup w prenumeracie na 2010 rok czasopism zagranicznych i polskich, zgodnie z SIWZ znak: TO/ZP-14/2009.
  Zamawiający: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Część 1) czasopism zagranicznych wymienionych w załączniku nr 5.1. do SIWZ pn. Prenumerata czasopism zagranicznych na 2010 r.,
  Część 2) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.2. do SIWZ pn. Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. I,
  Część 3) czasopism polskich wymienionych w załączniku nr 5.3. do SIWZ pn. Prenumerata czasopism polskich na 2010 r. -Cz. II,

  Zamówienie obejmuje zakup w prenumeracie roczników czasopism określonych w pkt 3.1.SIWZ znak: TO/ZP-14/2009 (uwzględniający wszystkie czasopisma datowane na ten okres niezależnie od daty ich wydania), zwanych dalej Czasopismami, włącznie z zapewnieniem dostarczenia tych Czasopism do siedziby Zamawiającego w cyklach wydawniczych przyjętych przez wydawców, obsługi celno-importowej w przypadku czasopism zagranicznych oraz realizacji reklamacji w systemie on-line lub telefonicznie.
 13. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2010 r.
  Zamawiający: Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest systematyczne dostarczanie prasy polskiej do siedziby Zamawiającego w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Lista pożądanych tytułów prasowych jest określona w tabeli stanowiącej załącznik do umowy.
 14. Prenumerata prasy 2010
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy w 2010 r. dla Biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 15. Zakup i dostawa prasy oraz wydawnictw promulgacyjnych dla Oddziału ZUS w Olsztynie oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych w 2010r
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie, Olsztyn
  Zakup i dostawa prasy oraz wydawnictw promulgacyjnych dla Oddziału ZUS w Olsztynie oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych w 2010r
 16. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Kielnarowa w powiecie rzeszowskim
  Zamawiający: Starosta Rzeszowski, Rzeszów
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Kielnarowa w powiecie rzeszowskim
 17. Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2010 rok.
  Zamawiający: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
  Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za 2010 rok : 162 tytuły, 206 egzemplarzy.
 18. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Łąka w powiecie rzeszowskim
  Zamawiający: Starosta Rzeszowski, Rzeszów
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Łąka w powiecie rzeszowskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają warunki techniczne (Rozdział 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
 19. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Sędziszów Młp., obręby Boreczek, Borek Wielki,, Czarna Sędziszowska, Krzywa, Wolica Piaskowa, gdzie zastosowano podział na części.
  Zamawiający: Powiat Ropczycko - Sędziszowski, Ropczyce
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Sędziszów Młp., obręby Boreczek, Borek Wielki,, Czarna Sędziszowska, Krzywa, Wolica Piaskowa, gdzie zastosowano podział na części. Część I zamówienia (obręb Boreczek) Część II zamówienia (obręb Borek Wielki) Część III zamówienia (obręb Czarna Sędziszowska) Część IV zamówienia (obręb Krzywa) Część V zamówienia ( obręb Wolica Piaskowa). Szczegółowe dane o przedmiocie zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące załacznik nr do SIWZ.
 20. Prenumerata prasy na potrzeby CO KPRM
  Zamawiający: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
  Prenumerata prasy na potrzeby CO KPRM w okresie od 1.04.2009r. do 31.03.2010r
 21. Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla 22 obrębów powiatu rzeszowskiego na podstawie opracowania projektu Phare 2003 - Wektoryzacja map katastralnych w Polsce
  Zamawiający: Starosta Rzeszowski, Rzeszów
 22. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Rogoźnica w powiecie rzeszowskim
  Zamawiający: Starosta Rzeszowski, Rzeszów
 23. Prenumerata wraz z dostawą prasy oraz czasopism dla Urzędu Miasta Krakowa
  Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Kraków
 24. Sprzedaż i dostawa własnym transportem do siedziby Zamawiającego prasy codziennej i wydawnictw specjalistycznych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
 25. Dostawa czasopism zagranicznych i krajowych dla Biblioteki Głównej US w 2009 r.
  Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 26. Dostawa prasy w 2009 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Delegatur WUW w Lesznie, Kaliszu Koninie i Pile, Zakładu Obsługi Administracji WUW w Poznaniu oraz Oddziałów Zamiejscowych ZOA WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile
  Zamawiający: Zakład Obsługi Administracji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Poznań
 27. Dostawa gazet, dzienników, czasopism i magazynów w 2009 roku (od 01/01/2009 do 31/12/2009) dla ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20.
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań

Inne osoby dla Ficek (102 osoby):