Kogo reprezentuje osoba

Ficek Urszula Agata

w KRS

Urszula Agata Ficek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Drugie imię:Agata
Nazwisko:Ficek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1987 r., wiek 29 lat
Miejscowości:Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:18 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ficek Wiktor Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Na Rzecz Pomocy Społecznej Promyk, Rzeszów − KRS 0000334131

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW W POWIECIE ŁAŃCUCKIM
  Zamawiający: Powiat Łańcucki, Łańcut
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja staży zawodowych dla 87 uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych zawodowych - zorganizowanie stanowisk w zakładzie pracy w branży umożliwiającej odbycie stażu zawodowego przez uczniów/uczennice kształcących się w następujących kierunkach: 9 uczniów technik mechatronik,5 uczniów technik informatyk,2 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych,7 uczniów technik ekonomista,2 uczniów technik handlowiec,14 uczniów technik usług fryzjerskich,8 uczniów technik organizacji reklamy,14 uczniów technik pojazdów samochodowych, 10 uczniów technik architektury krajobrazu,7 uczniów technik geodeta,9 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
 2. Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Przeworsk
  1 Przedmiotem zamówienia jest Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa w podziale na dwa zadania:
  Zadanie I - realizacja szkolenia dla Rady Pedagogicznej (26 osób) Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze.
  Zadanie II - realizacja szkolenia dla Rady Pedagogicznej (50 osób) Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, ul. Krasickiego 9. 37-200 Przeworsk.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Miejsce przeprowadzenie szkolenia
  Zadanie I - szkolenie będzie prowadzone w sali dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Zarzecze 1, 37-205 Zarzecze. Sala będzie udostępniona nieodpłatnie.
  Zadanie II - szkolenie będzie prowadzone w sali dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, ul. Krasickiego 9. 37-200 Przeworsk. Sala będzie udostępniona nieodpłatnie.
  2) Liczba godzin:
  Zadanie I - 1 dzień x 5 godzin lekcyjnych. Długość przerw będzie ustalana
  w sposób elastyczny przez wykonawcę.
  Zadanie II - 1 dzień x 5 godzin lekcyjnych. Długość przerw będzie ustalana
  w sposób elastyczny przez wykonawcę.
  3) Termin przeprowadzenia szkolenia
  Zadanie I - szkolenie należy przeprowadzić w okresie: kwiecień - maj 2015r.
  Zadanie II - szkolenie należy przeprowadzić w okresie: kwiecień - maj 2015r.
  4) Tematyka szkolenia
  Wspólna dla wszystkich zadań.
  Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu systemu poradnictwa zawodowego w Polsce, w tym:
  a) Podstawowe akty prawne regulujące działalność instytucji tworzących system poradnictwa zawodowego.
  b) Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji.
  - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej I Ustawicznej
  - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  - Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK)
  - Akademickie Biura Karier (ABK)
  c) Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy.
  - Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów Pracy
  - Powiatowe urzędy pracy
  - Kluby Pracy
  - Ochotnicze Hufce Pracy
  - Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biura Pracy
  - Kluby Pracy
  - Mobilne Centra Informacji Zawodowej
  - Ośrodki Szkolenia Zawodowego
  - Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej
  5) Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) Przeprowadzenia szkoleń według programu uzgodnionego z zamawiającym, liczbą godzin szkolenia i harmonogramem. Szczegółowy harmonogram godzin szkolenia wykonawca przedłoży najpóźniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia szkolenia.
  b) Zapewnienia serwisu kawowego oraz poczęstunku podczas szkolenia (kawa, herbata, ciastka).
  c) Zapewnienia uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych - skryptów na własność.
  d) Wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia dla uczestników.
 3. Przeprowadzenie szkolenia z kompetencji interpersonalnych w ramach projektu Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
  Przeprowadzenie szkolenia z kompetencji interpersonalnych w ramach projektu Kompetentny absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ
 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla 10 uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Stalowa Wola
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla 10 uczestników Programu Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach projektu Czas na
  aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
  Funduszu Społecznego - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji
  społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2. Uczestnicy szkoleń i warsztatów: 10 osób (kobiety), osoby
  nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne w wieku 18 - 59 lat (jedna grupa). Lista 10
  uczestników projektu, zawierającą niezbędne dane zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od
  dnia podpisania umowy w wersji papierowej i elektronicznej. 3. Charakterystyka poszczególnych warsztatów i
  szkoleń w PAL: 1) Warsztaty Treningi kompetencji i umiejętności społecznych (30 godzin na osobę) w terminach:
  3, 10, 17, 24, 31 marzec, 14, 21, 28 kwiecień oraz 12, 19 maj 2015 roku (wtorki) na terenie Stalowej Woli: - czas
  warsztatów łącznie: 30 godzin tj. 10 spotkań po 3 godziny; 2) Warsztaty Rozumieć i być rozumianym (12 godzin
  na osobę) w terminach: 5, 12, 19, 26 marzec 2015 roku (czwartki) na terenie Stalowej Woli: - czas warsztatów
  łącznie: 12 godzin tj. 4 spotkania po 3 godziny; 3) Szkolenie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (9 godzin na osobę) w
  terminach: 9, 16, 23 kwiecień 2015 roku (czwartki) na terenie Stalowej Woli: - czas szkolenia łącznie: 9 godzin tj.
  3 spotkania po 3 godziny; 4) Warsztaty Kobieta w miejscu pracy (12 godzin na osobę) w terminach: 30 kwiecień,
  7, 14, 21 maj 2015 roku (czwartki) na terenie Stalowej Woli:- czas warsztatów łącznie: 12 godzin tj. 4 spotkania
  po 3 godziny; 5) Warsztaty z zakresu higieny zdrowia (3 godziny na osobę) w terminie 27 maj 2015 roku (środa)
  na terenie Stalowej Woli: - czas warsztatów łącznie: 3 godziny tj. 1 spotkanie; 6) Warsztaty z zakresu planowania
  rodziny (6 godzin na osobę) w terminach: 25 i 29 maj 2015 roku (poniedziałek, piątek) na terenie Stalowej Woli: -
  czas warsztatów łącznie: 6 godzin tj. 2 spotkania po 3 godziny; 7) Szkolenie Wolontariat dla każdego (3 godziny
  na osobę) w terminie 2 czerwiec 2015 roku (wtorek) na terenie Stalowej Woli: - czas warsztatów łącznie: 3
  godziny tj. 1 spotkanie 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 7 do Specyfikacji 5. Kod
  CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 80570000-0
  Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.
 5. PCFE.272.72.2014 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języków obcych w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego) dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Zamówienie zostało podzielone na czterdzieści dziewięć (49) części: Część 1: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 1, Część 2: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 2, Część 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 3, Część 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 4, Część 5: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 5, Część 6: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 6, Część 7: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 7, Część 8: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 8, Część 9: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 9, Część 10: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 10, Część 11: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 11, Część 12: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 12, Część 13: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 1, Część 14: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 2, Część 15: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 3, Część 16: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 4, Część 17: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 1, Część 18: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 2, Część 19: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 3, Część 20: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 4, Część 21: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 5, Część 22: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 6, Część 23: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 7, Część 24: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 8, Część 25: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 9, Część 26: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 10, Część 27: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 11, Część 28: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 12, Część 29: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 13, Część 30: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 14, Część 31: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 1, Część 32: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 2, Część 33: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 3, Część 34: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 4, Część 35: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 1, Część 36: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 2, Część 37: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 3, Część 38: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 4, Część 39: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 5, Część 40: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 1, Część 41: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 2, Część 42: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 3, Część 43: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 4, Część 44: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka rosyjskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 5, Część 45: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, grupa 1, Część 46: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 1, Część 47: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 2, Część 48: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 3, Część 49: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć oferty na dowolnie wybrane przez siebie maksymalnie pięć części zamówienia. Oferty Wykonawcy, składane na więcej niż pięć części zostaną odrzucone. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 49 części, na które składa się 49 grup uczniów w ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych. Jedna grupa uczniów liczy 7 - 13 osób. 4. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (wymogi dotyczą wszystkich części wskazanych w pkt 10 niniejszej specyfikacji): 1) Zajęcia odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2015 r. Pełne rozliczenie zajęć Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do 19 czerwca 2015 roku. 2) Łączna liczba godzin zajęć z języków obcych wynosi 1715 dla 49 grup, w tym: a) 343 godziny w roku 2014, b) 1372 godziny w roku 2015, przy czym 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 minut. 3) Na jedną grupę 7 - 13 osobową w roku szkolnym 2014/2015 przypada 35 godzin do zrealizowania w podziale: a) 7 godzin w 2014 roku, b) 28 godzin w 2015 roku. 4) Zajęcia prowadzone będą zgodnie z podstawą programową nauczania odpowiednio języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz języka niemieckiego dla danego poziomu edukacyjnego. 5) Zajęcia należy przeprowadzić na terenie powiatu nowosądeckiego, w szkołach objętych projektem, wskazanych w nazwie poszczególnej części. Szkoły udostępniają nieodpłatnie sale do prowadzenia zajęć. Adresy szkół: a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348 - od Części 1 do Części 12, b) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku, 33-390 Łącko 26 - od Części 13 do Części 16, c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz - od Części 17 do Części 30, d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, 33-312 Tęgoborze 193 - od Części 31 do Części 34, e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój - od Części 35 do Części 39, f) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów - od Części 40 do Części 44, g) Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 170 -Część 45, h) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna - od Części 46 do Części 49. 6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania miesięcznych harmonogramów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Szkolnym Liderem Projektu). Harmonogramy zajęć będą przekazywane Szkolnemu Liderowi Projektu na każdy kolejny miesiąc w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji zajęć, a w pierwszym miesiącu w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej dopuszcza się możliwość dokonania zmian w harmonogramie. O zmianach należy poinformować Szkolnego Lidera Projektu najpóźniej w tym samym dniu, w którym mają nastąpić zmiany. 8) Szkolny Lider Projektu akceptuje i nadzoruje wykonane przez Wykonawcę zadania w układzie comiesięcznym poprzez złożenie na dokumentach swojego podpisu wraz z pieczęcią szkoły. 9) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Szkolnego Lidera Projektu o niepokojących przypadkach/zjawiskach w związku z realizacją zajęć, w tym o powtarzających się nieobecnościach uczniów na zajęciach. 10) Wykonawca jest zobowiązany do brania udziału w badaniach monitorujących efektywność projektu. 11) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na każdych zajęciach dziennika zajęć, list obecności uczniów i dokumentacji dydaktycznej z należytą starannością oraz na bieżąco. 12) Zamawiający wymaga prowadzenia list obecności oraz dziennika zajęć (Rozdział: Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia oraz Rozdział: Realizacja programu zajęć) w formie rozliczenia godzinowego. 13) Błędy pisarskie w prowadzonej dokumentacji należy poprawić poprzez skreślenie błędnej treści i wpisanie treści prawidłowej. Poprawkę należy zaopatrzyć w datę i podpis osoby dokonującej poprawki - zabrania się używać korektora. 14) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonanej na rzecz projektu w postaci sporządzania miesięcznych kart czasu pracy potwierdzających przeprowadzenie w danym miesiącu określonej liczby zajęć. 15) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczniami w trakcie trwania zajęć. 16) Osoba/-y, która/-e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi/muszą posiadać kwalifikacje/uprawnienia do nauczania danego języka obcego w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) 17) Zamawiający wymaga stałości kadry uczącej - dana grupa może mieć zajęcia tylko z jednym tym samym nauczycielem. Oznacza to, że jeden nauczyciel realizuje wszystkie godziny przypisane do jednej grupy. W wyjątkowych przypadkach wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej, Wykonawca musi zapewnić zastępstwo celem realizacji zajęć i poinformować o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w tym samym dniu, w którym ma nastąpić zmiana. Osoba wskazana jako zastępca musi posiadać kwalifikacje/uprawnienia, o których mowa w ppkt 16. 18) Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia będą (przedłożone w oryginale): a) dzienniki zajęć, b) listy obecności, c) miesięczne karty czasu pracy, d) harmonogramy zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. 19) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego wzorami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
 6. PCFE.272.71.2014 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki i mających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Zamówienie zostało podzielone na czterdzieści dziewięć (49) części: Część 1: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 1, Część 2: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 2, Część 3: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 3, Część 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 4, Część 5: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 5, Część 6: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 6, Część 7: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 7, Część 8: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 8, Część 9: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 9, Część 10: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 10, Część 11: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 11, Część 12: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, grupa 12, Część 13: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 1, Część 14: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 2, Część 15: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 3, Część 16: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, grupa 4, Część 17: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 1, Część 18: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 2, Część 19: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 3, Część 20: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 4, Część 21: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 5, Część 22: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 6, Część 23: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 7, Część 24: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 8, Część 25: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 9, Część 26: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 10, Część 27: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 11, Część 28: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 12, Część 29: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 13, Część 30: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, grupa 14, Część 31: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 1, Część 32: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 2, Część 33: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 3, Część 34: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, grupa 4, Część 35: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 1, Część 36: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 2, Część 37: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 3, Część 38: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 4, Część 39: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, grupa 5, Część 40: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 1, Część 41: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 2, Część 42: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 3, Część 43: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 4, Część 44: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, grupa 5, Część 45: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, grupa 1, Część 46: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 1, Część 47: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 2, Część 48: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 3, Część 49: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, grupa 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć oferty na dowolnie wybrane przez siebie maksymalnie pięć części zamówienia. Oferty Wykonawcy, składane na więcej niż pięć części zostaną odrzucone. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 49 części, na które składa się 49 grup uczniów w ośmiu szkołach ponadgimnazjalnych. Jedna grupa uczniów liczy 7 - 13 osób. 4. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (wymogi dotyczą wszystkich części wskazanych w pkt 2): 1) Zajęcia odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2014 r. Pełne rozliczenie zajęć Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie do 19 czerwca 2015 roku. 2) Łączna liczba godzin z matematyki wynosi 1715 dla 49 grup, w tym: a) 343 godziny w roku 2014, b) 1372 godziny w roku 2015, przy czym 1 godzina = 1 godzina lekcyjna = 45 minut. 3) Na jedną grupę 7 - 13 osobową w roku szkolnym 2014/2015 przypada 35 godzin do zrealizowania w podziale: a) 7 godzin w 2014 roku, b) 28 godzin w 2015 roku. 4) Zajęcia prowadzone będą zgodnie z podstawą programową nauczania matematyki dla danego poziomu edukacyjnego. 5) Zajęcia należy przeprowadzić na terenie powiatu nowosądeckiego, w szkołach objętych projektem, wskazanych w nazwie poszczególnej części. Szkoły udostępniają nieodpłatnie sale do prowadzenia zajęć. Adresy szkół: a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, 33-335 Nawojowa 348 - od Części 1 do Części 12, b) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku, 33-390 Łącko 26 - od Części 13 do Części 16, c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, 33-340 Stary Sącz - od Części 17 do Części 30, d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzu, 33-312 Tęgoborze 193 - od Części 31 do Części 34, e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdrój, ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój - od Części 35 do Części 39, f) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, ul. Armii Krajowej 19, 33-330 Grybów - od Części 40 do Części 44, g) Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 170 -Część 45, h) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie - Technikum w Złockiem, ul. Rynek 13, 33-370 Muszyna - od Części 46 do Części 49. 6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania miesięcznych harmonogramów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Szkolnym Liderem Projektu). Harmonogramy zajęć będą przekazywane Szkolnemu Liderowi Projektu na każdy kolejny miesiąc w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji zajęć, a w pierwszym miesiącu w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej dopuszcza się możliwość dokonania zmian w harmonogramie. O zmianach należy poinformować Szkolnego Lidera Projektu najpóźniej w tym samym dniu, w którym mają nastąpić zmiany. 8) Szkolny Lider Projektu akceptuje i nadzoruje wykonane przez Wykonawcę zadania w układzie comiesięcznym poprzez złożenie na dokumentach swojego podpisu wraz z pieczęcią szkoły. 9) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Szkolnego Lidera Projektu o niepokojących przypadkach/zjawiskach w związku z realizacją zajęć, w tym o powtarzających się nieobecnościach uczniów na zajęciach. 10) Wykonawca jest zobowiązany do brania udziału w badaniach monitorujących efektywność projektu. 11) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na każdych zajęciach dziennika zajęć, list obecności uczniów i dokumentacji dydaktycznej z należytą starannością oraz na bieżąco. 12) Zamawiający wymaga prowadzenia list obecności oraz dziennika zajęć (Rozdział: Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia oraz Rozdział: Realizacja programu zajęć) w formie rozliczenia godzinowego. 13) Błędy pisarskie w prowadzonej dokumentacji należy poprawić poprzez skreślenie błędnej treści i wpisanie treści prawidłowej. Poprawkę należy zaopatrzyć w datę i podpis osoby dokonującej poprawki - zabrania się używać korektora. 14) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy wykonanej na rzecz projektu w postaci sporządzania miesięcznych kart czasu pracy potwierdzających przeprowadzenie w danym miesiącu określonej liczby zajęć. 15) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad uczniami w trakcie trwania zajęć. 16) Osoba/-y, która/-e będzie/będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi/muszą posiadać kwalifikacje/uprawnienia do nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej zgodne z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) 17) Zamawiający wymaga stałości kadry uczącej - dana grupa może mieć zajęcia tylko z jednym tym samym nauczycielem. Oznacza to, że jeden nauczyciel realizuje wszystkie godziny przypisane do jednej grupy. W wyjątkowych przypadkach wynikających z przyczyn losowych lub siły wyższej, Wykonawca musi zapewnić zastępstwo celem realizacji zajęć i poinformować o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w tym samym dniu, w którym ma nastąpić zmiana. Osoba wskazana jako zastępca musi posiadać kwalifikacje/uprawnienia, o których mowa w ppkt 16. 19) Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia będą (przedłożone w oryginale): a) dzienniki zajęć, b) listy obecności, c) miesięczne karty czasu pracy, d) harmonogramy zajęć. Dane zawarte w powyższej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. 20) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z podanymi przez przedstawiciela Zamawiającego wzorami. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 7. Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Łączna, Łączna
  Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Wyrównywanie szans w Gminie Łączna w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 (IV semestry- projekt jest realizowany od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r.) w Zespole Szkół w Łącznej (Szkoła Podstawowa w Łącznej oraz Gimnazjum w Łącznej) oraz Szkole Podstawowej w Goździe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 8. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających zainteresowania w ramach projektu pn: Kuźnia sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zamawiający: Urząd Gminy Dorohusk, Dorohusk
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Prowadzeniu zajęć dydaktyczno -wyrównawczych i rozwijających zainteresowania w ramach projektu pt: Kuźnia sukcesu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamawiający podzielił zamówienie na 16 części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne części - zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Informacje wspólne dla wszystkich części 1) Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych. Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć zostaną ustalone w zależności od planu zajęć dzieci, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 2) Zajęcia odbywać się będą w budynku szkoły, do której uczęszczają dzieci, objęte projektem. Zamawiający zapewni sale lekcyjne zatem Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów. 3) Wykonawca ma rozpocząć prowadzenie zajęć w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4) Jedna godzina zajęć lekcyjnych musi trwać 45 minut. 5) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przygotuje szczegółowy program oraz harmonogram zajęć w formie pisemnej i elektronicznej i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zajęcia ujęte w harmonogramie mają być terminowo rozpoczynane i kończone. 6) Wykonawca zapewni osoby do realizacji zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 7) Wykonawca zobowiązany jest również do: a) prowadzenia dokumentacji zajęć - przez okres trwania projektu. Jako dokumentację zajęć rozumie się opracowanie programu zajęć, prowadzenie dziennika zajęć i prowadzenie list obecności. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport, zawierający listy obecności oraz wymiar przeprowadzonych zajęć z podziałem na grupy; b) przekazania uczestnikom zajęć ewentualnych materiałów dydaktycznych (ich cena ma być wliczona w cenę oferty, tak aby Zamawiający nie ponosił dodatkowych kosztów z tego tytułu); materiały dydaktyczne nie mogą propagować stereotypowych ról kobiecych i męskich. c) Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji obowiązków związanych z monitorowaniem - szczegółowo opisanych w § 6 umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
 9. PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU - NASZE PRZEDSZKOLAKI
  Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice, Wilamowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dodatkowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Starej Wsi - w Oddziale 0 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi oraz w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach w ramach projektu pod nazwą: Nasze Przedszkolaki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 10. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przeznaczone są dla uczniów/uczennic w roku szkolnym 2013/2014. Celem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności językowych uczniów/uczennic, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu językowego. 3.W Zespole Szkół w Jedliczu zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów/uczennic kierunku technik handlowiec. Do grup będą kwalifikowani uczniowie z najlepszą znajomością angielskiego tj. najwyższe oceny na koniec roku poprzedniego.4.W Zespole Szkół w Iwoniczu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów/uczennic z trudnościami edukacyjnymi. Po zdiagnozowaniu poziomu wiedzy przy pomocy testu, zostaną wyłonione grupy uczniów/uczennic posiadających braki w zakresie wiedzy z języka angielskiego. Dla nich zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze celem podniesienia i wyrównania poziomu wiedzy. 5.Zajęcia zakończą się najpóźniej do dnia 30czerwca 2013 roku.6.Części zamówienia:Część I Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Iwoniczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Część II Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych doskonalających język angielski dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla dwóch grup liczących po 8 osób, łącznie 80 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.Część III Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju obejmujących 20 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 2 grup liczących po 7 lub 8 osób, łącznie 40 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z literatury, historii i kultury dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z literatury, historii i kultury dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z literatury, historii i kultury w Zespole Szkół w Jedliczu przeznaczone są dla uczniów/uczennic klas pierwszych
  którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najsłabsze wyniki.
  3.Zajęcia obejmują 54 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla jednej grupy liczącej 6 osób w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  4.Zajęcia zakończą się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 roku.

  Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, Krosno
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014. Zadaniem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności matematycznych uczniów, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu matematyczno - przyrodniczego. 3.Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki w Zespole Szkół w Jedliczu przeznaczone są dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. Zadaniem zajęć jest wyrównanie poziomu z zakresu podstawowych umiejętności matematycznych uczniów, którzy na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli najniższe wyniki ze sprawdzianu matematyczno - przyrodniczego. 4.W Zespole Szkół w Iwoniczu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przeznaczone są dla uczniów/uczennic z trudnościami edukacyjnymi. Po zdiagnozowaniu poziomu wiedzy przy pomocy testu, zostanie wyłoniona grupa uczniów/uczennic posiadających braki w zakresie wiedzy z matematyki. Dla nich zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze celem podniesienia i wyrównania poziomu wiedzy.5.Części zamówienia:Część I
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Iwoniczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób, w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  Część II
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół w Jedliczu obejmujących 40 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla grupy liczącej 8 osób, w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014.
  Część III
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno
  - wyrównawczych z matematyki dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju obejmujących 20 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 2 grup liczących po 7 lub 8 osób, łącznie 40 godzin szkoleniowych w ramach realizowanego projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku szkolnym 2013/2014. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 13. Wykonanie dla Zamawiającego zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-149/11 pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Rzeszów
  1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów, w sposób wybiegający poza indywidualizację pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do umowy, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego numer identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02.-18-149/11 pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych 2. Zamówienie jest podzielone na 6 części. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części zamówienia: Część I - 2988 godzin lekcyjnych zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część II - 810 godzin lekcyjnych zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część III - 2004 godziny lekcyjne zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część IV - 1192 godziny lekcyjne zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Godzina zajęć wynosi 60 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część V - 3105 godzin lekcyjnych zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Godzina zajęć wynosi 60 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Część VI - 2302 godziny lekcyjne zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Godzina zajęć wynosi 45 min. wg CPV - 80000000-4- Usługi edukacyjne i szkoleniowe wg CPV - 80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do umowy nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f - odpowiednio dla każdej części. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi załączony do specyfikacji projekt umowy. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6).
 14. Usługi edukacyjne w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pilica
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, Pilica
  Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług edukacyjnych w ramach Projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pilica, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części w następujący sposób: część 1 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 2 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 3 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 4 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pilicy, część 5 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 6 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 7 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 8 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 9 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wierbce, część 10 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 11 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 12 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 13 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach, część 14 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 1grupa 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Przyjmuje się że 1 godzina lekcyjna zajęć specjalistycznych trwa 60 minut (w tym wypadku zajęć logopedycznych), godzina pozostałych zajęć trwa 45 minut.
 15. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn
  Zamawiający: Wójt Gminy Zbuczyn, Zbuczyn
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn, w roku szkolnym 2011-2012.
 16. świadczenie usługi edukacyjnej edukacyjnych do projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Głogów Małopolski
  Zamawiający: Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Głogów Małopolski
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług edukacyjnych do projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Głogów Małopolski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  3.2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych według opisu zawartego w załączniku nr 1 na terenie gminy Głogów Małopolski. Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:
  1) w ciągu 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przekazanie do akceptacji przez Zamawiającego uzgodniony z każdą Dyrekcją Szkoły projekt harmonogramu realizacji zajęć do 30.06.2011 zawierający datę, nazwę zajęć, miejsce realizacji zajęć oraz nazwisko prowadzącego; obowiązkiem Wykonawcy będzie dostosowanie harmonogramu zajęć do planu lekcji obowiązującego w danej szkole,
  2) przeprowadzenie łącznie 1 970 godzin zajęć zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem według opisu zawartego w załączniku nr 1,
  3) poddanie się hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru,
  4) natychmiastowe informowanie o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy oraz zgłaszanie propozycji rozwiązań,
  5) natychmiastowe, skuteczne poinformowanie Zamawiającego, Dyrekcji Szkoły i uczniów o niemożności przeprowadzenia zajęć, oraz o ustalonym z Dyrekcją i uczniami nowym terminie zajęć, zaś w dalszej kolejności poinformowania w tym fakcie Zamawiającego.
  3.3. Realizacja działań szkoleniowych
  Wykonawca przekaże Zamawiającemu ewentualne materiały wykonane do prowadzenia zajęć (wersja papierowa lub elektroniczna). Materiały szkoleniowe, prezentacje itp. powinny zawierać na jednym z pierwszych slajdów/stron informację, iż usługa, w ramach której jest realizowane szkolenie, wdrażana jest na zlecenie Zamawiającego oraz finansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz odpowiednią wizualizacją zgodną z wymogami POKL (wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego).Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie opracowanych materiałów szkoleniowych.
  3.4. Wymagania organizacyjne dotyczące działań szkoleniowych
  Podczas realizacji każdego szkolenia Wykonawca musi zapewnić:
  Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem,
  W trakcie każdych zajęć Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy obecnych uczestników, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Fakt uczestnictwa w każdych zajęciach musi zostać potwierdzony przez uczestnika własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionej przez Wykonawcę liście, oraz podpisany własnoręcznym podpisem nauczyciela potwierdzającym dane zawarte na liście.
  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy obecnych uczestników szkolenia. Oryginały list obecności, dzienników ma dostarczyć wraz z rachunkiem za wykonaną usługę. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną usługę jest dostarczenie rachunku wraz z kompletną dokumentacją szkolenia (dzienniki, listy obecności, materiały dla uczniów)
  3.5. Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę
  Wykonawca zorganizuje zespół trenerów /nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia przewidziane w Zakresie Zadań Wykonawcy, w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie celów usługi.
  Trenerzy/nauczyciele prowadzący zajęcia muszą:
  posiadać co najmniej stopień magistra,
  posiadać wykształcenie kierunkowe w dziedzinie, w której będą realizować zajęcia,
  posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w szkolnictwie,
  być dyspozycyjni od poniedziałku do soboty (w godzinach 700 - 1900),
  posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie.
 17. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Dynów.
  Zamawiający: Gmina Dynów, Dynów
  1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - 26 grup po 30h - razem 780h
  2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych - 20 grup po 30h - razem 600h
  3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 1 grupa po 30h - razem 30h
  4) Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania plastyczno-muzyczne - 2 grupy po 30h i 1 grupa po 50h - razem 110h
  5) Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze - 4 grupy po 30h - razem 120h
  6) Zajęcia dla dzieci z wadami postawy - 5 grup po 30h - razem 150h.
 18. Przeprowadzenie 5449 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach dotyczących realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównania szans w rzeszowskich przedszkolach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszowa, Rzeszów
  1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5449 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych w 36 rzeszowskich przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-096/09 Szczęśliwe przedszkolaki- program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2.Wykonawca zobowiązuje się do:
  1)przeprowadzenia 5449 godzin zegarowych zajęć rehabilitacyjnych grupowych (makymalna liczba osób w grupie wynosi 15) zgodnie z harmonogramem w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2011 roku oraz od 01.09.2011 roku do 30.06.2012 roku, w tym: 1 086 h w 2010 roku, 2 790 h w 2011 roku i 1 573 h w 2012 roku,
  2)realizowania zajęć rozłożonych równomiernie w czasie w ciągu tygodnia
  i miesiąca: nie mniej niż 8 razy w miesiącu,
  3)opracowania programu zajęć rehabilitacyjnych uwzględniając wiek dzieci zakwalifikowanych do projektu oraz ich możliwości umysłowe i ruchowe,
  4)opracowania Regulaminu Zajęć Rehabilitacyjnych, który powinien zawierać co najmniej: harmonogram zajęć rehabilitacyjnych ustalony indywidualnie dla każdego przedszkola; listy obecności na zajęciach; dziennik zajęć; kartę dziecka, w której zawarte będzie okresowe porównywanie wyników osiąganych przez przedszkolaka i arkusz diagnozy rehabilitacyjnej sporządzonej na dzień 30.06.2011roku i zakończenie zajęć, oceniającej poprawę stanu zdrowia dziecka. Projekt Regulaminu Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola do uzgodnienia oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć,
  5)przeprowadzenia jednych zajęć pokazowych w trakcie trwania zamówienia dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do projektu (wraz ze sporządzeniem
  i przekazaniem Zamawiającemu listy podpisanej przez rodziców potwierdzającej otrzymanie zaproszenia oraz wypełnionej listy obecności rodziców),
  6)systematycznego prowadzenia dokumentacji określonej w pkt 4,
  7)opracowania i bieżącego prowadzenia karty ewidencji czasu pracy rehabilitantów wskazujących liczbę przepracowanych godzin,
  8)gromadzenia wytworów pracy uczestników projektu,
  9)przygotowania i składania Zamawiającemu raportów miesięcznych z postępów
  w realizacji działań wynikających z projektu osobno dla każdego przedszkola. Do raportów należy każdorazowo dołączyć oryginalne dokumenty: listy obecności na zajęciach, fotografie z przeprowadzonych zajęć, karty ewidencji czasu pracy rehabilitantów, usprawiedliwienia nieobecności uczestników na zajęciach. Dokumenty muszą być sporządzone według wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego. Sprawozdania składane będą do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były zajęcia rehabilitacyjne,
  10) składania faktury VAT z danego miesiąca za całość przeprowadzonych zajęć rehabilitacyjnych w 36 przedszkolach,
  11) przygotowania i przekazania do dnia 30 czerwca 2011 roku i 30 czerwca 2012 roku:
  listy potwierdzającej odebranie zaświadczeń przez rodziców/opiekunów prawnych
  o ukończeniu zajęć rehabilitacyjnych przez uczestników projektu odchodzących
  z projektu
  kart dzieci, w których zawarte będzie okresowe porównywanie wyników osiąganych przez przedszkolaków i arkusze diagnozy rehabilitacyjnej
  dzienników zajęć
  12)Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów,
  o których mowa w pkt 9 i 11 zawiadomi Wykonawcę o prawidłowym bądź nieprawidłowym rozliczeniu przedmiotu umowy za dany miesiąc. W przypadku stwierdzenia błędów i braków Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia,
  13)ścisłej współpracy z Zamawiającym,
  14)dodatkowego informowania o stanie realizacji przedmiotu zamówienia na wniosek Kierownika Projektu, Instytucji Pośredniczącej i innych osób uprawnionych do nadzoru,
  15)przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w czasie przeprowadzanych zajęć z dziećmi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
  16)zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich występowania.
  3.Zajęcia rehabilitacyjne odbywać się będą w godzinach pracy poszczególnych przedszkoli objętych projektem, o których mowa w § 1, nie wcześniej niż o godz. 7.30 i nie później niż o godz. 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku. Godziny zajęć rehabilitacyjnych zostaną uzgodnione z dyrektorami poszczególnych przedszkoli i zatwierdzone przez Zamawiającego. Zmiana godzin jest dopuszczalna jedynie za wcześniejszą pisemną zgodą dyrektora przedszkola i Zamawiającego.
  4.Zajęcia rehabilitacyjne nie są realizowane w dni wolne od zajęć w przedszkolu,
  w tym w okresie świąt kościelnych i państwowych.
  5.W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych przez wskazanego w harmonogramie rehabilitanta w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo, jednakże rehabilitant prowadzący zajęcia rehabilitacyjne w zastępstwie, musi spełniać wymagania wskazane w zamówieniu.
  6.Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w realizacji harmonogramu zajęć rehabilitacyjnych.
  7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć rehabilitacyjnych w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili uzgodnienia pierwotnego harmonogramu. Zmiana harmonogramu nastąpi w uzgodnieniu z Wykonawcą i dyrektorem przedszkola, którego zmiana dotyczy.
  8.Zamawiający udostępni prowadzącym zajęcia rehabilitacyjne, o których mowa
  w § 1, sprzęt i pomoce dydaktyczne, z których prowadzący zajęcia będą korzystać celem uatrakcyjnienia zajęć i podniesienia ich jakości.
  9.Zamawiającemu przysługuje prawo do:
  1.)kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji uczestników zajęć,
  2.)wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania,
  3.)wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.
  10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na przedmiot zamówienia - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych oceniania jest na podstawie kryterium ceny.
  11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Inne osoby dla Ficek (94 osoby):