Kogo reprezentuje osoba

Fik Dagmara Anna

w KRS

Dagmara Anna Fik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dagmara
Drugie imię:Anna
Nazwisko:Fik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 45 lat
Miejscowości:Chełmno (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:500 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurkiewicz Marcin, Mazurkiewicz Piotr Antoni
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurkiewicz Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurkiewicz Grażyna, Mazurkiewicz Marcin, Mazurkiewicz Piotr Antoni

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mazurkiewicz Marcin, Mazurkiewicz Piotr Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Służąc Życiu, Chełmno − KRS 0000797929
 2. Konkret Sp. Z O.O., Chełmno − KRS 0000759807
 3. Konkret Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Chełmno − KRS 0000767674

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stiegelmeyer Sp. Z O.O., Grubno − KRS 0000016496

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  Dostawa aparatury medycznej o wartości powyżej 30 000 EURO
 2. DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH, PARAWANÓW MEDYCZNYCH ORAZ LAMP CHIRURGICZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH.
  Zamawiający: MEGREZ Sp. z o.o., Tychy
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych, parawanów medycznych oraz lamp chirurgicznych na potrzeby oddziałów szpitala których ilość i parametry techniczne opisano w Załączniku nr 1 i 1a do SIWZ.
  2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5a, 5b do SIWZ.
 3. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: 1. Zadanie 1 - kardiomonitory - 6 szt., 2. Zadanie 2 - monitor parametrów życiowych - 3 szt., 3. Zadanie 3 - aparaty EKG - 3 szt., 4. Zadanie 4 - testery - 3 szt., 5. Zadanie 5 - urządzenie do automatycznego masażu serca - 1 szt., 6. Zadanie 6 - wizualizator naczyniowy - 1 szt., 7. Zadanie 7 - wózek transportowy - 1 szt., 8. Zadanie 8 - łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym - 1 szt., 9. Zadanie 9 - urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - 1 szt., 10. Zadanie 10 - stolik anestetyczny - 1 szt., 11. Zadanie 11 - sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów - pompy infuzyjne - 3 szt., 12. Zadanie 12 - drobny sprzęt medyczny.
 4. Łóżka i szafki przyłóżkowe
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
  Łóżka, szafki przyłóżkowe,łóżka noworodkowe,fotele ginekologiczne, taborety medyczne.
 5. Dostawa łóżek szpitalnych z napędem elektrycznym.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
  Dostawa łóżek szpitalnych z napędem elektrycznym.
 6. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części: Część 1: Ssak elektryczny – 2 szt. Część 2: Pulsoksymetr transportowy z pomiarem ciśnienia tętniczego– 2 szt. Część 3: Łóżka szpitalne – 46 sztuk Część 4: Szafki przyłóżkowe – 46 sztuk. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup w/w sprzętu wraz z dostawą, uruchomieniem, kontrolą sprawności oraz z przeszkoleniem personelu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zestawieniu Parametrów Technicznych– Załącznik nr 2 do SIWZ . Uruchomienie sprzętu, kontrola sprawności oraz przeszkolenie personelu nie dotyczy części 3, 4. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.19.21.00-3, 33.10.00.00-1. Termin wykonania zamówienia: (min. 2 tygodnie max 5 tygodni), licząc od dnia zawarcia umowy – dotyczy części od 1 do 3. Termin wykonania zamówienia: min. 4 tygodnie max 12 tygodni), licząc od dnia zawarcia umowy – dotyczy części 4. Wykonawca w Ogólnym formularzu oferty wypowiada się co do terminu wykonania zamówienia.
 7. Przeglądy i konserwacja urządzeń medycznych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących się w Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzib w Wodzisławiu Śląskim Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową usługą znajduje się w zał. Nr 2 do specyfikacji. o Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015,poz.876 j.t.ze zm.). o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zaświadczenie wystawione przez producenta sprzętu medycznego( dotyczy sprzętu na którą składana jest oferta ) potwierdzające, że zleceniobiorca jest autoryzowaną firmą lub dysponuje pracownikami, którzy są uprawnieni do obsługi serwisowej , dokonywania przeglądów i konserwacji aparatury/sprzętu medycznego oraz posiadał na ten fakt potwierdzenie producenta.
 8. Dostawa foteli do podawania cytostatyków dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa foteli do podawania cytostatyków
  dla Oddziału Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach, zwanym dalej Zamawiającym.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi „specyfikacja asortymentowo – cenowa” oraz „Parametry Techniczne” załączniki nr 2. oraz 2.1 do niniejszej SIWZ
  Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie ”lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem.
 9. Dostawa wózków medycznych i transportowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wózków medycznych i transportowych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, a zatem przedmiot zamówienia podzielony jest na 17 odrębnych zadań, w tym:
  Zadanie nr 1 – Wózek pocztowy - dwa kosze
  Zadanie nr 2 – Wózek na segregatory
  Zadanie nr 3 – Wózek inwalidzki
  Zadanie nr 4 – Wózek inwalidzki dla pacjentów otyłych
  Zadanie nr 5 – Wózek na leki
  Zadanie nr 6 – Wózek opatrunkowo - zabiegowy
  Zadanie nr 7 – Wózek inwalidzki do przewożenia chorych na leżąco dla pacjentów otyłych
  Zadanie nr 8 – Wózek ze stali nierdzewnej
  Zadanie nr 9 – Wózek do transportu prania lub odpadów dla Sekcji Czystości
  Zadanie nr 10 – Wózek do transportu odpadów dla Zakładu Medycyny Nuklearnej
  Zadanie nr 11 – Wózek jezdny koszowy dla Działu Rejestru i Archiwum Medycznego
  Zadanie nr 12 – Stolik medyczny do cleanroomów
  Zadanie nr 13 – Wózek platformowy dla Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  Zadanie nr 14 – Wózek pomocniczy dla Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  Zadanie nr 15 – Wózek do transportu dla Apteki
  Zadanie nr 16 – Wózek laboratoryjny dla Zakładu Patologii Nowotworów
  Zadanie nr 17 – Wózek platformowy laboratoryjny dla Zakładu Patologii Nowotworów
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określonymi ilościami zawarty został
  w „Specyfikacji Asortymentowo – Cenowej”, stanowiącej załącznik od nr 2.1 do nr 2.17
  do SIWZ.
  Zamawiający wymaga, aby każdy asortyment w zakresie zadania nr 1- nr 17 posiadał rok produkcji – nie wcześniej niż 2017 rok.
  Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą instrukcji obsługi asortymentu w zakresie zadania nr 1- nr 17 w języku polskim.
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania, lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na dowolnie wybrane pozycje w zadaniach, w poszczególnych zadaniach musi być wyceniony pełen asortyment w ilościach podanych przez Zamawiającego.
  Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym zadaniu zostaną odrzucone.
  Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie ”lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodne z jego przeznaczeniem.
 10. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 20/PN/2017
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Słupsk
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW
  - Formularz asortymentowo - ilościowy.
  2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
  3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 20 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.
  6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
  8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  11. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
  12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
  14. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33100000-1 Urządzenia medyczne
 11. przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie łóżek szpitalnych
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie:
  • łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi w ilości 61 szt.
  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

  Zamówienie obejmuje również:
  1. transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,
  2. montaż , instalację i uruchomienie,
  3. szkolenie personelu po około 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia” ,
  4. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami,
  5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu”,
  6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 72 miesiące, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu, w tym:
  a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,
  c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych,
  e) łączna niesprawność sprzętu, ( w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych,
  niesprawność to brak sprawności sprzętu powyżej 5 godzin w ciągu dnia
  f) czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godz. od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).
  7. dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji 2016
  Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)
  Termin realizacji zamówienia
  Dostawy sukcesywne na wezwanie Zamawiającego za każdym razem w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia na daną część łóżek z szafkami, w zakresie transportu sprzętu do miejsca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, szkolenia personelu dla około 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania, zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”, poszczególne dostawy zakończone za każdym razem podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu.
  Całość zadania zakończona maksymalnie do 6 miesięcy od zawarcia umowy.

  Miejsce dostarczenia
  Katowickie Centrum Onkologii:
  • ul. Raciborska 27, Katowice ( Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej, Oddział Chorób Płuc, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologiczny)
  • ul. Józefowska 119, Katowice ( Oddział Geriatryczny )

 12. Dostawa wyposażenia (zestaw mebli socjalnych, biurowych i wypoczynkowych oraz zestaw mebli medycznych o podwyższonej klasie czystości) w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o."
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., Siedlce
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w postaci mebli socjalnych, biurowych i wypoczynkowych oraz mebli medycznych o podwyższonej klasie czystości w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o.
  Zadanie realizowane jest przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 13. Kompleksowa usługa serwisowa pogwarancyjna urządzeń medycznych,
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
 14. Dostawa szafek przyłóżkowych, łóżeczek dla noworodków i kojców do łóżeczek, wagi i foteli do kangurowania na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli.
  Zamawiający: WS SPZOZ, Nowa Sól
  Dostawa szafek przyłóżkowych, łóżeczek dla noworodków i kojców do łóżeczek, wagi i foteli do kangurowania na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli.
 15. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału OAiIT, łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Radomsku, Radomsko
  Przedmiot zamówienia jest podzielony na Pakiety od nr 1-3, z których każdy stanowi samodzielną część zamówienia.  Pakiet Nr 1 – Monitor modułowy z modułem transportowym na OAiIT z rozbudową centrali-kompatybilny z centralą CNS-9701– 2 szt,  Pakiet Nr 2 – Pompy infuzyjne : 1 strzykawkowe -20 szt oraz objętościowe – 2 szt,  Pakiet Nr 3 : A- łóżka szpitalne intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem – 2 szt, B– łóżka szpitalne – 3 szt oraz szafki przyłóżkowe – 6 szt, 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 /Parametry techniczno-funkcjonalne/ do niniejszej SIWZ. 3.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom z podaniem nazwy proponowanych podwykonawców, jeżeli dotyczy. 3.4 Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015 poz.876 z dn.24.06.2015r.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.09. 2010r. w sprawie wzoru znaku CE ( Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz.1252) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych. 3.5 Podane w Załączniku Nr 1 parametry techniczno-funkcjonalne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór. Wszelkie użyte przez Zamawiającego określenia identyfikujące konkretne typy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia mają charakter informacyjny.
 16. Zakup i dostawa mebli medycznych- łóżka szpitalne, stół operacyjny
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
  Zakup i dostawa mebli medycznych- łóżka szpitalne, stół operacyjny
 17. Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.
  Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikami), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 18. Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
  Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej - 38 pakietów
 19. Zakup aparatury i sprzętu medycznego na oddziały szpitalne i Poradnie Szpitala Barlinek w ramach dotacji Zarządu Powiatu
  Zamawiający: Szpital Barlinek Sp. z o.o., Barlinek
  1.Przedmiot umowy realizowany jest w ramach dotacji Zarząd Powiatu.
  2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami i ilościami został szczegółowo określony w załączniku nr 1a SIWZ.
  3.Zamówienie składa się z 13 części:
  1)Pakiet nr 1 Automatyczna myjnia do endoskopów – 1 sztuka
  2)Pakiet nr 2 Defibrylator – 1 sztuka
  3)Pakiet nr 3 Diatermia – 1 sztuka
  4)Pakiet nr 4 Aparaty EKG – 2 sztuki
  5)Pakiet nr 5 Holter EKG – 1 sztuka
  6)Pakiet nr 6 Holter RR – 1 sztuka
  7)Pakiet nr 7 Kardiomonitory – 2 sztuki
  8)Pakiet nr 8 Aparat KTG – 2 sztuki
  9)Pakiet nr 9 Lampa operacyjna – 1 sztuka
  10)Pakiet nr 10 Aparat do znieczulania- 2 sztuki
  11)Pakiet nr 11 Stół operacyjny – 1 sztuka
  12)Pakiet nr 12 Szafa do przechowywania endoskopów – 1 sztuka
  13)Pakiet nr 13 Wózek do transportu pacjentów - 1 sztuka
 20. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej podzielonej na 9 pakietów.
 21. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO z dotacji celowej pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych"
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Gniezno
 22. Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia 2
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, Kraków
 23. Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Wągrowiec
 24. Dostawa urządzeń medycznych oraz innych wyrobów medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 25. Dostawa sprzętu medycznego dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 26. Dostawa sprzętu medycznego dla szpitala – Namysłowskiego Centrum Zdrowia
  Zamawiający: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, Namysłów
 27. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej – 9 pakietów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
 28. Dostawa aparatu do badań ultrasonograficznych, respiratora transportowego w ochronnym opakowaniu transportowym, kardiomonitorów modułowych, łóżek szpitalnych regulowanych elektryczne oraz aparatów do badań elektrokardiograficznych.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
 29. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie sprzętu i aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
 30. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni endoskopowej w zakresie projektu: „Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy” w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS. oraz ze śr. własnych. 2) Zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego w zakresie projektu: "Poprawa opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie i prowadzenie Domu Dziennej Opieki Medycznej na ul. Warszawskiej w Zgorzelcu” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 3) Zakup sprzętu medycznego dla Por. gin.-poł. w zakresie projektu: ,,Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy" w ramach RPO Woj. Dolnośl. 2014-2020 współfinans. ze środków EFS.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zgorzelec
 31. ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 32. Dostawa urządzeń medycznych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, Świdnica
 33. Dostawa sprzętu medycznego: aparatu usg, aparatury medycznej do rejestrowania holterowskiego i prób wysiłkowych, systemu myjącego pacjenta oraz aparatu do termoregulacji wewnątrznaczyniowej.
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 34. zakup (dostawa) łóżek sterowanych elektrycznie – 4 szt dla Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej Oddziału Pulmonologii.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 35. Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczenie sprzętu szpitalnego w podziale na pakiety dla Katowickiego Centrum Onkologii K.C.O. /PN/ 30 /2016
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
 36. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 37. Dostawa mebli medycznych, krzeseł, innego wyposażenia oraz łóżek do intensywnej terapii.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 38. ZP/22/PN/16
  Zamawiający: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Śrem
 39. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 40. Dostawa łóżka szpitalnego z materacem przeciwodleżynowym, miennociśnieniowym
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 41. przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie łóżek porodowych dla Katowickiego Centrum Onkologii
  Zamawiający: Katowickie Centrum Onkologii, Katowice
 42. DOSTAWA WYPOSAŻENIA JEDNEJ 2-OSOBOWEJ SALI CHORYCH ODDZIAŁU ONKOLOGII.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 43. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
  Zamawiający: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
 44. ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Włocławek
 45. ZP/139/2016 Dostawa wyposażenia dla nowej Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Instytutu „CZMP” – sprzęt medyczny
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 46. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Międzychód
 47. Wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego w ramach zadania Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 48. Zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 49. Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umowa nr: POWR.05.03.00-00-0006/15-00.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków
 50. Dostawa doposażenia hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej.
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 51. dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Konin
 52. Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 53. Dostawa mebli i narzędzi medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ – sprawa 46/2016
  Zamawiający: Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z., Warszawa
 54. DOSTAWA LAMP OPERACYJNYCH, LAMP ZABIEGOWYCH I LASERA DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Choszczno
 55. Dostawa łóżek medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ
  Zamawiający: Szpital Czerniakowski S.P.Z.O.Z., Warszawa
 56. Dostawa sprzętu medycznego dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 57. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych, stolików przyłóżkowych oraz materacy przeciwodleżynowych
  Zamawiający: Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu, Inowrocław
 58. Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie, Kraków
 59. dostawa drobnego sprzętu medycznego - aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 60. ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu „CZMP”
  Zamawiający: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Łódź
 61. zakup awaryjny materaca antyodleżynowego, aktywnego Precioso na Oddział Kliniczny Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu u Zamawiającego
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 62. DOSTAWA WÓZKÓW MEDYCZNYCH RÓŻNYCH, LAMP ZABIEGOWYCH, TABORETÓW ORAZ STOJAKÓW DO KROPLÓWEK.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 63. Dostawa łóżek szpitalnych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 64. DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH, STOLIKÓW ,,PRZYJACIEL'' DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Choszczno
 65. Defibrylatory AED, łóżka wielofunkcyjne, podgląd asystencki mikroskopu operacyjnego.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 66. Świadczenie usług przeglądów technicznych, napraw/diagnostyki aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na części
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 67. Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych w Częstochowie.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 68. ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W CELU UTWORZENIA 3 STANOWISK OIOM W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 69. Dostawa drobnej aparatury medycznej i wyposażenia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 70. Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
 71. Dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego przy ulicy Toruńskiej 7
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
 72. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Kardiochirurgii
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 73. Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną specjalistycznych Pracowni i Oddziałów KSS im. Jana Pawła II
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 74. Dostawa łóżka szpitalnego dla potrzeb Reanimacji.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o., Kamienna Góra
 75. Dostawa urządzeńmedycznych.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 76. Dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 77. Dostawa łóżek szpitalnych
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 78. Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 79. Dostawa termometrów, stolików zabiegowych, wag, wózków do transportu, pompy infuzyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 80. Doposażenie 2 sal dydaktycznych przy ul. Łukasiewicza 1 w zakresie zakupu wraz z dostawą mebli medycznych realizowany w ramach projektu Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 81. Dostawa łóżek do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi, wirówki do pojemników ze szpikiem oraz zamrażarki niskotemperaturowej dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddziału w Gliwicach. Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DO/DZ-381-1-75/16
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 82. ZAKUP SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO W RAMACH PROJEKTU: ZDROWY MALUSZEK - EDUKACJA I PROFILAKTYKA ORAZ MODERNIZACJA ODDZIAŁU W ZOZ W CHEŁMNIE W CELU POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI PERINATALNEJ W REGIONIE
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Chełmno
 83. Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
  Zamawiający: 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Ciechocinek
 84. Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia tj. zakup wyposażenia medycznego i sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Ostrołęka
 85. Dostawa, montaż i uruchomienie 6 szt. lamp zabiegowych, 2 szt. stołów zabiegowych oraz 3 szt. foteli stomatologicznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
 86. Instrumenty do zamykania naczyń do diatermii ERBE, łóżko szpitalne do intensywnej opieki, ystem ucisku sekwencyjnego z wyposażeniem
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 87. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Kraków
 88. Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie
  Zamawiający: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Radzymin
 89. Przetarg nieograniczony nr 4/n/do/2016 r.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, Stargard Szczeciński
 90. dostawa sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
 91. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, Gdańsk
 92. PZOZ.DZP.PN.280.3-18/2016 ŁÓŻKA SZPITALNE
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
 93. Dostawa stołu operacyjnego oraz aparatów do znieczulenia
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Łódź
 94. Dostawa różnego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Bolesławiec
 95. DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn
 96. Okresowe przeglądy serwisowe, konserwacja i naprawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie, Warszawa
 97. Przetarg nieograniczony ZP- 03/16 na dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSW w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Kraków
 98. Dostawa wózków anestezjologicznych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Olesno
 99. Dostawa mebli, sprzętu oraz akcesoriów medycznych i rehabilitacyjnych
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, Poznań
 100. Usługa okresowych przeglądów technicznych,konserwacji oraz napraw i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Koło
 101. Dostawa i montaż 3 łóżek porodowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin

Inne osoby dla Fik (38 osób):