Kogo reprezentuje osoba

Fik Piotr Jakub

w KRS

Piotr Jakub Fik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Piotr
Drugie imię:Jakub
Nazwisko:Fik
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:284 w aktualnych firmach, 216 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dale Maria Jolanta, Rubiralta Vilaseca Jose Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zamora Lopez Jose

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartra Rocabert Juan, Dale Maria Jolanta, Kostrzewski Andrzej Janusz, Radzimowski Paweł Marceli, Rocabert Bartra Juan, Rospigliosi Salazar Oscar Roberto, Rubiralta Jose Maria, Rubiralta Giralt Jorge, Rubiralta Vilaseca Jose Maria, Soucheiron Teixidor Agustin, Zea Cuervas - Mons Manuel

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Soucheiron Teixidor Augustin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dale Maria Jolanta, Rubiralta Vilaseca Jose Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zamora Lopez Jose

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Comesa Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000020311
 2. Dale Systems Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000148638
 3. Jtp Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000689678
 4. Wave4med Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000806507
 5. Wave4med Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000807520
 6. Werfen Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000419497

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Medical Diagnostic Instruments And System Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000596206
 2. Rockwell Automation B.v. Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000067607
 3. Rockwell Automation Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000043497

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa sprzętu wysokospecjalistycznego w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących tkanki, narządy i komórki wraz z rozmieszczeniem i instalacją, przeszkoleniem personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu oraz wykonywaniem w okresie gwarancji jakości przez autoryzowany serwis przeglądów technicznych wymaganych przez producenta sprzętu oraz gwarancyjnych określonych w umowie
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wysokospecjalistycznego w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących tkanki, narządy i komórki wraz z rozmieszczeniem i instalacją, przeszkoleniem personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu oraz wykonywaniem w okresie gwarancji jakości przez autoryzowany serwis przeglądów technicznych wymaganych przez producenta sprzętu oraz gwarancyjnych określonych w umowie .

  Podział zamówienia na części:
  Część I Zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu wysokospecjalistycznego pn.:
  - Aparat pomiaru podstawowych badań laboratoryjnych/ badanie parametrów krytycznych – 1 kpl.

  Część II Zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu wysokospecjalistycznego pn.:
  - Respirator – 1 kpl.

  Część III Zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu wysokospecjalistycznego pn.:
  - Kardiomonitor przenośny z podstawowymi pomiarami oraz wózek na sprzęt – 2 kpl.

  Część IV Zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego sprzętu wysokospecjalistycznego pn.:
  - Zestaw rozwieraczy żeber – 3 zestawy
 2. Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych i bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów do SPZOZ w Łukowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, Łuków
  Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych i bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów:
  Odczynniki biochemiczne,
  Odczynniki hematologiczne,
  Odczynniki immunochemiczne,
  Odczynniki koagulologiczne,
  Odczynniki do analizy moczu,
  Odczynniki mikrobiologiczne,
  Odczynniki serologiczne.
  1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również każdej części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia dostawy określonej w załączniku do oferty o 35 %, a także wstrzymania dostaw niektórych odczynników, w szczególności z uwagi na zmienność ilości diagnozowanych pacjentów i wielkości umów podpisanych z NFZ.
  2.Dostarczane odczynniki oraz dzierżawiony sprzęt muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia oraz zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej (znak CE, deklaracja zgodności).
  3.Dostarczane odczynniki powinny posiadać informację zawierającą termin ważności i inne niezbędne dane w tym, w języku polskim w formie pisemnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego, jeżeli odczynnik zawiera substancje niebezpieczne, a także informacje oraz instrukcje dotyczące magazynowania i przechowywania.
  4.Wykonawca gwarantuje, że dostarczone odczynniki są wysokiej jakości oraz, że będą posiadały termin ważności zgodny z ofertą Wykonawcy, nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy , o ile Zamawiający nie dopuścił krótszego terminu w załączniku nr 2 do SIWZ.
 3. Dostawa odczynników do aparatu do gazometrii GEM Premier 3000
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do aparatu do gazometrii GEM Premier 3000
  3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień 33.14.16.25-7 Zestawy diagnostyczne
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 3 do SIWZ
  3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
  3.5. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych
  3.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
 4. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Powiatowego w Radomsku .
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Radomsku, Radomsko
  Przedmiotem zamówienia jest : dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury do Szpitala Powiatowego w Radomsku .
  Przedmiot zamówienia jest podzielony na Pakiety od nr 1-14, z których każdy stanowi samodzielną część zamówienia.
  Pakiet nr 1 – Odczynniki dla Pracowni Cytologicznej.
  Pakiet nr 2 – Barwniki hematologiczne.
  Pakiet nr 3 – Płyny do analityki ogólnej.
  Pakiet nr 4 – Odczynniki do metody GRAMA.
  Pakiet nr 5 - Szybkie testy.
  Pakiet nr 6 - Odczynniki do badań krytycznych /RKZ/ na analizatorze GEM PREMIER 3000 wraz z dzierżawą analizatora (BACK UP).
  Pakiet nr 7- Odczynniki i materiały kontrolne do analizatora hematologicznego LH 500 firmy Beckman Coulter (BACK UP).
  Pakiet nr 8- Odczynniki do systemu VIDAS.
  Pakiet nr 9- Odczynniki immunodiagnostyczne wraz z dzierżawą analizatora.
  Pakiet nr 10- Odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatorów ( 2szt)
  Pakiet nr 11 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora.
  Pakiet nr 12- Odczynniki o kontrole do oznaczania HbA1C wraz z dzierżawą analizatora .
  Pakiet nr13- Testy paskowe do analizy moczu do aparatu LABUREADER wraz z dzierżawą przystawki do czytnika pasków do moczu LABUREADER do oznaczania parametrów osadu moczu.
  Pakiet nr 14 – Odczynniki do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.
  Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 5. Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego do działalności naukowo-badawczej (nr sprawy UM-ZP-262-35/16)
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników chemicznych i drobnego zużywalnego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie służących realizacji działalności naukowo-badawczej (zwanych niżej produktami lub przedmiotem zamówienia). Zakres zamówienia obejmuje 40 zadań (oferty częściowe). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze Formularza cenowego / Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0 - Odczynniki laboratoryjne, 33.19.25.00-7 - Probówki, 38.43.71.10-1 - Końcówki pipet, 38.43.70.00-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne. 4.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:4.1.Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach
  i standardach jakościowych jak wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy / Opis przedmiotu zamówienia.4.2.Gwarancja na przedmiot zamówienia musi być zgodna z gwarancją producenta.4.3.Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.4.4.Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania, jednakże pod warunkiem przeliczenia i zaokrąglenia zawartości do pełnych opakowań (w górę), w taki sposób, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego.5.Rozwiązania równoważne: 5.1.Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.5.2.Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 5.3.Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza cenowego / Opis przedmiotu zamówienia. Pod użytym pojęciem równoważne rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ.5.4.Na potwierdzenie równoważności produktów oferowanych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza cenowego / Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty stosowne dokumenty określone w SIWZ rozdz. XI część B., zgodnie z formą opisaną w SIWZ rozdz. XI części C.5.5.W celu zapewnienia jakości badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach działalności naukowo-badawczej, rzetelności tychże badań i ich wiarygodności oraz ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych, eksperymentów, Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza cenowego / Opis przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest:5.5.1.wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, w szczególności są identyczne lub nie gorsze pod względem charakterystyki analitycznej jak produkty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ;5.5.2.wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego, bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń;5.5.3.wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością powtórzenia badania, nabycia dodatkowych odczynników i / lub innych materiałów zużywalnych;5.5.4.przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.5.6.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów w stosunku do produktów i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów w złożonej ofercie (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy. 5.7.Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny, poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody, w szczególności związane z naruszeniem powtarzalności wyników badań lub uszkodzeniem urządzeń.
 6. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  Przedmiotem zamówienia było dostarczenie odczynników laboratoryjnych do Szpitala Neuropsychiatrycznego im.prof.Kaczyńskiego w Lublinie SPZOZ.
 7. Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 31/16
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - na warunkach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), stanowiącym jej integralną część
 8. Dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, z podziałem na 10 pakietów. Szczegółowy opis parametrów technicznych aparatów oraz ilości badań zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ
 9. dostaaę odczynników koagulologicznych, podłóż do hodowli tlenowej i beztlenowej, elektroforezy białek, testów do oznaczania parametrów moczu wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników i akcesoriów do chromatografu gazowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
  dostawa odczynników koagulologicznych, podłóż do hodowli tlenowej i beztlenowej, elektroforezy białek, testów do oznaczania parametrów moczu wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników i akcesoriów do chromatografu gazowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 10. Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do wykonywania badań koagulologicznych, wraz z dzierżawą rezerwowego automatycznego analizatora koagulologicznego oraz dostawa zestawów do ilościowego oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych i anty- B2glikoproteina I
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do wykonywania badań koagulologicznych, wraz z dzierżawą rezerwowego automatycznego analizatora koagulologicznego oraz dostawa zestawów do ilościowego oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych i anty- B2glikoproteina I
 11. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego.
  2. Przedmiot zamówienia:
  Zadanie 1 - Analizator parametrów krytycznych - 1 kpl.
  Zadanie 2 - Chłodziarka labolatoryjna do przechowywania krwi - 1 kpl.
  Zadanie 3 - Zestaw do bezpiecznego transportu i rozmnażania osocza - 1 kpl.
  Zadanie 4 - System automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do testu wysiłkowego - 1 kpl.
  Zadanie 5 - Przenośny aparat do EMG - 1 kpl.
 12. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 pakietów:
  Pakiet nr 1 - Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora
  Pakiet nr 2 - Odczynniki biochemiczne wraz z dzierżawą analizatora
  Pakiet nr 3 - Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora
  Pakiet nr 4 - Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora
  Pakiet nr 5 - Odczynniki immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora (II)
  Pakiet nr 6 - Odczynniki do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatury
  Pakiet nr 7 - Testy paskowe do identyfikacji drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatury
  Pakiet nr 8 - Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki
  Pakiet nr 9 - Odczynniki do aparatu Sysmex KX-21
  Pakiet nr 10 - Odczynniki serologiczne
  Pakiet nr 11 - Krążki antybiotykowe i diagnostyczne
  Pakiet nr 12 - Płytki gotowe chromogenne
  Pakiet nr 13 - Testy immunoenzymatyczne
  Pakiet nr 14 - Testy immunochromatograficzne
  Pakiet nr 15 - System paskowy do ilościowego określania MIC na paskach plastikowych
  Pakiet nr 16 - Odczynniki laboratoryjne
 13. zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej- 24 pakiety
 14. Dostawa odczynników chemicznych i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego, służących działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników i drobnego, zużywalnego sprzętu laboratoryjnego służących realizacji działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej (zwanych niżej produktami lub przedmiotem zamówienia). Zakres zamówienia obejmuje 30 zadań (ofert częściowych).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym/ Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
  33192500-7 - Probówki
  38437110-1 - Końcówki pipet
  38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jakościowych jak wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Gwarancja na przedmiot zamówienia musi być zgodna z gwarancją producenta.
  3. Produkty objęte zamówieniem w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
  4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszych opakowań, jednakże pod warunkiem przeliczenia i zaokrąglenia zawartości do pełnych opakowań (w górę), w taki sposób, aby zostało zrealizowane zapotrzebowanie Zamawiającego.
  Rozwiązania równoważne:
  5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
  6. Użyte symbole i nazwy mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia oraz służą ustaleniu standardu produktu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
  7. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w zał. nr 2 do SIWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia. Pod użytym pojęciem równoważne rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ.
  8. Na potwierdzenie równoważności produktów oferowanych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w zał. nr 2 do SIWZ -Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca dołączy do oferty stosowne dokumenty określone w SIWZ rozdz. XI część B., zgodnie z formą opisaną w SIWZ rozdz. XI części C.
  9. W celu zapewnienia jakości badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej, rzetelności tychże badań i ich wiarygodności oraz ze względu na ich unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych, eksperymentów i zajęć dydaktycznych, Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w zał. nr 2 do SIWZ - Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest:
  a) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego, w szczególności są identyczne lub nie gorsze pod względem charakterystyki analitycznej jak produkty wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ.
  b) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na:
  - zapewnienie określonego standardu w zakresie prowadzonej diagnostyki (badań) laboratoryjnej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyników badań przez Zamawiającego,
  - kontynuacje badań naukowych Zamawiającego, bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń.
  c) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością powtórzenia badania, nabycia dodatkowych odczynników i/lub innych materiałów zużywalnych.
  d) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta aparatury.
  10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów w stosunku do produktów i wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaoferowanych produktów w złożonej ofercie (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.
  11. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny, poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody, w szczególności związane z naruszeniem powtarzalności wyników badań lub uszkodzeniem urządzeń.
 15. Dzierżawa 3 sztuk analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
  Dzierżawa 3 sztuk analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo - ilościowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ.
 16. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą automatu koagulologicznego do SPZZOZ w Wyszkowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Wyszków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz dzierżawą automatu koagulologicznego do SPZZOZ w Wyszkowie według asortymentu wyszczególnionego w szczegółowej ofercie cenowej ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATU KOAGULOLOGICZNEGO- załącznik nr 2.
  2. Oferowany analizator koagulologiczny musi spełniać łącznie wymagania określone w załączniku nr 3- szczegółowy opis aparatu oraz odpowiadać warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.
  3. Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015 r., poz. 876).
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w załączniku nr 2,
  z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
  5. Warunki dostawy i płatności:
  a) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  b) miejsce dostawy: Laboratorium SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.
  c) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.
  d) płatność faktury w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.
 17. Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie badań morfologii i oznaczeń retikulocytów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych z mikroskopem oraz odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., Zielona Góra
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie badań morfologii i oznaczeń retikulocytów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych z mikroskopem oraz odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych
 18. PN-14/16 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH.
  Zamawiający: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych. 2. Miejscem dostawy i dzierżawy jest Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22 w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (dojazd od ulicy Rolnej)
 19. Sprzedaż i dostarczenie odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych. Znak sprawy: 33/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 i 2 do SIWZ
 20. Dostawy odczynników do koagulologii, elektroforezy oraz równowagi kwasowo zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatorów.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
  Dostawy odczynników do koagulologii, elektroforezy oraz równowagi kwasowo zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatorów.
 21. Dostawy odczynników do koagulologii z dzierżawa analizatora
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Janów Lubelski
 22. Sukcesywne dostawy odczynników do hematologii i koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa
 23. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania oznaczeń parametrów krytycznych z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
  Zamawiający: Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Milicz
 24. Zakup i dostawy wyrobów medycznych i innych jednorazowego użytku
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 25. Dzierżawa automatycznych analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawa odczynników, materiałów konserwacyjnych, zużywalnych i eksploatacyjnych
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
 26. Zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów zastępczych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Chełm
 27. Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora hemostazy na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Suwałki
 28. Zakup odczynników do Laboratorium
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Nidzica
 29. Dostawa: odczynników do parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów, płynów kontrolnych do glukometrów, oraz odczynników chemicznych, akcesoriów i sprzętu drobnego, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-13/16
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
 30. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, CZĘŚCI DO KALIBRACJI, KONTROLI ORAZ POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO EKSPLOATACJI ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO. Znak sprawy: SZP/380/14/2016
  Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., Łańcut
 31. Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych oraz odczynników do badań manualnych
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Warszawa
 32. Zakup i dostawa odczynników chemicznych, serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
 33. Dzierżawa analizatorów koagulologicznych wraz z dostawą odczynników.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza, Brzozów
 34. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora Gem Premier 3000 oraz dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą 2 aparatów do gazometrii dla SPZOZ Krotoszyn
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krotoszyn
 35. 907/P/2016 - Dzierżawa aparatury do wykonywania badań hemostazy wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych
  Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 36. Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatów oraz do badań autoimmunologicznych wraz z dzierżawą mikroskopu fluoroscencyjnego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 37. DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków
 38. Odczynniki do badania krwi i płyn ACD-A
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Kraków
 39. SPZZOZ.XII.381.4/2016 Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 40. EZ/215/21/2016 Zakup i dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
 41. Dostawa medycznego sprzętu zużywalnego do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowej
  Zamawiający: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Warszawa
 42. Dostawa zestawów jednorazowego użytku oraz płynów CPD i SAGM ZP/PN-7/16
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Białystok
 43. Dostawa wyrobów medycznych do procedur wysokospecjalistycznych
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 44. Dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 45. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRACOWNI HEMODYNAMICZNEJ
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 46. Dostawa odczynników i akcesoriów dla Pracowni Bakteriologii, Mykologii, Analityki, Koagulologii, Biochemii, Testów Immunoenzymatycznych i DNZO
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 47. Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z odczynnikami na okres trzech lat
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Staszów
 48. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora GEM PREMIER 4000 wraz z dzierżawą analizatora GEM Premier 400 (back-up) - 1/ZP/Z/2016
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
 49. EZ/ZP/11/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
 50. Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 51. Dostawa odczynników do Pracowni Biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 52. Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
 53. sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego: zestawów jednorazowych do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych do separatora MCS + w ilości 860 sztuk.
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Olsztyn
 54. Dostawa wyrobów do terapii nerkozastępczej, kapsuł zasadowych, igieł plastikowych do linii krwi, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, drenów do pompy histeroskopowej i podawania cytostatyków, past i żeli do przygotowania skóry przed terapią, zestawów obłożeń do wszczepiania stymulatorów, włókniny, wyrobów z włókniny, głowic i ustników do spirometru, pianki do pielęgnacji skóry, odczynników do analizatora GEM PREMIER 4000 oraz do procedur laboratoryjnych i badań cytologicznych ... w podziale na 18 części. Sprawa znak: ZP.3520/43/15
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 55. Dostawa Pomp centryfugalnych do wspomagania pracy serca- 10 szt.
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 56. Sukcesywne dostawy kaset , odczynników , materiałów zużywalnych i akcesoriów do posiadanych przez zamawiającego analizatorów parametrów krytycznych ABL80 FLEX , AQT90 FLEX , ABL 825 FLEX oraz GEM Premier 3000
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., Zielona Góra
 57. dostawa stentgraftów brzusznych i taśm uciskowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej, z możliwością składania ofert częściowych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 58. dzierżawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włodawa
 59. zakup i dostawa odczynników wraz z kalibratorami, kontrolami i materiałami zużywalnymi do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 60. Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz podłoży wraz z dzierżawą analizatorów nr ref. 15/PN/2015.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Będzin
 61. Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów i chłodni oraz dostawa akcesoriów laboratoryjnych.
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 62. Dostawa jednorazowego zestawu do odzysku krwinek czerwonych,jednorazowego systemu do autotransfuzji oraz ostrzy do napędów chirurgicznych.PN 60/2015
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
 63. Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 64. EZ/ZP/108/2015 Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce
 65. zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i wszystkie ewentualne elementy zużywalne wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 66. kasety do aparatu GEM Premier 3000 do gazometrii wraz z pakietem odczynników do walidacji i papierem do drukowania wyników badań
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 67. zakup odczynników do biologii molekularnej, enzymologii i inżynierii genetycznej
  Zamawiający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., Wrocław
 68. Dostawa pomp centryfugalnych do wspomagania pracy serca 6 kpl.
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 69. Dostawa kaniul do wlewów dożylnych, przyrządów do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, przyrządów do aspiracji płynów z butelek, plastrów i drenów do polisomnografu, zestawów punkcyjnych do nefrostomii, rurek ustno-gardłowych, intubacyjnych, tracheostomijnych, przedłużaczy j.uż. do łączenia rurki dotchawicznej z układem pacjenta, środków do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, zestawów do automatycznej strzykawki do podawania kontrastu, zestawów do hemodializy, zestawów Venturi dla dorosłych ... w podziale na 16 części. Sprawa znak ZP.3520/37/15
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 70. Dostawa materiałów kardiologicznych na potrzeby pracowni hemodynamiki.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, Rzeszów
 71. Zakup z dostawą odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawy: AZP 241-94/15.
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 72. Zakup i dostawy cewników przedłużających typu Child in mother dla Pracowni Hemodynamiki
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 73. Dostawa drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz materiałów i surowców w tym: odczynników i innych materiałów.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 74. Zakup i dostawę testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej oraz dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Hajnówce - UZUPEŁNIENIE.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Hajnówka
 75. Odczynniki wraz z dzierżawą analizatorów koagulologicznych
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 76. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej (II)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, Bochnia
 77. dostawa wszczepialnych pomp typu LVAD - 2 kpl.
  Zamawiający: Instytut Kardiologii, Warszawa
 78. Dostawa odczynników i sprzętu zużywalnego wraz z dzierżawą aparatów II.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 79. Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń równowagi kwasowo-zasadowej ( pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, glukoza, mleczany, Hct ) dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
  Zamawiający: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, Opoczno
 80. Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą 2 automatycznych analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 81. Dostawa odczynników laboratoryjnych
  Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 82. Dostawy odczynników, materiałów, testów do badań laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Szpital Miejski w Przemyślu, Przemyśl
 83. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych
  Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 84. Usługa wykonania naprawy sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 85. ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WRAZ ZE SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ W RAMACH PLANU MODERNIZACJI TECHNICZNEJ.
  Zamawiający: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Ełk
 86. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do oznaczeń gazometrii, elektrolitów i kooksymetrii
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 87. Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Chęciny
 88. Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krynica - Zdrój
 89. Dostawa odczynników laboratoryjnych (powtórka) dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 90. Znak sprawy: SPZOZ KOAGULOLOGIA / 2015
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokółka
 91. SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ OZNACZENIA METABOLITÓW, JONÓW I OKSYMETRII
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 92. Dzierżawa 3 sztuk analizatorów parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 93. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Pracowni Koagulologii
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 94. Usługa wykonania okresowego przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej wraz z badaniem bezpieczeństwa elektrycznego w okresie 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 95. Dostawa wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, Rzeszów
 96. Odczynniki do badań koagulologicznych na analizatorze ACL TOP300 i ACL TOP500
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 97. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytki przez okres 12 miesiecy dla szpitala Zdunowo na potrzeby OAiIT
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, Szczecin-Zdunowo
 98. Dostawa odczynników do Pracowni Immunologii wraz z dzierżawą analizatorów
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 99. AZP/261/D/69/AZ-231/0/41/8/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, filtrów do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek, akcesoriów do tromboelastometru ROTEM, wyposażenia do klatek dla zwierząt laboratoryjnych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok
 100. Przetarg nieograniczony nr 47/PN/15 na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 207 000,00 EURO
  Zamawiający: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., Ruda Śląska
 101. EZ/ZP/80/2015 -Zakup i sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych WSzZ w Kielcach
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce

Inne osoby dla Fik (39 osób):