Kogo reprezentuje osoba

Filipek Tomasz

w KRS

Tomasz Filipek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Tomasz
Nazwisko:Filipek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Ciecierzyn (Lubelskie)
Przetargi:18 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapla Arkadiusz, Fila Barbara, Góra Krzysztof Stanisław, Kubaliński Jarosław, Nowaczyńska Ewa, Szostek Maria, Tupaj Marianna Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuśpit Roman

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapla Arkadiusz, Fila Barbara, Góra Krzysztof Stanisław, Kubaliński Jarosław, Sentkiewicz Maria, Szostek Maria, Taczalska Stanisława, Tupaj Marianna Jadwiga, Łopacki Andrzej Konrad

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stadnicka Bożenna Danuta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agricola-lublin Sp. Z O.O., Ciecierzyn − KRS 0000261825

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agricola-lublin Spółdzielnia Pracy, Ciecierzyn − KRS 0000048717
 2. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000062614
 3. Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Samopomoc, Lublin − KRS 0000193290

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2015 r. - Sad Doświadczalno-Wdrożeniowy
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2015 r. do Sadu Doświadczalno-Wdrożeniowego 2. Kod CPV: 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.44.00.00-0 - różne nawozy. 3. Oferowane środki muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie i posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Oferowane środki muszą mieć datę przydatności do użytku co najmniej do 31.12.2015 r. 5. Wykonawca dostarczy dokładnie taką ilość środków ochrony roślin i nawozów jakiej zażądał Zamawiający. Nawozy nie mogą być pakowane w opakowania większe niż 50 kg. 6. Do każdego środka Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej aktualną kartę charakterystyki środka w języku polskim. 7. Opakowania muszą być fabrycznie zamknięte, etykiety na nich muszą być w języku polskim oraz posiadać datę modyfikacji. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany lub do zakupienia mniejszej ilości środków wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ 10. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wskazania część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
 2. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2015 r
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2015 r. 2. Kod CPV: 24.45.20.00-7 - środki owadobójcze, 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.45.70.00-2 - środki grzybobójcze, 24.44.00.00-0 - różne nawozy. 3. Oferowane środki muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie i posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Oferowane środki muszą mieć datę przydatności do użytku co najmniej do 31.12.2015 r. 5. Wykonawca dostarczy dokładnie taką ilość środków ochrony roślin i nawozów jakiej zażądał Zamawiający. Nawozy nie mogą być pakowane w opakowania większe niż 50 kg. 6. Do każdego środka Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie elektronicznej aktualną kartę charakterystyki środka w języku polskim. 7. Opakowania muszą być fabrycznie zamknięte, etykiety na nich muszą być w języku polskim oraz posiadać datę modyfikacji. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany lub do zakupienia mniejszej ilości środków wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ 10. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wskazania część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
 3. Dostawa środków ochrony roślin do COBORU SDOO w Przecławiu w roku 2015
  Zamawiający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu, Przecław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin w 2015 r. do :COBORU SDOO w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Podzamcze 2, pow. Mielec,COBORU SDOO ZDOO w Skołoszowie, 37-716 Orły, pow. Jarosław, COBORU SDOO ZDOO w Nowym Lublińcu, 37-611 Cieszanów, pow. Lubaczów,COBORU SDOO ZDOO w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 6, pow. Krosno.
 4. 2/2015
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roślin wg załącznika nr 2 do SIWZ
 5. 6/2014
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Dostawa środków ochrony roślin.
 6. dostawa głębosza
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa głębosza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ).
 7. 3/2014
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roślin
 8. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w roku 2014. 2. Kod CPV: 24.44.00.00-0 - różne nawozy, 24.45.20.00-7 - środki owadobójcze, 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.45.70.00-2 - środki grzybobójcze. 3. Oferowane środki muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie i posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 4. Oferowane środki muszą mieć datę przydatności do użytku co najmniej do 31.12.2014 r. 5. Oferowane nawozy muszą być workowane. Zamawiający nie dopuszcza oferowania nawozów w big bagach. Wyjątkiem jest wapno, które ma być dostarczone luzem. 6. Do każdego środka Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualną kartę charakterystyki środka w języku polskim, w formie papierowej lub elektronicznej. 7. Opakowania muszą być fabrycznie zamknięte, etykiety na nich muszą być w języku polskim oraz posiadać datę modyfikacji. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany lub do zakupienia mniejszej ilości środków wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.
 9. dostawa kultywatora uprawowego trzybelkowego
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kultywatora uprawowego trzybelkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 do SIWZ).
 10. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w roku 2013
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  Przedmiotem dostawy są sukcesywne dostawy środków ochrony roślin dla LODR w Końskowoli w roku 2013. Oferowane środki muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie i posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oferowane środki muszą mieć datę przydatności do użytku co najmniej do 31.12.2013 r. Do każdego środka Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualną kartę charakterystyki środka w języku polskim. Opakowania muszą być fabrycznie zamknięte, etykiety na nich muszą być w języku polskim oraz posiadać datę modyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości zakupionych środków
 11. 4/2013
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roślin wg załącznika do SIWZ
 12. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2012 r
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2012 r. 2. Kod CPV - 24.44.00.00-0 - różne nawozy, 24.45.20.00-7 - środki owadobójcze, 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.45.70.00-2 - środki grzybobójcze. 3. Oferowane środki ochrony roślin muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie oraz posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 4. Rok produkcji każdego środka - bieżący; 5. Do każdego preparatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki środka; 6. Etykiety na opakowaniach musza być: w języku polskim, powinny być wykazane na stronie internetowej MRiRW i posiadać aktualną datę modyfikacji. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji. 8. Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ podał sugerowane daty i wielkości dostaw. Podane terminy i ilości mogą ulec zmianie. Zamawiający przy każdym zamówieniu wskaże datę i wielkość zamówienia. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy Pzp zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom
 13. 5/2011
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  środki ochrony roślin wg załącznika nr 4 do SIWZ
 14. 4/2011
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Ciągnik rolniczy wg SIWZ
 15. Dostawy środków ochrony roślin i nawozów w roku 2011.
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1 Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów w roku 2011 dla Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. 2 kod CPV - 24.44.00.00-0 - różne nawozy, 24.45.20.00-7 - środki owadobójcze, 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.45.70.00-2 - środki grzybobójcze. 3 Oferowane środki ochrony roślin muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie oraz posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 4 Rok produkcji każdego środka - bieżący; 5 Do każdego preparatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki środka; 6 Etykiety na opakowaniach musza być: w języku polskim, powinny być wykazane na stronie internetowej MRiRW i posiadać aktualną datę modyfikacji. 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji. 8 Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy Pzp zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom..
 16. 3/2010
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roslin wg załącznika do SIWZ
 17. 2/2009
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  środki ochrony roślin
 18. Dostawa środków ochrony roślin dla Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczago w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1 Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. 2 Wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy własne, należy traktować jako wyznacznik właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych zamawianych środków, których dotrzymania żąda Zamawiający dla wszystkich środków ochrony roślin stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych nazwą, marką typem. 3 Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie produkty o identycznym składzie, właściwościach i efektach działania, jak te podane w załączniku nr 3 do SIWZ. 4 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a więc posiadają parametry dopuszczone przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca chce zaoferować produkty równoważne, winien przedstawić dokumenty umożliwiające zweryfikowanie właściwości i składu proponowanych środków równoważnych.