Kogo reprezentuje osoba

Flisikowska Jolanta

w KRS

Jolanta Flisikowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Flisikowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1971 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Starogard Gdański (Pomorskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abresz Gabriela, Andryk Sandra Anna, Bielawa Marzena, Bieliński Józef Franciszek, Borowicka Hanna Małgorzata, Borzyszkowski Antoni Ignacy, Brejza Beata Marta, Brzoskowski Roman Tadeusz, Buchholc Ewa, Błański Zenon, Błaszkowska Anna, Cejrowska Barbara Ewa, Chmielecka Halina Maria, Chłopski Jacek, Cieplińska Irena, Cieślińska Sandra Anna, Cieśniewski Wojciech, Cybula Jolanta, Damps Wioleta, Dombrowska Dorota Irena, Ebertowski Piotr, Ehlert Połom Danuta, Fierka Anna Teresa, Gajewska Lucyna, Geldon Ludwika, Gończ Renata, Gostomski Zenon Andrzej, Gołuński Kacper Piotr, Grabarz Gabriela Maria, Jakubek Józef Edward, Janeczek Magdalena Anna, Janikowska Renata, Jankowska Monika, Janowska Małgorzata Maria, Jasnoch Gizela, Kaliszewska Anna, Knasiak Kazimierz Ludwik, Knitter Danuta, Knitter Kamila Urszula, Knopf Joanna Magdalena, Kolberg Ewelina Maria, Kosecka Bożena, Kostka Wojciech, Kostuch Anna Maria, Kowalska Anna, Kowalska Izabela Barbara, Kołodziej Katarzyna, Kołomańska Iwona, Kreft Katarzyna Ewelina, Kuczkowska Bożena, Latoszewska Hanna Barbara, Leszczyńska Beata Agnieszka, Lis Bogumiła, Lorbiecka Anna, Makurat Mateusz Józef, Meina Joanna, Młyńska Joanna, Nagórska Grażyna, Niemczyk Maria, Nowak Katarzyna Adriana, Pastwa Krystyna, Pałubicki Grzegorz Józef, Perczak Aleksandra, Pietraszek Bożena, Potulski Jan Stanisław, Płaczek Dorota, Radomska Irena, Rogańska Izabela Kinga, Rolbiecka Weronika, Schulz Dominik Eugeniusz, Skuza Danuta, Skwierawski Teofil Marceli, Spierewka Piotr Tomasz, Stachowska Bernadeta Monika, Stolc Oskar Dawid, Stopa Wieczorek Maria Barbara, Stormowski Stanisław Jan, Suska Anna Maria, Szczęsna Karolina Teresa, Szulist Barbara, Słomska Joanna, Toczek Jolanta, Tomczak-ciara Katarzyna Grażyna, Warnke Dawid, Weisbrot Małgorzata Teresa, Wierzba Jan Władysław, Wołoszyk Patalas Andżelina, Żygowska Renata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zabrocki Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Skórczu, Skórcz − KRS 0000027694
 2. Bank Spółdzielczy W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000125835
 3. Edufan Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000688527
 4. Fundacja Na Rzecz Utworzenia i Wspierania Filii Uniwersytetu Gdańskiego W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000128847
 5. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Kół Gospodyń Wiejskich W Nowej Karczmie, Nowa Karczma − KRS 0000161818
 6. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański − KRS 0000115585
 7. Klub Abstynenta Razem, Starogard Gdański − KRS 0000111515
 8. Kościerskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Zagroda, Grabówko − KRS 0000264535
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Liniewo, Liniewo − KRS 0000259388
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Kręgu, Krąg − KRS 0000100039
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Rokocinie, Rokocin − KRS 0000097431
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Siwiałce, Siwiałka − KRS 0000054702
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Suminie, Sumin − KRS 0000034195
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Wysinie, Wysin − KRS 0000264410
 15. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa − KRS 0000100924
 16. Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Bydła Ras Mięsnych, Lubań − KRS 0000242447
 17. Sgb-bank S.A., Poznań − KRS 0000058205
 18. Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców, Starogard Gdański − KRS 0000318119
 19. Stowarzyszenie Instytut Kociewski, Starogard Gdański − KRS 0000044441
 20. Towarzystwo Kultualne, Skarszewy − KRS 0000416943
 21. Towarzystwo Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Starogard Gdański − KRS 0000004233

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mleczarska W Skarszewach, Skarszewy − KRS 0000034206

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Obsługa bankowa Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  Zamawiający: Gmina Miejska Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług bankowych dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obejmujących prowadzenie rachunku Gminy Miejskiej Starogard Gdański i rachunków jej jednostek oraz innych usług wymienionych w tej dokumentacji przez okres 4 lat. Przedmiot zamówienia obejmuje: (podane w pkt 1 i 2 ilości rachunków mogą ulegać zmianom) 1) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i 21 rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2017 kształtuje się na poziomie 200 mln zł. Przewidywany średni dzienny stan środków na rachunku: 1-3 mln zł. 2) otwarcie i prowadzenie 19 rachunków i 28 rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów a)kwota kredytu: 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), b)rodzaj kredytu : długoterminowy, c)okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 31.12.2021 r. d)karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata do 31.03.2017 r. e)kredyt może być uruchomiony przez kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 na podstawie pisemnych dyspozycji Zmawiającego. f)zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, g)zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, h)spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2017 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy: 2017 r. – 4 raty x 150.000 zł  2018 r. – 4 raty x 150.000 zł  2019 r. – 4 raty x 150.000 zł  2020 r. – 4 raty x 150.000 zł  2021 r. – 4 raty x 150.000 zł i) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania części kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2017 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał, według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), j) odsetki naliczane kwartalnie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków do dnia zapłaty, płacone do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, pierwsza spłata odsetek do 31 grudnia 2016 r. k)jeżeli termin spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, l)oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą w ostatnim dniu roboczym przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę Banku – kredytodawcy, m)w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów zawartych w umowie, n)zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z umieszczoną na nich kontrasygnatą Skarbnika Gminy, o)Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, p)wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SWIZ, takie jak np.:  prowizja za uruchomienie kredytu  prowizja za sporządzenie aneksów,  prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,  prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp..
 3. Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Skarszewy, Skarszewy
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) łączna wysokość kredytu 610.000,00 zł; b) walutą kredytu będzie złoty polski (zł); c) okres spłaty - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; d) spłata kapitału - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w istotnych postanowieniach umowy - załącznika nr 4 do siwz; e) spłata odsetek - w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przekazanego przez bank; f) nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; g) w przypadku gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty; h) oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: - stopa bazowa: WIBOR dla złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej, - stała dla całego okresu kredytowania marża banku; i) oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366; j) zmiana oprocentowania, wynikająca ze stawki WIBOR 3M, nie stanowi zmiany warunków umowy; k) kredyt będzie dostępny najpóźniej do dnia 10 grudnia 2015 roku; l) ewentualna prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu; m) kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; n) dopuszcza się wcześniejszą spłatę kredytu w każdym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 980.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Gmina Starogard Gdański, Starogard Gdański
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) kwota kredytu: 980.000 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b) rodzaj kredytu: długoterminowy, c) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do 30.12.2019 r. d)karencja w spłacie kapitału kredytu: pierwsza spłata do 31.03.2015 r. e) kredyt może być uruchomiony przez kredytobiorcę jednorazowo lub w dowolnych transzach do łącznej kwoty limitu kredytowego w okresie od podpisania umowy do 31.12.2014 na podstawie pisemnych dyspozycji Zmawiającego. f) zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, g) zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, h) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania pełnej kwoty kredytu, następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał kalendarzowy: 2015 r. - 4 raty x 19.500 zł, 2016 r. - 4 raty x 30.500 zł, 2017 r. - 4 raty x 65.000 zł, 2018 r. - 4 raty x 65.000 zł, 2019 r. - 4 raty x 65.000 zł i) spłata kapitału kredytu w złotych polskich, w przypadku wykorzystania części kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, począwszy od I kwartału 2015 roku, do ostatniego dnia miesiąca kończącego dany kwartał, według harmonogramu ustalonego dla faktycznie uruchomionej kwoty kredytu w okresie ustalonym w pkt. c), j) odsetki naliczane kwartalnie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków do dnia zapłaty, płacone do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, pierwsza spłata odsetek do 30 września 2014 r. k) jeżeli termin spłaty raty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, l) oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M ustaloną jako stawkę obowiązującą na 5 dni roboczych przed kolejnym okresem obrachunkowym powiększoną o niezmienną w całym okresie kredytowania marżę Banku - kredytodawcy, m) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty i do dnia spłaty, a nie do terminów zawartych w umowie, n) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z umieszczoną na nich kontrasygnatą Skarbnika Gminy, o) Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, p) wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że w związku z udzieleniem i obsługą kredytu nie będą naliczane inne opłaty i prowizje niż wymienione w SWIZ, takie jak np.: prowizja za uruchomienie kredytu, prowizja za sporządzenie aneksów, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu, itp..