Kogo reprezentuje osoba

Folaron Skalmierska Iwona Maria

w KRS

Iwona Maria Folaron Skalmierska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Iwona
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Folaron Skalmierska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1973 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Bytom (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrowski Marek, Iwanaszko Krzysztof, Rębiś Rafał, Skalmierski Czesław Stanisław, Surmacz Monika

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bytomski Komitet Obywatelski, Bytom − KRS 0000352467
 2. Spółdzielnia Socjalna Dekato, Katowice − KRS 0000519001

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Geneza Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000313651
 2. Spółdzielnia Socjalna Geneza, Bytom − KRS 0000408769

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - paczka nr 44
  Zamawiający: Zakład Komunalny "PGM", Chorzów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów pustostanów w budynkach mieszkalnych - paczka nr 44.
  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - będące załącznikami do SIWZ.
  Użyte w załącznikach do SIWZ nazwy handlowe produktów oraz systemów należy traktować jako przykładowe
  - wykonawcy mogą stosować produkty oraz systemy równoważne.
  Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zabezpieczenia na czas prowadzenia prac kontenera (pojemnika) na gruz, który będzie wywożony przez firmę - właściciela kontenera.
 2. Modernizacja 6 lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom
  Zamawiający: Bytomskie Mieszkania, Bytom
  Przedmiot zamówienia obejmuje
  modernizację 6 lokali mieszkalnych komunalnych położonych w różnych budynkach mieszkalnych
  zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia. Zakresy rzeczowe robót budowlanych do wykonania podobne są w
  poszczególnych lokalach, lecz zróżnicowane przedmiarowo. Modernizacja lokali obejmuje wykonanie robót
  budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych - tynkarsko - malarskich, stolarskich, podłogowych i
  posadzkowych, zduńskich oraz robót instalacyjnych wod.-kan., gaz, CO oraz elektroinstalacyjnych w podziale na
  7 części: Część I - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Barbary 4/1 w Bytomiu -
  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ przedmiar robót; Część II -
  modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żeromskiego 48/17 w Bytomiu - szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ przedmiar robót; Część III - modernizacja lokalu
  mieszkalnego położonego przy ul. Kościelna 3/3 w Bytomiu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
  Załącznik nr 1.3. do SIWZ przedmiar robót; Część IV - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.
  Komisji Edukacji Narodowej 1c/5 w Bytomiu -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.4.
  do SIWZ przedmiar robót; Część V - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Woźniaka 69/9 w
  Bytomiu -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.5. do SIWZ przedmiar robót; Część VI - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Głowackiego 2b/17 w Bytomiu -szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.6. do SIWZ przedmiar robót; Zamawiający nie określa
  maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Szczegółowy
  zakres robót określony jest w załączonych przedmiarach robót oraz warunkach wykonania i odbioru robót
  budowlanych zawartych w załączonej Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej
  Załącznik nr 1.7. do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Istotnych postanowieniach
  umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Modernizacja 7 lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom
  Zamawiający: Bytomskie Mieszkania, Bytom
  Przedmiot zamówienia obejmuje
  modernizację 7 lokali mieszkalnych komunalnych położonych w różnych budynkach mieszkalnych
  zlokalizowanych na terenie miasta Bytomia. Zakresy rzeczowe robót budowlanych do wykonania podobne są w
  poszczególnych lokalach, lecz zróżnicowane przedmiarowo. Modernizacja lokali obejmuje wykonanie robót
  budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych - tynkarsko - malarskich, stolarskich, podłogowych i
  posadzkowych, zduńskich oraz robót instalacyjnych wod.-kan., gaz, CO oraz elektroinstalacyjnych w podziale na
  7 części: Część I - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Schenka 2a/8 w Bytomiu -
  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SIWZ przedmiar robót; Część II -
  modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tomasza 5/5 w Bytomiu - szczegółowy opis przedmiotu
  zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SIWZ przedmiar robót; Część III - modernizacja lokalu mieszkalnego
  położonego przy ul. Tomasza 5/9 w Bytomiu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr
  1.3. do SIWZ przedmiar robót; Część IV - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tomasza 7/2 w
  Bytomiu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.4. do SIWZ przedmiar robót; Część
  V - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tomasza 7/5 w Bytomiu -szczegółowy opis
  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.5. do SIWZ przedmiar robót; Część VI - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojciechowskiego 4b/6 w Bytomiu -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  stanowi Załącznik nr 1.6. do SIWZ przedmiar robót; Część VII - modernizacja lokalu mieszkalnego położonego
  przy ul. Wyzwolenia 70/13 w Bytomiu -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.7. do
  SIWZ przedmiar robót. Szczegółowy zakres robót określony jest w załączonych przedmiarach robót oraz
  warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych zawartych w załączonej Specyfikacji Technicznego
  Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 1.8. do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia zawarte
  zostały w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ