Kogo reprezentuje osoba

Fortuna Marta

w KRS

Marta Fortuna

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marta
Nazwisko:Fortuna
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 39 lat
Miejscowości:Jordanów (Małopolskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Buchal Joanna, Baraniec Lucja, Bednarz Józef, Bogdanik Krystyna, Bryndza Marianna, Czerwińska Marianna, Dyrcz Magdalena, Działek Krzysztof, Firek Piotr, Fortuna Tadeusz, Franczak Stanisław, Galos Zygmunt, Gierat Maria, Giza Czesław, Hankus Monika, Jaromin Bronisław, Job Stanisław Mikołaj, Jopek Paweł, Kaczmarczyk Tadeusz, Kobiela Magdalena, Kowalczyk Kazimierz, Makoś Ewa, Marek Stanisława, Mazur Olga, Mroszczak Agnieszka, Mrugacz Alicja, Nitoń Magdalena, Pasierbek Jan, Pietrasik Maria, Rączka Marian, Rusin Kazimierz, Stec Roman Andrzej, Szczesiak Zofia, Tempka Janina, Trzebuniak Bożena, Trzop Halina, Witczak Maria, Woźna Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łabaz Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Jordanowie, Jordanów − KRS 0000128861
 2. Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000677802
 3. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Kraków − KRS 0000064052
 4. Gminny Klub Sportowy Świt W Osielcu, Osielec − KRS 0000066594
 5. Klub Sportowy Watra W Zawoi, Zawoja − KRS 0000044447
 6. Ludowy Klub Sportowy Huragan Skawica, Skawica − KRS 0000237222
 7. Ludowy Klub Sportowy Naroże Juszczyn, Juszczyn − KRS 0000015324
 8. Łucznicze Towarzystwo Sportowe Zamek Suski, Sucha Beskidzka − KRS 0000008927
 9. Miejski Klub Sportowy Halniak Maków Podhalański, Maków Podhalański − KRS 0000039689
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Bystrej, Bystra − KRS 0000204380
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Łętowni, Łętownia − KRS 0000052079
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Sidzinie, Sidzina − KRS 0000054451
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Toporzysku, Toporzysko − KRS 0000022797
 14. Ośrodek Turystyczno Narciarski Mosorny Groń Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Zawoja − KRS 0000058128
 15. Rabczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Rabce Zdroju, Rabka Zdrój − KRS 0000095606
 16. Spółka Komunalna Skawa Jordanów Sp. Z O.O., Osielec − KRS 0000290815
 17. Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna, Sidzina − KRS 0000316107
 18. Stowarzyszenie Nowy Juszczyn, Juszczyn − KRS 0000302858
 19. Stowarzyszenie Pszczelarzy Jodła, Sucha Beskidzka − KRS 0000335894
 20. Stowarzyszenie Sportowe Nadzieje - Młody Jordan, Jordanów − KRS 0000551178
 21. Stowarzyszenie Trzeźwości Dom, Jordanów − KRS 0000004735
 22. Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, Zawoja − KRS 0000110179

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Maków Podhalański − KRS 0000059924
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jordanowie, Jordanów − KRS 0000056271
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja - Sp. Z O.O., Zawoja − KRS 0000100670
 4. Przedsiębiorstwo Turystyczne Beskidy-tourist Sp. Z O.O., Sucha Beskidzka − KRS 0000124456
 5. Przedsiębiorstwo Wodno-kanalizacyjne Eko-skawa Sp. Z O.O., Maków Podhalański − KRS 0000292335
 6. Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Zawoja − KRS 0000391083

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Obsługa bankowa budżetu Gminy Jordanów w latach 2010 - 2012.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Jordanów w latach 2010 - 2012, w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Jordanów, otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy,
  2) realizację poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej
  3) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  4) dokonywanie wypłat gotówkowych,
  5) sporządzanie i wydawanie codziennych wyciągów bankowych -potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy,
  6) potwierdzanie stanu salda na koniec roku obrotowego
  7) lokowaniu wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych (np. lokaty tygodniowe, dwutygodniowe , 1, 3, 6- miesięczne),
  8) usługę typu home-banking umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych)- obejmującą instalację systemu, obsługę systemu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,
  9) usługę typu teleserwis, na jednym stanowisku - informacji o stanie rachunku Gminy Jordanów, udzielanej telefonicznie,
  10) pozostałe usługi bankowe takie jak: wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, doradztwo finansowe,
  11) udzielenie zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jordanów. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, wg. zasad obowiązujących wykonawcę i opisanych w ofercie. Jedynym dopuszczalnym przez zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny (in blanco). Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez zamawiającego rachunku. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat.
 2. Udzielenie pożyczki złotówkowej dla Gminy Maków Podhalański
  Zamawiający: Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański
  Udzielenie pożyczki w kwocie 1200000.00 zł./ jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100/ , na rozbudowę szkoły w Makowie Podhalańskim, Białce , Juszczynie, Kojszówce. Wypłata pożyczki nastąpi w miesiącu grudniu. Spłata odbywać się będzie w ratach półrocznych przez okres czterech lat od 2010r -2013r.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 złotych na zadania inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach Miasta Jordanowa
  Zamawiający: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Jordanów
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie
  1 000 000,00 złotych na zadania inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w dochodach Miasta Jordanowa
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1) Okres kredytowania : 10 lat
  2) Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:
  a) Kredyt uruchomiony zostanie w transzach wg zapotrzebowania zamawiającego ustalonego na etapie zawierania umowy. Ostateczny termin wykorzystania kredytu 31.12.2009
  Na ogólny koszt kredytu składają się
  a) opłaty,
  b) prowizje,
  c) odsetki,
  d) inne świadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem kredytu przedstawione w ofercie.
  3)Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę Banku.
  Odsetki będą naliczane według stawki WIBOR 1M na podstawie informacji z banku o średniej stawce WIBOR 1 M, przesłanej do zamawiającego do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni, termin spłaty przypada w ostatnim roboczym dniu miesiąca w którym przesłano informację
  4)Prowizja od udzielonego kredytu, w przypadku jej naliczania, płatna będzie w wysokości proporcjonalnej do wysokości transzy w dniu jej wypłaty.
  5)Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
  6)Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy.
  7)W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu Umowy.
 4. Udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 460870.00 zł dla Urzędu Gminy w Jordanowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 460 870,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Jordanów .
  przy następujących założeniach :
  a) termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - jedna transza w wysokości 460 870,00 zł. przelana na rachunek zamawiającego w dniu 03.12.2009 r.
  b) Okres kredytowania : lata 2009-2015,
  c) spłata kapitału w sześciu ratach :
  1. rata w wysokości 100 000,- zł płatna do dnia 30 kwietnia 2010 r.
  2. rata w wysokości 100 000,- zł. płatna do dnia 30 kwietnia 2011 r.
  3. rata w wysokości 100 000,- zł. płatna do dnia 30 kwietnia 2012 r.
  4. rata w wysokości 100 000,- zł. płatna do dnia 30 kwietnia 2013 r.
  5. rata w wysokości 50 000,- zł płatna do dnia 30 kwietnia 2014 r.
  6. rata w wysokości 10 870,- zł płatna do dnia 30 kwietnia 2015 r.

  d) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo.
  e) odsetki będą naliczane i spłacane kwartalnie , od kapitału niespłaconego
  f) spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia , przesłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 3 dni od jego otrzymania,
  g) zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  h) zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez podania przyczyny,
  i) w przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami,

  j) w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu , a nie do końca okresu umowy , bez prowizji rekompensacyjnej,
  k) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich.
  l) data postawienia do dyspozycji i wysokość kredytu może ulec zmianie bez dodatkowych opłat i prowizji ,
 5. Udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 700000.00 zł dla Urzędu Gminy w Jordanowie.
  Zamawiający: Gmina Jordanów, Jordanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 700 000,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Jordanów .
  przy następujących założeniach :
  a) termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - jedna transza w wysokości 700000.00 zł. przelana na rachunek zamawiającego w dniu 30/11/2009 r.
  b) Okres kredytowania : lata 2009-2015,
  c) spłata kapitału w sześciu ratach :
  1. rata w wysokości 100 000,- zł płatna do dnia 30 kwietnia 2010 r.
  2. rata w wysokości 100 000,- zł. płatna do dnia 30 kwietnia 2011 r.
  3. rata w wysokości 100 000,- zł. płatna do dnia 30 kwietnia 2012 r.
  4. rata w wysokości 100 000,- zł. płatna do dnia 30 kwietnia 2013 r.
  5. rata w wysokości 150 000,- zł płatna do dnia 30 kwietnia 2014 r.
  6. rata w wysokości 150 000,- zł płatna do dnia 30 kwietnia 2015 r.

  d) prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo.
  e) odsetki będą naliczane i spłacane kwartalnie , od kapitału niespłaconego
  f) spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia , przesłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 3 dni od jego otrzymania,
  g) zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  h) zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez podania przyczyny,
  i) w przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami,

  j) w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu , a nie do końca okresu umowy , bez prowizji rekompensacyjnej,
  k) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich.
  l) data postawienia do dyspozycji i wysokość kredytu może ulec zmianie bez dodatkowych opłat i prowizji ,
 6. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 600 000,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Bystra-Sidzina- na pokrycie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Bystra-Sidzina .
  Zamawiający: Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej, Bystra
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 600 000,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Bystra-Sidzina- na pokrycie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Bystra-Sidzina .
 7. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w 2009 roku
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w 2009 roku, dla Gminy Zawoja, ul. Zawoja-Giertugi 1307, zwanego dalej Zamawiającym. kwota kredytu 1 640 000,00PLN / słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy PLN/ z możliwością niewykorzystania. okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 roku uruchomienie kredytu nastąpi w transzach. spłata kapitału i odsetek do 31.03.2018 karencja w spłacie pierwszej raty kapitałowej do dnia 30.06.2011 roku spłata odsetek w terminach określonych w umowie. oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3 M +marża. możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, nie będą pobierane opłaty od zaangażowania kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, czyli ofert na wybrane części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Obsługa bankowa budżetu Gminy Zawoja.
  Zamawiający: Gmina Zawoja, Zawoja
  1)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Zawoja 2)otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych , 3)realizację poleceń przelewu, 4)przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5)dokonywanie wypłat gotówkowych, 6)potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 7)lokaty tygodniowe, dwutygodniowe i miesięczne, 8)usługę typu home-banking umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych), 9)usługę typu teleserwis, na jednym stanowisku - informacji o stanie rachunku Gminy Zawoja, udzielanej telefonicznie.W trakcie realizacji zamówienia ilość rachunków i produktów będzie zależała od określonych potrzeb..

Inne osoby dla Fortuna (127 osób):