Kogo reprezentuje osoba

Gądek Maria

w KRS

Maria Gądek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Gądek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Kąśna Dolna (Małopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakubowska Kiełbasa Maria, Kiełbasa Adam, Sosnowska Janina, Sosnowski Stanisław, Wilga Edward, Wilga Marcin

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Miłkowski Zbigniew Adam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Spółdzielnia Jedność, Kąśna Dolna − KRS 0000209454

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Ciężkowice w okresie zimy 2015/2016
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ciężkowicach, Ciężkowice
  1. W zakresie prac wchodzi
  odśnieżanie i posypywanie (materiał wykonawcy) oraz odśnieżanie przywracanie przejezdności następujących
  odcinków dróg gminnych i wewnętrznych określonych w niżej wymienionych obwodach: a) Obwód pierwszy
  (łączny odcinek dróg 13,0 km) Odśnieżanie oraz odśnieżanie i posypywanie według stawek za 1 km wykonania
  usługi: - droga Bogoniowice-Bugaj; - droga Kąśna Dolna - Zagórze - Styrki Pławna do skrzyżowania z drogą
  wojewódzką 981 w Pławnej; - droga Pławna za szkołą; - droga Kąśna Dolna - Górki; - droga Ciężkowice ul.
  Leśna Bogoniowice Dąbrowa do skrzyżowania z droga powiatową w Bogoniowicach. Odśnieżanie (przywracanie
  przejezdności) na innych odcinkach dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości (Bogoniowice, Kąśna Dolna,
  Kąśna Górna, Pławna ) według stawek za 1 godzinę pracy pługa. b) Obwód drugi (łączny odcinek dróg 9,2 km)
  Odśnieżanie oraz odśnieżanie i posypywanie według stawek za 1 km wykonania usługi: - droga Zborowice -
  Zawodzie do skrzyżowania z drogą na Zagórze w Kąśnej Dolnej; - droga Zborowice koło szkoły w kierunku
  Siedlisk do granicy i do Pana Kwaśnego; - droga Zborowice - Pławna - Dział do skrzyżowania z drogą Pławna -
  Bruśnik; - droga Zborowice - Zawodzie koło pomnika do granicy z Kąśną Dolną. Odśnieżanie (przywracanie przejezdności) na innych odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa miejscowości Zborowice według stawek za 1
  godzinę za pracę pługa. c) Obwód trzeci (łączny odcinek dróg 10 km) Odśnieżanie oraz odśnieżanie i
  posypywanie według stawek za 1 km wykonania usługi: - droga skrzyżowanie Bruśnik Lipie do Siekierczyna -
  Szkoła - Jamna do granicy z Jamną plac manewrowy PKS; - droga Siekierczyna - Falkowa - Brzana do granicy z
  Brzaną oraz plac manewrowy PKS koło sklepu; - droga Siekierczyna - Podlas. Odśnieżanie (przywracanie
  przejezdności) na innych odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa miejscowości Siekierczyna według stawek za
  1 godzinę pracy pługa. d) Obwód czwarty (łączny odcinek dróg 13,5 km) Odśnieżanie oraz odśnieżanie i
  posypywanie według stawek za 1 km wykonania usługi: - droga Jastrzębia Podoliny do Boczka; - droga
  Jastrzębia Łazy na odcinku od posesji Pana Boczka do skrzyżowania z drogą Jastrzębia Olszowa; - droga
  Jastrzębia Budzyń do transformatora; - droga Jastrzębia Kąśna Górna do Gadeckiego; - droga Jastrzębia -
  Olszowa do granicy z Olszową. e) Obwód piąty Odśnieżanie według stawek za 1 godzinę pracy pługa odcinków
  dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości: Bruśnik, Falkowa. f) Obwód szósty Odśnieżanie według stawek
  za 1 godzinę pracy pługa odcinków dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości: Jastrzębia, Kipszna. 2.
  Zakres usług dotyczący zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji obejmuje: - usuwanie śniegu z
  całej szerokości dróg i skrzyżowań (aby nie powodować ich zwężenia); - zapewnienie ciągłej przejezdności dróg; -
  zwalczanie tj. zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
  uszorstniających, (dotyczy obwodów, w których jest odśnieżanie i posypywanie). Do zwalczania śliskości należy
  używać piasku lub mieszanki piaskowo-żużlowej z domieszką 10% soli drogowej. 3. Obowiązki wykonawcy: -
  utrzymanie stanu gotowości osób i środków technicznych zapewniających przystąpienie do odśnieżania i
  posypywania lub odśnieżania dróg w czasie max 30 minut od wezwania przez sołtysa lub pracownika Urzędu
  Gminy, pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg a przypadku opadów nocnych nie później niż
  przed godziną 500 rano; - wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę ciągnikiem kołowym o mocy min. 80
  KM, wyposażonym w napęd na dwie osie z pługiem i piaskarką lub pługopiaskarką o masie całkowitej nie
  przekraczającej 15 ton; - w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne,
  długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) Wykonawca winien zabezpieczyć specjalistyczny sprzęt
  konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu
  żadnych dodatkowych kosztów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
  Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia
  zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załączniki nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający może żądać od
  Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wyrażenia zgody na montaż na sprzęcie do odśnieżania lub
  odśnieżania i posypywania urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji oraz czasie pracy sprzętu.
  Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego. Natomiast
  kosztem montażu urządzenia na sprzęcie do odśnieżania i posypywania zostanie obciążony Wykonawca. Zakup
  urządzeń leży po stronie Zamawiającego.
 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Ciężkowice w okresie zimy 2013/2014
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ciężkowicach, Ciężkowice
  1. W zakresie prac wchodzi odśnieżanie i posypywanie (materiał wykonawcy) oraz odśnieżanie przywracanie przejezdności następujących odcinków dróg gminnych i wewnętrznych określonych w niżej wymienionych obwodach:
  a). Obwód pierwszy łączny odcinek dróg 13,0 km
  Odśnieżanie oraz odśnieżanie i posypywanie według stawek za 1 km wykonania usługi
  - droga Bogoniowice-Bugaj
  - droga Kąśna Dolna - Zagórze - Styrki Pławna do skrzyżowania z drogą wojewódzką 981 w Pławnej
  -droga Pławna za szkołą
  -droga Kąśna Dolna - Górki
  -droga Ciężkowice ul. Leśna Bogoniowice Dąbrowa do skrzyżowania z droga powiatową w Bogoniowicach
  Odśnieżanie (przywracanie przejezdności) na innych odcinkach dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości (Bogoniowice, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Pławna ) według stawek za 1 godzinę pracy pługa.

  b). Obwód drugi łączny odcinek dróg 9,2 km
  Odśnieżanie oraz odśnieżanie i posypywanie według stawek za 1 km wykonania usługi
  - droga Zborowice - Zawodzie do skrzyżowania z drogą na Zagórze w Kąśnej D.
  - droga Zborowice koło szkoły w kierunku Siedlisk do granicy i do Pana Kwaśnego.
  - droga Zborowice - Pławna - Dział do skrzyżowania z drogą Pławna - Bruśnik,
  -droga Zborowice - Zawodzie koło pomnika do granicy z Kąśną Dolną.
  Odśnieżanie ( przywracanie przejezdności ) na innych odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa miejscowości Zborowice według stawek za 1 godzinę za pracę pługa.

  c). Obwód trzeci łączny odcinek dróg 10 km
  Odśnieżanie oraz odśnieżanie i posypywanie według stawek za 1 km wykonania usługi
  -droga skrzyżowanie Bruśnik Lipie do Siekierczyna - Szkoła - Jamna do granicy z Jamną plac manewrowy PKS,
  -droga Siekierczyna - Falkowa - Brzana do granicy z Brzaną oraz plac manewrowy PKS koło sklepu,
  -droga Siekierczyna - Podlas.
  Odśnieżanie (przywracanie przejezdności) na innych odcinkach dróg wskazanych przez sołtysa miejscowości Siekierczyna według stawek za 1 godzinę pracy pługa.

  d). Obwód czwarty łączny odcinek dróg 13,5 km
  Odśnieżanie oraz odśnieżanie i posypywanie według stawek za 1 km wykonania usługi
  -droga Jastrzębia Podoliny do Boczka,
  - droga Jastrzębia Łazy na odcinku od posesji Pana Boczka do skrzyżowania z drogą Jastrzębia Olszowa,
  -droga Jastrzębia Budzyń do transformatora,
  -droga Jastrzębia Kąśna Górna do Gadeckiego,
  -droga Jastrzębia - Olszowa do granicy z Olszową.

  e). Obwód piąty
  Odśnieżanie według stawek za 1 godzinę pracy pługa
  odcinków dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości : Bruśnik, Falkowa.

  f). Obwód szósty
  Odśnieżanie według stawek za 1 godzinę pracy pługa
  odcinków dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości : Jastrzębia, Kipszna.

  2.Zakres usług dotyczący zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji obejmuje:
  -usuwanie śniegu z całej szerokości dróg i skrzyżowań (aby nie powodować ich zwężenia),
  -zapewnienie ciągłej przejezdności dróg,
  -zwalczanie tj. zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających, (dotyczy obwodów w których jest odśnieżanie i posypywanie).
  Do zwalczania śliskości należy używać piasku lub mieszanki piaskowo-żużlowej z domieszką 5% soli drogowej.
  3.Obowiązki wykonawcy:
  - utrzymanie stanu gotowości osób i środków technicznych zapewniających przystąpienie do odśnieżania i posypywania lub odśnieżania dróg w czasie 30 minut od wezwania przez sołtysa lub pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg a przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 500 rano.
  - wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę ciągnikiem kołowym o mocy min. 65KM, wyposażonym w napęd na dwie osie z pługiem i piaskarką. lub pługopiaskarką o masie całkowitej nie przekraczającej 12 ton .
  - w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) Wykonawca winien zabezpieczyć specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załączniki do SIWZ.

  Zamawiający może żądać od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wyrażenia zgody na montaż na sprzęcie do odśnieżania lub odśnieżania i posypywania urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji oraz czasie pracy sprzętu. Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego. Natomiast kosztem montażu urządzenia na sprzęcie do odśnieżania i posypywania zostanie obciążony Wykonawca . Zakup urządzeń leży po stronie Zamawiającego.

Inne osoby dla Gądek (145 osób):