Kogo reprezentuje osoba

Gądek Sebastian Konrad

w KRS

Sebastian Konrad Gądek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sebastian
Drugie imię:Konrad
Nazwisko:Gądek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1986 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Proszowice (Małopolskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bajer Katarzyna Agnieszka, Kudlański Dariusz Tomasz, Przyłucki Rafał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. System Security Sp. Z O.O., Proszowice − KRS 0000416462

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zapewnienie usług ochrony na potrzeby planu filmowego Wyprawa na księżyc
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez wykonawcę usług ochrony osób i mienia na potrzeby planu filmowego Wyprawa na księżyc, odbywającego się w Krakowie. Harmonogram prac stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie. W ramach realizacji zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: zapewnienia ochrony osób podczas trwania zamówienia, w tym w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa osobom w nim uczestniczącym; zapewnienia ochrony mienia -infrastruktury technicznej m.in. sprzętu i narzędzi oraz elementów scenografii filmowej podczas przygotowania do planu, podczas trwania planu aż do momentu zakończenia wszystkich demontaży; postępowania z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami; starannego działania w ramach możliwości prawnie dozwolonych, poprzez ciągłą aktywną obecność i wykonywanie czynności mających na celu zabezpieczenie planu przed ingerencją osób uniemożliwiających jego prawidłowy przebieg, zakłócających porządek publiczny; jednolitego oznakowania i umundurowania osób, którym powierzył czynności zabezpieczenia oraz wyposażenia ich w niezbędny do realizacji niniejszej umowy sprzęt i środki ochrony osobistej, łączności bezprzewodowej i przymusu bezpośredniego; zapewnienia we własnym zakresie niezbędnego sprzętu i kadry, posiadającej odpowiednie wykształcenie, przeszkolenie i specjalistyczne uprawnienia zawodowe. Wykonawca kończy świadczenie usług ochrony podczas trwania wydarzeń po opuszczeniu ich terenu przez uczestników, decyzją upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający w szczególności nie zapewnia pracownikom Wykonawcy noclegów, posiłków i napoi, odzieży roboczej.

Inne osoby dla Gądek (144 osoby):