Kogo reprezentuje osoba

Gajda Adrian Stefan

w KRS

Adrian Stefan Gajda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adrian
Drugie imię:Stefan
Nazwisko:Gajda
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Kalety (Śląskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hilla Marcin Piotr, Konieczny Mirosław, Marszałek Leszek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cisek Dariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aurum Vitae Sp. Z O.O., Kalety − KRS 0000209041
 2. Ebd Development Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000472288
 3. Hmr Hilla Sp. Z O.O., Tarnowskie Góry − KRS 0000081989
 4. Mk Mik-oil Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000428294
 5. Stavbau Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000556355
 6. Studio Projektowe Spart Sp. Z O.O., Kalety − KRS 0000776097
 7. Studio Projektowe Spart Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Kalety − KRS 0000784799

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stavbau-1 Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000289973

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Wykonanie projektów wykonawczych oraz przebudowy II piętra w budynku głównym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla obiekt 01 - Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów Centrum Czystych Technologii Węglowych (CSiAP) - roboty uzupełniające nr 2
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
  Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w ramach drugiego etapu przebudowy i modernizacji ciągu komunikacyjnego w budynku głównym Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla prowadzącym z parteru do obiektu nr 01 CCTW, zgodnie z n/w zakresem:
  1. Uzupełnienie tynków, gładzi, malowanie ścian i sufitów ciągu komunikacyjnego.
  2. Sufity podwieszane systemowe:
  -Uzupełnienie powierzchni zabudowy ze względu na uprzednie uzupełnienia i przeniesienia przebiegu instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach zamówienia podstawowego.
  3. Oczyszczenie, uszczelnienie i zabudowa dylatacji dla uzyskania odporności EI 120:
  -Wymóg zabezpieczeń ppoż. wg ekspertyzy technicznej.
  4. Rozbiórka wykładzin podłogowych pcv, uzupełnienie wylewek, naprawa podłoży pod posadzkę, posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikami, naprawa biegów i spoczników schodów w ciągu komunikacyjnym:
  - Wymóg zabezpieczeń ppoż. w wydzielonej pożarowo klatce schodowej wg opinii rzeczoznawcy ds. ppoż.
  5. Instalacje elektryczne oświetlenia zasadniczego i awaryjnego w ciągu komunikacyjnym.
 2. Dostawa materiałów budowlanych
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
  Dostawa materiałów budowlanych
 3. Wykonanie trzeciego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych na parterze budynku (bez poddasza i piwnic)
  Zamawiający: Gmina Łęka Opatowska, Łęka Opatowska
  Zamówienie obejmuje:
  1) dokończenie wykonania na parterze budynku instalacji elektrycznych, wodociągowej,centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w piwnicy, instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, itd.
  2) wykonanie na parterze budynku robót budowlanych wykończeniowych w tym m.in.: a) tynków wewnętrznych, b) wykonanie całości zewnętrznej drewnianej stolarki okienno - drzwiowej o yglądzie, podziale, ozdobnikach jak na fotografiach wraz z przewidzianymi (w proj. inst.) nawiewnikami, c) wykonanie na parterze budynku drewnianej wewnętrznej stolarki drzwiowej, d) wykonanie okładzin wewnętrznych (w tym obłożenie granitem schodów wewnętrznych oraz posadzki na korytarzu, e) wykonanie podłóg i posadzek na parterze, f) wykonanie schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu głównym oraz wejściu od strony wschodniej schody wykonać poprzez obłożenie płytami
  granitowymi, płomieniowanymi i szczotkowanymi, g) wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych - ocynkowane i malowane proszkowo
  h) wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach na parterze oraz na całości klatki
  schodowej
  .
 4. Budowa dźwigu szpitalnego, przebudowa klatki schodowej i jej adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Bytomiu - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Bytom
  Przedmiotem zamówienia są: roboty dodatkowe przy budowie dźwigu szpitalnego, przebudowie klatki schodowej i jej adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane tj:
  I.ROZBIÓRKA POSADZKI POD WYKOP PIWNICY
  1.Rozebranie konstrukcji żelbetonowej pod wykop piwnicy do 50 cm (58.50 m3)
  2.Przewożenie taczkami gruzu budowlanego za dalsze 20 m w poziomie w warunkach (186,35 m3)
  II.PODBIJANIE FUNDAMENTÓW
  1.Rozebranie fundamentów żelbet. o grubości do 50 cm (30.50 m3)
  2.Przewożenie taczkami gruzu budowlanego za dalsze 20 m w poziomie w warunkach utrudnionych (ręczny załadunek) (103.00 m3)
  3.Przewożenie (transport) betonu taczkami przez narzucanie łopatą i rozładowanie ręczne za każde dalsze 20 m w warunkach utrudnionych (56.20 m3)
  III.SZYB WINDOWY
  1.Stopy fundamentowe żelbetonowe (ręczne układanie betonu) (5.85 m3)
  2.Przewożenie (transport) betonu taczkami przez narzucenie łopatą i rozładowanie ręczne za każde dalsze 20 m w warunkach utrudnionych (7.51 m3)
  3.Żelbetowe płyty stropowe grub. 8 cm (ręczne układanie betonu) (6,20 m2)
  4.Przewożenie (transport) betonu taczkami przez narzucenie łopatą i rozładowanie ręczne za każde dalsze 20 m w warunkach utrudnionych (12.22 m3)
  5.Ręczne przenoszenie (transport) bloczków betonowych (ściany szybu windowego) (100,42 t)
  6.Przewożenie taczkami gruzu betonowego za każde dalsze 20 m w poziomie w warunkach utrudnionych (9.60 m3)
  IV.STROP NAD PIWNICĄ
  1.Przewożenie taczkami betonu przez narzucenie łopatą i rozładowanie ręczne w warunkach utrudnionych (7.15 m3)
  2.Roboty zawiązane z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do windy na płycie stropowej (żelbetonowej) nad piwnicą na podkładzie z ubitych materiałów sypkich (1.86 m3)
  V.ROBOTY ZEWNETRZNE
  1.Ręczne rozbieranie nawierzchni asfaltowej grub. 12 cm - 74 m2
  2.Ręczne rozbieranie podłoża z betonem żwirowego o grub. do 15 cm - 11.1 m3
  3.Ręczne rozbieranie murów i slupów z cegły na zaprawie cem - wap - 29.32 m2
  4.Przewożenie taczkami gruzu budowlanego za każde dalsze 20 m w poziomie w warunkach utrudnionych -49,30 m3
  5.Rozbieranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - 12,50 mb
  6.Ręczne roboty ziemne oraz przewożenie taczkami za dalsze 20 m w warunkach utrudnionych z transportem ręcznym urobku i gruzu budowlanego - 89.80 m3
  7.Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawę cem. - wap. - 1.05 m3
  8.Wykonanie i montaż ścięgów stal. - 137.76 kg
  9.Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x 1 cegły w ścianach z cegieł (na pełno) - 4.20 m
  10.Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ cegły dla otworów drzwiowych - 1,64 m3
  11.Montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych - 2.0 m2
  12.Przełożenie instalacji kanalizacji deszczowej - 20 mb
 5. Budowa dźwigu szpitalnego, przebudowa klatki schodowej i jej adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Bytomiu
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kongregacji Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dźwigu szpitalnego, przebudowa klatki schodowej i jej adaptacja do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie objętym załączonymi przedmiarami robót. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane demontażowe i rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty żelbetowe, roboty związane z montażem urządzeń dźwigowych oraz instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej i p.poż., robotach wykończeniowych w zakresach określonych w załączonych przedmiarach. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji wykonawczej i dokumentacji powykonawczej w ramach niniejszego zamówienia.
 6. Dostawa i montaż wyposażenia biurowego
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia biurowego.

  Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.
  Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy
  wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
  Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

  Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:
  - na blaty biurek i stołów: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania,
  - cokołów w szafach wykonanych z płyty meblowej lub ze zwykłej stali (możliwa jest tylko stal nierdzewna),
  - konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być spawana lub skręcana śrubami.

  Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5%. Nie dopuszcza zmiany szerokości i głębokości stołów i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości stołów, biurek, szaf.
  Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy - dotyczy biurek, szaf, kontenerów.
  Styl, sposób wykończenia, kolorystyka oraz użyte materiały mają być spójne z rozwiązaniami wyposażenia znajdującego się u Zamawiającego w pomieszczeniach nr 203 - 208, 210, 211, 213 - 219 oraz 222. Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu ustalenia standardów wyposażenia.

  1. Stół 80x60 (wolnostojący) - 1 szt.
  Stół ma być systemowy, przeznaczony do intensywnej eksploatacji. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Stół ma spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
  - Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej pokrytej laminatem w kolorze brzozy.
  - Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV.
  - Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Całość ma być w jednolitym kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu w celu zapewnienia zwiększenia wytrzymałości i trwałości mebla oraz zapewnienia przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości.
  - Biurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego.

  2. Drabinka z podestem (składana 2-stopniowa) - 1 szt.

  3. Dodatkowe plecy do szaf 80x42x128cm - 16 szt.
  Wykończenie ma być wykonane z płyty lekkiej, miękkiej i tapicerowane tkaniną w kolorze szarym.

  4. Przeszklenie (przegroda) pomiędzy biurkami (np. typu Kanvas) - 5 kompletnych przeszkleń
  System modułowych ścianek działowych przewidziany do podziału przestrzeni biurowej, oddzielenia stanowisk pracy. Modułowość systemu ma pozwalać na swobodne zmiany w aranżacji w trakcie użytkowania. Różnorodność dostępnych wymiarów, łączników, dodatków do systemu oraz paleta wykończeń ma pozwalać na zastosowanie systemu w każdym pomieszczeniu biurowym.
  - Ścianka działowa o wysokości 130 cm o szerokości 120 cm i 80cm.
  - Ścianki do wysokości 98 cm mają być obustronnie tapicerowane w kolorze jasnoszarym.
  - Pozostałe 32 cm ścianki mają być wykonane z bezpiecznego przydymianego szkła.
  - Wypełnienie ma być z miękkiej płyty umożliwiającej wpinanie pinezki.
  - Całość ma być posadowiona w aluminiowej ramie bez zakończenia w górnej części szkła - widoczna krawędź szkła.
  - Rama ma posiadać stopki do poziomowania w zakresie 0-2cm.
  - Ścianki mają umożliwiać rozbudowanie polegające na spinaniu poszczególnych elementów słupkiem aluminiowym.

  5. Ścianka akrylowa w sekretariacie - 1 szt.
  - Lekka ścianka działowa wykonana z akrylu z efektem szronu.
  - Wymiary 160x67.
  - Ścianka mocowana do biurka za pomocą łącznika systemowego.

  6. Uchwyty komputera do mebli gabinetowych - 2 szt.
  Uchwyt na stację komputer ma być stojący, zakończony kółkami, w kolorze srebrnym.
  Dodatkowo w całości ma być wykonany z blachy stalowej profilowanej.

  7. Szafa o wymiarach 60x44x166 z półkami - 1 szt.
  Szafa ma być systemowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji Ze względu, na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafa ma być klejona i ściskana na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowana do miejsca użytkowania.
  - Obudowa, drzwi, półki i plecy mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej.
  - Wszystkie płyty mają być wykończone okleiną naturalną najwyższej jakości, w kolorze orzech.
  - Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone naturalnym drewnem w kolorze płyty.
  - Regulacja wysokości półek ma być skokowa (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).
  - Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
  - Szafy maja być wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8 cm w jednolitym kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości przy pomocy nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf - bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
  - Wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer.

  8. Drzwi do szafy o wymiarach 80x44x204cm (typu COMBO), w kolorze brzozy - 3 komplety

  9. Krzesła konferencyjne - 5 szt.
  Krzesło konferencyjne ma być wykonane w technologii zapewniające wysoki komfort użytkowania wraz z bardzo wysoką jakością wykonania.
  - Krzesło ma być na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym, zakończonych stopką z tworzywa sztucznego.
  - Stopka ma być mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu.
  - Konstrukcja ma być stalowa wykonana z rur okrągłych, pokrytych chromem lub farbą proszkową w kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny.
  - Krzesło ma być w wersji z podłokietnikiem.
  - Podłokietnik ma być wyprowadzony z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element spawany, nie dopuszcza się gięcia rury).
  - Do rury stanowiącej konstrukcję podłokietnika przymocowany ma być element z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze czarnym stanowiący właściwy podłokietnik.
  - Siedzisko i oparcie mają być oddzielnymi elementami. Pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem ma być przerwa ok. 15cm.
  - Całkowita wysokość krzesła ma wynosić 84cm, całkowita szerokość krzesła ma wynosić 62cm, całkowita głębokość ma wynosić 55cm.
  - Siedzisko i oparcie (oparcie ma być z dwóch stron tapicerowane) ma być pokryte tapicerką o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i gęstej strukturze tkania, kolorystyka zgodna z istniejącymi fotelami.

  10. Fotele pracownicze - 2 szt.
  Fotel obrotowy ma spełniać założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
  - Podstawa ma być pięcioramienna metalowa (aluminium polerowane, błyszczące)
  z kółkami jezdnymi.
  - Regulacja wysokości ma być w zakresie 400 - 500mm.
  - Regulacja głębokości siedziska ma wynosić 0-5cm.
  - Regulacja podparcia lędźwiowego.
  - Regulacja kąta nachylenia siedziska ma być od 0 o do + 5 o.
  - Fotel ma mieć mechanizm synchro z płynną regulacją siły odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30o. Mechanizm synchro ma być wyposażony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzącego).
  - Konstrukcja podłokietników ma być stalowa z nakładkami z miękkiego poliuretanu.
  - Podłokietniki mają być przykręcane przy pomocy śruby imbusowej od spodu siedziska
  w specjalne gniazdo pozwalające na płynne rozsuwanie każdego podłokietnika.
  - Podłokietniki mają posiadać regulację wysokości i regulację kąta położenia.
  - Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i gęstej strukturze tkania, kolorystyka zgodna z istniejącymi fotelami.

  11. Krzesła socjalne - 19 szt.
  Krzesła gościnno-konferencyjnych mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji.
  - Wszystkie krzesła muszą się sztaplować.
  - Krzesła mają mieć tapicerowane siedzisko, o wysokiej wytrzymałości na ścieranie i gęstej strukturze tkania.
  - Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych okrągłych w kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny.
  - Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę.
  - Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób, że od strony osoby siedzącej niewidoczne są śruby łączące.
  - Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu.
  - Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki.
  - W standardzie sklejka ma być zabezpieczona wysokiej jakości lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Dodatkowo może być bejcowana wg dostępnej palety kolorów.
  - Kształt siedziska i oparcia ma być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia.

  12. Kontenery z szufladami - 4 szt.
  System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontenery mają posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. Kolorystyka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji zarówno biurek i stołów jak i szaf. Kontenery mają być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji.
  - Kontenery mają być w całości wykonane z płyty wiórowej.
  - Wszystkie widoczne krawędzie mają być trwale zabezpieczone doklejką PCV lub PP w kolorze płyty.
  - Kontenery mają być wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy.
  - Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer.
  - Wkłady szuflad mają być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda.
  - Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90%.
  - Górna szuflada zawsze ma być piórnikiem.
  - Kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika).
  - Kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera ma być przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady.

  13. Szafy o wymiarach 80x44x204 cm z półkami, wraz z nadstawką o wym.: 80x44x204 - 7 szt.
  Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji. Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność, szafy mają być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania.
  - Obudowa, drzwi, półki oraz plecy mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej.
  - Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą.
  - Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty.
  - Regulacja wysokości półek ma być skokowa (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).
  - Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
  - Szafy mają być wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8 cm w kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości przy pomocy nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf - bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
  - Nadstawka na szafy ma być wykonana w technologii identycznej jak szafa.

  14. Szafy ubraniowe o wymiarach 80x44x204 cm z 2 półkami i nadstawkami - 3 szt.
  Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji. Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania.
  - Obudowa, drzwi, półki i plecy mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej.
  - Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą.
  - Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty.
  - Regulacja wysokości półek ma być skokowa (nie dotyczy półki konstrukcyjnej).
  - Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu.
  - Szafy mają być wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości8 cm w kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości przy pomocy nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf - bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
  - Szafa ubraniowa ma być wyposażona w uchwyt na wieszaki.
  - Wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez użycia dodatkowej osłony w postaci pierścienia.
  - Nadstawka na szafy ma być wykonana w technologii identycznej jak szafa.

  15. Nadstawka (wg wymiaru) na 2 szafy o wymiarach 60x44x204 - 1 szt.
  Nadstawka na szafy ma być wykonana w technologii identycznej jak istniejące szafy biurowe. Szerokość nadstawki ma być dopasowana do istniejącej szafy (nadstawka będzie posadowiona na dwóch szafach) szerokość nadstawki 120 cm.

  16. Biurko o wymiarach 180x120 cm - 2 szt.
  Biurka mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
  - Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, pokryty laminatem w kolorze brzozy.
  - Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV.
  - Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Całość ma być w kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu w celu zapewnienia zwiększenia wytrzymałości i trwałości mebla oraz zapewnienia przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości.
  - Biurka przystosowane mają być do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego.

  17. Stół pracowniczy o wymiarach 80x60 cm (przystawka do biurka) - 2 szt.
  Stoły mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
  - Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej pokryty laminatem w kolorze brzozy.
  - Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką PCV.
  - Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Całość ma być w kolorze zgodnie z paletą RAL nr 9006.
  - Stelaż ma być wykonany z profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5cm x 2,0cm. Ze względów jakościowych rama stelaża nie jest spawana, zapewniając tym samym jednorodność konstrukcji.
  - Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu w celu zapewnienia zwiększenia wytrzymałości i trwałości mebla oraz zapewnienia przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości.
  - Stoły powinny być przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego.

  18. Kosze na śmieci uchylne click 15 l srebrny - 38 szt.

  19. Kosze na śmieci bezdotykowe 12 l - 2 szt.
 7. Roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Wykonanie projektu wykonawczego oraz przebudowa II piętra budynku głównego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Obiekt 01 - Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów Centrum Czystych Technologii Węglowych (CSiAP)
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
  1. Wykonanie stropu żelbetowego w rejonie toalet
  Zabezpieczenie ppoż. w zakresie pozostałych kondygnacji budynku, związane z drogą ewakuacyjną z II piętra:
  a) wydzielenie I piętra
  b) wydzielenie parteru
  c) wydzielenie piwnicy
  3. Zabezpieczenie dachu sali wykładowej - dostawa i montaż płyt Farmacell
  4. Dostawa i montaż wyłącznika głównego prądu
  5. Dostawa i montaż centrali pożarowej dla budynku głównego IChPW
  6. Wydzielenie pożarowe - dostawa i motaż
  a) dylatacje systemowe w klasie REl120
  b) klapy oddz. poż. do archiwum i serwerowni na przewodach wentylacji
  c) wyłazów na poddasze - 1 szt.
  d) klapy oddz. poż. na przewodach wentylacji przy przejściach przez strop REl60
  e) sterowanie klapami oddzielenia pożarowego
  7. Wymiana stolarki zgodnie z ekspertyzą ppoż.
  a) 3 szt. okien El60 + 1 szt. drzwi El60 (strona pn)
  b) naświetla nad drzwiami El90S wydzielającymi klatkę schodową
  c) 2 szt. okien El60 w rejonie klatki schodowej
  d) 1 szt.drzwi El60 z wieży na dach poddasza
  e) 1 szt.drzwi El30 z korytarza do wieży
  f) 1 szt. drzwi El30 do pomieszczenia archiwum
  g) 1 szt.drzwi El30 do pomieszczenia serwerowni
  h) 2 szt.okien oddymiających
  8. Centrala oddymiania, czujniki - dostawa i montaż
  a) czujniki wg wytycznych ekspertyzy (Czujka dualna (OPT/TERM - klasa B), adesowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43-DP2061T)
  b) gniazda z izolatorami zwarcia (DB2002U)
  c) moduły kontrolnosterujące do wentylacji (IO2034C)
  d) centrala oddymiania uwzględniająca oddymianie i przewietrzanie (LT 43U-SD)
  e) okablowanie portierni (przyciski ROP i czujki)(DB2002U + DP2061T)
  f) korekta ilości ręcznych przycisków ROP i sygnalizatorów akust. (DM2010)
  g) korekta ilości kabli do urządzeń wg ekspertyzy (YnTKSY+HDG+HTKSH)
 8. Roboty uzupełniające dla zamówienia pn. Wykonanie projektu wykonawczego oraz przebudowa II piętra budynku głównego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Obiekt 01 - Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów Centrum Czystych Technologii Węglowych (CSiAP)
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
  Wykonanie następujących robót uzupełniających:
  1.Uzupełnienie wymiany parapetów w oknach nie ujętych w projekcie budowlanym
  2.Sufit podwieszony - uzupełnienie powierzchni zabudowy ze względu na uzupełnienie przebiegu instalacji (klimatyzacja-wentylacja)
  3. Wentylacja - uzupełnienie przewodów,
  a) uzupełnienie wentylacji salki konferencyjnej i jadalni, zwiększenie odpowiedniej wymiany powietrza,
  b) uzupełnienie instalacji w niezależną rozdzielnicę do układu wentylacji (instalacji elektryczna)
  4. Kli9matyzacja - uzupełnienie przewodów
  a) uzupełnienie osprzętu w celu lepszej wydajności instalacji klimatyzacji - trzy centrale klimatyzacyjne zlokalizowane na poddaszu na podkonstrukcji stalowej
  b) uzupełnienie i doposażenie w osprzęt i klimatyzatory kasetonowe
  5. Instalacje elektryczne
  a) uzupełnienie ilości i rodzaju okablowania oraz opraw oświetleniowych
  b) wykonanie zasilania z rozdzielni głównej do tablic na II piętrze
  c) uzupełnienie monitoringu opraw oświetlenia ewakuacyjnego
  d) centralny UPS
  e) wyłącznik UPS - kabel El60
  f) wyłączniki różnicowo-prądowe do inst. komputerowej
  g) wykonanie osobnej jednostki sterującej oświetleniem awaryjnym
  h) uzupełnieni koryt
  i) uzupełnienie stanowisk pracy w gniazda elektryczne, gniazda i kable słaboprądowe
  j) uzupełnienie wyposażenia salki konferencyjnej w puszkę podłogową
  6. LAN
  a) doposażenie szafy serwerowej oraz uzupełnienie gniazd logicznych
  b) doposażenie w switch z możliwością rozbudowy
  7. Instalacja telefoniczna
  a) doposażenie centrali telefonicznej w układy łączności bezprzewodowej
  8. Wyposażenie biurowe
  a) uzupełnienie mebli, stołów biurowych, modułów nastawczych, krzeseł, kontenerów
  b) uzupełnienie w projektor wraz z ekranem oraz TV 52 cala
 9. : Przebudowa budynku poszpitalnego na dom hospicyjny w Katowicach Janowie - dotyczy segmentu A.
  Zamawiający: Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis, Mysłowice
  a) Roboty ogólnobudowlane: Roboty rozbiórkowe; Roboty wzmacniające konstrukcje stropodachu ; Budowa nowych kominów, szachtów, nadszybii, murów ogniowych, itd.; Roboty izolacyjne i naprawa fundamentów; Wymiana warstw dachu na zgodne z wymogami; Termomodernizacja ścian zewnętrznych z tynkami silikonowymi; Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; Budowa ścian działowych; Budowa szachtów windowych; Budowa klatek schodowych spełniających wymogi; Wykonanie tynków wewnętrznych; Wymiana i wykonanie nowych posadzek; Naprawa stropów; Montaż sufitów podwieszanych; Roboty posadzkowe/ceramika/PCV/parkiet; Roboty wykończeniowe. b) Roboty instalacyjno - sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne: Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej wraz z nową kotłownią gazową; Wykonanie kompletnej instalacji wody i odprowadzania ścieków; Instalacja wentylacji mechanicznej; Budowa 3 centrali wentylacyjnych z opcją schładzania; Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z układem solarnym; Wykonanie instalacji przyłączy /woda, ścieki, deszczówka; Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i przyłącza zewnętrznego; Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej; Kotłownia gazowa; Instalacja c.o.; Instalacja wodociągowa; Instalacja kanalizacji sanitarnej. c) Roboty instalacyjne - prądowe i stałoprądowe wewnętrzne i zewnętrzne Wymiana całkowita instalacji elektrycznej, oświetleniowej i mocowej; Budowa rozdzielni prądowych; Budowa rozdzielni głównej; Budowa instalacji zewnętrznej oświetleniowej i mocowej; Budowa instalacji odgromowej; Budowa instalacji słaboprądowych/oświetlenie ewakuacyjne, inst. alarmu ppoż., inst. dostępu i kontroli, inst. powiadamiania, inst. DATA, inst. wew. sygnalizacji stanu chorych, inst. RTV, inst. CCTV - kontrola dostępu. d) Roboty technologii kuchni i pralni: Realizacja technologii kuchni /piece, zmywak, wyparzalnie, elektronarzędzia, szafy chłodnicze, meble specjalistyczne, seperator; Realizacja technologii pralnia w pełni zautomatyzowanej, tzw. Linia pralnicza automatyczna, technologia wyparzania sprzętu. e) Roboty związane z windą towarowo - osobową: Budowa 2 windy osobowo - towarowych uniwersalnych (przeznaczone do transportu łóżek). Budowa 2 wind towarowych dla potrzeb kuchni.
 10. WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNEGO INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA. OBIEKT 01 - Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów Centrum Czystych Technologii Węglowych (CSiAP)
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego oraz przebudowa II piętra wraz z wyposażeniem budynku głównego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu ob. 01 CSiAP: 1.1.wykonanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego zrealizowanego przez Mexem Sp z o.o. w poniższym zakresie: 1.1.1 projekt wykonawczy branży architektoniczno- budowlanej 1.1.2.aranżacja wnętrz wraz z wyposażeniem i kolorystyką 1.1.3.projekt wykonawczy instalacji wodnokanalizacyjnych 1.1.4.projekt wykonawczy instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 1.1.5.projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej 1.1.6.projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznych 1.1.7.projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych, tj.: 1.1.7.1.Instalacja informatyczna i sieć komputerowa, 1.1.7.2.Instalacja telefoniczna wraz z centralą telefoniczną, 1.1.7.3.Instalacja sygnalizacji p.poż z powiązaniem z istniejącą portiernią 1.1.7.4.Instalacja sygnalizacji kontroli dostępu z powiązaniem z istniejącą portiernią 1.1.7.5.Instalacja sygnalizacji włamania z powiązaniem z istniejącą portiernią . 1.1.8.Projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych nie będzie obejmował: 1.1.8.1.elementów wizualizacji procesów technologicznych powstałych w ramach Centrum Czystych Technologii Węglowych - dobór urządzeń i zakup w ramach odrębnego postępowania 1.1.8.2.serwera (dobór urządzenia i zakup w ramach w ramach odrębnego postępowania) 1.1.8.3.oprogramowania dotyczącego Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów CCTW (opracowanie i zakup w ramach odrębnego postępowania) 1.1.9.Przedmiary robót 1.2.Realizacja robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją projektową Przebudowy II piętra Budynku Głównego ICHPW dla ob. 01 Centrum Symulacji Procesowych, Sterowania, Kontroli i Archiwizacji Procesów CCTW wraz z wytycznymi Zamawiającego oraz wykonaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą, 1.3.Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszystkich przewidzianych przepisami prawa zgłoszeń lub uzgodnień do właściwych organów w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 1.4.Uzyskanie na koszt wykonawcy pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia. 1.5.Wykonanie dokumentacji powykonawczej, wykonanie rozruchu technicznego, przeszkolenie obsługi, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi. 1.6.Prace rozbiórkowe nie mogą być wykonywane w godzinach pracy Instytutu, tj. w godzinach od 7 do 15. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do przedstawienia wstępnego harmonogramu prac obejmującego poszczególne elementy robót wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, z rozbiciem na okresy w dniach od dnia przystąpienia do realizacji umowy. Harmonogram ten zostanie doprecyzowany w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy będących załącznikami do niniejszej SIWZ. 3.Dokumentacje wykonawcza i powykonawcza będą wykonane w języku polskim i przekazane Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD. 3.1.Opracowanie tekstowe powinno być wykonane przy zastosowaniu edytora tekstu w formacie edytowalnym. 3.2.Rysunki i schematy należy wykonać w środowisku graficznym AutoCad i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie plików dwg i PDF. 4.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na: 4.1.roboty budowlane - nie krócej niż 36 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą 4.2.pozostałe elementy zgodnie z kartami gwarancyjnym udzielonymi przez producenta jednak nie krócej niż na okres 2 lat. 5.Tam, gdzie wskazano w SIWZ lub załączonej do niej dokumentacji znak towarowy, patent, lub nazwę handlową, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów/asortymentu równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie efektów w użyciu nie gorszych od założonych. 6.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji prac w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych

Inne osoby dla Gajda (615 osób):