Kogo reprezentuje osoba

Gajda Joanna

w KRS

Joanna Gajda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Joanna
Nazwisko:Gajda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arak Kaluga Emilia Monika, Borkowska Monika, Bukowska Marlena, Bukowski Robert Arkadiusz, Chalot Jerzy Ryszard, Chmielewska Barszcz Joanna, Chmielewski Piotr, Chłopecka Katarzyna Maria, Dąbrowska Monika, Damecka Elżbieta Umów, Duranc Lidia Aleksandra, Dziekońska Katarzyna, Filla Jolanta Michalina, Gibała Adam Jerzy, Gos Agnieszka, Grudzień Grażyna Maria, Grzyb Lilla Wiesława, Gutkowska Ewa Małgorzata, Janas Frejtag Justyna Anna, Jędrzejewska Katarzyna, Karolik Joanna Ewa, Kawińska Magda, Kocan Beata Maria, Kondys Aleksandra, Kowalczyk Ewa Anna, Kowalik Sylwia Beata, Kozyra Agata, Kucharczyk Urszula, Lech Ewa, Lipińska Ewa, Maj Renata, Mąkosa Anna, Marjański Leszek Jan, Matracka Iwona Katarzyna, Matysiak Waldemar Józef, Michalak Agnieszka, Nowak Elżbieta, Nowicka Anna Maria, Pączek Alicja Jolanta, Pankowska Teresa Barbara, Piasek Joanna, Pyszczek Maria Jolanta, Różyński Jan Józef, Rudzińska Ewa Anna, Rylska Katarzyna, Sokalska Kaca Bożena, Stawowska Ewa Maria, Stępień Jerzy Józef, Stolarczyk Anna, Sukiennik Magdalena, Suligowska Małgorzata Zofia, Świątkowska Ewa Teresa, Świercz Wioletta, Szczepańska Danuta Ewa, Sztylka Grażyna, Szulik Milena Wanda, Szyszkow-ski Andrzej, Tarabasz Mariola Roksana, Turek Małgorzata Karolina, Twarowska Joanna Małgorzata, Wąsik Edward Jan, Wiecheć Justyna, Witkowska Nowak Wioletta, Wlazło Dorota, Wójcik Ewelina, Wrażeń Magdalena, Zielińska Maria, Zrobek Dorota Joanna, Zugaj Andrzej Marian, Łaski Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowska Regina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 2. Bank Spółdzielczy W Zwoleniu, Zwoleń − KRS 0000060911
 3. Bps Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa − KRS 0000303993
 4. Fundacja Im.józefa Brandta W Orońsku, Orońsko − KRS 0000155361
 5. Galion Grupa Producentów Drobiu Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000356827
 6. Holding Ferma Kłonów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000615199
 7. Holding Krzyżanowski Partners Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000614369
 8. New Milano Sp. Z O.O., Wólka Kosowska − KRS 0000342468
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Mniszku, Mniszek − KRS 0000197531
 10. Plastico Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000059779
 11. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Muzmet Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000108335
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa, Białobrzegi − KRS 0000173411
 14. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 15. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Szydłowiecki W Szydłowcu, Szydłowiec − KRS 0000065137
 16. Stowarzyszenie Dla Dzieci Z Rodzin Dysfunkcyjnych Wygrane Marzenia, Białobrzegi − KRS 0000332815
 17. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12, Radom − KRS 0000266482
 18. Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, Radom − KRS 0000631792
 19. Stowarzyszenie Seniorów W Wolanowie, Wolanów − KRS 0000357537
 20. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku W Wolanowie, Wolanów − KRS 0000507064
 21. Towarzystwo Muzyczne W Radomiu, Radom − KRS 0000081214
 22. Uzdrowisko Iwonicz S.A., Iwonicz-zdrój − KRS 0000108826

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. B C Auditors Doradztwo i Usługi Audytingowe, Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000152478
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Bank Spółdzielczy W Radomiu, Radom − KRS 0000053446
 4. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości W Radomiu, Radom − KRS 0000077783
 5. Kancelaria Biegłych Rewidentów Ris Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000177067
 6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski Im.ks.j. Wiśniewskiego W Radomiu, Radom − KRS 0000033917
 7. Radio Rekord Fm S.A., Radom − KRS 0000044757
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łaziska, Łaziska − KRS 0000208672
 9. Szulc-efekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000059459

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 400 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił kredytu w jednej transzy do dnia 29 grudnia 2014 r. w wysokości 400 000 zł. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30 grudnia 2026 r. Karencja w spłacie kredytu do 30 marca 2025 roku. Spłata kredytu w ratach i terminach kwartalnych płatnych do 30 dnia miesiąca kwartału. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 30 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu udzielenia kredytu. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania transzy oraz zmiany jej wartości..
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 199 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego złotówkowego w kwocie 5 199 000 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:
  ING Bank Śląski kredyt w kwocie 420 000 zł. Bank Spółdzielczy w Radomiu kredyt
  w kwocie 1 138 000 zł., Bank Spółdzielczy w Iłży kredyt w kwocie 1 471 000 zł., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu kredyt w kwocie 1 370 000 zł., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu kredyt w kwocie 800 000 zł. Bank udzielający kredytu po podpisaniu umowy dokona spłaty powyższych zobowiązań na konta ww. banków podanych przez Zamawiającego nie później niż do dnia 23 grudnia 2014 r. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2036 r. Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek - do 31.12.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. Spłata kredytu następować będzie w ratach wg harmonogramu spłat (str. 9 i 10 SIWZ) po okresie karencji
  tj. od 31 marca 2015 r. do 30 czerwca 2036 r. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2015 roku.
  Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach. Oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 1M liczone jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone
  o marżę bankową określoną na dzień otwarcia ofert - marża stała w okresie kredytowania. Marża banku jest wartością stałą w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminów spłat rat kredytu jak również zmiany wysokości kwot w poszczególnych ratach, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji..
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 680 000 zł.
  Zamawiający: Gmina Mirów, Mirów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 680 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014r deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w dwóch terminach: I termin do dnia 29.10.2014r. w wysokości 340.000,00 zł, II termin do dnia 20.12.2014r. w wysokości 340.000,00 zł 3. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2020 r. 4. Karencja w spłacie kredytu do 30 stycznia 2017 roku, 5. Spłata kredytu w ratach i terminach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca /I rata płatna 31-01-2017r w kwocie 22.000,- 47 rat po 14.000,-/, 6. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększone o marże bankową określoną na dzień otwarcia ofert-marża stała w okresie kredytowania. 3.2.7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca. /bez karencji/ Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach. 8. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu, 9. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, 10. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu, 11. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, 12. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu, 13. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania poszczególnych transz oraz zmiany ich wartości, 14. Dopuszcza się możliwość przesunięcia, wydłużenia terminów spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 15. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; w przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego transzy bank nie pobierze dodatkowych prowizji.
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 468 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  1 468 000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 468 000 zł. (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił kredytu w sześciu transzach :
  I transza do dnia 16.09.2013 r. w wysokości 800 000 zł
  II transza do dnia 20.11.2013 r. w wysokości 300 000 zł
  III transza do dnia 20.12.2013 r. w wysokości 368 000 zł.
  2. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 20 grudnia 2027 r.
  3. Karencja w spłacie kredytu do 20 stycznia 2023 roku.
  4. Spłata kredytu w ratach i terminach miesięcznych płatnych do 20 dnia miesiąca
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
  6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 20 dnia miesiąca. Do wyliczenia
  i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku
  w poszczególnych miesiącach.
  7. Prowizja banku płatna w dniu uruchomienia środków.
  8. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  9. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  10. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.
  11. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu.
  12. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania poszczególnych transz oraz zmiany ich wartości.
  13. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; w przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego transzy bank nie pobierze dodatkowych prowizji.
 5. Udzielenie kredytu bankowego.
  Zamawiający: Gmina Przytyk, Przytyk
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przytyk na 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.
  Gmina Przytyk posiada w tym zakresie n/w dokumenty;
  - uchwała budżetowa Rady Gminy w Przytyku nr XXX.177.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nr Ra.276.2013 z dnia 04 lipca 2013r. o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Przytyk.
  2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  a) kwota kredytu: 2.589.266,00- PLN, (słownie: Dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych -PLN)
  b) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do dnia 31 grudnia 2021 roku,
  c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Przytyku
  Nr 70 91150002 0070 0700 0055 0001 w następujących terminach i kwotach:

  Lp. Data uruchomienia transz kredytu kwota transzy kredytu (PLN)
  1. I transza w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy 1 500 000,00
  2. II transza 15.10.2013 r. 1 089 266,00
  Razem 2 589 266,00

  UWAGA!
  Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia mniejszej raty kredytu w przypadku pozyskania środków . W tym celu Kredytobiorca złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 5 dni przed datą uruchomienia transzy.
  d) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2014 roku,
  e)spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 31 grudnia 2021 roku,
  f)spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN:
  Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN
  1. I rata 30.09.2014 r. 22 777,00
  2. II rata 30.09.2015 r. 35 000,00
  3. III rata 30.09.2016 r. 92 000,00
  4. IV rata 30.12.2016 r. 92 000,00
  5. V rata 31.06.2017 r. 265 500,00
  6. VI rata 31.12.2017 r. 265 500,00
  7. VII rata 30.06.2018 r. 250 000,00
  8. VIII rat 31.12.2018r. 250 000,00
  9. IX rata 31.06.2019r. 200 000,00
  10. X rata 31.12.2019r. 200 000,00
  11. XI rata 30.06.2020r. 200 000,00
  12. XII rata 31.12.2020r. 200 000,00
  13. XIII rata 30.06.2021r. 300 000,00
  14. XIV rata 31.12.2021r. 216 489,00
  Razem 2 589 266,00

  g)Odsetki winny być naliczone w ratach miesięcznych, od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  h)Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy,
  płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
  i)Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M
  powiększoną o marżę potencjalnego Banku - kredytodawcy.
  j)Dla celów porównawczych kredytodawca winien przyjąć marżę do WIBOR 3M
  k)Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy ( Kredytodawcy) z 7 dniowym wyprzedzeniem.
  l)W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy
  ł)Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  m)Wymaga się, od wykonawcy, że nie będzie naliczał kosztów z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
  Waluta ; PLN
  n) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia środków kredytowych w terminie 3 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego.
 6. Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Wolanów na 2013 r. oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy, Wolanów
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) kwota kredytu: 2.000 000,- PLN, (Dwa miliony PLN) b) okres kredytowania: do dnia 30 września 2017 roku, c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Wolanowie Nr 98 91150002 0030 0300 0286 0002 w następujących terminach i kwotach: Lp. Data uruchomienia transz kredytu kwota transzy kredytu (PLN) 1. I transza w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy ( do obliczenia ceny należy przyjąć 15.07.2013 r.) 750 000 2. II transza 19.08.2013 r. 550 000 3. III transza 27.09.2013 r. 450 000 4. IV transza 31.10.2013 r. 250 000 Razem 2 000 000 UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z pobrania IV transzy kredytu. W tym celu Zamawiający złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 5 dni przed datą uruchomienia transzy. d) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2014 roku, e) spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2017 roku, f) spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN: Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN 1. I rata 30.09.2014 r. 250 000 2. II rata 30.09.2015 r. 250 000 3. III rata 30.09.2016 r. 250 000 4. IV rata 30.11.2016 r. 250 000 5. V rata 31.03.2017 r. 500 000 6. VI rata 31.05.2017 r. 250 000 7. VII rata 30.09.2017 r. 250 000 Razem 2 000 000 UWAGA! W przypadku rezygnacji z pobrania IV transzy kredytu, nie wystąpi kwota spłaty kapitału VII raty. g) odsetki naliczane i płatne będą w ratach kwartalnych. Odsetki nalicza się za okres od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. h) odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach obrachunkowych i płatne kwartalnie począwszy od 30 września 2013 r. Kwota odsetek pobierana będzie w ostatnim dniu kwartału. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający (Kredytobiorca) dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. i) oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę procentową zmienną, na którą składa się stawka WIBOR 3M powiększone o marżę banku. Dla celów porównawczych (skalkulowania w ofercie kosztów kredytu) należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 3 czerwca 2013 r. j) ewentualna prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie w terminie uruchomienia każdej transzy kredytu i przekazana na rachunek wskazany przez Kredytodawcę k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy (Kredytodawcy) z 5 - dniowym wyprzedzeniem . l) zabezpieczenie kredytu stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową m) wymaga się, aby wykonawca złożył w ofercie oświadczenie , że nie pobierze prowizji ani dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu lub ewentualnych aneksów do umowy. n) odsetki od kredytu przeterminowanego będą naliczane wg stopy odsetek ustawowych
 7. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.340.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku, Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jedlińsku, Jedlińsk
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne pod nazwą: Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku ,Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk,Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce
  na następujących warunkach:
  a)Przeznaczenie kredytu : na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku
  Poprawa zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę poprzez rozbudowę SUW Wsola i budowę SUW Mokrosęk,Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwce
  b)Kwota kredytu: 4.340.000,00 zł (słownie: Cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych ),
  c)Rodzaj kredytu : długoterminowy,
  d)Okres kredytowania : od dnia uruchomienia do dn. 31.12.2016 r.
  e)Karencja w spłacie kredytu: do 31.12.2013 r.
  f)Planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu:
  - do 30.07.2013 r. - 400.000,00 zł
  - do 30.09.2013 r. - 1.015.000,00 zł
  - do 31.12.2013 r. - 2.925.000,00 zł
  g) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w ratach
  kwartalnych, począwszy od I kwartału 2014 roku (ostatniego dnia danego kwartału:
  - 2014 r. - 4 raty po 370.000,00 zł
  - 2015 r. - 4 raty po 367.500,00 zł
  - 2016 r. - 4 raty po 347.500,00 zł
  h) Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych
  środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  i) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy,
  płatność przypada na ostatni dzień roboczy przed terminem płatności.
  j) Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy.
  k) Dla celów porównawczych należy przyjąć marżę do WIBOR 3M
  l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone
  będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy
  (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia
  dodatkowych kosztów).
  m) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  n) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą
  naliczane koszty z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,- prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 8. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
  Zamawiający: Powiat Białobrzeski, Białobrzegi
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związnego z zadaniami inwestycyjnymi i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 536 196,54 zł z przeznaczeniem na następujące zadania: a) Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach - w wysokości 995 118,54 zł. b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w wysokości 541 078 zł na następujących warunkach: 1. Kwota kredytu długoterminowego- 1 536 196,54 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze). 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia kosztów z tytułu: prowizji przygotowawczej, prowizji za sporządzanie aneksów, prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, opłat z tytułu obsługi rachunku bankowego oraz opłat związanych z przekazywaniem środków pieniężnych z rachunku bankowego na rachunek budżetu Powiatu. 3. Okres spłaty kredytu - 10 lat - od roku 2013 do 2022. 4. Kredyt oprocentowany będzie w oparciu o stawkę WIBOR 1M wyliczona jako średnia wszystkich notowań z miesiąca poprzedzającego spłatę powiększoną o marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych bez okresu karencji tj. bezpośrednio po uruchomieniu kredytu w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia. Dniem zapłaty odsetek będzie ostatni dzień miesiąca następnego po miesiącu, za który odsetki zostały naliczone. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobrane zostaną żadne opłaty i prowizje z tego tytułu. W razie opóźnienia w spłacie kapitału lub odsetek zastosowanie będą miały odsetki ustawowe. 5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslowa. Zamawiający nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 6. Spłaty 10 rat kapitału dokonywane będą raz w roku tj. 31 lipca począwszy od 2013 roku. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy to rata ta może być spłacona w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 7.Kredyt wykorzystywany będzie w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchamianie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określanych każdorazowo przez zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 9.W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 10.Raty kapitałowe będą spłacane w 10 ratach zgodnie z poniższą tabelą: 2013 - 20 000,00 zł 2014 - 20 000,00 zł 2015 - 20 000,00 zł 2016 - 20 000,00 zł 2017 - 242 700,00 zł 2018 - 242 700,00 zł 2019 - 242 700,00 zł 2020 - 242 700,00 zł 2021 - 242 700,00 zł 2022 - 242 696,54 zł Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rat kapitałowych w poszczególnych latach spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. 11.Spłata kredytu nastąpi w polskich złotych. Dla celów porównawczych do przygotowania oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M za miesiąc październik 2012 roku oraz należy przyjąć, iż kredyt zostanie wykorzystany w całości do dnia 31.12.2012 roku, pierwsza rata odsetek liczona będzie na dzień 31.01.2013 roku. UWAGI: -Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej -Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności -Zamawiający nie posiada zawartych umów kredytowych o partnerstwie publiczno-prywatnym -Zamawiający nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.
 9. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.664.400,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Białobrzegi, Białobrzegi
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.664.400,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na następujących warunkach: a) przeznaczenie kredytu : na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, b) kwota kredytu: 1.664.400,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych ), c) rodzaj kredytu : długoterminowy, d) okres kredytowania : od dnia uruchomienia I transzy do 31.12.2019 r. e) spłata kredytu w złotych polskich: kapitał w ratach kwartalnych, w ostatnim dniu kwartału przez okres 7 lat (28 rat). Płatność pierwszej raty 31.03.2013r. a ostatniej raty 31.12.2019r. Wysokość rat kwartalnych:
  - 2013r. - 4 raty po 12.500,00 zł
  - 2014r. - 4 raty po 25.000,00 zł
  - 2015r. - 4 raty po 50.000,00 zł
  - 2016r. - 4 raty po 100.000,00 zł
  - 2017r. - 4 raty po 100.000,00 zł
  - 2018r. - 4 raty po 100.000,00 zł
  - 2019r. - 4 raty po 28.600,00 zł

  f) odsetki płatne miesięcznie, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym uruchomiono transzę kredytu. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Bank poinformuje Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax.), przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty, g) oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy, h) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy - możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. i) zamawiający określa jako formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  j) termin uruchomienia kredytu: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. Zamawiający informuje na piśmie wykonawcę o wielkości i terminie uruchomienia transzy kredytu,
  k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
  l) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane koszty z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2012 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 475 000,00 PLN, Okres kredytowania - 8 lat (do 31.12.2020 r.) Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 475 000 PLN Bank przekazuje w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 4 miesięce - do 31.12.2012 r. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w 32 (trzydziestu dwóch) ratach z terminem ich płatności: 1. Rata 1 - 15 000 na dzień 28 luty 2013 r. 2. Rata 2 - 15 000 na dzień 31 maj 2013 r. 3. Rata 3 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2013 r. 4. Rata 4 - 15 000 na dzień 30 listopad 2013 r. 5. Rata 5 - 15 000 na dzień 28 luty 2014 r. 6. Rata 6 - 15 000 na dzień 31 maj 2014 r. 7. Rata 7 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2014 r. 8. Rata 8 - 15 000 na dzień 30 listopad 2014 r. 9. Rata 9 - 15 000 na dzień 28 luty 2015 r. 10. Rata 10 - 15 000 na dzień 31 maj 2015 r. 11. Rata 11 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2015 r. 12. Rata 12 - 15 000 na dzień 30 listopad 2015 r. 13. Rata 13 - 15 000 na dzień 29 luty 2016 r. 14. Rata 14 - 15 000 na dzień 31 maj 2016 r. 15. Rata 15 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2016 r. 16. Rata 16 - 15 000 na dzień 30 listopad 2016 r. 17. Rata 17 - 15 000 na dzień 28 luty 2017 r. 18. Rata 18 - 15 000 na dzień 31 maj 2017 r. 19. Rata 19 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2017 r. 20. Rata 20 - 15 000 na dzień 30 listopad 2017 r. 21. Rata 21 - 15 000 na dzień 28 luty 2018 r. 22. Rata 22 - 15 000 na dzień 31 maj 2018 r. 23. Rata 23 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2018 r. 24. Rata 24 - 15 000 na dzień 30 listopad 2018 r. 25. Rata 25 - 15 000 na dzień 28 luty 2019 r. 26. Rata 26 - 15 000 na dzień 31 maj 2019 r. 27. Rata 27 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2019 r. 28. Rata 28 - 15 000 na dzień 30 listopad 2019 r. 29. Rata 29 - 15 000 na dzień 29 luty 2020 r. 30. Rata 30 - 15 000 na dzień 31 maj 2020 r. 31. Rata 31 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2020 r. 32. Rata 32 - 10 000 na dzień 30 listopad 2020 r. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia miesiąca. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 1 sierpnia 2012 r., która wyniosła 5,11. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 20.08.2012 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2012 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 300 000,00 PLN, Okres kredytowania - 9 lat (do 31.12.2020 r.) Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 300 000 PLN Bank przekazuje w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 6 miesięcy - do 31.12.2012 r. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w 20 (dwudziestu) ratach z terminem ich płatności: 1. Rata 1 - 15 000 na dzień 29 luty 2013 r. 2. Rata 2 - 15 000 na dzień 31 maj 2013 r. 3. Rata 3 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2013 r. 4. Rata 4 - 15 000 na dzień 30 listopad 2013 r. 5. Rata 5 - 15 000 na dzień 28 luty 2014 r. 6. Rata 6 - 15 000 na dzień 31 maj 2014 r. 7. Rata 7 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2014 r. 8. Rata 8 - 15 000 na dzień 30 listopad 2014 r. 9. Rata 9 - 15 000 na dzień 28 luty 2015 r. 10. Rata 10 - 15 000 na dzień 31 maj 2015 r. 11. Rata 11 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2015 r. 12. Rata 12 - 15 000 na dzień 30 listopad 2015 r. 13. Rata 13 - 15 000 na dzień 29 luty 2016 r. 14. Rata 14 - 15 000 na dzień 31 maj 2016 r. 15. Rata 15 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2016 r. 16. Rata 16 - 15 000 na dzień 30 listopad 2016 r. 17. Rata 17 - 15 000 na dzień 28 luty 2017 r. 18. Rata 18 - 15 000 na dzień 31 maj 2017 r. 19. Rata 19 - 15 000 na dzień 31 sierpień 2017 r. 20. Rata 20 - 15 000 na dzień 30 listopad 2017 r. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia miesiąca. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 1 czerwca 2012 r., która wyniosła 5,11. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 01.07.2012 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN)
 12. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 870 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił kredytu w sześciu transzach :
  I transza do dnia 05.06.2012 r. w wysokości 500 000 zł II transza do dnia 14.08.2012 r. w wysokości 170 000 zł III transza do dnia 10.09.2012 r. w wysokości 300 000 zł.
  IV transza do dnia 16.10.2012 r. w wysokości 300 000 zł. V transza do dnia 20.11.2012 r. w wysokości 200 000 zł. VI transza do dnia 15.12.2012 r. w wysokości 400 000 zł.
  2. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 20 grudnia 2022 r.
  3. Karencja w spłacie kredytu do 20 stycznia 2013 roku.
  4. Spłata kredytu w ratach i terminach miesięcznych płatnych do 20 dnia miesiąca
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną
  z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
  6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 20 dnia miesiąca. Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach.
  7. Prowizja banku płatna w dniu uruchomienia środków.
  8. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  9. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  10. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.
  11. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu.
  12. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania poszczególnych transz oraz zmiany ich wartości.
  13. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; w przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego transzy bank nie pobierze dodatkowych prowizji..
 13. Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 632 739 PLN
  Zamawiający: Urząd Gminy Jastrząb, Jastrząb
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa Gminie Jastrząb kredytu długoterminowego w wysokości 1 632 739 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  1. Kwota kredytu: 1 632 739 PLN
  2. Okres kredytowania : 5 lat (2013-2017)
  3. Karencja w spłacie kredytu : do 31.12.2012 r.
  4. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1 M liczony na dzień 07.03.2012 r.