Kogo reprezentuje osoba

Gajda Maria

w KRS

Maria Gajda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maria
Nazwisko:Gajda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1954 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:15 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baran Zofia, Halota Mariusz, Kwatera Janusz Marian, Seweryn Kazimierz, Szczepaniak Bożena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szotek Zofia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bestherm Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000024596
 2. Fundacja Dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Na Ratunek, Kraków − KRS 0000091896
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000160728

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000137591
 2. Polska Izba Pogrzebowa, Warszawa − KRS 0000122282
 3. Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe, Warszawa − KRS 0000163556

Powiązane przetargi (15 szt.):
 1. Świadczenie usługi sprawienia maksymalnie 300 pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019r
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  2. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymaga od Wykonawcy wykonywania następujących czynności:
  1) zorganizowania usługi sprawienia pogrzebu, w tym:
  a) zabranie zwłok z miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo) lub zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia przewiezienia zwłok do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo),
  b) ubranie zwłok w przypadku dostarczenia ubrania przez Zamawiającego,
  c) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi,
  d) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby,
  e) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu,
  f) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku,
  g) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym,
  h) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku,
  i) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników,
  j) dostarczenie krzyża, tabliczki z napisem zawierającym dane zmarłego: w przypadku osoby znanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu lub znalezienia zwłok, w przypadku osoby nieznanej: nn, datę zgonu lub znalezienia zwłok, 2 szt. klepsydr,
  k) w przypadku dochowań do istniejących grobów, rozbiórka istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, otwarcie oraz zamknięcie grobowca,
  2) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi.
  3) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków,
  4) dokonywania opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy
  i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z wyjątkiem opłat cmentarnych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, które Zamawiający będzie dokonywał osobiście.
  3. Zamawiający zastrzega na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności: składanie zamówień na czynności wchodzące w skład usługi pogrzebowej drogą kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną pod adres wskazany przez Wykonawcę w umowie a następnie potwierdzanie zamówień pisemnie, w związku z powyższym Zamawiający na potrzeby realizacji zamówienia wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wszystkich wymienionych form kontaktu poprzez wskazanie numeru telefonów, adresów e-mail oraz zapewnienie urządzeń faksowych do przesyłania dokumentów i informacji.
 2. Sprawianie pogrzebów osobom zmarłym na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest sprawianie pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 36 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 z późniejszymi zmianami) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2016 roku
 3. Sprawienie pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  1. Zamawiający zleca Wykonawcy sprawienie w okresie od dnia 02 grudnia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku 13 pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 36 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zleceń na zrealizowanie pochówków. Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. Zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) zabranie zwłok z miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt 2, 2) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), 3) ubranie zwłok w przypadku dostarczenia ubrania przez Zamawiającego, 4) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, 5) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, 6) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, 7) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, 8) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 9) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, 10) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, 11) dostarczenie krzyża drewnianego, zabezpieczonego powłoką lakierniczą przed działaniem czynników atmosferycznych, tabliczki z napisem zawierającym dane zmarłego: w przypadku osoby znanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu lub znalezienia zwłok, w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok, 2 szt. klepsydr, 12) w przypadku dochowań do istniejących grobów, rozbiórka istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, otwarcie oraz zamknięcie grobowca, 13) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. 14) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków w okresie obowiązywania umowy, 15) dokonywania opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z wyjątkiem opłat cmentarnych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, które Zamawiający będzie dokonywał osobiście
 4. Sprawianie pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2016 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawienia maksymalnie 210 pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 36 pkt. 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późniejszymi zmianami), w tym 10 pogrzebów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku i po 100 pogrzebów w 2015 i 2016 roku. 2. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymaga od Wykonawcy wykonywania następujących czynności: 1) zorganizowania usługi sprawienia pogrzebu, w tym: a) zabranie zwłok z miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ppkt. b b) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), c) ubranie zwłok w przypadku dostarczenia ubrania przez Zamawiającego, d) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz. U. 2001r. nr 153 poz. 1783, e) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, f) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, g) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, h) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, i) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, j) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, k) dostarczenie krzyża, tabliczki z napisem zawierającym dane zmarłego: w przypadku osoby znanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu lub znalezienia zwłok, w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok, 2 szt. klepsydr, l) w przypadku dochowań do istniejących grobów, rozbiórka istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, otwarcie oraz zamknięcie grobowca, m) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. n) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków w okresie obowiązywania umowy, o) dokonywania opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z wyjątkiem opłat cmentarnych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, które Zamawiający będzie dokonywał osobiście. 3. Zamawiający zastrzega na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności: składanie zamówień na czynności wchodzące w skład usługi pogrzebowej drogą kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną przez osoby wskazane w umowie a następnie potwierdzanie zamówień pisemnie, w związku z powyższym Zamawiający na potrzeby realizacji zamówienia wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wszystkich wymienionych form kontaktu poprzez wskazanie numeru telefonów, adresów e-mail oraz zapewnienie urządzeń faksowych do przesyłania dokumentów i informacji. 4. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Termin realizacji zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku, w tym sprawienie 10 pogrzebów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku i po 100 pogrzebów w 2015 i 2016 roku. 2. Termin wykonania usługi pogrzebowej: do 3 dni od daty otrzymania zlecenia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 3. W przypadku zwłok znajdujących się w szpitalu, w domu lub w innym miejscu przechowywania zwłok, wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika Zamawiającego o konieczności zorganizowania takiego pochówku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, odbierze zwłoki osoby zmarłej ze wskazanego szpitala, domu lub innego miejsca przechowywania zwłok. W zakresie wymienionym wyżej usługa świadczona będzie całodobowo. 4. Niezachowanie terminu wykonania usługi pogrzebowej, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od Wykonawcy tj. wyznaczenie przez zarządcę cmentarza terminu dłuższego niż wymieniony w ust. 2. 5. Niezachowanie terminu odbioru zwłok, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od Wykonawcy tj. wyznaczenie przez zarządcę miejsca przechowywania zwłok innego terminu odbioru zwłok
 5. Sprawienie pogrzebu osobie zmarłej
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), 2) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, 3) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, 4) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, 5) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, 6) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 7) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, 8) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, 9) dostarczenie krzyża drewnianego, zabezpieczonego powłoką lakierniczą przed działaniem czynników atmosferycznych, tabliczki z napisem: imię i nazwisko, datę zgonu, 2 szt. klepsydr, 10) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi, 11) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków
 6. Sprawienie pogrzebu osobie zmarłej
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) zabranie zwłok z miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 lit. b, 2) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), 3) ubranie zwłok w przypadku dostarczenia ubrania przez Zamawiającego, 4) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, 5) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, 6) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, 7) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, 8) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 9) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, 10) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, 11) dostarczenie krzyża drewnianego, zabezpieczonego powłoką lakierniczą przed działaniem czynników atmosferycznych, tabliczki z napisem: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok, 2 szt. klepsydr, 12) w przypadku dochowań do istniejących grobów, rozbiórka istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, otwarcie oraz zamknięcie grobowca, 13) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi, 14) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków, 15) dokonywania opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z wyjątkiem opłat cmentarnych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, które Zamawiający będzie dokonywał osobiście
 7. Sprawienie pogrzebu osobie zmarłej na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), 2) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, 3) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, 4) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, 5) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, 6) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 7) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, 8) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, 9) dostarczenie krzyża drewnianego, zabezpieczonego powłoką lakierniczą przed działaniem czynników atmosferycznych, tabliczki z napisem: imię i nazwisko, datę zgonu, 2 szt. klepsydr, 10) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi, 11) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków
 8. Sprawienie pogrzebu osoby zmarłej na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), 2) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, 3) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, 4) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, 5) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, 6) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 7) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, 8) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, 9) dostarczenie krzyża drewnianego, zabezpieczonego powłoką lakierniczą przed działaniem czynników atmosferycznych, tabliczki z napisem: imię i nazwisko, datę zgonu, 2 szt. klepsydr, 10) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi, 11) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków
 9. Świadczenie usługi sprawienia maksymalnie 120 pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawienia maksymalnie 120 pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 36 pkt. 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późniejszymi zmianami), w tym 20 pogrzebów w 2013 roku i 100 pogrzebów w 2014 roku. 2.Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymaga od Wykonawcy wykonywania następujących czynności: 1) zorganizowania usługi sprawienia pogrzebu, w tym: a)zabranie zwłok z miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ppkt. b b)zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), c)ubranie zwłok w przypadku dostarczenia ubrania przez Zamawiającego, d)zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, e)zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, f)załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, g)zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, h)dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, i)transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, j)transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, k)dostarczenie krzyża, tabliczki z napisem zawierającym dane zmarłego: w przypadku osoby znanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu lub znalezienia zwłok, w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok, 2 szt. klepsydr, l)w przypadku dochowań do istniejących grobów, rozbiórka istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, otwarcie oraz zamknięcie grobowca, m)uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. n)prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków, o)dokonywania opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z wyjątkiem opłat cmentarnych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, które Zamawiający będzie dokonywał osobiście. 3.Zamawiający zastrzega na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności: składanie zamówień na czynności wchodzącej w skład usługi pogrzebowej drogą kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną przez osoby wskazane w umowie a następnie potwierdzanie zamówień pisemnie, w związku z powyższym Zamawiający na potrzeby realizacji zamówienia wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wszystkich wymienionych form kontaktu poprzez wskazanie numeru telefonów, adresów e-mail oraz zapewnienie urządzeń faksowych do przesyłania dokumentów i informacji. 4.Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Termin realizacji zamówienia: 1.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku. 2.Termin wykonania usługi pogrzebowej: do 3 dni od daty otrzymania zlecenia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 3.W przypadku zwłok znajdujących się w szpitalu, w domu lub w innym miejscu przechowywania zwłok, wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika Zamawiającego o konieczności zorganizowania takiego pochówku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, odbierze zwłoki osoby zmarłej ze wskazanego szpitala, domu lub innego miejsca przechowywania zwłok. W zakresie wymienionym wyżej usługa świadczona będzie całodobowo. 4.Niezachowanie terminu wykonania usługi pogrzebowej, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od Wykonawcy tj. wyznaczenie przez zarządcę cmentarza terminu dłuższego niż wymieniony w ust. 2.5.Niezachowanie terminu odbioru zwłok, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od Wykonawcy tj. wyznaczenie przez zarządcę miejsca przechowywania zwłok innego terminu odbioru zwłok
 10. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów - na terenie Dzielnic I-XVIII część 4 obejmuje rejon Dzielnicy IV Miasta Krakowa - prace uzupełniające do umowy nr 1021/ZIKiT/2010 z dnia 28.12.2010 roku.
  Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Kraków
  Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów - na terenie Dzielnic I-XVIII część 4 obejmuje rejon Dzielnicy IV Miasta Krakowa - prace uzupełniające do umowy nr 1021/ZIKiT/2010 z dnia 28.12.2010 roku.
 11. Transport zwłok, zwłok zakaźnych i szczątków ludzkich z miejsc publicznych w granicach administracyjnych miasta Krakowa
  Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest transport zwłok, zwłok zakaźnych i szczątków ludzkich z miejsc publicznych w granicach administracyjnych miasta Krakowa. Transport zwłok odbywać się będzie na podstawie zleceń telefonicznych wydanych przez upoważnionych pracowników służb. Przewidywana liczba transportowanych zwłok, zwłok zakaźnych oraz szczątków ludzkich wynosi około 450, w tym zwłok zakaźnych około 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (wraz z załącznikiem), stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

  UWAGA DO SEKCJI IV.6): ceny wykonania zamówienia:
  a) za dokonanie jednorazowego transportu zwłok lub szczątków ludzkich z miejsc publicznych wynosi: 96,12 zł;
  b) za dokonanie jednorazowego transportu zwłok zakaźnych z miejsc publicznych wynosi: 105,96 zł.
  Kwota 43 254,00 zł stanowi wartość, którą umowa nie przekroczy i wynika z przeliczenia przewidywanej ilości usług przez oferowane przez Wykonawcę ceny
 12. Sprawienie pogrzebu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest sprawienie pogrzebu 1 osoby do grobu pogłębionego
 13. Świadczenie usługi sprawiania pogrzebów osobom zmarłym wskazanym przez Zamawiającego w 2012 - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. Zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 2) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca zgonu lub z miejsca przechowywania na cmentarz, 3) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą żałobników, 4) dostarczenie krzyża, tabliczki z informacją o zmarłym, klepsydr, 5) dostarczenie worka foliowego w przypadkach wymaganych przepisami sanitarnymi, 6) dokonanie opłaty za korzystanie z chłodni, 7) w przypadku dochowań do istniejących grobów Wykonawca dokona rozbiórki istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, Wykonawca dokona otwarcia oraz zamknięcia grobowca; 2. Uwzględnianie uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. 3. Prowadzenie ewidencji grobów osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków, 4. Załatwianie w imieniu Zamawiającego formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu oraz dokonywanie opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z zastrzeżeniem ust. 6. 5. Zawiadomienie Zamawiającego o zgłoszeniu przez Zakład Medycyny Sądowej CM UJ osoby zmarłej do pochowania celem ustalenia miejsca, terminu i warunków zorganizowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez właściwą miejscowo gminę zmarłego. 6. W przypadku opłat cmentarnych wnoszonych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, Zamawiający będzie dokonywał osobiście płatności za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz za wykonane usługi grabarskie.
 14. Sprawienie pogrzebów osób zmarłych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art.36 pkt 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. Zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 2) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca zgonu lub z miejsca przechowywania na cmentarz, 3) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą żałobników, 4) dostarczenie krzyża, tabliczki z informacją o zmarłym, klepsydr, 5) dostarczenie worka foliowego w przypadkach wymaganych przepisami sanitarnymi, 6) dokonanie opłaty za korzystanie z chłodni, 7) w przypadku dochowań do istniejących grobów Wykonawca dokona rozbiórki istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, Wykonawca dokona otwarcia oraz zamknięcia grobowca; 2. Uwzględnianie uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. 3. Prowadzenie ewidencji grobów osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków, 4. Załatwianie w imieniu Zamawiającego formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu oraz dokonywanie opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z zastrzeżeniem ust. 6. 5. Zawiadomienie Zamawiającego o zgłoszeniu przez Zakład Medycyny Sądowej CM UJ osoby zmarłej do pochowania celem ustalenia miejsca, terminu i warunków zorganizowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez właściwą miejscowo gminę zmarłego. 6. W przypadku opłat cmentarnych wnoszonych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, Zamawiający będzie dokonywał osobiście płatności za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz za wykonane usługi grabarskie. Maksymalna ilość pogrzebów: 5
 15. Sprawienie pogrzebów osób zmarłych wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art.36 pkt 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków
  Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje:
  1. Zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym:
  1) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym,
  2) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca zgonu lub z miejsca przechowywania na cmentarz,
  3) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą żałobników,
  4) dostarczenie krzyża, tabliczki z informacją o zmarłym, klepsydr,
  5) dostarczenie worka foliowego w przypadkach wymaganych przepisami sanitarnymi,
  6) dokonanie opłaty za korzystanie z chłodni,
  7) w przypadku dochowań do istniejących grobów Wykonawca dokona rozbiórki istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, Wykonawca dokona otwarcia oraz zamknięcia grobowca;
  2. Uwzględnianie uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego
  w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi.
  3. Prowadzenie ewidencji grobów osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków,
  4. Załatwianie w imieniu Zamawiającego formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu oraz dokonywanie opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy
  i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z zastrzeżeniem ust. 6.
  5. Zawiadomienie Zamawiającego o zgłoszeniu przez Zakład Medycyny Sądowej CM UJ osoby zmarłej do pochowania celem ustalenia miejsca, terminu i warunków zorganizowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu przez właściwą miejscowo gminę zmarłego.
  6. W przypadku opłat cmentarnych wnoszonych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, Zamawiający będzie dokonywał osobiście płatności za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz za wykonane usługi grabarskie.