Kogo reprezentuje osoba

Gałek Anna

w KRS

Anna Gałek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Gałek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1964 r., wiek 52 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie), Zabierzów (Małopolskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włodarski Wiesław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kilian Agnieszka

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barcikowski Jacek, Chabior Robert Piotr, Chrzanowski Zbigniew, Mróz Elżbieta Grażyna, Pronobis Robert Marian, Sobczak Beata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cracow Royal Center Sp. Z O.O., Zabierzów − KRS 0000205586
 2. Fc Foodcare Sp. Z O.O., Zabierzów − KRS 0000528417
 3. Foodcare Sp. Z O.O., Zabierzów − KRS 0000146008
 4. Foodcare Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Zabierzów − KRS 0000325998
 5. Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości Via, Białystok − KRS 0000233696
 6. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, Warszawa − KRS 0000383389
 7. Gdf Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000027204
 8. Gellwe+ Sp. Z O.O., Zabierzów − KRS 0000217655
 9. Global Trade Sp. Z O.O., Wólka Pracka − KRS 0000225737
 10. Lador Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000249694
 11. Leader Clean Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000384162
 12. Mazowieckie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Warszawa − KRS 0000137516
 13. Spółdzielnia Pracy Silton, Warszawa − KRS 0000193180
 14. Stowarzyszenie Pełnoprawni Obywatele Kwiryta, Piaseczno − KRS 0000593528
 15. Top Brand Sp. Z O.O., Zabierzów − KRS 0000384297
 16. Zespół Sprzedażowy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000082007

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adder Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000280536
 2. Daga - Rpodukcja Sp. Z O.O., Zabierzów − KRS 0000202705
 3. Linco Sp. Z O.O., Pruszków − KRS 0000038352
 4. Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. Z O.O., Będzin − KRS 0000002882
 5. Pack Plast Production Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000043120
 6. Przedsiębiorstwo Miejskie Mzum.pl Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000011385
 7. S.d. Pack Plast International Sp. Z O.O., Piaseczno − KRS 0000050586
 8. Sarantis Polska S.A., Piaseczno − KRS 0000158603
 9. Top Safe Protect Sp. Z O.O., Dąbrowa Górnicza − KRS 0000474172
 10. Torus Film Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000244696

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Prowadzenie pełnej księgowości oraz doradztwo finansowe spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w okresie 01.06.2011 31.05.2012r.
  Zamawiający: Wodociąg Marecki Sp. z o.o., Marki
  1. Realizacja podstawowego celu rachunkowości, czyli przedstawienie rzetelnej i jasnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki tj.:
  -prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  -sporządzanie deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS i sprawozdawczości statystycznej w obowiązujących prawem terminach,
  -prowadzenie ewidencji środków trwałych w programie komputerowy w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  -sporządzanie rocznego i okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Zamawiającego,
  -prowadzenie spraw kadrowo - płacowych w programie komputerowym,
  -doradztwo bieżące w ramach wykonywanej usługi,
  -przygotowanie, udostępnianie materiałów, danych księgowych, potrzebnych do określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz sporządzanie wniosku o ich zatwierdzeniu wraz z uzasadnieniem.
  2. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy z zakresu opisywania dokumentacji.
  3. Informacja o stanie i zmianach w obowiązujących przepisach finansowo-księgowych oraz doradztwo w tym zakresie.
  4. Udzielanie wyjaśnień związanych z wykonywanym zakresem zlecenia odpowiednim organom uprawnionym z mocy prawa do kontroli przedsiębiorców oraz podpisywanie deklaracji i wszelkiej korespondencji pomiędzy organami kontroli, a Zamawiającym.
  5. Dodatkowe informacje dotyczące działalności spółki. Ilości w skali miesięcznej:
  -Wystawiane faktury - 1000;
  -Otrzymywane faktury i rachunki - 60;
  -Pozycje na wyciągach bankowych - 900;
  -Pozycje KP i KW w raportach kasowych - odpowiednio 60 i 40;
  -Pozostałych dokumentów księgowych PK, delegacji, list płac itp. - 10;
  -Zwiększenie środków trwałych w roku 2010 - 1.939.073,80 PLN, amortyzacja - 1.253.451,79 PLN;
  -Sprawozdania statystyczne do GUS - ok. 12 w skali roku;
  -Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę - stan na dzień 12.05.2011r.:
  - o pracę - 26;
  - na zlecenie - 6.
 2. Prowadzenie pełnej księgowości oraz doradztwo finansowe spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w okresie od 01.06.2010r. do 01.06.2011r.
  Zamawiający: Wodociąg Marecki Sp. z o.o., Marki
  1.Realizacja podstawowego celu
  rachunkowości, czyli przedstawienie rzetelnej i jasnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki tj.: -prowadzenie ewidencji
  zdarzeń gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald w terminie do dnia 15
  kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni, -sporządzanie deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS i sprawozdawczości
  statystycznej w obowiązujących prawem terminach, -prowadzenie ewidencji środków trwałych w programie komputerowy
  w terminie do dnia 15 kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni, -sporządzanie rocznego i okresowych sprawozdań
  finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Zamawiającego, -prowadzenie spraw kadrowo -
  płacowych w programie komputerowym, -doradztwo bieŜące w ramach wykonywanej usługi, -przygotowanie,
  udostępnianie materiałów, danych księgowych, potrzebnych do określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
  zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz sporządzanie wniosku o ich zatwierdzeniu wraz z uzasadnieniem.
  2.Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy z zakresu opisywania dokumentacji. 3.Informacja o stanie i
  zmianach w obowiązujących przepisach finansowo-księgowych oraz doradztwo w tym zakresie. 4.Udzielanie wyjaśnień
  związanych z wykonywanym zakresem zlecenia odpowiednim organom uprawnionym z mocy prawa do kontroli
  przedsiębiorców oraz podpisywanie deklaracji i wszelkiej korespondencji pomiędzy organami kontroli, a Zamawiającym.
  5.Dodatkowe informacje dotyczące działalności spółki. Ilości w skali miesięcznej: -Wystawiane faktury - 1400; -Otrzymywane faktury i rachunki - 30; -Pozycje na wyciągach bankowych - 800; -Pozycje KP i KW w raportach kasowych -
  odpowiednio 70 i 50; -Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę - stan na dzień 30.04.2010r. - 22.
 3. Prowadzenie pełnej księgowości oraz doradztwo finansowe spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w okresie 01.06.2009 - 01.06.2010r.
  Zamawiający: Wodociąg Marecki Sp. z o.o., Marki
  Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie pełnej księgowości oraz doradztwo finansowe spółki Wodociąg Marecki Sp. z o.o. w okresie 01.06.2009 - 01.06.2010r.<br>
  Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem dotyczy okresu 12 miesięcy od zawarcia umowy i obejmuje niżej wymienione czynności:<br>
  1.Realizacja podstawowego celu rachunkowości czyli przedstawienie rzetelnej i jasnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki tj.:<br>
  -prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald w terminie do dnia 19 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,<br>
  -sporządzanie deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS i sprawozdawczości statystycznej w obowiązujących prawem terminach,<br>
  -prowadzenie ewidencji środków trwałych w programie komputerowy w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,<br>
  -sporządzanie rocznego i okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Zamawiającego,<br>
  -prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w programie komputerowym<br>
  -doradztwo bieżące w ramach wykonywanej usługi<br>
  -przygotowanie, udostępnianie materiałów, danych księgowych, potrzebnych do określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz sporządzanie wniosku o ich zatwierdzeniu wraz z uzasadnieniem.<br>
  2.Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników firmy z zakresu opisywania dokumentacji.<br>
  3.Informacja o stanie i zmianach w obowiązujących przepisach finansowo-księgowych oraz doradztwo w tym zakresie.<br>
  4.Udzielanie wyjaśnień związanych z wykonywanym zakresem zlecenia odpowiednim organom uprawnionym z mocy prawa do kontroli przedsiębiorców oraz podpisywanie deklaracji i wszelkiej korespondencji pomiędzy organami kontroli, a Zamawiającym.<br>

Inne osoby dla Gałek (77 osób):