Kogo reprezentuje osoba

Gizińska Barszcz Jolanta

w KRS

Jolanta Gizińska Barszcz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jolanta
Nazwisko:Gizińska Barszcz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Kobyłka (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jurecka Joanna, Kamińska Marzena, Karłowicz Jóźwik Barbara Liliana, Kazanowska Anna, Kotowska Sylwia, Napieraj Anna Elżbieta, Pawelec Lucyna Julia, Tymińska Małgorzata, Wójcik Sylwia Maria, Łukasik Śmietanka Beata
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barszcz Jacek Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bb Art Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000340249
 2. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych W Powiecie Wołomin Nasze Jutro, Wołomin − KRS 0000238691
 3. Szkolne Stowarzyszenie Nauczycieli Szansa, Kobyłka − KRS 0000270148

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Smg Sport Marketing Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000214930

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE KOBYŁKA W TRZECH SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOBYŁKA W 2012-2013 r.
  Zamawiający: Gmina Kobyłka, Kobyłka
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Kobyłka w okresie od dnia 1 września 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku w następujących jednostkach: 1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce ul. Jezuicka 1 (ZSP-1), 2) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce ul. E. Orzeszkowej 3/5 (ZSP-2), 3) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce ul. Załuskiego 57 (ZSP-3) Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany w 14 częściach. Głównym celem zajęć będzie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwój zdolności i zainteresowań dzieci oraz wsparcie procesu dydaktycznego, poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia ogólnorozwojowe i wyrównawcze w zakresie: 1) zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; 2) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 3) zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 4) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy; 5) specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych; 6) specjalistycznych zajęć terapeutycznych - logorytmiki; 7) zajęć przyrodniczo - ekologicznych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; 8) zajęć muzyczno - artystycznych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; 9) zajęć ruchowo - tanecznych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; 10) zajęć z języka niemieckiego, rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; 11) zajęć plastyczno - artystyczne rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; 12) zajęć matematyczno - przyrodniczych i informatycznych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; 13) zajęć literackich rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych; 14) zajęć artystycznych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Inne osoby dla Gizińska Barszcz (240 osób):