Kogo reprezentuje osoba

Gizińska Dorota

w KRS

Dorota Gizińska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dorota
Nazwisko:Gizińska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Otwock (Mazowieckie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andrzejak Władysława, Baran Jan Walenty, Ćwiek Janina, Kominek Wiesława, Krupa Krystyna, Lichorowiec Danuta Helena, Michalska Jadwiga, Paziewska Alina Bronisława, Sitek Bogumił, Sobkowicz Artur, Soroka Rozalia, Studzińska Jadwiga, Wiśniewska Teresa, Zakrzewska Anna Grażyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasik Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Otwocku, Otwock − KRS 0000128014
 2. Vega Cargo Sp. Z O.O., Świdnik − KRS 0000708775
 3. Vega Cargo Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Świdnik − KRS 0000709172

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Otwock
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w ilości do 8.000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk o nominale 10 zł - każdy. Ilości podane w ust. 1 są wielkościami szacunkowymi. Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w 2014 r. - w okresie od zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r. sukcesywnie - według bieżących potrzeb Zamawiającego. Ze względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy bonów towarowych podane przez Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast rzeczywista liczba dostawy bonów towarowych może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia dostawy bonów towarowych. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych. Bony towarowe będą mogły być realizowane w placówkach handlowych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Otwocka, oferujących co najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty zbożowe (mąka, makaron, ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety, wędliny), mięso, warzywa i owoce oraz podstawowe środki czystości, higieny osobistej i chemii gospodarczej. Placówki handlowe, muszą być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega, że za placówki handlowe nie będzie uznawany kiosk lub stragan. Zamawiający wymaga aby bony towarowe mogły być realizowane co najmniej w trzech placówkach handlowych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Otwocka. Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego. Bony towarowe uprawniają okaziciela do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę. Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych - oraz doładowań do telefonów oraz miejsce na pieczątkę Zamawiającego, a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu. Wskazane jest również by na bonie towarowym został umieszczony wykaz placówek handlowych, w których można zrealizować bony towarowe. Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych. Bony towarowe muszą zachować ważność (umożliwiać dokonanie zakupów bezgotówkowych ) w okresie minimum 3 miesiące od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego - pełny okres ważności bonów towarowych musi być umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę. Ceny oferowanych przez Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów towarowych nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której realizowany jest bon towarowy. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna bonu towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków własnych. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi jego koszt. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są zapisy zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

Inne osoby dla Gizińska (39 osób):