Kogo reprezentuje osoba

Gniłka Zdzisław Jan

w KRS

Zdzisław Jan Gniłka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zdzisław
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Gniłka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Widawa (Łódzkie), Zduńska Wola (Łódzkie), Łask (Łódzkie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badziak Bogdan, Balcerzak Józef, Błaszczyński Andrzej, Błoński Zdzisław, Czarnecki Jerzy, Frank Agnieszka Sylwia, Fryze Joanna, Graczyk Krzysztof, Grzegorczyk Sławomir, Janas Zenon, Janecki Protazy, Janicka Henryka, Jankowiak Zdzisław, Kaźmierczak Kazimierz, Kałuda Krystyna, Kosuń Elżbieta, Kosuń Joanna, Kozłowska Magdalena, Krasowiak Mariola, Krata Irena, Kucharska Grażyna, Kłak Mateusz, Lis Teresa, Małolepsza Renata, Milewski Jan, Najman Zbigniew, Nowak Krzysztof, Owczarek Jerzy, Pokorska Barbara, Pokorska Jolanta Joanna, Potrzebny Piotr, Płócienniczak Wojciech, Rogalewicz Cecylia, Sadowska Krystyna, Smyk Zdzisław, Staszczyk Agnieszka, Sujecki Władysław, Ulewicz Agnieszka, Werner Zdzisław, Zakrzewska Mirosława, Zych Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sokołowska Krystyna
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Angerman Daniel, Bartczak Jan Kazimierz, Bośka Tadeusz, Błaszczyński Andrzej, Czupryniak Zenon Józef, Drzazga Jarosław Jan, Guziński Włodzimierz Roman, Gwis Barbara, Janiak Andrzej Daniel, Kacała Leszek Czesław, Kacprzak Roman, Kaczorowska Ilona, Kot Grażyna Agnieszka, Krata Witold Paweł, Majdecka Krystyna Bronisława, Malinowski Stanisław, Marianowski Wojciech, Markowski Mirosław, Mielczarek Marceli, Polak Dariusz, Skorek Jerzy Andrzej, Skrzypiński Stanisław, Sokołowska Halina, Stawicka Elżbieta, Szymczak Grzegorz Mirosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badziak Marcin
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chajdas Wiesława Zenona, Cieślak Kazimierz Józef, Gniłka Teresa, Gocałek Halina Maria, Gorczyca Urszula Barbara, Głowacka Jolanta, Jarzyńska Agnieszka Maria, Kozieł Andrzej, Kozieł Wiesław Adam, Krawczyńska Danuta Barbara, Lewandowicz Jan Karol, Mach Barbara Elżbieta, Michalski Maciej Józef, Pętela Zdzisław Stefan, Rosiak Gabriel Wiesław, Smyk Zdzisław, Stępak Andrzej Zdzisław, Ułański Wacław, Wandachowicz Józef Kazimierz, Ziółkowski Krzysztof Franciszek, Zochniak Zdzisław Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewandowicz Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Buczkowskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek, Buczek − KRS 0000622772
 3. Lokalna Grupa Działania Dolina Rzeki Grabi, Łask − KRS 0000305994
 4. Ludowy Bank Spółdzielczy W Zduńskiej Woli, Zduńska Wola − KRS 0000133900
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Brodni, Brodnia Górna − KRS 0000222978
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Kocinie, Kocina − KRS 0000207253
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Michałowie, Michałów − KRS 0000089704
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Pstrokoniach, Pstrokonie − KRS 0000309007
 9. Ochotnicza Straż Pożarna We Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice − KRS 0000180487
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 11. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Radomsku, Radomsko − KRS 0000144299
 12. Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Rolnik, Widawa − KRS 0000186924
 13. Społeczne Stowarzyszenie Wierzchlas Osiedla Karsznice W Zduńskiej Woli, Zduńska Wola − KRS 0000415531
 14. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Lutomiersk, Lutomiersk − KRS 0000657423
 15. Stowarzyszenie Integracyjne Zdrowid, Widawa − KRS 0000621467
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiska Przyrodniczego Ryś W Strońsku, Strońsko − KRS 0000574956
 17. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa, Widawa − KRS 0000084006
 18. Stowarzyszenie Wspierania Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Pomocna Dłoń, Widawa − KRS 0000069833
 19. Taxmasters Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000681165
 20. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych W Wojsławicach, Wojsławice − KRS 0000366440
 21. Towarzystwo Przyjaciół Widawy, Widawa − KRS 0000304940

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szadku, Szadek − KRS 0000131266
 2. Bank Spółdzielczy W Warcie, Warta − KRS 0000060906
 3. Bank Spółdzielczy W Wartkowicach, Wartkowice − KRS 0000117250
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Buczku, Buczek − KRS 0000145044
 5. Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łask − KRS 0000174229
 6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000046354
 7. Rejonowa Spółdzielnia Handlowa Samopomoc Chłopska W Łowiczu, Łowicz − KRS 0000253616

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na sfinansowanie deficytu budżetu i zadań inwestycyjnych Gminy Zapolice
  Zamawiający: Urząd Gminy, Zapolice
  Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Zapolice w 2011 r.

  1. Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zapolice w wysokości 450.000,00 zł
  - okres kredytowania - 10 lat;
  - spłata kapitału w terminach kwartalnych, I rata - IV kwartał 2012 r. (od 01.10.2012 r.);
  - spłata odsetek - miesięcznie I rata - 31.10.2011 r.;

  Uruchamianie kredytu na rachunek Zamawiającego sukcesywnie w kwotach określonych na podstawie dyspozycji wystawionej przez Zamawiającego.

  2. Sfinansowanie zadania inwestycyjnego pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
  z przyłączami dla m. Paprotnia, Marżynek, gm. Zapolice, zadanie 1 etap II i III
  w wysokości 59.200,00 zł
  - okres kredytowania - 10 lat;
  - spłata kapitału w terminach kwartalnych, I rata - IV kwartał 2012 r. (od 01.10.2012 r.);
  - spłata odsetek - miesięcznie I rata - 31.10.2011 r.

  3. Sfinansowanie zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Grzybowa i Poprzeczna w wysokości 124.000,00 zł
  - okres kredytowania - 10 lat;
  - spłata kapitału w terminach kwartalnych, I rata - IV kwartał 2012 r. (od 01.10.2012 r.);
  - spłata odsetek - miesięcznie I rata - 31.10.2011 r.

  Kwoty kredytów oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej wg stawki WIBOR 1M z dnia 03.10.2011 r.

  Termin udzielenia kredytów: 26.10.2011 r.

  W ofercie należy określić prowizje dotyczące przedmiotu zamówienia, okres karencji w spłacie kapitału, całkowity koszt kredytu osobno dla zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadania nr 3, oraz razem dla zadania 1, 2 i 3
 2. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie: 576.668,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Sędziejowice, Sędziejowice
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie: 576.668,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

  2. Kredyt zostanie uruchomiony w transzach:
  - wrzesień 2011 r. (2 dekada) - 480.000,00 zł.
  - grudzień 2011 r. (2 dekada) - 96.668,00 zł.

  3. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze - proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu - prowizję płatną po uruchomieniu danej transzy kredytu.

  4. Karencja w spłacie kapitału - do dnia 29.04.2012 r.

  5.Spłata kapitału kredytu, po upływie karencji, w ostatnim dniu miesiąca, licząc od dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.11.2020 r. w ratach, których zestawienie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
  Spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych - w ostatnim dniu miesiąca od dnia uruchomienia kredytu (lub jego części); Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek.

  6. Liczba rat kredytowych - 45 rat.

  7. Forma kredytu - kredyt udostępniany będzie poprzez przelanie na rachunek bieżący Zamawiającego: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli o/Sędziejowice, Nr konta: 61 9279 0007 0050 3413 2000 0040

  8. Waluta - PLN

  9. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie naliczał i pobierał opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.

  10. Kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych opłat i prowizji związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu.

  11. Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 1M na dzień 25.08.2011 r. plus marża banku (Zamawiający przyjął taką datę tylko dla potrzeb oceny składanych ofert); O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze stopy referencyjnej WIBOR 1M bank powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.

  12. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, prowizja jednorazowa liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu.

  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu oraz prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu.

  14. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego w ciągu dwóch dni o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy.

  15. Do celów obliczeń bankowych za rok przyjmuje się 365 dni.

  16. Wykonawca (kredytodawca) nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  17. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 2011 r
  Zamawiający: Urząd Gminy, Zapolice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim zaplanowane w budżecie Gminy Zapolice w 2011 r.

  - wysokość kredytu - 500.000,00 zł;
  - okres kredytowania - do 2021 r.;
  - termin udzielenia kredytu - 04.04.2011 r.;
  - spłata kapitału w terminach kwartalnych - I rata 2012 r. (do 31.03.2012 r.);
  - spłata odsetek - miesięcznie, I rata - 04.04.2011 r.

  Kwota kredytu oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej wg stawki WIBOR 1M z dnia 24.03.2011 r.

  W ofercie należy określić prowizje dot. przedmiotu zamówienia oraz okres karencji w spłacie kapitału
 4. OBSŁUGA KASOWA URZĘDU SKARBOWEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli, Zduńska Wola
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych przez bank w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) - Prawo bankowe poprzez prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli przy ul. Zielonej 15, polegającej na:
  1. przyjmowaniu wpłat podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na niżej wymienione rachunki bankowe Urzędu Skarbowego:
  NBP OO Łódź 75101013710041122221000000
  NBP OO Łódź 25101013710041122222000000
  NBP OO Łódź 72101013710041122223000000
  NBP OO Łódź 66101013710041122227000000
  NBP OO Łódź 13101013710041122230000000
  NBP OO Łódź 60101013710041122231000000

  2. prowadzeniu rachunku pomocniczego do dnia 30.06.2011 r.,
  3. prowadzeniu rachunku do rozliczania sum depozytowych,
  4. dokonywaniu zwrotu nadpłat z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
  5. dokonywaniu wypłat gotówkowych z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.


  Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
  1. Za przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z rachunków bankowych Urzędu Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
  2. Punkt obsługi kasowej czynny będzie w godzinach pracy Urzędu Skarbowego, tj. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00, we wtorek od godz. 8:00 do godz. 17:00.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia godzin obsługi kasowej w przypadku przesunięcia godzin czasu pracy Urzędu Skarbowego.
  4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenie w budynku Urzędu Skarbowego na prowadzenie punktu kasowego wraz z znajdującym się tam wyposażeniem oraz nie będzie pobierał opłat za zużycie energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia punktu kasowego.
  5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy sejf na prowadzenie punktu kasowego.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie obsługi kasowej także podczas tzw. dni otwartych organizowanych w soboty lub inne dni wolne od pracy, oraz gdy zaistnieje potrzeba czasowego przedłużenia godzin otwarcia Urzędu Skarbowego.
  7. Zamawiający obecnie nie przewiduje, ale zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i numerów obsługiwanych rachunków bankowych w trakcie trwania umowy.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania gotówki przyjętej w punkcie kasowym na rachunki Urzędu Skarbowego w dniu ich przyjęcia.
  9. Wykonawca zobowiązuje się do transportu, ochrony i ubezpieczenia środków pieniężnych we własnym zakresie.
  10. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać rachunki za przedmiot umowy w ujęciu miesięcznym z dołu z terminem płatności, co najmniej 14 dni.
  11. Wykonawca zapewni we własnym zakresie druki formularzy wpłat.
  12. Zamawiający zastrzega że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
  13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 5. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 779.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego
  Zamawiający: Gmina Sędziejowice, Sędziejowice
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 779.700,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych i zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w pkt. III SIWZ
 6. Udzielenie kredytów długoterminowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Zapolice w 2010 r
  Zamawiający: Urząd Gminy, Zapolice
  Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych na zadania zaplanowane w budżecie gminy Zapolice w 2010 r.

  1. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Branica, gmina Zapolice
  w wysokości 80 000,00 zł.
  - okres kredytowania - 3 lata,
  - spłata kapitału w terminach kwartalnych, I rata - I kwartał 2011 r. (do 31.03.2011 r.)
  - spłata odsetek - miesięcznie, I rata - 20.10.2010 r.

  2. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Zapolice - Strońsko, gmina Zapolice
  w wysokości 332 000,00 zł.
  - okres kredytowania - 10 lat,
  - spłata kapitału w terminach kwartalnych, I rata - I kwartał 2011 r. (do 31.03.2011 r.)
  - spłata odsetek - miesięcznie, I rata - 20.10.2010 r.

  3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marżynek, gm. Zapolice, zadanie 1 etap II, III.
  w wysokości 150 000,00 zł.
  - okres kredytowania - 3 lata,
  - spłata kapitału w terminach kwartalnych, I rata - I kwartał 2011 r. (do 31.03.2011 r.)
  - spłata odsetek - miesięcznie, I rata - 20.10.2010 r.

  Kwoty kredytów oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej wg stawki WIBOR 1M z dnia 21.09.2010 r.

  Termin udzielenia kredytu: 20.10.2010 r.

  W ofercie należy określić:
  prowizje dotyczące przedmiotu zamówienia, okres karencji w spłacie kapitału, całkowity koszt kredytu osobno dla zadania nr 1, zadania nr 2 i zadanie nr 3, oraz razem dla zadania 1, 2 i 3
 7. Dostawa mleka i produktów mleczarskich, mięsa świeżego drobiowego,wołowego, wieprzowego oraz wędlin, zboża, ziemniaków, warzyw i owoców, różnych artykułów spożywczych, ryb mrożonych i śledzi przetworzonych oraz pieczywa w 6 pakietach dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Dostawa mleka i produktów mleczarskich, mięsa świeżego drobiowego,wołowego, wieprzowego oraz wędlin, zboża, ziemniaków, warzyw i owoców, różnych artykułów spożywczych, ryb mrożonych i śledzi przetworzonych oraz pieczywa w 6 pakietach dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
 8. Dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2 w Łodzi, Łódź
  Sukcesywne oraz bieżące dostawy do Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi produktów mleczarskich, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) następującym kodem: 15500000 - 3 jako produkty mleczarskie, w szacunkowych ilościach i asortymencie wskazanych w sposób jednoznaczny jak jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań opisanych Polskimi Normami Jakościowymi i obowiązującymi certyfikatami jakości, jak też bezpieczeństwa, wymaganymi odrębnymi przepisami.
 9. Dostawy: mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2%, ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I, sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I, sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I, dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest/są:
  Część I
  mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2% - PN-A-86003:1996 - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 15511100-4 w szacunkowej ilości około 160 000 litrów,
  ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I - PN-91/A-86300 wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15542100-0 na szacunkową ilość około 12 500 kilogramów.

  Część II
  sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I PN-A-86233 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15543000-6 w szacunkowej ilości 3 200 kilogramów ,
  sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I PN-68-A-86230 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15544000-3 w szacunkowej ilości 3 100 kilogramów,klasy I
 10. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Zamawiającego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb artykułów spożywczych dla kuchni szpitalnej. CPV - 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne Dla potrzeb realizacji przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety: Pakiet nr Opis 1 Mleko i produkty mleczne - CPV - 15500000-3 Produkty mleczarskie 2 Pieczywo - CPV - 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 3 Mięso i jego przetwory - CPV - 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 4 Mięso drobiowe i jego przetwory - CPV 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne pakiety. Oferta niezawierająca pełnego asortymentu określonego w pojedynczym pakiecie zostanie odrzucona. 3. Zamówienia dostaw będą odbywały się faksem z jednodniowym wyprzedzeniem. Dla pakietu nr 1 dostawy będą się odbywały codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. Dla pakietu nr 2 dostawy będą się odbywały codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. Dla pakietu nr 3 dostawy będą się odbywały 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki. Dla pakietu nr 4 dostawy będą się odbywały 3 razy w tygodniu : w poniedziałki, środy i piątki. W sytuacji, gdy w dzień dostawy będzie świętem ustawowo wolnym od pracy, terminy dostaw będą ustalane odpowiednio wcześniej. 4. Odbiór jakościowo-ilościowy przedmiotu zamówienia będzie przebiegał w magazynie zamawiającego. Uwaga - Pakiet nr 2 - Niezużyte pieczywo będzie zwracane następnego dnia po dostawie. Wykonawca będzie zobowiązany od odliczenia zwróconego pieczywa od wielkości zrealizowanej dostawy. 5. Wykonawcy będą dostarczać zamówiony asortyment własnym transportem, przystosowanymi do tego celu pojazdami, na własny koszt i ryzyko. 6. Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć produkt wytworzony zgodnie z: - ustawą z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225), - ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 187. poz. 1577 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, w tym między innymi z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno spożywczych (Dz. U. Nr 17, poz. 1733), dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej, a w szczególności: Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w języku polskim, rozdział 13, tom 34, str. 319), a także zapisami specyfikacji oraz dołączonym do umowy opisem przedmiotu zamówienia. 7.Dostarczone produkty będą posiadały normy jakościowe, sanitarno-epidemiologiczne dopuszczające zamawiany towar do zbiorowego żywienia w szpitalu. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywać na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawców na koniec miesiąca rozliczeniowego, za faktycznie zrealizowane dostawy. 9. Minimalny termin płatności za faktury 30 dni od dnia dostarczenia faktury..
 11. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Dostawę - szczegółowy opis wraz z szacunkowymi ilościami zawiera załącznik do SIWZ nr 2.

  1. Masło Ekstra świeże, kostka 200g kg 2900
  2. Mleko 2% tłuszczu, pakowane w worki foliowe 10 l litr 38000
  3. Ser żółty twardy (Gouda, Edamski) kg 230
  4. Ser topiony pakowany po 100g (Mazurski, Gouda) szt. 3000
  5. Śmietana 12% UHT pakowana po ½ l szt. 1080
  6. Twaróg półtłusty o przedłużonym terminie przydatności do spożycia, pakowany w kostki po 0,5 kg kg 2700
  7. Margaryna zwykła, 250g kostka kg 280
  8. Olej uniwersalny, butelka 1 l. szt. 320
 12. dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Łódź
  1.Mleko spożywcze 2% tłuszczu w ilości szacunkowej 115140 l.
  2.Ser twarogowy półtłusty krajanka w ilości szacunkowej 7800 kg.
  3.Ser topiony w ilości szacunkowej 2400 kg.