Kogo reprezentuje osoba

Góra Józef Grzegorz

w KRS

Józef Grzegorz Góra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Drugie imię:Grzegorz
Nazwisko:Góra
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Żywiec (Śląskie)
Przetargi:12 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białek Roman, Biegun Jadwiga Katarzyna, Biłyk Agnieszka Katarzyna, Ciurla Edyta Barbara, Drewniak Ewa Iwona, Duraj Sabina Renata, Dzika Genowefa, Friedrich Jadwiga, Gąsior Karol, Gąsiorek Leon, Gęga Andrzej, Glazer Małgorzata Elżbieta, Gulis Krzysztof Bogusław, Hankus Barbara, Hylińska Urszula Maria, Kaczkowski Stanisław, Kalfas Elżbieta Maria, Kocznur Beata Krystyna, Krajcarz Małgorzata Anna, Krupiński Andrzej, Marszałek Krzysztof Tomasz, Midor Czesław, Miękiński Józef, Mika Władysława, Niedzielko Gabriela Dominika, Pieronek Józef, Pindel Barbara, Ścieszka Jurek, Sobkowski Janusz, Stanek Izabela Barbara, Staszkiewicz Natalia Maria, Tomasiak Dominik, Wąs Piotr Paweł, Łasut Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kosarski Józef

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białek Roman, Biegun Jadwiga Katarzyna, Biłyk Agnieszka Katarzyna, Ciurla Edyta Barbara, Drewniak Ewa Iwona, Duraj Sabina Renata, Dzika Genowefa, Friedrich Jadwiga, Gąsior Karol, Gąsiorek Leon, Gęga Andrzej, Glazer Małgorzata Elżbieta, Gulis Krzysztof Bogusław, Hankus Barbara, Hylińska Urszula Maria, Kaczkowski Stanisław, Kalfas Elżbieta Maria, Kocznur Beata Krystyna, Krajcarz Małgorzata Anna, Krupiński Andrzej, Marszałek Krzysztof Tomasz, Midor Czesław, Miękiński Józef, Mika Władysława, Niedzielko Gabriela Dominika, Pieronek Józef, Pindel Barbara, Ścieszka Jurek, Sobkowski Janusz, Stanek Izabela Barbara, Staszkiewicz Natalia Maria, Tomasiak Dominik, Wąs Piotr Paweł, Łasut Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kosarski Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Żywcu, Żywiec − KRS 0000121975
 2. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Kęty − KRS 0000218149
 3. Emc Body Space Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000776275
 4. Kółko Rolnicze W Pietrzykowicach, Pietrzykowice − KRS 0000226305
 5. Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego, Żywiec − KRS 0000237807

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Ochrony Mienia Arma Sp. Z O.O., Żywiec − KRS 0000199555
 2. Beskidzka Izba Kapitałowa i Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O. -, Bielsko-biała − KRS 0000020803
 3. Etno Bank Spółdzielczy, Radziechowy − KRS 0000005976
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lipowej, Lipowa − KRS 0000130651
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Gronie W Żywcu, Żywiec − KRS 0000126979
 6. Towarzystwo Sportowe Czarni-góral, Żywiec − KRS 0000030669
 7. Towarzystwo Sportowe Koszarawa W Żywcu, Żywiec − KRS 0000126167
 8. Ts Podbeskidzie S.A., Bielsko-biała − KRS 0000390966
 9. Winyl Tech Sp. Z O.O., Żywiec − KRS 0000107102

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2015 rok w kwocie 1.660.000,00 zł oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 340.000,00zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej, Czernichów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2015 rok w kwocie 1.660.000,00zł oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 340.000,00zł
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi;
  W dzień po podpisaniu umowy , w wysokości do zapotrzebowań na środki, nie przekraczających kwoty 2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych). O wysokości potrzebnych środków bank będzie informowany przez gminę na piśmie .
  3. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 157 miesięcy (od grudnia 2015 roku do grudnia 2028 roku ) od daty podpisania umowy kredytowej z karencją do 31.03.2017 roku.
  4. Spłata kredytu dokonywana będzie w 4 ratach rocznie przez okres 12 lat z tym, że spłata pierwszej raty do 31.03.2017 r.
  5. Harmonogram spłacanych rat kapitałowych będzie następujący w skali danego roku:
  2017 rok - łącznie - 25.000,00 zł
  31.03.2017r. - 6.250,00 zł 30.06.2017r. 6.250,00 30.09.2017r. -6.250,00 zł 31.12.2017r.
  6.250,00 zł
  2018 rok- łącznie -25.000,00 zł
  31.03.2018r.- 6.250,00 zł 30.06.2018r-
  6.250,00 zł 30.09.2018r.-
  6.250,00 zł 31.12.2018r.-
  6.250,00 zł
  2019 rok - łącznie - 25.000,00 zł
  31.03.2019r. - 6.250,00 zł 30.06.2019r.
  6.250,00 zł 30.09.2019r. -
  6.250,00
  31.12.2019r. -
  6.250,00zł
  2020 rok- łącznie - 25.000,00 zł
  31.03.2020r.- 6.250,00 zł 30.06.2020r- 6.250,00 zł 30.09.2020r.-
  6.250,00 zł 31.12.2020r.- 6.250,00zł

  2021 rok - łącznie - 100.000,00 zł
  31.03.2021r. - 25.000,00 zł 30.06.2021r. 25.000,00 zł 30.09.2021r. -25.000,00 zł 31.12.2021r. - 25.000,00 zł
  2022 rok - łącznie - 100.000,00 zł
  31.03.2022r. - 25.000,00 zł 30.06.2022r. 25.000,00 zł 30.09.2022r. - 25.000,00 zł 31.12.2022r. - 25.000,00 zł
  2023 rok - łącznie - 100.000,00 zł
  31.03.2023r. - 25.000,00 zł 30.06.2023r.
  25.000,00 zł 30.09.2023r. - 25.000,00 zł 31.12.2023r. - 25.000,00 zł
  2024 rok- łącznie - 100.000,00 zł
  31.03.2024r.- 25.000,00 zł 30.06.2024r- 25.000,00 zł 30.09.2024r.- 25.000,00 zł 31.12.2024r.- 25.000,00zł
  2025 rok - łącznie - 400.000,00 zł
  31.03.2025r. - 100.000,00 zł 30.06.2025r. 100.000,00 zł 30.09.2025r. -100.000,00 zł 31.12.2025r. - 100.000,00 zł
  2026rok - łącznie - 400.000,00 zł
  31.03.2026r. - 100.000,00 zł 30.06.2026r. 100.000,00 zł 30.09.2026r. -100.000,00 zł 31.12.2026r. - 100.000,00 zł
  2027 rok - łącznie - 400.000,00 zł
  31.03.2027r. -
  100.000,00 zł 30.06.2027r. 100.000,00 zł 30.09.2027r. 100.000,00 zł 31.12.2027r. - 100.000,00 zł
  2028 rok - łącznie - 300.000,00 zł
  31.03.2028r. -75.000,00 zł 30.06.2028r.
  75.000,00 zł 30.09.2028. -75.000,00 zł 31.12.2028r. - 75.000,00 zł
  6. Spłata odsetek które naliczane będą od wielkości wykorzystanego kredytu będzie następować w terminach spłat rat zapłaconych, natomiast w latach 2015,2016 spłata w okresach kwartalnych 31.12.2015 r., 31.03.2016r., 30.06.2016 r.,30.09.2016, 31.12.2016 z tym, że pierwsza spłata raty odsetkowej w 2015 roku w terminie 31.12.2015 r.
  7. W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia bez względu na harmonogram spłat rat. Od niewykorzystanego kredytu a będącego do dyspozycji zamawiającego nie pobiera się żadnych odsetek, prowizji i innych opłat bankowych.
  8. Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, w wysokości określonej w ofercie naliczona
  od kwoty pobranej transzy kredytu, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu na
  rachunek podstawowy Gminy tj. . B.S. Porąbka 68 8124 0009 2001 0000 0172 0003 .
  8. Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości kwoty kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty rat kredytu bez dodatkowych kosztów. Wcześniejsze spłaty rat kapitałowych odbiegające od harmonogramu spłat wpływają na wysokość odsetek ,które są naliczane od bieżącego zadłużenia.
  9. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku.
  10. Rok odsetkowy równy 365 dni.
  11. Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni.
  12. Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie.
  13. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik dokona kontrasygnaty na deklaracji wekslowej. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
  14. Dopuszcza się możliwość pozyskania środków z EBI .
 2. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 700 000 zł
  Zamawiający: Eco Team Service Sp. z o.o., Łodygowice
  Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 700 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Łodygowicach współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanych rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłaty pożyczek i kredytów w 2013r. Dane kredytu: - rodzaj waluty kredytu: kredyt złotówkowy; - okres spłaty kredytu:5 lat - począwszy od marca 2015 roku; - spłata kredytu: w 20 ratach; - terminy spłaty rat: do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału po 50 000 zł, przy czym I rata do 25 marca 2015 roku a ostatnia - 20 rata do 25 grudnia 2019 roku; - terminy spłaty odsetek: kwartalnie do 25 dnia miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 2015 (karencja w spłacie odsetek); - zabezpieczenie: weksel in blanco do wysokości 1.000.000,00zł; - wypłata kredytu: w jednej transzy, w terminie 7 dni od podpisania umowy.
 4. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTWRMINOWEGO NA FINANSOWANIE INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ŻYWCU PRZY UL. MATEJKI
  Zamawiający: Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Żywiec
  PRZEMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ŻYWCU PRZY UL. MATEJKI. KWOTA KREDYTU W WYSOKOŚCI 2 700 000,00 ZŁ, NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NA BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY UL. MATEJKI W ŻYWCU. BUDYNKI PRZEZNACZONE BĘDĄ NA SPRZEDAŻ. OKRES SPŁATY KREDYTU 20 LAT, W RÓWNYCH RATACH MIESIĘCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ WCZESNIEJSZEJ SPŁATY KREDYTU BEZ KONIECZNOŚCI PONOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DODATKOWYCH OPŁAT I PROWIZJI, A ODSETKI NALICZANE BĘDĄ TYLKO OD KWOTY AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA POZOSTAŁEGO DO SPŁATY, DO DNIA SPŁATY KREDYTU.
 5. Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.340.000,00zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów z/s w Tresnej, Czernichów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.340.000,00zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów).

  3. Uruchomienie kredytu nastąpi;
  W dzień po podpisaniu umowy, w wysokości do zapotrzebowań na środki, nie przekraczających kwoty 1.340.000,00zł.

  4. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 110 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej z karencją do 31 .03. 2013 roku.

  5. Spłata kredytu dokonywana będzie w 4 ratach rocznie przez okres 9 lat z tym, że spłata pierwszej raty do 31.03.2013 r.

  6. Harmonogram spłacanych rat kapitałowych będzie następujący w skali danego roku:
  2013 rok- łącznie -149.600,00 zł ,
  31.03.2013r.-37.200,00zł, 30.06.2013r.- 37.200,00zł, 30.09.2013r.- 37.200,00zł, 31.12.2013r.- 38.000,00zł,
  2014 rok - łącznie 148.800,00
  zł 31.03.2014r. .- 37.200,00zł, 30.06.2014r. .- 37.200,00zł ,30.09.2014r. .- 37.200,00zł, 31.12.2014r. .- 37.200,00zł
  2015 rok - łącznie 148.800,00 zł
  31.03.2015r. .- 37.200,00zł, 30.06.2015r. .- 37.200,00zł, 30.09.2015r. .- 37.200,00zł, 31.12.2015r. .- 37.200,00zł
  2016 rok-łącznie 148.800,00 zł
  31.03.2016r. .- 37.200,00zł , 30.06.2016r. .- 37.200,00zł ,30.09.2016r. .- 37.200,00zł , 31.12.2016r. .- 37.200,00zł
  2017 rok - łącznie 148.800,00 zł
  31.03.2017r.- 37.200,00zł , 30.06.2017r. -37.200,00zł ,30.09.2017r.,- 37.200,00zł 31.12.2017r.- 37.200,00zł
  2018 rok - łącznie 148.800,00 zł
  31.03.2018 r. -37.200,00zł, 30.06.2018 r.- 37.200,00zł, 30.09.2018r. -37.200,00zł , 31.12.2018 r. -37.200,00zł zł
  2019 rok- łącznie 148.800,00 zł
  31.03.2019 r. 37.200,00zł ,30.06.2019 r.- 37.200,00zł , 30.09.2019 r. - 37.200,00zł, 31.12.2019 r. - 37.200,00zł
  2020 rok , łącznie 148.800,00 zł
  31.03.2020 r. - 37.200,00zł , 30.06.2020 r., - 37.200,00zł , 30.09.2020r. - 37.200,00zł , 31.12.2020r.- 37.200,00zł
  2021 rok -łącznie 148.800,00 zł
  31.03.2021r. - 37.200,00zł , 30.06.2021r. - 37.200,00zł , 30.09.2021 r. - 37.200,00zł , 31.12.2021 r. - 37.200,00zł

  7. Spłata odsetek które naliczane będą od wielkości wykorzystanego kredytu będzie następować w terminach spłat rat zapłaconych, z tym, że pierwsza spłata raty odsetkowej od 31.03.2013 r.

  8. W całym okresie kredytowania (wykorzystanie i spłata) naliczanie odsetek winno być według metody kapitałowej, to znaczy od aktualnego zadłużenia. Od niewykorzystanego kredytu a będącego do dyspozycji zamawiającego nie pobiera się żadnych odsetek, prowizji i innych opłat bankowych.

  9. Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy, w wysokości określonej w ofercie naliczona od kwoty pobranej transzy kredytu, poprzez potrącenie z przekazanej kwoty kredytu na rachunek podstawowy Gminy.

  10. Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości kwoty kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

  11. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku.

  12. Rok odsetkowy równy 365 dni.

  13. Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni.

  14. Możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy (banku) o tym fakcie.

  15. Zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik dokona kontrasygnaty na deklaracji wekslowej. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 6. Udzielenie Gminie Ślemień kredytu długoterminowego w kwocie 765 558,00 zł słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00 100 z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ślemieniu, Ślemień
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie Gminie Ślemień kredytu długoterminowego w kwocie 765 558,00 zł słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złoty 00 100 z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.2. Wysokość kredytu - kredyt długoterminowy w wysokości 765 558,00 zł słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00 100 3.3. Okres kredytowania - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.; 3.4. Oprocentowanie bazowe: według stawki WIBOR 1M + stała marża obowiązująca okresie kredytowania; 3.5. Waluta kredytu: PLN polski złoty 3.6. Spłata kredytu następować będzie w okresach kwartalnych: 40 rat począwszy od dnia 31.03.2013 r.; 3.7. Termin i forma zaciągnięcia kredytu: przelew w jednej transzy ; 3.8. Spłata odsetek następować będzie kwartalnie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez Wykonawcę do Zamawiającego. Dniem spłaty odsetek jest ostatni dzień kwartału. 3.9. Kredyt przeznaczony jest na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3.10. Wykorzystanie kredytu odbywać się będzie bezgotówkowo; 3.11. Zamawiający ma prawo ograniczenia w skorzystaniu kredytu tj wykorzystanie mniejszej kwoty kredytu, o którym mowa w pkt 4.1 SIWZ bez ponoszenia dodatkowych opłat, kosztów z tego tytułu. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu. 3.12 Rezygnacja z części kredytu następuje w formie oświadczenia złożonego na piśmie z 3 dniowym wyprzedzeniem. 3.13 Zamawiający złoży przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek i podatku wobec ZUS i US, opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu . 3.14. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie wskazać, jaką część zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w formularzu nie dotyczy.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2012. Dane kredytu: - rodzaj waluty kredytu: kredyt złotówkowy; - okres spłaty kredytu: 10 lat - począwszy od 2013 roku; - spłata kredytu: w 40 ratach; - terminy spłaty rat: do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału po 85 000 zł, przy czym I rata do 25 marca 2013 roku a ostatnia - 40 rata do 25 listopada 2022 roku; - terminy spłaty odsetek: kwartalnie do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał - zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; - wypłata kredytu: w dwóch transzach: I transza w dniu 28.05.2012r. w wysokości 2 000 000,00 zł, II transza w dniu 30.09.2012r. w wysokości 1 400 000,00 zł.
 8. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 480 000,00 ZŁ
  Zamawiający: Urząd Gminy Łodygowice, Łodygowice
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 480 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łodygowice w 2011 r. w wysokości 405 070,28 zł
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 074 929,72 zł
 9. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 900 000 zł
  Zamawiający: Gmina Milówka, Milówka
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.900 000,00 /słownie: dwa miliony dziewięćset złotych/ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę dróg gminnych

  Dane kredytu:

  - rodzaj waluty kredytu kredyt złotówkowy
  - okres spłaty 10 lat począwszy od 2012 roku
  - spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych po 72 500 zł. do ostatniego dnia środkowego miesiąca kwartału począwszy od 29 lutego 2012 roku, ostatnia rata do 30 listopada 2021 roku
  - spłaty odsetek miesięcznie do 25 dnia miesiąca za m/c poprzedni
  - przeznaczenie kredytu kredyt przeznaczony jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę dróg gminnych
  - wypłata kredytu w dwóch transzach
  - jedna transza w wysokości 2 000 000 zł. w dniu 1 lipca 2011r.
  - druga transza w wysokości 900 000 zł. w dniu 31 sierpnia 2011r.
  - zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 700 000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Rajcza, Rajcza
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 700 000,00 zł


  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 700 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie w 2011 roku.

  Dane kredytu:
  - rodzaj waluty kredytu kredyt złotówkowy
  - okres spłaty kredytu 8 lat
  - spłata kredytu w 32 ratach kwartalnych :
  spłata rat od 2012 roku

  - terminy spłaty rat w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał
  a ostatnia 32 rata do 31 grudnia 2019 r.


  - terminy spłaty odsetek kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca
  - zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  - wypłata kredytu w jednej transzy w dniu 07.06.2011 r. kwota 2 700 000,00 zł.
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy Rajcza, Rajcza
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych zapisanych w budżecie Gminy Rajcza na 2009 rok.

  Dane kredytu:
  - rodzaj waluty kredytu kredyt złotówkowy
  - okres spłaty 5 lat
  - spłata kredytu w 20 ratach kwartalnych :
  w pierwszym roku wysokość rat wg załącznika.
  - terminy spłat rat w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał
  do 30 listopada 2014 r.
  UWAGA
  W 2010 roku pierwsza rata do 30.06.2010 roku -
  (wysokość wg załącznika).

  - terminy spłaty odsetek kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca
  - zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  - wypłata kredytu w jednej transzy w dniu 03.11.2009 r. kwota 1.700.000,00 zł.
 12. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.761.290,00 ZŁOTYCH NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO W GMINIE ŁODYGOWICE
  Zamawiający: Urząd Gminy Łodygowice, Łodygowice
  Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w Gminie Łodygowice.

Inne osoby dla Góra Józef Grzegorz (21 osób):