Kogo reprezentuje osoba

Góra Krzysztof Wojciech

w KRS

Krzysztof Wojciech Góra

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Góra
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:292 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielawski Grzegorz Jan, Karczewski Zygmunt Józef, Mitura Zbigniew Kazimierz, Podstawka Jerzy Adam, Urban Eugeniusz Henryk, Urban Paweł

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymański Marek Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z O.O. W Lublinie, Lublin − KRS 0000033117
 2. Korporacja Finansowo - Kapitałowa S.A., Warszawa − KRS 0000166109
 3. Polskie Stowarzyszenie Dom Europejski, Warszawa − KRS 0000152196
 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Parczew S.A., Parczew − KRS 0000043865
 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O. W Janowie Lubelskim, Borownica − KRS 0000195677
 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Lubartów − KRS 0000029566
 7. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział W Lublinie, Lublin − KRS 0000051520

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Browar Łomża Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000011751
 2. Centrum Badań Laboratoryjnych Cebel Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000343154
 3. Korporacja Piwowarska Sp. Z O.O., Łomża − KRS 0000025429
 4. Lubelska Korporacja Finansowa Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000004764
 5. Lubelski Dom Technika Not Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000188255
 6. Łukbut Serwis Sp. Z O.O., Łuków − KRS 0000023350
 7. Łukbut Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000039383
 8. Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Łukbut S.A., Łuków − KRS 0000036025
 9. Oko-medica S.A., Warszawa − KRS 0000062926
 10. Perła-browary Lubelskie S.A., Lublin − KRS 0000016008
 11. Prefabet-puławy Sp. Z O.O., Puławy − KRS 0000040272
 12. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Sp. Z O.O. Z Siedzibą W Strupinie Dużym, Strupin Duży − KRS 0000130599
 13. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees S.A., Łomża − KRS 0000038455
 14. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych W Lublinie S.A., Kraków − KRS 0000120497
 15. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Biała Podlaska − KRS 0000066862
 16. Zespół Usług Technicznych Not Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000068653

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych na terenie Gminy Goscieradów
  Zamawiający: Gmina Gościeradów, Gościeradów
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych na terenie Gminy Gościeradów.
  Powyższe zamówienie zostało podzielone na trzy części:
  Część Nr 1 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Szczecka gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km.
  Część Nr 2 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr. geodez. Aleksandrów gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,35 km.
  Część Nr 3 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Suchodoły gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,292 km.

  W ramach przedmiotu zamówienia dla części Nr 1 należy wykonać:
  1) Roboty przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,4 km, plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm oraz odsłonięcia istniejącej nawierzchni żwirowej szer. śr. 0,75m;
  2) Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. nawierzchni żwirowej) wyk. mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni z wykonaniem zarysu koryta (oporów wys. ok. 20cm) pod wykonanie warstw wzmacniająco-wyrównujących podbudowy z kruszyw łamanych – szer. min. 3,8m na dł. 0,4 km, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych (0/63mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm, szer., 3,80 m na dł. 0,4 km, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, szer., 3,80m na dł. 0,4 km.
  3) Nawierzchnię: z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11W50/70), o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca), na szerokości 3,50m na długości 0,400 km, z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11S50/70), o grubości 3,0 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), szerokość 3,50m na długości 0,400 km;
  4) Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych gr. w-wy 10 cm (obustronnie) po zagęszczeniu, po szer. min. 0,5m na długości 0,400 km.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 1 zawiera złącznik Nr 1a do niniejszej SIWZ:
  - Przedmiar robót,
  - Uproszczona dokumentacja techniczna,
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia polegająca na przebudowie drogi na odcinku dł. 0,4km
  Zamawiający: Gmina Gościeradów, Gościeradów
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia polegająca na przebudowie drogi na odcinku dł. 0,4km (od km 0+400 do km 0+800) na działce nr 276 położonej w obr. geodez. Liśnik Duży - Kolonia.

  W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
  1) Roboty przygotowawcze: geodezyjne odtworzenie pasa drogowego, wytyczenie trasy drogi w terenie, na odcinku dł. 0,4 km, plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm oraz odsłonięcia istniejącej nawierzchni żwirowej szer. śr. 0,75m;
  2) Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. nawierzchni żwirowej) wyk. mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni z wykonaniem zarysu koryta (oporów wys. ok. 20cm) pod wykonanie warstw wzmacniająco-wyrównujących podbudowy z kruszyw łamanych – szer. min. 3,8m na dł. 0,4 km; wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą kruszywa łamanego (0,63mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm, szer., 3,80 m na dł. 0,4 km; warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm, szer. 3,80m na dł. 0,4 km.
  3) Nawierzchnię: z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11W50/70), o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca), na szerokości 3,50m na długości 0,400 km; z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm (AC 11S50/70) Standard II, o grubości 3,0 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), szerokość 3,50m na długości 0,400 km;
  4) Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych gr. w-wy 10 cm (obustronnie) po zagęszczeniu, po szer. min. 0,5m na długości 0,400 km.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera złącznik do niniejszej SIWZ:
  - Przedmiar robót,
  - Uproszczona dokumentacja techniczna,
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 3. Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino – Etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)”.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Przebudowę jednojezdniowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino w tym m.in poszerzenie jezdni. 2. Budowę/przebudowę ciągów pieszo-rowerowych. 3. Przebudowę zatok autobusowych oraz zatoki dla taksówek. 4. Przebudowę muru oporowego wzdłuż ul. Skrzetuskiego. 5. Przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wod.-kan. 6. Przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej. 7. Przebudowę trakcji trolejbusowej. 8. Przebudowę oświetlenia ulic. 9. Przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN. 10. Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange. 11. Przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej Nplay. 12. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej. 13. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywanym układem drogowym oraz nasadzenia zieleni. 14. Rekultywację terenu. 15. Opracowanie projektów
  czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem a następnie oznakowanie miejsc robót. 16.Wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu a następnie wykonanie na jego podstawie oznakowania pionowego i poziomego. 17. Wykonanie monitoringu odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej objętych robotami wraz z czyszczeniem w/w sieci przed upływem gwarancji. 18. Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 19. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. 20. Obsługę geodezyjną prowadzonych robót. 21. Wykonanie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z STWiORB. 22. Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 23. Uporządkowanie obszaru
  przyległego. 24. Przekazanie zrealizowanych robót. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu
  pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej
  czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
  wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
 4. Przebudowa dróg w miejscowości Wola Przybysławska , Janów i Piotrowice Wielkie.
  Zamawiający: Gmina Garbów, Garbów
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  a) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Ew. nr. 2191 w miejscowości Wola Przybysławska od km 0+000 do km 0+380 ;
  b) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Ew. nr. 334 w miejscowości Janów od km 0+000 do km 0+190,00 ;
  c) Przebudowa drogi gminnej nr 105959 L w miejscowości Piotrowice Wielkie od km 1+700 do km 2+210 ;
  Pierwszym etapem robót jest oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
  (0,5 kg/m2) istniejących stabilizacji betonowych na w/w drogach..
  Na tak przygotowanej nawierzchni wykonana będzie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm ( KR1 –KR2) .
  Wykonana warstwa asfaltowa poprawi znacznie stan techniczny drogi na całym jej odcinku.
  Dodatkowo w ramach zadania należy uzupełnić ziemią pobocza ziemne na szerokości 0,5 m wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem o spadku 8%.
  Roboty należy prowadzić tak , aby zapewnić bezpieczeństwo robót i jak najmniej zakłócać warunki komunikacji kołowej i pieszej.

  Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji technicznej , w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót , stanowiących załączniki do SIWZ.

  2. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanymi pozwoleniami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.

 5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i gm. Krzczonów
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe Nr 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i gm. Krzczonów, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów od km 3+100 do km 6+536,95. Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów od km 6+536,95 do km 11+601. Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2300L Teklin – Gierniak od km 0+000 do km 1+849,36. Przedmiotowa inwestycja zawiera następujące elementy: Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne, Odwodnienie korpusu drogowego, Podbudowy, Nawierzchnie, Roboty wykończeniowe, Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Elementy ulic. Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i SST stanowiących odpowiednio załączniki nr 7, 8 i 10 do SIWZ.
 6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na ternie gmin Bełżyce i Wojciechów.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
  Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na ternie gmin Bełżyce i Wojciechów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 2+742,00 do km 5+356,00. Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2239L Bełżyce – Chmielnik – Góra od km 0+000,00 do km 5+971,00. Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2240L Kol. Chmielnik – Kierz – Cuple - Trzciniec od km 0+000 do km 5+358,88. Przedmiotowa inwestycja zawiera następujące elementy: Roboty przygotowawcze, Roboty ziemne, Odwodnienie korpusu drogowego, Podbudowy, Nawierzchnie,Roboty wykończeniowe, Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, Elementy ulic, Inne roboty. Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i SST stanowiących odpowiednio załączniki nr 7, 8 i 10 do SIWZ.
 7. Remont dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, z podziałem na 6 części.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac z zakresu odnowy, renowacji i remontu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, w podziale na części: Część 1 – Rejon w Chełmie – remont parkingu w m. Kalinówka, Część 2 – Rejon w Chełmie – remonty nawierzchni i odnowa oznakowania, Część 3 – Rejon w Kraśniku – remonty nawierzchni i odnowa oznakowania, Część 4 – Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – oznakowanie dróg, Część 5 – Rejon w Zamościu – remonty nawierzchni i odnowa oznakowania, Część 6 – Rejon w Zamościu – remonty chodników.
 8. Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostów istniejących.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
  Budowa mostu przez rzekę Czerniejówkę w km 0+198 i rzekę Skrzyniczankę w km 2+247 w ciągu drogi powiatowej 2274L Czerniejów – Skrzynice wraz
  z dojazdami oraz rozbiorką mostów istniejących. Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i SST stanowiących odpowiednio załączniki do SIWZ.
 9. Remont nawierzchni dróg w technologii asfaltu lanego na terenie sołectw: Trębaczów, Zofiówka, Leopoldów, Stara Wieś Kolonia, Nowogród, Stara Wieś oraz na Os. Stare Miasto w technologii asfaltu lanego bez wycinki naprawianej nawierzchni.
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont nawierzchni dróg w technologii asfaltu lanego na terenie sołectw: Trębaczów, Zofiówka, Leopoldów, Stara Wieś Kolonia, Nowogród, Stara Wieś oraz na Os. Stare Miasto w technologii asfaltu lanego bez wycinki naprawianej nawierzchni polegający na naprawie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych sołectw, na terenie gminy Łęczna, administrowanych przez Burmistrza Łęcznej w technologii asfaltu lanego bez przycinania piłą mechaniczną, przy użyciu co najmniej: 1) sołectwo Trębaczów - 14,17 Mg asfaltu lanego, 2) sołectwo Zofiówka - 14,17 Mg asfaltu lanego, 3) sołectwo Leopoldów – 7,39 Mg asfaltu lanego, 4) sołectwo Stara Wieś kolonia – 10,57 Mg asfaltu lanego, 5) sołectwo Nowogród – 6,06 Mg asfaltu lanego, 6) sołectwo Stara Wieś – 15,51 Mg asfaltu lanego, 7) os. Stare Miasto – 27,17 Mg asfaltu lanego. 2. Zakres świadczonej usługi przez Wykonawcę obejmuje: 1) oczyszczenie podbudowy – przy użyciu sprężarki - wraz z usunięciem luźnego rumoszu, 2) wypełnieniem uszkodzonej nawierzchni asfaltem lanym bez przycinania krawędzi, 3. Wykonanie usługi nastąpi z materiałów oraz przy użyciu sprzętu i urządzeń Wykonawcy. 4. Wywóz rumoszu i zanieczyszczeń do miejsca utylizacji będącego w dyspozycji Wykonawcy lub na drogi gminne Gminy Łęczna. 5. Decyzję o przeznaczeniu rumoszu na drogi gminne Gminy Łęczna oraz miejscu wyładowania podejmuje Zamawiający. 6. Koszty transportu rumoszu na drogi gminne lub jego utylizacji ponosi Wykonawca. 7. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45233142-6 Remont cząstkowy asfaltem. Uwaga: Każdy Wykonawca musi złożyć oferty na wszystkie wymienione powyżej sołectwa oraz os. Stare Miasto.
 10. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Dąbrowica,Panieńszczyzna, Natalin i Marysin
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
  CZĘŚĆ I Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 793 w miejscowości Dąbrowica na
  odcinku od km 0+000 do km 0+231. Zakres robót w szczególności obejmuje: - rozebranie podbudowy
  z kruszywa łamanego, grub. warstwy 15 cm (z odwozem urobku na odl. 5 km) – na odcinku od km
  0+035 do km 0+088 oraz od km 0+115 do km 0+231, - wykonanie koryta mechanicznie wraz z
  profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. IIV o głębokość 30cm - na odcinku od km
  0+035 do km 0+088 oraz od km 0+115 do km 0+231, - wykonanie podbudowy z piasku
  stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i gr. 15 cm oraz kruszywa łamanego gr. 10 cm na odcinku od
  km 0+035 do km 0+088 oraz od km 0+115 do km 0+231, - wykonanie warstwy wyrównawczej o
  średniej grubości 5 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+035 oraz od km 0+088 do km 0+115 -
  wykonanie warstwy wiążącej (gr. 4 cm i szer. 3,08cm) oraz ścieralnej (gr. 3 cm i szer. 3,00) na odc. od
  km 0+000 do km 0+231), - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, - wykonanie oznakowania
  pionowego oraz roboty wykończeniowe i porządkowe. CZĘŚĆ II Przebudowa drogi wewnętrznej ozn.
  Nr ewid. 59/103 i 577/2 w miejscowości Panieńszczyzna na odcinku od km 0+000 do km 0+176 Zakres
  robót w szczególności obejmuje: - profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża mechanicznie pod
  warstwy konstrukcyjne na odcinku od km 0+000 do km 0+176, - wykonanie warstwy wyrównawczej
  kruszywem łamanym o średniej gr. 5 cm, - skropienie podłoża asfaltem pod warstwę ścieralną na odcinku
  od km 0+000 do km 0+176, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm na odcinku od km 0+000 do km
  0+176, - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego, - wykonanie oznakowania pionowego oraz roboty
  wykończeniowe oraz porządkowe. CZĘŚĆ III Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 95/24 i
  95/27 (ul. Tęczowa) w miejscowości Marysin na odcinku od km 0+000 do km 0+231 Zakres robót w
  szczególności obejmuje: - rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grub. warstwy 15 cm (z
  odwozem urobku na odl. 5 km) – na odcinku od km 0+000 do km 0+231, - wykonanie koryta
  mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. IIV o głębokość 30cm - na
  odcinku od km 0+000 do km 0+231, - wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o
  Rm=5MPa i gr. 15 cm oraz kruszywa łamanego gr. 15 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+231, -
  wykonanie warstwy wiążącej (gr. 4 cm i szer. 3,04cm) oraz ścieralnej (gr. 3 cm i szer. 3,00) na odc. od
  km 0+000 do km 0+231), - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o szer. 0,50m po stronie lewej,
  - wykonanie pobocza chłonnego z piasku owiniętego geowłókniną oraz utwardzone kruszywem łamanym
  frakcji 4-31,5mm po stronie prawej, - wykonanie oznakowania pionowego oraz roboty wykończeniowe i
  porządkowe. CZĘŚĆ IV Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 (ul. Podleśna) w
  miejscowości Natalin na odcinku od km 0+000 do km 0+175 wraz z przebudową pętli autobusowej.
  Zadanie 1 Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 266 (ul. Podleśna) w miejscowości Natalin na
  odcinku od km 0+000 do km 0+175. Zakres robót w szczególności obejmuje: - frezowanie istniejącej
  nawierzchni asfaltowej (odc. 0+000 do 0+096) oraz rozbiórka podbudowy (odc. 0+000 do 0+043) -
  wykonanie koryta na całej szerokości konstrukcji (odc. 0+000 do 0+043) oraz poszerzeniu - wykonanie
  podbudowy z piasku stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego na odcinku od km 0+000 do
  km 0+043 oraz poszerzeniu - wykonanie warstwy wyrównawczej na poszerzeniu mieszanki mineralnoasfaltowej
  - wykonanie warstwy wiążącej (na odc. od km 0+000 do km 0+096) oraz ścieralnej na
  całości odcinka, - wykonanie i plantowanie poboczy - roboty wykończeniowe oraz porządkowe. Zadanie
  2 Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Natalin Przebudowa pętli autobusowej zlokalizowanej
  w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2418L Lublin-Snopków oraz na działce Nr 257/5 w
  miejscowości Natalin. Zakres robót w szczególności obejmuje: - rozbiórkę istniejącego krawężnika oraz
  jego ponowne wbudowanie, - roboty ziemne z odwozem ziemi, - wykonanie podbudowy pomocniczej z
  gruntocementu oraz zasadniczej kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm, - roboty
  wykończeniowo-pielęgnacyjne, - remont istniejącego wpustu deszczowego. DOTYCZY
  WSZYSTKICH CZĘŚCI Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące
  następuję czynności: obsługiwanie koparki, równiarki, rozkładarki asfaltu, walca, pogłębianie wykopów,
  równanie podłoża, wykonywanie stabilizacja, zagęszczanie, ręczne układanie masy powinny być
  zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy
  zakres robót zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
  budowlanych i dokumentacji projektowej
 11. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
  1.
  Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy: 1.1. projekt wykonawczy
  branży drogowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
  zakresie – 4 egz., 1.2. projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz., 1.3. projekt czasowej organizacji ruchu na czas
  trwania robót – 4 egz., 1.4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone na
  podstawie wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych) – 4 egz., 1.5. informacja dotycząca
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. 2. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w
  formie papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji. 3.
  Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych. 4. Zrealizowanie robót budowlanych
  w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę. 5.
  Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez
  Inspektora nadzoru. 6. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
  budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.): 6.1. wyjaśnianie wątpliwości
  dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu, 6.2.
  uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku
  realizacji remontu, 6.3. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 6.4. udział w
  komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 6.5. wykonywanie czynności związanych ze
  sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 6.6. bieżące monitorowanie
  realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez
  Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji
  robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
  nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym
  terminie). 7. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma
  zawierać: dziennik budowy, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zakrywanych, badania
  materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodności
  materiałów, aprobaty, badanie typu mieszanek bitumicznych, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną
  inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, końcowy protokół odbioru, oświadczenie uprawnionych
  kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbędne dokumenty do
  przekazania obiektu do użytkowania. 8. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie
  gis/cad i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. 9. Przywrócenie przyległego do terenu
  budowy terenu do stanu przed przystąpieniem do remontu. 10. Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy
  drogi. 11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynności w zakresie
  realizacji przedmiotowego zamówienia wskazane i opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, których
  wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez
  Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 11.1. przekopanie gleby, 11.2. cięcie piłą
  mechaniczną, 11.3. ręczne usunięcie warstwy humusu, 11.4. ręczne formowanie nasypów z ziemi, 11.5.
  frezowanie nawierzchni, 11.6. malowanie oznakowania jezdni, 11.7. ręczne układnie betonu, 11.8. sadzenie
  drzew i krzewów, 11.9. zagęszczanie gruntu, brukarstwo, 11.10. wykonywanie odwodnienia - studnie,
  kanalizacje, 11.11. ręczny transport urządzeń i materiałów, 11.12. rozkładanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
  Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową
  działalność gospodarczą.
 12. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Potoczek - Majdan.
  Zamawiający: Gmina Potok Wielki, Potok Wielki
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Potoczek – Majdan od km 0+000 do km 0+700 oraz od km 0+930 do km 0+995, długości 805 mb.
  Projektowana budowa drogi dojazdowej składa się z dwóch odcinków:
  Odcinek nr I początek swój ma na włączeniu do istniejącej drogi bitumicznej w km 0+000. Koniec odcinka nr I w km 0+740. Szerokość projektowanej nawierzchni bitumicznej 3,50 m, szerokość obustronnie utwardzonych poboczy 0,50 m.
  Początek odcinka nr II w km 0+930, koniec w km 0+995 przy istniejącym moście. Szerokość projektowanej nawierzchni bitumicznej 3,50 m, szerokość obustronnie utwardzonych poboczy 0,75 m.
  Parametry geometryczne:
  Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jezdni jednostronnym 2 %.
  Sposób odwodnienia drogi bez zmian – odwodnienie powierzchniowe.
  W km 0+145 występuje przepust fi 60 cm. W celu odprowadzenia wód z jednej strony drogi na drugą projektuje się obok dodatkowy przepust z rur żelbetowych fi 60 cm, dł. 6,0 m z obustronnymi typowymi ściankami czołowymi.
  Podstawowy zakres rzeczowy inwestycji:
  Długość projektowanej drogi – 805 mb
  Powierzchnia warstwy ścieralnej – 2833,10 m3
  Powierzchnia podbudowy z kruszywa 0/31,5 – 2914,60 m2
  Powierzchnia podbudowy z kruszywa 0/63 – 2914,60 m2
  Powierzchnia warstwy odsączającej - 3682,20 m2
  Powierzchnia utwardzonych poboczy - 837,50 m2
  Powierzchnia wymienianego pomostu górnego – 60,50 m2
  Długość prefabrykowanego przepustu rurowego fi 60 cm – 6 m

  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, wyroby, materiały budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SST. Za rozwiązania równoważne uznawane będzie wykonanie robót budowlanych przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, projekcie, przedmiarze robót itp. pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji technicznej i SST, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w załącznikach do niej.
  W przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 13. Przebudowa dróg powiatowych nr 2304L Stara Wieś – Stawce – Zdziłowice od km 7+575 do km 8+275 i od km 17+290 do km 21+676 oraz nr 2804L Modliborzyce – Błażek od km 3+400 do km 5+575
  Zamawiający: Powiat Janowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, Janów Lubelski
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2304L Stara Wieś – Stawce – Zdziłowice od km 7+575 do km 8+275 i od km 17+290 do km 21+676 oraz nr 2804L Modliborzyce – Błażek od km 3+400 do km 5+575” Zamówienie zostało podzielone na trzy części, tj.:

  Część nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Stawce – Zdziłowice od km 7+575 do km 8+275;
  Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Stawce – Zdziłowice od km 17+290 do km 21+676;
  Część nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek od km 3+400 do km 5+575.

  2. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane dla poszczególnych części zamówienia określone w dokumentacjach, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi: opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
  3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II i tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 14. Przebudowa drogi gminnej nr 107102L Kazimierzówka-Kliny na terenie gminy Głusk
  Zamawiający: Gmina Głusk Dominów, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 107102L Kazimierzówka-Kliny na terenie gminy Głusk.
  Przebudowa obejmuje odcinek od km 0+016,60 do km 3+106,00 od skrzyżowania z drogą serwisową dróg S12/17 w Kazimierzówce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2107L w m. Kliny.
  Przebudowa drogi ma na celu poprawę nośności drogi poprzez użycie siatki wzmacniającej 100/100 z włókien szklanych powlekanych bitumem i wykonanie dodatkowej warstwy bitumicznej. W zakres zadania wchodzi wykonanie poszerzenia nawierzchni drogi do 5,5m, wykonanie peronów przystankowych (3szt), wykonanie aktywnego oznakowania wraz z Solarnym Systemem Oświetlenia Drogowego na przejściu dla pieszych, wykonanie poszerzenia i regulację wysokościową istniejącego chodnika, wykonanie i rekultywację poboczy gruntowych, wydłużenie istniejących przepustów drogowych. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie, chodniki i perony, zjazdy i parking, krawężniki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i roboty wykończeniowe.

  Niniejsze zamówienie współfinansowane jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają SIWZ i załącznik do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 15. Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej Nr 12 Biskupice - Dorohucza od km 643+849 do km 644+550 (701mb) w m. Pełczyn
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
  Remont nawierzchni w ciągu drogi krajowej Nr 12 Biskupice - Dorohucza od km 643+849 do km 644+550 (701mb) w m. Pełczyn. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentach przetargowych - OPZ
 16. Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy Kraśnik
  Zamawiający: Gmina Kraśnik, Kraśnik
  Zakres robót obejmuje:
  - rozbiórki nawierzchni,
  - wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni
  - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach,
  - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

  Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych, przedmiar robót, który to przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 17. Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 107321L od km 0+200 do km 0+520 oraz od km 1+084 do km 1+509 w miejscowości Słupeczno
  Zamawiający: Gmina Wysokie, Wysokie
  „Umocnienie dna oraz odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 107321L od km 0+200 do km 0+520 oraz od km 1+084 do km 1+509 w miejscowości Słupeczno”
  1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, rysunki zawierające - plan, przekroje i profil oraz projekt opis techniczny stanowiące integralną część SIWZ.
  2. Roboty, o których mowa wyżej należy wykonać z materiałów Wykonawcy.
  3. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
  4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w każdym przypadku, w którym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót posługują się znakami towarowymi, patentami lub oznaczeniem pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
  6. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego.
  7. Zamawiający nie zastosował przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.
  8. Kod. CPV – 45233120-6, 45100000-8, 45200000-9, 45110000-1, 45230000-8, 45233000-9.
  3
  9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
  Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będą następujące roboty budowlane:
  - roboty przygotowawcze,
  - roboty ziemne,
  - roboty nawierzchniowe,
  - podbudowy,
  - przepusty,
  - organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
  Zamawiający wymaga, aby osoby, wykonujące ww. roboty budowlane były zatrudnione przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę/ów do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.). Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu umowy.
  10. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00 polegająca na: • przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 107179L o łącznej długości 1170mb, • przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 107180L na łącznej długości 55,40mb, • przebudowie skrzyżowania dróg: gminnej nr 107179L, nr 107180L i powiatowej nr 2280L poprzez zmianę geometrii skrzyżowania, uporządkowanie ruchu pieszych poprzez budowę chodników, przebudowę systemu odwodnienia – wprowadzenie w części kanału deszczowego, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym aktywnego). Projekt dofinansowywany jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ, w skład którego wchodzą: 1. Projekt budowlano – wykonawczy pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów” 2. Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00” 3. Projekt budowlano – wykonawczy „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów – kanalizacja deszczowa”. 4. Projekt budowlano –wykonawczy pn. „Oświetlenie drogowe wydzielone w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2280L i dróg gminnych 107179L i 107180L zas. z Inn WIERCISZÓW RSP” 5. Protokoły wprowadzenia nieistotnych zmian w projektowych z dnia 26.08.2016r. wraz z załącznikami 6. Szczegółowe specyfikacje techniczne 7. Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe stanowiące element pomocniczy do wyceny oferty, które nie mogą służyć do ostatecznej kalkulacji wykonanych robót. UWAGA Przedmiar robót został dołączony do SIWZ wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w przedmiarze robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie przewidywał przedmiar robót. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Ilekroć w dokumentacji przetargowej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn., że materiały/sprzęt itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji przetargowej. Wymagania dotyczące robót Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczące materiałów 1. Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 883 ze zm.) oraz dokumentacji projektowej. 2. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 3. Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru inwestycji. Wymagania stawiane Wykonawcy • Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, • W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia kosztów tego nadzoru, • Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat, • W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy m.in.: zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy, wykonywanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów, zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenie zamawiającemu protokołów odbioru z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, • Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zadania, • Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia, • Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie badań dotyczących jakości wbudowanych materiałów, • Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, • Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa, • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.
 19. Przebudowa drogi gminnej nr 106914L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 106914L polegającej na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dł. 0,25 km w miejscowości Ignaców, dz. nr 182. Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe – 0,25 km; wykopy koparkami na poszerzeniu drogi – 18m3, warstwę dolną podbudowy gr.20cm z kruszywa łamanego 0-63mm na poszerzeniu drogi – 90m2, warstwę górną podbudowy gr.10cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm – 1000 m2; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 875 m2; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.5cm (warstwa ścieralna) – 875m2; oznakowanie – 1 szt.: (słupek stalowy z rur średnicy 50mm + znak A7 foliowany); pobocza szer. 25 cm z kruszywa łamanego gr.5cm – 125 m2. Szczegółowy opis poszczególnych robót do wykonania, zakres i ilości oraz dane techniczne określone są poniższymi elementami SIWZ tj. przedmiarem robót, rysunkami, przekrojami, opisami oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które należy uwzględnić w cenie oferty. CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.23.33.20-8 Fundamentowanie dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, specyfikacjami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wymogami niniejszej SIWZ. Wszystkie użyte materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacjami technicznymi. Zamawiający informuje, że jeżeli użyte zostały w SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej czy w przedmiarze robót znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować jako przykładowe, które można zastąpić materiałami, produktami, urządzeniami, wyrobami równoważnymi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z w/w dokumentacją. Przez równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Użyte w w/w dokumentacji znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako rozwiązania techniczne określające standard użytych materiałów i urządzeń. Nazwy i symbole handlowe w dokumentacji zostały podane w celu jak najdokładniejszego określenia elementów i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Mogą one być zastąpione rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, technologicznych i standardzie jakościowym. Powyższe wyjaśnienia precyzujące wymogi zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego przez niego zakresu równoważności dotyczą wszystkich dokumentów przetargowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 2. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (zał. Nr 1) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (art. 36b ust. 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 36ba ust. 4). b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać – o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. (art. 36b ust. 1a). Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. c) Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust.2); Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności, jak też inne wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ (zał. Nr 3). d) Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określnych w pkt. XVIII SIWZ. Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne stanowiące załącznik do umowy, w którym określono zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. Ewentualna decyzja zamawiającego o dokonywaniu przeglądów rzadziej niż raz w roku będzie uzależniona od stanu przedmiotu zamówienia obserwowanego w trakcie jego użytkowania. e) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt. III.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej: https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl . Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże SIWZ w ustawowym terminie, (koszt druku i przekazania ponosi Wykonawca, płyta CD – 2,00 PLN, wpłata na konto Zamawiającego lub do kasy w siedzibie Zamawiającego).
 20. Zakup asfaltu lanego - II postępowanie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, Łęczna
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asfaltu lanego MA 4 50/70 do remontów dróg powiatowych Powiatu Łęczyńskiego odbiór w siedzibie Wykonawcy (do 15 Mg). 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 44.11.36.20-7 – asfalt 3. Orientacyjne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: asfalt lany MA 4 50/70 - do 15 Mg 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia. 5. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie transportem Zamawiającego. 6. Zamawiający zobowiązany jest do podstawienia środków transportowych do Wykonawcy w terminach określonych i uzgodnionych z Wykonawcą, stosownie do zamówienia. 7. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia telefonicznie. Odbiór asfaltu będzie następował w dniu następnym po złożeniu zamówienia w godzinach od 7:00 do 15:00. Załadunek powinien nastąpić w przeciągu 60 minut od przyjazdu kierowcy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu asfaltu o temp. 175-195°C 8. Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał spełniał odpowiednie wymogi norm właściwe dla przedmiotu zamówienia, tj. normy PN-EN 13108-6. 9. W związku z tym, że Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia od Wykonawcy własnym transportem, Wykonawca zobowiązany jest wydawać materiały w odległości nie większej niż 30 km od bazy Zamawiającego, tj. od Obwodu Drogowego w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 16
 21. Zakup masy mineralno – asfaltowej w ilości do 60 Mg
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, Łęczna
 22. Budowa przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 21/4; (od km 0+000,00 do km 0+077,40)
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2804L Modliborzyce – Błażek na odcinku od km 5+332 do km 10+800 w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Gmina Modliborzyce, Modliborzyce
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 2109L Wilczopole – Bystrzejowice obejmująca przebudowę konstrukcji nawierzchni w zakresie wzmocnienia i wykonania powierzchniowych elementów odwadniających na długości 5,4 km
  Zamawiający: Powiat Świdnicki, Świdnik
 25. Zakup asfaltu lanego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, Łęczna
 26. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i placów w technologii asfaltu lanego bez wycinki naprawianej nawierzchni
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
 27. Przebudowa dróg gminnych Przyborowie etap I w zakresie ul. Akacjowej – droga gminna Nr 108892L oraz ul. Dębowej – droga gminna Nr 108905L
  Zamawiający: Gmina Janów Lubelski, Janów Lubelski
 28. Przebudowa drogi gminnej nr 105195L w Ciechankach Krzesimowskich
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
 29. Remont nawierzchni drogi w technologii asfaltu lanego na terenie Sołectwa Stara Wieś Kolonia
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
 30. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112499L od km 0+000 do km 0+572 w miejscowości Bychawka Trzecia
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
 31. Przebudowa drogi gminnej Nr 105766L w m. Częstoborowice, gm. Rybczewice na odcinku od km 0+000,00 do km 1+615,00
  Zamawiający: Gmina Rybczewice, Rybczewice
 32. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802 L w m. Świerszczów – dostawa masy mineralno – bitumicznej na gorąco
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, Łęczna
 33. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 12, 17 i 82 z podziałem na 3 części: Część nr 1: na odcinku Krasnystaw - Tuligłowy od km 145+125 do km 146+100 w m. Krasnystaw; Część nr 2: na odcinku Biskupice – Dorohucza od km 642+859 do km 643+849 w m. Pełczyn; Część nr 3: na odcinku Puchaczów – Włodawa od km 84+685 do km 85+669 w m. Włodawa.
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Lublin
 34. Odbudowa drogi gminnej nr 113543L od km 0+930 do km 3+338 i od km 4+155 do km 4+663 w miejscowości Zdziłowice Trzecie i Piłatka
  Zamawiający: Gmina Godziszów, Godziszów
 35. Przebudowa drogi gminnej nr 109181L - ul. Szczebrzeska w Goraju
  Zamawiający: Urząd Gminy Goraj, Goraj
 36. Modernizacja, przebudowa, remont 3 odcinków dróg gminnych w miejscowościach Kawęczyn, Nowa Osada i w Wólce Ratajskiej
  Zamawiający: Gmina Godziszów, Godziszów
 37. Przetarg nieograniczony na remont drogi wewnętrznej nr ewid. 206 i 431 w miejscowości Dąbrowica oraz przebudowę drogi wewnętrznej (ul. Chmielna) w miejscowości Płouszowice Kolonia
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
 38. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki na odcinku od drogi powiatowej nr 2206L do granicy powiatu lubelskiego i puławskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
 39. Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
  Zamawiający: Gmina Jastków, Jastków
 40. Modernizacja drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Szczuczki VI Kolonia na dł. 613 m - zadanie 1; Modernizacja drogi gminnej nr 106907L w miejscowości Halinówka na dł. 385 m - zadanie 2.
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
 41. Realizacja wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin - 7 części (7 rejonów) (...).
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 42. Przebudowa drogi gminnej nr 107230L Kosarzew Dolny-Kolonia - Romanów (zaprojektuj i wybuduj)
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
 43. Przebudowa drogi gminnej nr 107167L w miejscowości Jabłonna - Majątek, Gmina Jabłonna
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
 44. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie ( zamówienie uzupełniające do umowy nr 4/RB/2016 z dnia 26.04.2016 r. i nr 8/RB/2016 z dnia 27.04.2016 r.)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, Bychawa
 45. Budowa drogi gminnej nr 107132L w Pawłówku na odcinku 320 m
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 46. Przebudowa drogi na trasie Lipowiec - droga wojewódzka nr 858
  Zamawiający: Gmina Tereszpol, Tereszpol
 47. przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie gmin: Goraj, Józefów i Tereszpol
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, Biłgoraj
 48. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 49. Przebudowa drogi gminnej nr 107133L w Pawłowie na odcinku 300 m
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 50. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie gminy Głusk
  Zamawiający: Gmina Głusk Dominów, Lublin
 51. Wykonanie odnów nawierzchni dróg powiatowych: nr 2717L, nr 2718L, nr 2719L, nr 2716L, nr 2735L i przebudowy dróg powiatowych: nr 2644L, nr 2708L, nr 2709L oraz remont nawierzchni drogi nr 2754L polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego wraz z wyrównaniem podbudowy oraz wykonaniem robót przygotowawczych, towarzyszących i wykończeniowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, Kraśnik
 52. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 53. Przebudowa ulic - 11 Listopada i Polnej w msc. Milejów-Osada gm. Milejów
  Zamawiający: Gmina Milejów, Milejów
 54. Przebudowa drogi powiatowej nr 2740L Polichna Czwarta - Błażek w lokalizacji od km 7+172 do km 7+715 w zakresie nawierzchni - ETAP I
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Janów Lubelski
 55. Budowa drogi gminnej nr 106271L - ul. Garbarskiej w Lublinie na odcinku od km 0+028.00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową miejsc postojowych i sygnalizacji świetlnej, a także przebudową wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakcji trolejbusowej oraz kabla światłowodowego.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 56. Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych
  Zamawiający: Urząd Miejski w Piaskach, Piaski
 57. Przebudowa drogi gminnej Nr 105370L w msc. Łysołaje-Kolonia gm. Milejów
  Zamawiający: Gmina Milejów, Milejów
 58. BUDOWA DRÓG GMINNYCH: ULIC OGRODOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 3504L, NOWEJ, SADOWEJ I SPOKOJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK.
  Zamawiający: Urząd Gminy Tarnawatka, Tarnawatka
 59. Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
 60. Przebudowa dróg powiatowych w Bełżycach Nr 2326L (ul. 1000-lecia), Nr 2319L (ul. Jakuba Nachmana) i Nr 2323L (ul. Prebendarska).
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
 61. Wykonanie nawierzchni asfaltowych w Gminie Trawniki
  Zamawiający: "EKOTRAW" Spółka z o.o., Trawniki
 62. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Łowickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 63. Budowa ulicy Grota Roweckiego w Bychawie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
 64. zamówienie dodatkowe: - zagęszczenie gruntu nad kanalizacją deszczową i sanitarną - niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego pn.: Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L)
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
 65. Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych
  Zamawiający: Urząd Miejski w Piaskach, Piaski
 66. Wykonywanie robót budowlanych na potrzeby budowy dróg na terenie gminy Wojciechów - wbudowanie kruszywa drogowego przy użyciu rozkładarki.
  Zamawiający: Gmina Wojciechów, Wojciechów
 67. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urzędowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 68. Roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
 69. Przebudowa drogi gminnej Nr 105370L w msc. Łysołaje-Kolonia gm. Milejów Etap I
  Zamawiający: Gmina Milejów, Milejów
 70. Budowa łącznika pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Armii Kraków.
  Zamawiający: Gmina Miasto Biłgoraj, Biłgoraj
 71. Przebudowa dróg powiatowych nr 2833L Janów Lubelski ul. Turystyczna i nr 2819L Janów Lubelski - Momoty Górne - gr. woj. w miejscowości Janów Lubelski
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Janów Lubelski
 72. Sprzedaż ok. 286 ton mieszanki mineralno - asfaltowej układanej na gorąco dla potrzeb ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach, do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce
 73. Remont ulicy Zygmunta Krasińskiego w Lublinie
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 74. Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie (drogi nr 107204L, 107205L, 112528L, 112529L, 112530L.
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
 75. Budowa ulicy Grota Roweckiego w Bychawie
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
 76. Przebudowa drogi gminnej na 107144L w Kiełczewicach Górnych na odcinku 263 m
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 77. Przebudowa drogi gminnej nr 107128L w Piotrowicach na odcinku 196 m
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 78. Przebudowa drogi gminnej nr 107142L w Kiełczewicach Maryjskich na odcinku 300 m
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 79. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Czwartaków i ul. Wysockiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 80. Zakup asfaltu lanego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, Łęczna
 81. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej pożarowej nr 12 w leśnictwie Irena na odcinku 0,850 km
  Zamawiający: Nadleśnictwo Gościeradów, Gościeradów
 82. Przebudowa nawierzchni drogi działki nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
 83. Wieloletnia przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Głusk
  Zamawiający: Gmina Głusk Dominów, Lublin
 84. Przebudowa drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 1250,00 do km 2+083,85 - roboty budowlane uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
 85. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej pożarowej nr 12 w leśnictwie Irena na odcinku 1,7 km
  Zamawiający: Nadleśnictwo Gościeradów, Gościeradów
 86. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112482L w Piotrowicach na odcinku od km 0+000 do km 0+245
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 87. Budowa drogi w ulicy Opolan w Lublinie na odcinku ul. Strumykowa - ul. Morawian - ul. Strumykowa wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, siecią wodociągową z przyłączami, przyłączami kanalizacji sanitarnej, przebudową sieci gazowej, sieci energetycznych i teletechnicznych
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 88. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stawce-kolonia od km0+007 do km 0+407.
  Zamawiający: Urząd Gminy Batorz, Batorz
 89. Przebudowa drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) - gr. woj. - Momoty Górne - Władysławów w lokalizacji od km 10+278 do km 11+278
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Janów Lubelski
 90. Modernizacja drogi gminnej Nr 105178L w miejscowości Stara Wieś - Stasin.
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
 91. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej nr 105751 L na działce ew. 585 w miejscowości Wygnanowice, gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+350.
  Zamawiający: Gmina Rybczewice, Rybczewice
 92. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól nr 109602L relacji Fajsławice-Suchodoły-Siedliska Pierwsze, na działkach o nr ewidencyjnych: 2175 w m. Fajsławice, km 0+283-0+571, 1252/2, km 2+986-3+222 i 1367, km 3+724-3+892 w m. Siedliska Pierwsze, o długości 0,692km.
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
 93. Budowa drogi w ulicy Polan w Lublinie wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, przebudową sieci gazowej oraz budową chodnika wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Słupian do ul. Nałęczowskiej.
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Lublin
 94. Budowa dróg w osiedlu Nad Doliną - budowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie- zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Bychawa, Bychawa
 95. DOSTAWA MASY MINERALNO-BITUMICZNEJ NA GORĄCO DO WYKONANIA REMONTÓW DRÓG NA TERENIE GMINY CYCÓW
  Zamawiający: Gmina Cyców, Cyców
 96. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 2304 w Chrzanowie Czwartym
  Zamawiający: Gmina Chrzanów, Chrzanów
 97. Przebudowa drogi gminnej nr 107151L w m. Skrzynice Pierwsze na odcinku od km 1+250 do km 2+083,85
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jabłonnie, Jabłonna
 98. Przebudowa ul. Zamkowej nr 107045L w Bełżycach
  Zamawiający: Gmina Bełżyce, Bełżyce
 99. Budowa drogi gminnej nr 107139L w Kolonii Kiełczewice Dolne na odcinku 380 m
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 100. Przebudowa drogi gminnej nr 107130L w Bystrzycy Nowej w km 0+350 do km 1+580 na działce ewidencyjnej 209
  Zamawiający: Gmina Strzyżewice, Strzyżewice
 101. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2279L od km 1+078 do km 1+155, od km 1+489 do km 1+759 i od km 2+100 do km 2+215 w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, Bełżyce

Inne osoby dla Góra Krzysztof Wojciech (37 osób):