Kogo reprezentuje osoba

Górka Agnieszka

w KRS

Agnieszka Górka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Górka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1970 r., wiek 49 lat
Miejscowości:Pyskowice (Śląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Konarski Lech, Mostowska Jolanta Maria, Nawrath Fryderyka Dorota, Polus Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słup Ostrawski Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dominium Invest Spółdzielnia Właścicieli Nieruchomości Z Siedzibą W Krakowie, Kraków − KRS 0000510491
 2. Maciejów Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000364348
 3. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Pyskowice − KRS 0000019647
 4. Poradnia Specjalistyczna Grunwaldzka Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000572723
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Mikulczyce Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000110224
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Gumex Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000141981
 7. Soldimex Sp. Z O.O., Pyskowice − KRS 0000115618
 8. Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządów Nieruchomści Południe, Świętochłowice − KRS 0000002982
 9. Towarzystwo Szermierzy Piast W Gliwicach, Gliwice − KRS 0000002018
 10. Zakład Mechaniczny Bumar-mikulczyce S.A., Zabrze − KRS 0000126115
 11. Zakład Produkcji Form Łabędy Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000154447

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Em-bud 2000 Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000381429
 2. Euro-grupa S.A., Katowice − KRS 0000032793
 3. Klub Żeglarski Im. Kpt. Bogumiła Pierożka, Bielsko-biała − KRS 0000187520
 4. Meblo-stol-bud Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000148352
 5. Nasza Rodzina Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000211966
 6. Piomag Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000169471
 7. Revitamed Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000042511
 8. Silesia Medica Sp. Z O.O., Zabrze − KRS 0000335879
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. R. Traugutta, Pyskowice − KRS 0000144966
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola, Wola − KRS 0000138135
 11. Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Tęcza, Bycina − KRS 0000216705
 12. Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A., Warszawa − KRS 0000056198
 13. Zakład Elementów Tłocznych i Konstrukcji Stalowych Bumar Łabędy Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000147891
 14. Zakład Galwaniczny Łabędy Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000150138
 15. Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa − KRS 0000033350

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Piaskowej 1 w Pyskowicach
  Zamawiający: MZBM - TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Pyskowicach, Pyskowice
  Remont dachu o pokryciu ceramicznym budynku wielorodzinnego przy ul. Piaskowej 1 w Pyskowicach. Zakres remontu: - wymiana pokrycia dachu z dachówki karpiówki na pow. ok 875 m2, wymiana łacenia dachu - pow. j.w.,wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, okapów, przemurowanie kominów,wymiana ław kominiarskich, wymiana instalacji odgromowej.
 2. Remont budynku polegający na przebudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania z funkcji usługowej na funkcję mieszkalną pod wynajem przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach
  Zamawiający: MZBM Sp. z o. o., Pyskowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont budynku polegający na przebudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania z funkcji usługowej na funkcję mieszkalną pod wynajem przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach - bez ingerencji w teren przyległy. Zakres remontu obejmuje wykonanie m.in.: robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, konstrukcyjno-murowych wewnątrz budynku, remontu stropodachu, robót podłogowych, wymiany stolarki, robót malarskich, ocieplenia ścian zewnętrznych i izolacji pionowej budynku, robót instalacyjnych ciepłej i zimnej wody, instalacji sanitarnej i gazowej, robót instalacyjnych c.o. z montażem grzejników stalowych, panelowych oraz urządzeń i armatury, robót wentylacji mechanicznej z rekuperacją nawiewno-wywiewną, robót elektrycznych w technologii tradycyjnej oraz instalacji odgromowej.
  Zakres robót precyzują projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacja techniczna, decyzja pozwolenia na budowę (Decyzja 954/14 z dn. 29.09.2014r.). Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje również projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
 3. Zimowe utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych (osiedlowych) oraz przystanków autobusowych na terenie Gminy Pyskowice - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Pyskowice, Pyskowice
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników miejskich, ulic wewnętrznych (osiedlowych) oraz przystanków autobusowych na terenie Gminy Pyskowice - zamówienie uzupełniające. Zakres robót obejmuje: 1. Zimowe utrzymanie ulic wewnętrznych (osiedlowych), chodników i alejek, Targowiska miejskiego oraz przystanków autobusowych poprzez odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskości. Odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskości należy rozpocząć bez wezwania ze strony Zamawiającego z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub zjawisk, które mogą powodować gołoledź czy inne utrudnienia w ruchu. Prace powinny być wykonane tak, aby zachować stałą przejezdność alejek, przejść chodników, a także korzystania z przystanków autobusowych i z Targowiska Miejskiego w dzień targowy ( 1 x w tygodniu, w środę), 2. Prace porządkowe obejmujące sprzątanie chodników, ulic oraz alejek, w czasie trwania umowy tj.: zamiatanie, zbieranie nieczystości, ich wywóz i składowanie. Prace te będą każdorazowo wykonywane na telefoniczne, pisemne lub mailowe zgłoszenie Zamawiającego. 3. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych w okresie zimowym, kiedy nie będzie zalegał śnieg. Prace te będą wykonywane wyłącznie na telefoniczne, pisemne lub mailowe zgłoszenie Zamawiającego. 4. Wywóz nadmiaru śniegu. Prace te będą wykonywane wyłącznie na telefoniczne, pisemne lub mailowe zgłoszenie zamawiającego.

  Po każdym dniu, w którym przeprowadzona będzie akcja zimowa, Zamawiający otrzyma potwierdzenie jej prowadzenia. Potwierdzenie prowadzenia akcji Wykonawca zgłosi w formie pisemnie, faxem lub e-mailem osobie pełniącej nadzór ze strony Zamawiającego najpóźniej do końca następnego dnia po dniu, w którym akcje rozpoczęto ( od poniedziałku do czwartku), natomiast za prowadzenie akcji w piątki, soboty i niedziele, do godz. 15:00 w najbliższy poniedziałek następujący po wskazanym dniu. Wykonawca zadania we własnym zakresie przygotowuje, gromadzi oraz przechowuje materiały do prowadzenia akcji zimowej. Przewidywany zakres prac: Zimowe utrzymanie chodników - 5 dni, Zimowe utrzymanie Targowiska - 5 dni; zimowe utrzymanie targowiska - 5 dni; wywóz śniegu - 5 ton; zimowe utrzymanie ulic wewnętrznych 5 000 m2; sprzątanie chodników miejskich ( powierzchnia chodników 27 778,90 m2) - 3 dni; zimowe utrzymanie - oczyszczanie przystanków autobusowych ( powierzchnia przystanków autobusowych 1323,00 m2) - 5 dni. Wynagrodzenie będzie wypłacane za faktyczne wykonanie poszczególnych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, wyliczone na podstawie cen jednostkowych wynikających z protokołu negocjacji.