Kogo reprezentuje osoba

Górka Antoni

w KRS

Antoni Górka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Antoni
Nazwisko:Górka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwińska Irena Barbara, Kosterna Anna, Kucharski Robert, Oraczewski Artur Tadeusz, Pluta Krzysztof Andrzej, Warzec Łukasz Dariusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźniak Jacek Rafał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów i Analiz Geoexperience Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000530614
 2. Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Tarnów − KRS 0000128425
 3. Business Solutions Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000312918
 4. Geoinvirex-aprt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000113915
 5. Segi-at Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000127760
 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Ursynowa Im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Warszawa − KRS 0000505911

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Lukardi S.A., Warszawa − KRS 0000545448
 2. Rsk Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000360981
 3. Sappeers Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000490297
 4. Segi-eko Sp. Z O.O., Leszno Górne − KRS 0000144385
 5. Teske Teske Consulting Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000492339

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Wykonanie prac badawczych w zakresie określenia stanu środowiska gruntowo-wodnego w mogilnikach i w ich rejonie na terenie województwa podlaskiego
  Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w zakresie określenia stanu środowiska gruntowo-wodnego w mogilnikach i w ich rejonie na terenie województwa podlaskiego, polegających na:
  1) Zadanie 1: weryfikacji danych w zakresie określenia stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie mogilników w Majdanie i Rybołach, będących w posiadaniu Politechniki Białostockiej
  2) Zadanie 2: pracach sozologicznych oraz określeniu ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych występujących w mogilnikach Baciuty, Folwarki Tylwickie i Łapy.

  2. Zakres prac koniecznych do wykonania przedmiotu zmówienia w każdym zadaniu obejmuje:
  1) wykonanie 4-6 otworów samojezdną sondą o łącznej głębokości do 50 m na jeden obiekt;
  2) zainstalowanie a następnie zlikwidowanie tymczasowych piezometrów o śr. 25 mm;
  3) przepompowanie i pobór próbek wody;
  4) dokonanie poboru próbek gruntu pod nadzorem uprawnionego geologa;
  5) określenie ilości studni, ich rozmieszczenia wraz z podaniem współrzędnych geodezyjnych, stopnia wypełnienia przeterminowanymi środkami ochrony roślin, oszacowanie ilości skażonych betonów oraz gruntów;
  6) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji mogilników;
  7) opracowanie kosztorysu inwestorskiego na realizację prac związanych z likwidacją mogilników, uwzględniającą rekultywację terenu;
  8) wykonie badań laboratoryjnych gruntu, określających:
  a) pestycydy - DDT/DDE/DDD, aldrin, dieldrin, endrin, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH - po 10 próbek na każdy obiekt,
  b) metale ciężkie (8 szt. - Arsen, Chrom, Cynk, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Rtęć) - po 3 próbki na każdy obiekt;
  9) wykonie badań laboratoryjnych wody, określających:
  a) pestycydy - DDT/DDE/DDD, aldrin, dieldrin, endrin, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH - po 3 próbki na każdy obiekt,
  b) fizykochemia pełna z bilansem jonowym,
  c) metale ciężkie (8 szt. - Arsen, Chrom, Cynk, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Rtęć) - po 2 próbki na każdy obiekt.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może obejmować jedno lub dwa zadania.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Inne osoby dla Górka (388 osób):