Kogo reprezentuje osoba

Górka Grzegorz

w KRS

Grzegorz Górka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Górka
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Łuków (Lubelskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górka Wiesław, Trochimski Krzysztof Antoni, Zabłocki Jarosław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kasprzyk Krystyna, Pieniak Aneta Irena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielecka Ewa Janina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Łukpetrol W. Górka, K. Trochimski, J. Zabłocki, G. Górka Sp. J.., Łuków − KRS 0000074537
 2. Pkg Cargo Pieniak Sp. J., Łuków − KRS 0000417012

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w roku 2015/16 przez PUIK Sp. z o.o. w Łukowie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Łuków
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) Sprzedaż oleju napędowego i etyliny spełniających wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 221 poz. 1441) oraz obowiązywaniem norm polsko-unijnych PN-EN 228, i PN-EN 590 z tankowaniem pojazdów Zamawiającego w stacji paliw.
  b) Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych ważnych dla Zamawiającego stacja paliw Wykonawcy może być zlokalizowana w odległości nie większej niż 4000 metrów od siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 6 b, liczonej po najkrótszej trasie przejazdu, drogą publiczną asfaltową.
  c) Częstotliwość tankowania w zależności od potrzeb średnio 4 do 5 pojazdów dziennie.
  d) Przewidywany zakup miesięczny to:
  - ok. 8,0 tys. litrów oleju napędowego,
  - ok. 450 litrów etyliny.
  e) Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie obowiązywania umowy ilości zakupu paliwa, jeżeli zaistnieje taka potrzeba której Zamawiający z przyczyn niezależnych nie mógł przewidzieć.
  f) Umożliwienie tankowania we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00 - 15.00.
  g) Staranne ewidencjowanie wydawanych materiałów pędnych przez Wykonawcę w asygnatach rozchodowych (wzór formularza asygnaty stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) i w kartach drogowych lub raportach pracy sprzętu okazanych przy każdym tankowaniu przez kierowców-operatorów Zamawiającego.
 2. Dostawa paliwa
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Łuków
  Przedmiotem zamówienia był jednorazowy zakup benzyny 95 w ilości 8 000 litrów
  i oleju napędowego w ilości 44 250 litrów dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wraz z przechowaniem zakupionego paliwa w zbiornikach stacji paliw do 31.12.2014 r. z uwzględnieniem przedłużenia terminu do 31.03.2015r. w przypadku zapisanym w SIWZ.
 3. Zakup oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w Łukowie w roku 2014
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Łuków
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Sprzedaż oleju napędowego i etyliny spełniających wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 221 poz. 1441) oraz obowiązywaniem norm polsko-unijnych PN-EN 228, i PN-EN 590 z tankowaniem pojazdów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Łuków. b) Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych ważnych dla Zamawiającego stacja paliw Wykonawcy może być zlokalizowana w odległości nie większej niż 3000 metrów od siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 6 b liczonej po najkrótszej trasie przejazdu. c) Częstotliwość tankowania w zależności od potrzeb średnio 4 do 5 pojazdów dziennie. d) Przewidywany zakup miesięczny to: - ok. 8,2 tys. litrów oleju napędowego, - ok. 400 litrów etyliny. e) Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie obowiązywania umowy ilości zakupu paliwa, jeżeli zaistnieje taka potrzeba której Zamawiający z przyczyn niezależnych nie mógł przewidzieć. f) Umożliwienie tankowania we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00 - 15.00. g) Staranne ewidencjowanie wydawanych materiałów pędnych przez Wykonawcę w asygnatach rozchodowych (wzór formularza asygnaty stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) i w kartach drogowych lub raportach pracy sprzętu okazanych przy każdym tankowaniu przez kierowców-operatorów Zamawiającego
 4. Dostawa paliwa
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup benzyny 95 w ilości 450 litrów i oleju napędowego w ilości 6800 litrów dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wraz z przechowaniem zakupionego paliwa w zbiornikach stacji paliw do 31.12.2013 r. z uwzględnieniem przedłużenia terminu do 31.03.2014r. w przypadku zapisanym w SIWZ.
 5. Dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2012/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2012/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
  Wykonawca zagwarantuje dostarczać zamawiającemu na czas trwania umowy paliwo w zakresie jakości zgodne z parametrami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz parametrami wynikającymi z Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. /Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 z późn. zm./ w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych spełniające podane normy lub ich zaktualizowane wersje na dzień składania ofert stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki :
  PN-EN 228:2009 /benzyny bezołowiowe dla pojazdów samochodowych/,
  PN-EN 590:2009 /oleje napędowe dla pojazdów samochodowych/,
  PN-EN 590:2009 /olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych / -bez bio-dodatków, bądź równoważne .
  Na żądanie zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić zgodność z normami dostarczanego paliwa kopią certyfikatu jakości producenta paliw.
  Zakup paliwa dokonywany będzie w sposób bezgotówkowy po aktualnie obowiązującej cenie dnia, pomniejszony o stały rabat udzielony przez Wykonawcę.
  Odległości od siedziby zamawiającego do miejsca tankowania w obu przypadkach z przyczyn ekonomicznych nie mogą przekraczać 10 km.
  Informację o rodzajach zapotrzebowanych paliw oraz ich orientacyjne ilości w podziale na miejsce znajdowania się poszczególnych Obwodów Drogowych stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
  Podane w zał. nr 6 do SIWZ ilości paliw, określają prognozowane, maksymalne
  zapotrzebowanie zamawiającego w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zakresu umowy.
 6. Dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2011/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na
  stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych, w roku 2011/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
  Wykonawca zagwarantuje, dostarczać zamawiającemu na czas trwania umowy paliwo w zakresie jakości zgodne z parametrami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz parametrami wynikającymi z Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 09 grudnia 2008 r. /Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441 z późn. zm./ w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych spełniające podane normy lub ich zaktualizowane wersje na dzień składania ofert stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki :
  PN-EN 228:2009 /benzyny bezołowiowe dla pojazdów samochodowych/ oraz
  PN-EN 590:2009 /oleje napędowe dla pojazdów samochodowych/,
  PN-EN 590:2009 /olej napędowy o polepszonych właściwościach
  niskotemperaturowych / -bez bio-dodatków, bądź równoważne .
  Na żądanie zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić zgodność z normami dostarczanego paliwa kopią certyfikatu jakości producenta paliw. Zakup paliwa dokonywany będzie w sposób bezgotówkowy po aktualnie obowiązującej cenie dnia, pomniejszony o stały rabat udzielony przez Wykonawcę.
  Odległości od siedziby zamawiającego do miejsca tankowania w obu przypadkach z przyczyn ekonomicznych nie mogą przekraczać 15 km.
  Informację o rodzajach zapotrzebowanych paliw oraz ich orientacyjne ilości w
  podziale na miejsce znajdowania się poszczególnych Obwodów Drogowych stanowi
  załącznik do niniejszej SIWZ. Podane ilości paliw określają maksymalne
  zapotrzebowanie zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do końca 2011 r.
  Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu
  przedmiotu zamówienia a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zakresu umowy.
 7. Zakup paliw ciekłych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Łuków
  Jednorazowy zakup paliw ciekłych do pojazdów i sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wraz z
  przechowaniem zakupionego paliwa w zbiornikach stacji paliw do 31.12.2010 r. Zamówienie obejmuje zakup:
  benzyna 95 - 5 750 litrów
  olej napędowy - 38 000 litrów
 8. Sprzedaż oleju napędowego i etyliny z tankowaniem pojazdów w Łukowie w latach 2010-2011.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., Łuków
  Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Sprzedaż oleju napędowego i etyliny spełniających wymagania jakościowe dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2008r. nr 221 poz. 1441) z tankowaniem pojazdów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy na terenie miasta Łuków.
  b) Ze względów ekonomicznych i organizacyjnych ważnych dla Zamawiającego stacja paliw Wykonawcy nie może być zlokalizowana w odległości nie większej niż 2500m od siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 6 b liczonej po najkrótszej trasie przejazdu.
  c) Częstotliwość tankowania w zależności od potrzeb średnio 4 do 5 pojazdów dziennie.
  d) Przewidywany zakup miesięczny to:
  - ok. 8,5 tys. litrów oleju napędowego,
  - ok. 400 litrów etyliny.
  e) Umożliwienie tankowania we wszystkie dni tygodnia w godz. 7.00 - 15.00.
  f) Staranne ewidencjowanie wydawanych materiałów pędnych przez Wykonawcę w asygnatach rozchodowych (wzór formularza asygnaty stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ) i w kartach drogowych lub raportach pracy sprzętu okazanych przy każdym tankowaniu przez kierowców-operatorów Zamawiającego.
 9. Dostawa paliw płynnych /tankowanie pojazdów i maszyn Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2009/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych /sukcesywne tankowanie na
  stacjach paliw wykonawcy, pojazdów i maszyn będących w użytkowaniu Zarządu Dróg
  Powiatowych, w roku 2009/ w m. Łuków i m. Stoczek Łukowski.
  Wykonawca zagwarantuje, dostarczać zamawiającemu na czas trwania umowy paliwo
  w zakresie jakości zgodne z parametrami określonymi w obowiązujących przepisach
  dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz parametrami wynikającymi
  z Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 19.10.2005 r. /Dz. U. z
  2005 r., Nr 216, poz. 1825/ w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
  spełniające podane normy lub ich zaktualizowane wersje na dzień składania ofert
  stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki :
  PN-EN 228:2005 /benzyny bezołowiowe dla pojazdów samochodowych/ oraz
  PN-EN 590:2005 /oleje napędowe dla pojazdów samochodowych/ bądź równoważne .
  Na żądanie zamawiającego , Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić zgodność z
  normami dostarczanego paliwa kopią certyfikatu jakości producenta paliw.
  Zakup paliwa dokonywany będzie w sposób bezgotówkowy po aktualnie
  obowiązującej cenie dnia, pomniejszony o stały rabat udzielony przez Wykonawcę.
  Odległości od siedziby zamawiającego do miejsca tankowania w obu przypadkach z
  przyczyn ekonomicznych nie mogą przekraczać 15 km.
  Informację o rodzajach zapotrzebowanych paliw oraz ich orientacyjne ilości w
  podziale na miejsce znajdowania się poszczególnych Obwodów Drogowych stanowi
  załącznik do niniejszej SIWZ. Podane ilości paliw określają maksymalne
  zapotrzebowanie zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do końca 2009 r.
  Oznacza to, że zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu
  przedmiotu zamówienia.

  Zał. Nr 7 do SIWZ

  Załącznik
  do SIWZ oraz Umowy
  dotyczy ogłoszenia przetargowego zamieszczonego w dniu 11.12.2008 r. / Nr sprawy ZDP-T5/3/34/342/25/2008/
  Informacja o rodzajach zapotrzebowanych paliw oraz ich orientacyjne ilości przewidywane w roku 2009.  Zad. Nr 1
  1.Tankowanie w m. Łuków - orientacyjne zapotrzebowanie paliw dla biura i Obwodu Drogowego Nr 1 :
  - benzyna bezołowiowa Pb 95 - ok. 8000,- L.
  - olej napędowy - ok. 17000,- L.

  Zad. Nr 2
  2.Tankowanie w m.Stoczek Łukowski - orientacyjne zapotrzebowanie paliw dla Obwodu Drogowego Nr2
  - benzyna bezołowiowa Pb 95 - ok. 4000,- L.
  - olej napędowy - ok. 11000,- L.


  Uwaga : Podane zapotrzebowanie na paliwa stanowi jedynie przewidywane, szacunkowe
  zapotrzebowanie w okresie realizacji zamówienia i nie jest wiążące dla zamawiającego.

  Paliwa w zakresie jakości muszą być zgodne z parametrami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz parametrami wynikającymi z Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 19.10.2005 r. /Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1825/ w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych spełniające podane normy lub ich zaktualizowane wersje na dzień składania ofert stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki :
  PN-EN 228:2005 /benzyny bezołowiowe dla pojazdów samochodowych/ oraz
  PN-EN 590:2005 /oleje napędowe dla pojazdów samochodowych/ bądź równoważne .

Inne osoby dla Górka (367 osób):