Kogo reprezentuje osoba

Górska Anna Maria

w KRS

Anna Maria Górska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Górska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 38 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie), Gdynia (Pomorskie), Sopot (Pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Iwona Gertruda, Górski Bogdan Wojciech, Górski Marian Wojciech, Jelińska Bożena Barbara, Lamczyk Maria Krystyna, Lamczyk Stanisław Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Miąskowski Edward Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Martyna
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górski Bogdan Wojciech, Górski Ryszard Władysław
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górska Iwona Gertruda, Górski Bogdan Wojciech, Górski Marian Wojciech, Jelińska Bożena Barbara, Lamczyk Maria Krystyna, Lamczyk Stanisław Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Miąskowski Edward Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Walczyk Jarosław Wawrzyniec

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Beground Sp. Z O.O., Koszalin − KRS 0000679253
 2. Beground Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Koszalin − KRS 0000685621
 3. Browar Kulturalny Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000554749
 4. Centrum Hevelius Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000385494
 5. Centrum Hevelius Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo - Akcyjna, Gdańsk − KRS 0000388985
 6. Centrum Hevelius Sprzedaż Biletów Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000725120
 7. Collegium Pomerania Sp. Z O.O., Chojnice − KRS 0000108211
 8. Edukator Spółka Z Ogranioczoną Odpowiedzialnością, Somonino − KRS 0000349456
 9. Folwarczna Górski Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo-akcyjna, Gdynia − KRS 0000457351
 10. Fundacja Klubu Szefów Kuchni, Jawczyce − KRS 0000304827
 11. Górski Energia Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000428678
 12. Górski Kompleksowe Wykonawstwo Budynków Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000620371
 13. Górski Nieruchomości Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000324802
 14. Górski Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000301879
 15. Hevelius Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000665020
 16. Kaszubski Sekret Sp. Z O.O., Somonino − KRS 0000621459
 17. Markbud Sp. Z O.O., Nowy Tuchom − KRS 0000404080
 18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowe Izobud Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000052898
 19. Sea Bay Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000743734
 20. Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka, Sopot − KRS 0000482416
 21. Stowarzyszenie Na Rzecz Odbudowy i Rewitalizacji Browaru Gdańskiego, Gdańsk − KRS 0000620723

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Firma Budowlana, B. Górski - Sp. J., Kiełpino − KRS 0000088436
 2. Kaszubskie Przedsiębiorstwo Budowlane Checzbud Sp. Z O.O., Kartuzy − KRS 0000105060
 3. Kupiec Metropolia Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000563068
 4. Pomerania Mostostal-chojnice Sp. Z O.O., Chojnice − KRS 0000318543
 5. Powiernik Sp. Z O.O., Pelplin − KRS 0000137261
 6. Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000021727
 7. Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Gdańsk − KRS 0000318432
 8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000222420
 9. Walczyk Art Sp. Z O.O., Sopot − KRS 0000472129

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Administrowanie nieruchomością wraz z powierzchnią gruntów zlokalizowaną w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10 stanowiących własność Politechniki Koszalińskiej
  Zamawiający: Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych, Koszalin
  Administrowanie nieruchomością wraz z powierzchnią gruntów zlokalizowaną w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10 stanowiących własność Politechniki Koszalińskiej zwanej dalej Zamawiającym tj.:
  - budynek dydaktyczny A o pow. netto 3062,70 m2 , budynek sklepu B o pow. netto 49,45 m2, budynek magazynowo-biurowy C o pow. netto 357,65 m2 , budynek magazynowo-garażowy D o pow. netto 129,82 m2 . Razem powierzchnia netto budynków wynosi 3.599,62 m2. Powierzchnia gruntów 5131 m2.

  Administrowanie (zarządzanie) nieruchomością polegać będzie na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

  Administrator nieruchomości - Wykonawca zobowiązany jest czynności zarządzania nieruchomością wykonywać ze szczególną starannością i kierować się zasadą ochrony interesu Zamawiającego, na rzecz którego wykonuje te czynności.

  Przedmiot umowy określa zakres czynności dotyczący stanowiska administratora (zarządcy) danej nieruchomości.
  I Ogólny zakres obowiązków Wykonawcy:
  1. dokładna znajomość aktów normatywnych /zewnętrznych i wewnętrznych/ obowiązujących w sprawach należących do zakresu czynności pracownika.,
  2. przestrzeganie postanowień regulaminu pracy oraz przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni,
  3. przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,
  4. szczególna troska o mienie Uczelni,
  5. wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z najmem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym.

  II Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności świadczonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia.

  1. Nadzór nad majątkiem administracyjno-biurowym w obiektach przy ul. Świętopełka 10:
  prowadzenie powierzeń majątku poszczególnym użytkownikom pomieszczeń w porozumieniu z pełnomocnikiem Zamawiającego,
  nadzór i wskazanie pracownikom obsługi lub dostawcom miejsca dostawy zakupionego przedmiotu.
  2. Sprzątanie obiektów i terenu zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zapewnia własne środki i pracowników w ramach kwoty za administrowanie.
  3. Świadczenie usług ochrony zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zapewnia własne środki i pracowników w ramach kwoty za administrowanie.
  4. Obsługa szatni w sezonie grzewczym zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca zapewnia własne środki i pracowników w ramach kwoty za administrowanie.
  5. Bieżąca konserwacja i naprawa stolarki drzwiowej oraz okiennej, mebli, powłok malarskich, posadzek, usuwanie drobnych awarii sprzętu i instalacji wod.- kan. i c.o. Wykonawca zapewnia własne środki i pracowników w ramach kwoty za administrowanie.
  6. Zabezpieczenie i zakup we własnym zakresie materiałów typu: środki czystości /mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki chemiczne, gąbki do tablic, kredę do tablic, mazaki do białych tablic/. Wykonawca zapewnia własne środki w ramach kwoty za administrowanie.
  7. Obsługa 2-ch pokoi gościnnych (hotelowych) wraz z praniem pościeli i ręczników. Wykonawca zapewnia własne środki w ramach kwoty za administrowanie.
  8. Zabezpieczenie na bieżąco wody pitnej (do 2-ch pomieszczeń) w 4-ch pojemnikach po 19 l. Wykonawca zapewnia własne środki w ramach kwoty za administrowanie.
  9. Wykonanie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych. Częstotliwość wykonywanych usług min. jeden raz w tygodniu 2 pojemniki po 1100 l wraz z opłatą za korzystanie ze środowiska.
  Wykonawca zapewnia własne środki w ramach kwoty za administrowanie.
  10. Koordynacja prac wykonywanych przez podległych Wykonawcy pracowników zatrudnionych na stanowisku obsługi w obiektach dydaktycznych przy ul. Świętopełka 10 tj.: portierzy, woźne, robotnicy gosp.
  11. Sporządzanie zapotrzebowań i przekazywanie ich Pełnomocnikowi Zamawiającego w Chojnicach na materiały do konserwacji i powstałych usterek lub awarii w celu ich natychmiastowej eliminacji i rozliczanie przekazanych materiałów pracownikom obsługi i zakładom konserwacji - prowadzenie rozchodów i przychodów pobranych lub zakupionych materiałów.
  12. Koordynacja prac wykonywanych przez jednostki zewnętrzne i firmy wykonujące usługi dla Zamawiającego w obiektach przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach takich jak:
  Zakłady konserwacji: wind, wentylacji, rozdzielni elektrycznych, sieci telefonicznych, systemów alarmowych, szatni:
  wzywanie odpowiednich służb do powstałych awarii,
  czuwanie i kontrola nad prawidłowością wykonanych usług, świadczonych przez w/w zakłady,
  przekazywanie faktur za świadczone usługi Pełnomocnikowi Zamawiającego w Chojnicach,
  udział w przygotowywaniu wniosków na zamówienia publiczne przy zmianie firm usługowych.
  13. Koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów Zamawiającego z dzierżawcami pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Wykonawcę:
  uczestnictwo przy kontrolach obiektów stanu sanitarnego, technicznego, p.poż., itp.
  14. Wykonawca pokrywa koszty rozmów telefonicznych (prywatnych) wykonywanych z
  numerów telefonicznych uczelni przez pracowników zatrudnionych do wykonywania usługi przez Wykonawcę wykazanych na podstawie wydruków - bilingów.
  15. Organizacja i pomoc przy imprezach edukacyjno-informacyjnych, konferencjach, wystawach odbywających się w Chojnicach, organizowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego (ALO, Wydziały, Katedry, Kluby Studenckie i Samorząd studencki).
  16. Sporządzanie aktualnych wykazów wszystkich pracowników /zatrudnionych w poszczególnych jednostkach/ z numerami telefonów, pokojów oraz sal ćwiczeniowych, wykładowych i laboratoriów w celu prawidłowej organizacji pracy na portierni przy wydawaniu kluczy do poszczególnych pomieszczeń,
  17. Współpraca z Kierownikami jednostek organizacyjnych Zamawiającego (ALO, Katedry, Wydziały), w celu sporządzania i aktualizacji wykazu zatrudnionych pracowników ze wskazaniem i upoważnieniem zatrudnionego pracownika do korzystania z danego pomieszczenia.
  18. Nadzór nad przestrzeganiem zasad związanych z wnoszeniem i wynoszeniem majątku z obiektów - sprawdzanie i archiwizowanie rewersów wystawianych przez jednostki organizacyjne o których mowa w pkt.17.
  19. Sporządzanie wykazów wyposażenia poszczególnych pomieszczeń typu: meble, żaluzje, telefony, czajniki, kosze, itp.
  20. Udział w dokonywaniu bieżących i okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów celem ustalenia zakresu robót remontowych we współpracy z Działem Eksploatacji zamawiającego.
  21. Współpraca z Działem Inwestycji i Działem Eksploatacji Zamawiającego w zakresie:
  organizacji usuwania usterek i konserwacji obiektów i urządzeń,
  współuczestnictwa w okresowych przeglądach technicznych,
  ustalania potrzeb remontowych,
  uczestnictwa w technicznych odbiorach robót i obiektów.
  22. Nadzór nad utrzymaniem czystości, ładu i porządku, estetyki wnętrza i estetyki wokół budynków.
  23. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń: wod.-kan., co+cw, elektrycznych, wentylacyjnych, alarmowych, odgromowych.
  24. Przechowywanie dokumentów związanych z okresowymi badaniami i przeglądami obiektów i ich urządzeń:
  protokoły skuteczności zerowania i uziemu,
  protokoły przeglądów kominowych i wentylacyjnych,
  protokoły stanu technicznego urządzeń dźwigowych,
  protokoły okresowe stanu technicznego obiektu (roczne i 5-letnie) - książki obiektów
  25. Obsługa windy przez przeszkolonego pracownika Wykonawcy w przypadku konieczności przewozu osoby niepełnosprawnej. Środki na przeszkolenie i obsługę windy zapewnia Wykonawca w ramach kwoty za administrowanie.  Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca

Inne osoby dla Górska Anna Maria (157 osób):