Kogo reprezentuje osoba

Górski Bogusław Wojciech

w KRS

Bogusław Wojciech Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogusław
Drugie imię:Wojciech
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Jasień (Lubuskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dobrzański Roman, Goździk Jolanta Ewa, Maszko Ireneusz Andrzej, Pełka Tomasz, Tatarek Tomasz, Wrońska Maria Lucyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowski Maciej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Forum Samorządowe Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, Żary − KRS 0000153049
 2. Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Gozdnica − KRS 0000176307
 3. Kresowe Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Im. Orląt Lwowskich W Żarach, Żary − KRS 0000258968
 4. Lubuskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Żary − KRS 0000076486
 5. Miejski Klub Sportowy Stal, Jasień − KRS 0000024198
 6. Stowarzyszenie Forum Samorządowe Miasta i Gminy Lubsko, Lubsko − KRS 0000167303
 7. Zakład Komunalny Sp. Z O.O., Jasień − KRS 0000053251
 8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Żary − KRS 0000323263

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eco Żagań - Sp. Z O.O., Żagań − KRS 0000056631
 2. Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet - Spomasz, Krosno Odrzańskie − KRS 0000072065
 3. Mirostowickie Zakłady Ceramiczne, Mirostowice Dolne − KRS 0000183377
 4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Lubsku - Sp. Z O.O., Lubsko − KRS 0000167051
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom S.A., Żary − KRS 0000138038
 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Brodnicy S.A., Brodnica − KRS 0000117274
 7. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowa Sól − KRS 0000036989
 8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Bolesławcu Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000295640
 9. Szprotawski Zarząd Nieruchomościami Chrobry Sp. Z O.O. W Szprotawie, Szprotawa − KRS 0000208454
 10. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Szprotawa − KRS 0000456862
 11. Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji -, Zielona Góra − KRS 0000125001
 12. Wytwórnia Pasz Solpasz Sp. Z O.O., Nowa Sól − KRS 0000054388

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Modernizacja ujęć wody w miejscowości Jasień przy ul. Wodnej i Leśnej
  Zamawiający: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu, Jasień
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja ujęć wody w miejscowości Jasień przy ul. Wodnej i Leśnej, obejmująca swym zakresem:
  SUW Wodna:
  - demontaż zestawu pompowego, składającego się z trzech pomp wielostopniowych pionowych o wydajności 85 m3/h,
  -demontaż agregatu prądotwórczego typu SW 680 - 100KW
  - dostawa i montaż zestawu pompowego, składającego się z trzech pomp o łącznej wydajności 1000m3/d i 70m3/h,
  - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 125 kVA z układem SZR,
  - dostawa i montaż sprężarki powietrza o wydajności 250 dm3/min, sterowana za pomocą przekaźnika obecności powietrza w rurociągu i przekaźnika czasowego,
  - dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego zabudowanego na rurociągu o śr. DN 80mm,
  - dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego zabudowanego na rurociągu o śr. DN 100mm,
  - wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji dla obiektu SUW.
  SUW Leśna:
  - dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA z układem SZR w obudowie przystosowanej do montażu na zewnątrz,
  - dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego zabudowanego na rurociągu o śr. DN 80mm,
  - wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji dla obiektu SUW.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
  Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót - stanowiącym załączniki do SIWZ.
  Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia traktować należy jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełniających funkcje i walory użytkowe.
  Wykonawca w celu dokładnego zapoznania się z zakresem prac i dostaw urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną na obiektach objętych modernizacją.
 2. Rozbiórka obiektu oczyszczalni ścieków i budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków osady leśnej Rozdroże Zabłocie 91-100
  Zamawiający: Nadleśnictwo Krzystkowice, Nowogród Bobrzański
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektu oczyszczalni ścieków i budowie nowej indywidualnej oczyszczalni ścieków osady leśnej Rozdroże Zabłocie 91-100 w zakresie:

  wykonanie wykopów pod przyłącza i system odprowadzenia ścieków
  rozbiórka przyłącza i elementów betonowych oczyszczalni
  załadunek i wywóz gruzu
  drobne roboty ziemne z profilowaniem przekroju drogowego,
  zagęszczenie podbudowy oraz ułożenie i zagęszczenie warstwy nośnej
  wykonanie instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnych
  montaż i rozruch urządzeń oczyszczających
  wykonanie i rozruch instalacji elektrycznych;
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisują poniższe załączniki do SIWZ:
  - Dokumentacje projektowe wraz z przedmiarami - Załączniki nr 7,8 do SIWZ
 3. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza wodnego do sieci wiejskiej dla budynku mieszkalnego-leśniczówki znajdującego się w miejscowości Gareja 8, Gmina Lubsko.
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko, Lubsko
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji wodnej o długości ok.820m do sieci wiejskiej dla budynku mieszkalnego leśniczówki w miejscowości Gareja 8, gm. Lubsko. Adres inwestycji: Gareja 8, nr dz. ew. 346/1, 346/2, 345 Gm. Lubsko, pow. żarski. Zamówienie obejmuje: - sporządzenie mapy do celów projektowych, - sporządzenie projektu budowlanego w uzgodnieniu z PGKiM Lubsko oraz innymi jednostkami/organami, niezbędnego do zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza instalacji wodnej, sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót, - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - wytyczenie geodezyjne trasy przez uprawnione jednostki, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - przygotowanie dokumentacji odbiorowej i oddanie przyłącza do eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prac do wykonania) określa Program funkcjonalno-użytkowy załącznik nr 6 do SIWZ W razie stwierdzenia przez Oferenta, że udostępniona dokumentacja zawiera błędy lub braki, winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

Inne osoby dla Górski Bogusław Wojciech (51 osób):