Kogo reprezentuje osoba

Górski Cezary Andrzej

w KRS

Cezary Andrzej Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Cezary
Drugie imię:Andrzej
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1970 r., wiek 48 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lejczyk Sławomir, Leszczyński Józef, Niezgoda Andrzej, Olszewski Zdzisław, Sadowski Marian, Stankiewicz Mariola, Stasiewicz Roman Antoni, Suchocka Justyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wdowiak Andrzej Wiesław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lejczyk Sławomir, Leszczyński Józef, Niezgoda Andrzej, Olszewski Zdzisław, Sadowski Marian, Stankiewicz Mariola, Stasiewicz Roman Antoni, Suchocka Justyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wdowiak Andrzej Wiesław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lejczyk Sławomir, Niezgoda Andrzej, Stasiewicz Roman Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Admt S.A., Bogusze − KRS 0000550511
 2. Apg Systems Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000467292
 3. Balux Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000011500
 4. Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000028689
 5. Ferrox Service Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000259720
 6. Ferrox Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000032367
 7. Podlaskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Progres, Białystok − KRS 0000377995
 8. Zakładowy Klub Sportowy Instal W Białymstoku Likwidacyjnej, Białystok − KRS 0000046684

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Adampol S.A., Zaścianki − KRS 0000056707
 2. Amicus Verus, Warszawa − KRS 0000396552
 3. Auto-hit Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000062602
 4. Bispool Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000097925
 5. Diagnec Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000066268
 6. Ecebe Sp. Z O.O., Augustów − KRS 0000205629
 7. Energoinwest Białystok S.A., Białystok − KRS 0000038124
 8. Mostostal Construction Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000199459
 9. Nawec Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000065641
 10. Podlasko-mazurski Bank Spółdzielczy W Zabłudowie, Zabłudów − KRS 0000128560
 11. Remex Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000024226
 12. Termoenergia Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000050619
 13. Unibud Plus Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Bielsk Podlaski − KRS 0000098794
 14. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Dęblin − KRS 0000294345

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Modernizacja kotłowni węglowych
  Zamawiający: Gmina Knyszyn, Knyszyn
  Zamówienia obejmuje wymianę pieca węglowego centralnego ogrzewania pracującego w układzie otwartym, w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie ul. Rynek 39 zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Demontaż starego pieca węglowego o wymiarach: długość - 220 cm, wysokość - 150 cm, szerokość - 130 cm. 2. Zdemontowany piec staje się własnością wykonawcy, który w cenie ryczałtowej zamówienia uwzględni dochód spodziewany ze złomowania pieca. 3. Dostawa i montaż pieca węglowego o mocy 160 kW z nadmuchem. W cenie ryczałtowej należy także uwzględnić materiały i prace niezbędne do połączenia pieca z istniejącą instalacją. 4. Próba szczelności wykonanej instalacji wraz z uruchomieniem pieca. 5. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na zamontowany piec, wykonane prace i użyte materiały. 6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. oraz remont kotłowni węglowej Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, gm. Knyszyn. Urządzenia w kotłowni należy w całości zdemontować. Pomieszczenie kotłowni należy objąć całkowitym remontem (remont posadzki, ścian, sufitu, stolarki okiennej i drzwiowej). Należy zamontować nową kotłownię o parametrach dostosowanych do aktualnych potrzeb instalacji odbiorczych. Zmodernizowana kotłownia powinna być przystosowana do spalania ekogroszku i peletów oraz powinna być wyposażona w dwie jednostki kotłowe - w celu zwiększenia niezawodności ciągłości produkcji energii cieplnej. Szczegółowy opis prac zawiera dokumentacja techniczna (projekt, przedmiar, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Materiał pozyskany z demontażu stanowi własność wykonawcy (jak wyżej: pkt 2)
 2. Termomodernizacja budynków Bursy Szkolnej w Ełku
  Zamawiający: Powiat Ełcki, Ełk
  1.Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 część projektowa obejmująca opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, projektowej (wykonawczej) modernizacji systemu zasilania (pompy ciepła i instalacja solarna), instalacji c.w.u i c.o., wentylacji części budynków bursy, zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje całość prac związanych z projektami budowlanym i wykonawczymi (w tym projekt prac geologicznych) oraz uzyskaniem wszystkich pozwoleń, uzgodnień i decyzji środowiskowych. Informacje zawarte w koncepcji funkcjonalno - użytkowej- Załącznik nr 13 do SIWZ i audytach energetycznych - Załącznik nr 11 do SIWZ, inwentaryzacji budowlanej budynku bursy szkolnej przy ul. Sikorskiego 7A i 5A w Ełku- Załącznik nr 7 do SIWZ, stanowią materiał pomocniczy do prac projektowych. 1.2. część wykonawcza obejmująca: a) termomodernizację budynku bursy szkolnej przy ul. Sikorskiego 7A - Bursa nr 1 (zgodnie z projektem - Załącznikiem nr 8,9,10 do SIWZ) , w tym: - Ocieplenie ścian zewnętrznych, - Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, - Ocieplenie stropodachu budynku A, - Ocieplenie stropodachu budynku B,C,A2, - Wymiana okien, - Wymiana drzwi zewnętrznych, -Zamurowanie przeszkleń wraz z wymianą stolarki, b) termomodernizację budynku bursy szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A - Bursa nr II (zgodnie z projektem - Załącznikiem nr 8,9,10 do SIWZ ), w tym: - Ocieplenie ścian zewnętrznych cz.A, B, C, A2, - Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, - Ocieplenie stropodachu cz.A, B, C, A2, - Wymiana okien - Wymiana drzwi zewnętrznych, c) modernizacji układu energetycznego z wykorzystaniem pomp ciepła i kolektorów słonecznych budynku bursy szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A i Sikorskiego 7A, w tym: - Budowa układu siłowni pomp ciepła (bursa 7A). - Instalacja dolnego źródła ciepła z podłączeniem do siłowni, - Montaż zespołu kolektorów solarnych z zasobnikami na potrzeby ogrzewania c.w.u. - Wykonanie konstrukcji wsporczej na dachach budynków B kolektorów - siłownia solarna. -Wykonanie sieci przyłączeniowej instalacji solarnych i zasobników z instalacjami technicznymi w budynku Bursy Szkolnej (w tym zrzut nadmiaru ciepła do ziemi). - Modernizacja węzłów cieplnych w zakresie przygotowania ciepłej wody c.w.u. i c.o. (przewidzieć zastosowanie rezerwowego źródła zasilania z ciepłowni zewnętrznej S.M. Świt). - Modernizacja układu sieci wewnętrznej c.o. i c.w.u. w zakresie podłączenia nowo projektowanych siłowni cieplnych OŹE z siecią wewnętrzną. - Wymiana instalacji c.o. oraz grzejników na układ niskotemperaturowy np. 50/40 st.C. - Modernizacja układu wentylacji: I) podniesienie sprawności energetycznego układu wentylacji nawiewno - wywiewnej min. 75 proc. (sale dydaktyczno - konferencyjne i biurowe oraz pomieszczenia dydaktyczno-biurowe Bursa II). II) Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej i wentylacji technologicznej z odzyskiem ciepła min. 75 proc. w stołówce i kuchni - Bursa I. III) Projekt i modernizacja układu wentylacyjnego pozostałych pomieszczeń hotelowych i techniczno-biurowych Bursy Szkolnej (nawiewniki i usprawnienie wentylacji). - Wykonanie układu elektrycznego niezbędnego w zakresie modernizacji.- Wykonanie systemu sterowania oraz regulacji urządzeń technologicznych AKPiA. - Wykonanie systemu wizualizacji BMS (wizualizacja i nadzór przez internet), zdalnego nadzoru oraz oceny parametrów technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych współpracy układów bursy z OŹE. - Wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych (remont pomieszczeń technologicznych: węzły cieplne itp., naprawa stropów, ścian, podłogi, terakota). - Zagospodarowania terenu po realizacji prac budowlano-instalacyjnych. - Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. - Montaż, uruchomienie, rozruch wszystkich urządzeń technologicznych z modernizowanym układem solarnym i PC. - Nadzór i przedstawienie okresowych sprawozdań technicznych i ekonomicznych pracy systemów cieplnych burs z OŹE - w okresie gwarancyjnym 3 letnim. d) dostawę urządzeń i materiałów związanych z instalacją siłowni cieplnej z pompą ciepła i dolnym źródłem ciepła, węzłów cieplnych, instalacją kolektorów solarnych z zasobnikami, grzejnikami instalacją sieci wewnętrznej, wentylacją oraz układu automatyki i BMS. e) montaż urządzeń i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi instalacji pomp ciepła, instalacji solarnych, węzłów co i cwu., wentylacji i APS. f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności. g) nadzór i serwisowanie dostarczonych urządzeń i systemów w okresie 3 lat od chwili odbioru instalacji do eksploatacji. h) spełnienie warunków oraz przedstawienie raportu o wypełnieniu efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z instrukcja NFOŚiGW. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany - Załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiary - Załącznik nr 9 do SIWZ, Szczegółowa specyfikacja techniczna i zawarta w PFU - Załącznik nr 10 i 12 do SIWZ oraz audyty energetyczne - Załącznik nr 11 do SIWZ, i koncepcja funkcjonalno - użytkowa - Załącznik nr 13 do SIWZ, inwentaryzacja budowlana budynku bursy szkolnej przy ul. Sikorskiego 7A i 5A w Ełku- Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Dokumentację projektową - części cieplnej, opracowaną na podstawie PFU, Wykonawca wykona w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy; za dzień zakończenia będzie uznany dzień podpisania protokołu przekazania dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni na akceptację zaproponowanych rozwiązań technicznych. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia ewentualnych korekt do projektu w ciągu kolejnych 7 dni. Protokół odbioru potwierdzający kompletność i poprawność wykonania dokumentacji Zamawiający podpisze w ciągu 7 dni od daty przekazania jej ostatecznej wersji. Zakres i wartość prac objętych dokumentacją nie może powodować wzrostu zaoferowanej ceny. 4. Przedmiary robót są przykładowe. Załączony przedmiar określa orientacyjnie zakres robót planowanych do wykonania zamówienia, umożliwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i na tej podstawie należy przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji. Zawarte w projekcie budowlanym i SST nazwy materiałów podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający projektowanie, dostawy, roboty, usługi, rozruch i ruch próbny instalacji, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram powinien uwzględniać konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Wszelkie terminy prowadzenia prac powinny być uzgodnione z zarządcą obiektu tj. dyrektorem Bursy szkolnej w Ełku. Dodatkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej wartości umowy.

Inne osoby dla Górski Cezary Andrzej (89 osób):