Kogo reprezentuje osoba

Górski Jacek Gustaw

w KRS

Jacek Gustaw Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Drugie imię:Gustaw
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1971 r., wiek 47 lat
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górski Jacek Gustaw, Kunowska Elżbieta, Mińkowska Marlena Barbara, Napieralczyk Izabela, Pałka Hanna Franciszka, Sobocińska Danuta, Strzyżewska Ewa Maria, Szozda Anna Małgorzata, Witkowski Przemysław Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zieliński Andrzej Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Technograf S.A., Warszawa − KRS 0000048218
 2. Towarzystwo Oświatowe Integracja, Warszawa − KRS 0000112456

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Compagra Sp. Z O.O., Tomaszów Mazowiecki − KRS 0000586104

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Dostawa elementów gumowych, obciągów gumowych, węży gumowych i z tworzywa sztucznego oraz szybkozłączy do nich, artykułów gumowych do cystern paliwowych, produktów z tworzyw sztucznych oraz gum i tworzyw sztucznych
  Zamawiający: 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów gumowych, obciągów gumowych, węży gumowych i z tworzywa sztucznego oraz szybkozłączy do nich, artykułów gumowych do cystern paliwowych, produktów z tworzyw sztucznych oraz gum i tworzyw sztucznych z podziałem na 8 części (zadań)
 2. Dostawa papieru offsetowego, pozostałych materiałów, papieru do plotera, tablic typu tryptyk oraz nalepek ostrzegawczych do zagrożeń klasy I.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru offsetowego, pozostałych materiałów, papieru do plotera, tablic typu tryptyk oraz nalepek ostrzegawczych do zagrożeń klasy I z podziałem na 6 zadań. 2. Ilość określona w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, 3. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ.
 3. Dostawa farb i dodatków do maszyn offsetowych arkuszowych
  Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy farb do maszyn offsetowych arkuszowych i dodatków do roztworu nawilżającego-alkohol izopropylowy i dodatku redukującego zawartość alkoholu izopropylowego do 5%, zgodnie z Formularzem asortymentowym na potrzeby CUW w okresie 12 miesięc. Dostawy sukcesywne farb i dodatków wg asortymentu oraz szacowanych ilości wymienionych w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Oferty
 4. Dostawa papieru kserograficznego, papieru drukowego, kartonu, tektury, materiałów eksploatacyjnych na przygotowalnię offsetową oraz materiałów eksploatacyjnych dla introligatorni i innych maszyn introligatorskich.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 4198, Warszawa
  Zadanie nr 1 - Dostawa papieru kserograficznego, papieru drukowanego, kartonu i tektury.
  Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych na przygotowalnię offsetową.
  Zadanie nr 3 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla introligatorni i innych maszyn introligatorskich.
 5. Zakup odczynników, płyt offsetowych i czyściwa
  Zamawiający: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, Zegrze
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup odczynników, płyt offsetowych i czyściwa. 2. Zamówienie zostało ujęte w 3 zadaniach: 1) część I - Zakup odczynników 2) część II - Zakup płyt offsetowych 3) część III - Zakup czyściwa. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca o planowanej dostawie materiałów powiadomi Zamawiającego, nie później niż 1 dzień roboczy przed terminem. 5. Dostawa winna być realizowana jednorazowo w godzinach: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 15.00, w piątek w godz. 8.00 - 12.00. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać artykuły określone w zał. nr 1 do umowy transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko bezpośrednio do: 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny, ul. Bociańskiego 1, Komorowo 07-310 Ostrów Mazowiecka. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia materiałów do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 8. Do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą zamówionych materiałów ponosi Wykonawca 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części określono w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz cenowy).
 6. Dostawa papieru kserograficznego, papieru drukowego, papierów solwentowych, kartonu, tektury, materiałów eksploatacyjnych na przygotowalnię offsetową oraz materiałów eksploatacyjnych dla introligatorni i innych maszyn introligatorskich.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 4198, Warszawa
  Zadanie nr 1 - Dostawa papieru kserograficznego, papieru drukowanego, papieru solwentowego, kartonu i tektury.
  Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych na przygotowalnię offsetową.
  Zadanie nr 3 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla introligatorni i innych maszyn introligatorskich.
 7. Zakup i dostawa materiałów poligraficznych i introligatorskich dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2063, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów poligraficznych i introligatorskich
  (kod CPV: 42991000-9). Zamówienie jest realizowane dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP, zwanej dalej Użytkownikiem.
  2. Szczegółowy i ilościowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zał. nr 2 do SIWZ, odrębnie dla każdej części zamówienia.
  3. Zamówione artykuły stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wyprodukowane
  w roku dostawy, muszą być fabrycznie nowe, pakowane oddzielnie i dostarczone do Użytkownika w oryginalnych opakowaniach producenta. Ponadto muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych nazwę produktu i producenta, opis zawartości i numer katalogowy.
  4. Na dostarczony asortyment Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
  5. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt do siedziby Użytkownika, tj. Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP w Warszawie przy ul. Radiowej 49 wraz z jego wniesieniem do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Użytkownika
  6. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w jednej dostawie.
  7. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 2 dni od daty telefonicznego ustalenia w zależności od bieżących potrzeb Użytkownika.
 8. Dostawa materiałów poligraficznych Spr. nr 42/09/Druk., JW2414
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2414, Warszawa
  Dostawa materiałów poligraficznych - szczegółowo określonych w siwz