Kogo reprezentuje osoba

Górski Jacek

w KRS

Jacek Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jacek
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Bytom (Śląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nikołajew Adam, Osuch Grzegorz, Posełek Aleksander

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Proscreen Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000472777
 2. Seegnal Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000249186

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Zakup ściany graficznej dla Wydziału Sztab Policji KWP w Katowicach
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  1.Przedmiotem zamówienia jest:
  a.dostawa wszystkich niezbędnych do działania urządzeń i oprogramowania
  b.instalacja wszystkich urządzeń
  c.wykonanie prac montażowych związanych z uruchomieniem w tym okablowanie i zasilanie
  d.konfiguracja systemu wizualizacji na stanowiskach operatorskich
  e.przeprowadzenie testów poprawnego działania w obecności przedstawicieli Zamawiającego przed dniem odbioru technicznego,
  f.jednorazowe szkolenie (w języku polskim) pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi (personel eksploatacyjny i personel informatyczny- maksymalnie 10 osób) w siedzibie Zamawiającego,
  g.dostarczenie najpóźniej w dniu odbioru dokumentów odbiorowych: instrukcji obsługi (w języku polskim), instrukcji instalacji i administracji systemu wizualizacji (w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej),dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat połączeń kablowych urządzeń wchodzących w skład zestawu, dokumenty gwarancyjne, dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą jeśli występuje.
  Rezultatem wykonania jest doprowadzenie do pełnej funkcjonalności ściany graficznej w ruchu 24 godzinnym.
  2.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące CPV: 30232300-0, 30200000-1, 48000000-8
  3.Specyfikacja techniczna profesjonalnej ściany graficznej została podana w załączniku nr 3 do SIWZ Podane parametry techniczne stanowią żądane minimum i Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach technicznych.
  4.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
  5.Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła minimum 24 miesiące od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
  Uwaga: gwarancja na ścianę graficzną obejmuje zestaw w komplecie, a nie każdego elementu zestawu oddzielnie. Natomiast zgodnie z zapisem w § 1 ust. 4 projektu umowy wykonawca realizujący umowę jest zobowiązany dostarczyć dokumenty gwarancyjne na te elementy ściany graficznej, które posiadają indywidualną gwarancję producenta.
  6.W okresie gwarancji za poprawność działania ściany graficznej odpowiada Wykonawca. Sprzęt podlegający wymianie, naprawie, ponownej konfiguracji ma być wymieniony, naprawiony skonfigurowany w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia lub w okresie dłuższym za zgodą Zamawiającego bez dodatkowych kosztów.
  7.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania powstałych błędów w modułach wchodzących w skład oprogramowania i dokonania odpowiedniej aktualizacji w dokumentacji.
  8.W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca.
  9.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres zamówienia, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawców.
  10.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.
  11.Zamawiający umożliwi Wykonawcom przed terminem złożenia ofert z wymiarowanie pomieszczenia, w którym będą zamontowane urządzenia w dniach pn-pt w godz. 11.00-13.00. Osoby wyznaczone do kontaktów: Adam Chmiel, tel. 32-200-15-97 lub 32-200-16-70, Grzegorz Cholewa, tel. 32-200-16-96