Kogo reprezentuje osoba

Górski Jan Maciej

w KRS

Jan Maciej Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Drugie imię:Maciej
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1979 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Barowicz Zbigniew, Boroń Joanna Antonina, Górska Anna, Górska Jolanta Bożena, Górska Jolanta Maria, Górski Lucjan, Traczyńska Dominika Szczęsna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Górski Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dolimar Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000431844
 2. Dolimar Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000325329
 3. Domilar Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000147276

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław − KRS 0000090184
 2. Wrobud - Zabytki Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000064657
 3. Wrobud Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000073664
 4. Wrodombud Deweloper Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000141951

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Roboty budowlane na terenie Campusu Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu: Część 1: Rozbiórka garaży przy ul. Koszarowej 3/18a, Część 2: Ogrodzenie terenu wraz z rozbiórką istniejącego budynku portierni - Etap I, przy ul. Koszarowej 3.
  Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  Zadanie obejmuje wykonanie:
  w Części 1:
  - rozbiórka dachu;
  - rozbiórka okien i drzwi;
  - rozbiórka ścian, stropów i posadzek;
  - rozbiórka części fundamentów i uporządkowanie terenu;
  - wywóz i utylizacja odpadów

  w Części 2:
  1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  - Roboty rozbiórkowe: ogrodzenie i budynek portierni
  - Tyczenie ogrodzenia projektowanego
  - Roboty ziemne

  2. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
  - Fundamenty
  - Słupki
  - Cokół przęsła stalowego
  - Przęsło pełne
  - Przęsło stalowe
  - Furtka stalowa
  - Bramy stalowe

  3. AUTOMATYKA BRAMY B2
 2. PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. 1-GO MAJA NA DZIAŁCE NR 13/6 W KĄTACH WROCŁAWSKICH NA BUDYNEK BIUROWY WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ I RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM.
  Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie, Kąty Wrocławskie
  1. Zakres zamówienia obejmuje: - demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej - rozebranie podłoża z betonu żwirowego - odbicie tynków - czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - rozebranie oraz wykonanie murów i ścianek - wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków, w tym: izolacje cieplne posadzkowe, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne stropodachu; - odbicie i wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych - wykonanie powłok malarskich - ułożenie posadzek, - licowanie ścian płytkami - rozebranie i wykonania pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. - roboty termomodernizacyjne (wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych ) - wykonanie przyłączy wod-kan wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym. Szczegółowy zakres prac określony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 do umowy i dokumentacją techniczną. 2. Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą w sąsiedztwie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, przez której teren będzie odbywał się dojazd do przebudowywanego budynku byłej kotłowni, prace należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 3.Roboty określone w ust.1 powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, książką przedmiarów, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną..
 3. Adaptacja pomieszczeń szkoły na pomieszczenia poradni psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 95 przy ul. Starogajowej 66-68 we Wrocławiu.
  Zamawiający: Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń szkoły na pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 95 przy ul. Starogajowej we Wrocławiu

  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:

  a/ w etapie I. - branża budowlana
  1. wykonanie rozbiórek: ścianek osłonowych i działowych, warstw posadzek, tynków, schodów
  2. wykonanie stropu podwieszanego ,
  3. roboty murarskie wykonanie ścianek konstrukcyjnych, działowych, osłonowych, systemowych
  4. wykonanie posadzek, schodów
  5. wykonanie tyków i okładzin ścian z płytek malowanie
  6. osadzenie stolarki otworowej okiennej i drzwiowej
  7. montaż wyposażenia wewnętrznego (szafy, regały, osłony grzejnikowe),
  8. wyposażenie w elementy wykończeniowe:ze stali szczotkowej (dozowniki, kubełki, uchwyty)
  b/ w etapie I. - branża instalacje sanitarne
  1. wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z osprzętem
  2. wykonanie kanalizacji sanitarnej z osprzętem
  3. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z osprzętem
  4. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z osprzętem
  c/ w etapie I. - branża instalacje elektryczne
  1. wykonanie tablic obwodów elektrycznych
  2. wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczeń
  3. wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych pomieszczeń
  4. wykonanie instalacji gniazd zasilania komputerów
  5. wykonanie instalacji sieci telefonicznej i domofonowej
  6. wykonanie instalacji wyrównawczej
  7. ochrona przeciwpożarowa, p.porażeniowa, p.przepięciowa
  8. montaż wyposażenia i osprzętu
  d/ w etapie II. (zagospodarowanie terenu) - branża budowlana
  1. roboty rozbiórkowe (demontaż płyt betonowych, stopni ceglanych, krawężników)
  2. wykonanie pochylni terenowej dla osób niepełnosprawnych z elementami wykończeniowymi
  3. wykonanie fragmentu chodnika i placu przedwejściowego do poradni
  4. wykonanie fundamentów i płyty żelbetowej schodów zewnętrznych w strefie projektowanego wejścia do poradni z platformą przychodową dla osób niepełnosprawnych
  5. renowacja istniejących schodów
  6. wykonanie ukształtowania terenu i nasadzeń

Inne osoby dla Górski Jan Maciej (91 osób):