Kogo reprezentuje osoba

Górski Janusz Stanisław

w KRS

Janusz Stanisław Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie), Pionki (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gerkowicz Agnieszka Maria, Gerkowicz Marcin, Krakowska Joanna Maria, Krakowski Przemysław Marek, Krakowski Wojciech Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bukowski Czesław, Karaś Krzysztof Michał, Kwaśnik Tomasz, Sałek Mieczysław, Siek Kazimierz, Smolarczyk Piotr Marian, Sztobryn Witold Wojciech, Zieliński Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wawer Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Lublin − KRS 0000072694
 2. Fundacja Młodzieżowe Centrum Współpracy Wschód- Zachód Przy i Liceum Ogólnokształcącym Im.stanisława Staszica W Lublinie, Lublin − KRS 0000068492
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe Venta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnośćią, Lublin − KRS 0000034827
 4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 W Lublinie, Lublin − KRS 0000005919
 5. Stowarzyszenie Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej, Pionki − KRS 0000421867

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Sprzedaż na rzecz Nadleśnictwa Gidle nawozów w 2014 roku
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle, Gidle
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Nadleśnictwa Gidle nawozu przeznaczonego do produkcji szkółkarskiej na Szkółce Leśnej Sowin. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionych nawozów:

  a) Osmocote Exact Standard 15+9+12+(2MgO) /5-6 miesięcy/ lub równoważny spełniający n/w parametry w ilości 5 000 /słownie: pięć tysięcy/ kilogramów,
  Nawóz wieloskładnikowy, o spowolnionym działaniu. Skład nawozu: azot całkowity 15,0% w tym azotanowy - 6,6% oraz azot amidowy - 8,4%, pięciotlenek fosforu 9,0%, tlenek potasu 12,0% oraz tlenek magnezu 2% i mieszanina mikroskładników pokarmowych: Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo.

  b) Universol NPK 12-30-12 +2MgO lub równoważny spełniający n/w parametry w ilości 300 /słownie: trzysta/ kilogramów,
  Nawóz rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do fertygacji.
  Skład nawozu: azot całkowity 12% w tym azotanowy - 3,1% oraz amonowy - 8,9%, fosfor - 30%, potas - 12%, magnez - 2,2%, siarka - 15,0%, żelazo EDTA - 0,06%,
  mangan EDTA - 0,04%, cynk - 0,010%,cmiedź - 0,010%, bor - 0,01%, molibden - 0,001%, zasolenie EC - 1,2 g/l, max. rozpuszczalność - 250 g/l.

  c) Peters Professional Allrounder NPK 20-20-20 lub równoważny spełniający n/w parametry w ilości 80 /słownie: osiemdziesiąt/ kilogramów,
  Nawóz rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do fertygacji.
  Skład nawozu: azot całkowity 20% w tym azotanowy - 4,5% oraz amonowy - 2,4%, forma mocznikowa - 13,1%, fosfor - 20%, potas - 20%, magnez - 0,7%, siarka - 1,5%, żelazo DTPA - 0,12%, mangan EDTA - 0,06%, cynk - 0,015%, miedź EDTA - 0,015%, bor - 0,02%, molibden - 0,010%, zasolenie EC - 0,8 g/l, max. rozpuszczalność - 400 g/l

  d) Micromax Premium lub równoważny spełniający n/w parametry w ilości 50 /słownie: pięćdziesiąt/ kilogramów
  Nawóz z magnezem i żelazem oraz z mikroelementami do mieszania z podłożem torfowym.
  Skład nawozu: magnez - 15%, bor - 0,20%, miedź - 1,00%, żelazo - 15,00%, mangan - 2,50%, molibden - 0,04%, cynk - 1,00%, siarka - 38,0%.
 2. Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny; wchodzące w skład Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Część 1: Dostawa wraz z rozładunkiem narzędzi oraz drobnych akcesoriów niezbędnych przy uprawie roślin ozdobnych. Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem nawozów, podłoża, środków ochrony roślin i pojemników do uprawy roślin ozdobnych. Część 3: Dostawa wraz z rozładunkiem sadzonek winorośli. Część 4: Dostawa wraz z rozładunkiem kory sosnowej. (Postępowanie drugie).
  Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Szkółki roślin ozdobnych i ogrodu winnego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych - Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem oraz do rozładowania przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia stanowią załączniki: Część 1: Dostawa wraz z rozładunkiem narzędzi oraz drobnych akcesoriów niezbędnych przy uprawie roślin ozdobnych - Załącznik nr 1 do siwz oraz załącznik 1a do siwz; Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem nawozów, podłoża, środków ochrony roślin i pojemników do uprawy roślin ozdobnych - Załącznik nr 2 do siwz oraz załącznik 2a do siwz; Część 3: Dostawa wraz z rozładunkiem sadzonek winorośli - Załącznik nr 3 do siwz; Część 4: Dostawa wraz z rozładunkiem kory sosnowej - Załącznik nr 4 do siwz. 4. Podane w częściach od nr 1 do nr 2 parametry stanowią parametry minimalne dla przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy zachowaniu dokładności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w częściach od nr 1 do 2, musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, posiadająca odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 6. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w części od nr 1 do nr 2 dostarczony Zamawiającemu, będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych. Przedmiot zamówienia w całości powinien być objęty gwarancją producenta. 7. Sadzonki winorosli nie powinny posiadać oznak uszkodzeń mechanicznych i chorobowych, a także nie powinny posiadać oznak przesuszenia, przegrzania lub pleśni. 8. Miejsce dostawy: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku - Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny, Dz. nr 1/52 (nie dotyczy zadania drugiego w części 1 oraz zadania drugiego w części 2). 9. Miejscem dostawy zadania drugiego w części 1 oraz zadania drugiego w części 2 jest: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów. 10. Przedmiot zamówienia (nie dotyczy zadania drugiego w części 1 oraz zadania drugiego w części 2) jest współfinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 2: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, ze środków Ministra Finansów oraz środków własnych Uczelni. 11.Zadanie drugie w części 1 oraz zadanie 2 w części 2 jest finansowane wyłącznie ze środków własnych Uczelni.

Inne osoby dla Górski Janusz Stanisław (78 osób):