Kogo reprezentuje osoba

Górski Jarosław

w KRS

Jarosław Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niedziński Sławomir, Świątkiewicz Jakub, Wendołowski Jacek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bsi Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000055006
 2. Lets Dive Sp. Z O.O., Libertów − KRS 0000682516
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Borne Sulinowo, Borne Sulinowo − KRS 0000330962
 4. Stowarzyszenie Nautilus, Kraków − KRS 0000258729
 5. Stowarzyszenie Safe Water Association, Warszawa − KRS 0000319349

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Kurs nurkowania w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Kraków
  1/. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i realizacji kursu pn.Kurs nurkowania OWD i AOWD dla uczniów Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Nr 3 w Krakowie, w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 2/. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie noclegów, wyżywienia, transportu oraz zrealizowanie wykładów i ćwiczeń według autorskiego programu szkolenia. 3/. Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie: a.wykładowców zajęć teoretycznych i trenerów zajęć ćwiczeniowych, posiadających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, b.bazy nurkowej ze sprężarkownią, odpowiednio wyposażonej do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia kursów nurkowania OWD i AOWD, c.wyposażenia specjalistycznego w postaci sprzętu nurkowego dla każdego uczestnika kursu, d.serwisu obsługującego sprzęt nurkowy, e.materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu, które przechodzą na własność kursanta, f.transportu spod siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji kursu i z powrotem, g.organizacji i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, h.ubezpieczenia uczestników kursu od NNW oraz OC, i.przeprowadzenia badań lekarskich uczestników kursu (wydolność układu krążenia i układu oddechowego, badanie zatok i ucha środkowego, zdolność do uczestnictwa w kursie), j.opieki całodobowej nad uczestnikami kursu (1 osoba). 4/. Ramowy program kursu: Program kursu musi obejmować minimum 24 godziny zajęć teoretycznych i 42 godziny ćwiczeń w warunkach naturalnego zbiornika wodnego dla każdego uczestnika kursu. Podana liczba godzin według programu nauczania jest wartością minimalną dla każdego uczestnika kursu. Za godzinę zajęć przyjmuje się godzinę dydaktyczną trwającą 45 minut. 5/.Minimalna tematyka kursu musi obejmować niżej wymienione zagadnienia: a.zasady bezpiecznego przebywania i poruszania się w zbiorniku wodnym, b.BHP w akwenie wodnym, c.praca nurka - zachowania w zespole i indywidualne, d.techniki i sprzęt stosowane w nurkowaniu, e.zasady udzielania pomocy medycznej dla osób poszkodowanych w obrębie zbiornika wodnego, f.używanie sprzętu nurkowego i ratowniczego w obrębie akwenu wodnego. 6/. Czas trwania kursu: Łącznie godzin 276, w tym co najmniej 24 godziny zajęć teoretycznych i 42 godziny ćwiczeń dla każdego uczestnika kursu tj. 252 godziny. Liczba uczestników kursu: 6 osób. Zajęcia teoretyczne planowane są w jednej grupie 6 - osobowej, natomiast zajęcia ćwiczeniowe w formie zajęć indywidualnych z instruktorem dla każdego uczestnika kursu. Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. 7/. Czas realizacji: 10 dniowy kurs zrealizowany pomiędzy 5 sierpnia a 31 sierpnia 2013 roku. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej. Umowa będzie realizowana w warunkach naturalnych, w obrębie akwenu wodnego na terytorium Polski, na wodach stojących - jezioro o klasie czystości I lub II. 8/. Szczegółowe wymagania dotyczące zakwaterowania: Przedmiotem zamówienia jest organizacja łącznie 60 noclegów dla grupy 6 osób, w turnusie 10 dniowym w terminie od 05.08.2013r. do 31.08.2013r. Każdy uczestnik skorzysta z 10 noclegów. Zakwaterowanie: Wykonawca zapewni zakwaterowanie grupy w jednym obiekcie położonym nie dalej niż 150 metrów od miejsca prowadzonych zajęć, w budynku stacjonarnym, spełniającym min. wymagania: - stołówka mieszcząca się w budynku zakwaterowania, bądź nie dalej niż 100 m od niego, - pokoje 2,3 osobowe z dostępem do węzła higieniczno-sanitarnego. Wyposażenie łazienki: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa, umywalka z blatem lub półka, wc, lustro, gniazdko elektryczne, pojemnik na śmieci, brak ograniczeń w korzystaniu z ciepłej wody. Minimalne wyposażenie pokoi: łóżko/łóżka (w ilości odpowiadającej nazwie pokoju), pościel, nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania, szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, stół/biurko, krzesło lub inny mebel do siedzenia, wieszak, oświetlenie. Obiekt czysty, wyposażony w sprawne urządzenia sanitarne i techniczne. 9/. Szczegółowe wymagania związane z wyżywieniem: Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie uczestnikom kursu wyżywienia(zapewniającego pokrycie zapotrzebowania kalorycznego uczestników kursu przy zwiększonym wydatkowaniu energii), w tym łącznie w trakcie trwania zamówienia: 60 śniadań, 60 obiadów i 60 kolacji. Przyjazd grupy planowany jest ok. 16.00 w porze obiadu, natomiast wyjazd następuje po śniadaniu. Wyżywienie: - śniadanie - chleb, bułka, masło, wędlina lub kiełbasa/parówka na ciepło, ser żółty lub biały, dżem lub miód, herbata, kawa, sok lub woda mineralna 0,3l. - obiad - zupa z dodatkiem ryżu, ziemniaków lub makaronu, danie główne: ziemniaki lub ryż lub kluski, mięso i surówka, sok owocowy 0,3l lub herbata lub kawa, - kolacja - chleb, bułka, masło, wędlina lub kiełbasa/parówka na ciepło, ser żółty lub biały, dżem lub miód, herbata, kawa, sok lub woda mineralna 0,3l. 10/. Transport: Wykonawca zapewni transport (autokarem lub busem) uczestników kursu z Krakowa do miejsca realizacji kursu i transport powrotny do Krakowa, w ramach realizacji zamówienia. Transport odbędzie się pojazdem sprawnym technicznie, dopuszczonym na mocy przepisów drogowych do poruszania się, ubezpieczonym, obsługiwanym przez właściwą ilość kierujących w stosunku do przewidywanego czasu dojazdu na miejsce realizacji kursu. Każdy uczestnik kursu ma mieć zapewnione miejsce siedzące i miejsce na bagaż w luku bagażowym pojazdu. Szczegółowe wymagania dotyczące ubezpieczenia: Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW, OC na czas transportu i pobytu dla każdego uczestnika kursu. 11/. W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a.oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia teoretyczne, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b.informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c.stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca po zakończeniu kursu przeprowadzi jego ewaluację za pomocą anonimowych ankiet ewaluacyjnych. 12/. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a.listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu kursu, b.program kursu oraz dziennik zajęć, c.protokół z egzaminu wewnętrznego, d.potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, e.oryginały ankiet ewaluacyjnych, f.kopię wydanych certyfikatów potwierdzających uzyskane uprawnienia oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, g.informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT/rachunkiem
 2. Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Kurs nurkowania i ratownictwo nurków w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
  Zamawiający: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Kraków
  1/. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu pn.Kurs nurkowy i ratownictwo nurkow wraz z usługą transportu, noclegową i gastronomiczną dla uczestników kursu w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 2/. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i realizacji kursu pn. Kurs nurkowy i ratownictwo nurkowe AOWD dla 10 uczniów Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie, w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. 3/. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie noclegów, wyżywienia, transportu oraz zrealizowanie wykładów i ćwiczeń według autorskiego programu szkolenia. 4/. Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie: a. wykładowców zajęć teoretycznych i trenerów zajęć ćwiczeniowych, posiadających uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, b. wyposażenia specjalistycznego w postaci sprzętu nurkowego dla każdego uczestnika kurs., Wykonawca zobowiązany jest do posiadania serwisu obsługującego sprzęt nurkowy. c. materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu, które przechodzą na własność kursanta, d. transportu spod siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji kursu i z powrotem. e. organizacji i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego f. ubezpieczenia uczestników kursu od NNW, g. badań lekarskich uczestników kursu (wydolność układu krążenia i układu oddechowego, badanie zatok i ucha środkowego, zdolność do uczestnictwa w kursie), h. opieki całodobowej nad uczestnikami kursu (1-2 osoby), (jak funkcja rezydenta ) 5/. Ramowy program kursu: Program kursu musi obejmować minimum 24 godziny zajęć teoretycznych i 42 godziny ćwiczeń w warunkach naturalnego zbiornika wodnego dla każdego uczestnika kursu. Podana liczba godzin według programu nauczania jest wartością minimalną dla każdego uczestnika kursu. Za godzinę zajęć przyjmuje się godzinę dydaktyczną trwającą 45 minut. 6/. Minimalna tematyka kursu musi obejmować niżej wymienione zagadnienia: a. zasady bezpiecznego przebywania i poruszania się w zbiorniku wodnym, b. BHP w akwenie wodnym, c. praca nurka - zachowania w zespole i indywidualne, d. techniki i sprzęt stosowane w nurkowaniu, e. zasady udzielania pomocy medycznej dla osób poszkodowanych w obrębie zbiornika wodnego, f. używanie sprzętu nurkowego i ratowniczego w obrębie akwenu wodnego 7/. Czas trwania kursu: Łącznie godzin 444, w tym co najmniej 24 godziny zajęć teoretycznych i 42 godziny ćwiczeń dla każdego uczestnika kursu. 8/. Liczba uczestników kursu: 10 osób. Zajęcia teoretyczne planowane są w jednej grupie 10 - osobowej, natomiast zajęcia ćwiczeniowe w formie zajęć indywidualnych z instruktorem dla każdego uczestnika kursu. Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. 9/. Czas realizacji: 20 sierpnia - 30 sierpnia (nieprzekraczalnie) 2012 roku. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej. 10/. Umowa będzie realizowana w warunkach naturalnych, w obrębie akwenu wodnego, na wodach stojących - jezioro o klasie I czystości. Najmniejsza odległość zbiornika wodnego (miejsca realizacji kursu) od Krakowa to 500 km. 11/. Szczegółowe wymagania dotyczące zakwaterowania: Przedmiotem zamówienia jest organizacja łącznie 100 noclegów dla grupy 10 osób, w terminie od 20.08.2012 r. do 30.08.2012r. Każdy uczestnik skorzysta z 10 noclegów. 12/. Zakwaterowanie: Wykonawca zapewni zakwaterowanie grupy w jednym obiekcie położonym nie dalej niż 150 metrów od miejsca prowadzonych zajęć, w budynku stacjonarnym, spełniającym min. wymagania: - stołówka mieszcząca się w budynku zakwaterowania, bądź nie dalej niż 100 m od niego, - pokoje 2 osobowe z dostępem do węzła higieniczno-sanitarnego. Wyposażenie łazienki: wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskowa, umywalka z blatem lub półka, wc, lustro, gniazdko elektryczne, pojemnik na śmieci, brak ograniczeń w korzystaniu z ciepłej wody, Minimalne wyposażenie pokoi: łóżko/łóżka (w ilości odpowiadającej nazwie pokoju), pościel, nocny stolik lub półka przy każdym miejscu do spania, szafa lub zabudowana wnęka garderobiana, stół/biurko, krzesło lub inny mebel do siedzenia, wieszak, oświetlenie. Obiekt czysty, wyposażony w sprawne urządzenia sanitarne i techniczne. 13/. Szczegółowe wymagania związane z wyżywieniem: Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie uczestnikom kursu wyżywienia(zapewniającego pokrycie zapotrzebowania kalorycznego uczestników kursu przy zwiększonym wydatkowaniu energii), w tym łącznie w trakcie trwania zamówienia: 100 śniadań, 100 obiadów i 100 kolacji . Przyjazd grupy planowany jest ok.16.00 w porze obiadu, natomiast wyjazd następuje po śniadaniu. 14/. Wyżywienie: - śniadanie - chleb, bułka, masło, wędlina lub kiełbasa/parówka na ciepło, ser żółty lub biały, dżem lub miód, herbata, kawa, sok lub woda mineralna 0,3l. - obiad - zupa z dodatkiem ryżu, ziemniaków lub makaronu, danie główne: ziemniaki lub ryż lub kluski, mięso i surówka, sok owocowy 0,3l lub herbata lub kawa, - kolacja - chleb, bułka, masło, wędlina lub kiełbasa/parówka na ciepło, ser żółty lub biały, dżem lub miód, herbata, kawa, sok lub woda mineralna 0,3l. 15/. Transport: Wykonawca zapewni transport (autokarem lub busem) uczestników kursu z Krakowa do miejsca realizacji kursu i transport powrotny do Krakowa, w ramach realizacji zamówienia. Transport odbędzie się pojazdem sprawnym technicznie, dopuszczonym na mocy przepisów drogowych do poruszania się, ubezpieczonym, obsługiwanym przez właściwą ilość kierujących w stosunku do przewidywanego czasu dojazdu na miejsce realizacji kursu. Każdy uczestnik kursu ma mieć zapewnione miejsce siedzące i miejsce na bagaż w luku bagażowym pojazdu. Szczegółowe wymagania dotyczące ubezpieczenia: 16/. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW na czas transportu i pobytu dla każdego uczestnika kursu. 17/. W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a. oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia teoretyczne, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c.stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, hasło promocyjne POKL. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający po zakończeniu kursu przeprowadzi jego ewaluację za pomocą anonimowych ankiet ewaluacyjnych. 18/. Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a. listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu kursu, b. program kursu oraz dziennik zajęć, c.protokół z egzaminu wewnętrznego, d. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, e. informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT

Inne osoby dla Górski Jarosław (30 osób):