Kogo reprezentuje osoba

Górski Jerzy

w KRS

Jerzy Górski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Nazwisko:Górski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1930 r., wiek 88 lat
Miejscowości:Huta Żabiowolska (Mazowieckie), Mszczonów (Mazowieckie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Bolesław, Bartoszewski Zdzisław, Bednarek Tadeusz, Bielawska Zofia, Chilińska Krystyna Elżbieta, Dziża Czesław, Folwarski Stanisław, Kaczmarczyk Tadeusz, Kopeć Irena, Krutkowski Stanisław Zygmunt, Kwiatkowska Wiesława, Lipski Marek, Makowski Stanisław, Olczak Maria, Perzyna Teresa, Sadowska Zenobia, Sadowska Zofia, Ścisłowski Jerzy, Siemiątkowska Halina, Smulski Jan, Szpinda Tadeusz, Szymczak Stanisław, Wiśniewski Edmund, Wojciechowski Stanisław Kazimierz, Zduńczyk Krystyna, Zdzieszyński Kazimierz Zygmunt, Łapińska Wacława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zgórzak Elżbieta
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartoszewski Zdzisław, Bielawski Jan, Brzózka Zofia Ewa, Folwarski Stanisław Marcin, Kornet Małgorzata, Kłopotowska Felicja, Rastawicka Flis Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sadkowski Mirosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Nadarzynie, Nadarzyn − KRS 0000088670
 2. Fundacja Integracji Zawodowej Pracujmy Razem Likwidacyjnej, Częstochowa − KRS 0000330604
 3. Geest Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000028208
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Bobrowcach, Bobrowce − KRS 0000179174
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Żelechowie, Żelechów − KRS 0000212856
 6. Spółdzielnia Handlowo-usługowa W Mszczonowie, Mszczonów − KRS 0000078863
 7. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych W Żabiej Woli Z Siedzibą W Hucie Żabiowolskiej, Huta Żabiowolska − KRS 0000156798
 8. Wigor-trans Sp. Z O.O., Mińsk Mazowiecki − KRS 0000093033

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bertrans S.A., Rawa Mazowiecka − KRS 0000112685
 2. Spółdzielnia Handlowa Samopomoc Chłopska, Skierniewice − KRS 0000085051
 3. Spółdzielnia Inwestycji i Budownictwa W Łowiczu, Łowicz − KRS 0000042509

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2011/2012.
  Zamawiający: Urząd Gminy Żabia Wola, Żabia Wola
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg stanowiących własność gminy. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prowadzonych prac oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg ( zał. nr 8). Usługa polega na oczyszczaniu dróg , ulic oraz obiektów towarzyszących ( zatoki autobusowe, parkingi) ze śniegu, lodu, błota i likwidacji śliskości zimowej, monitorowaniu i kontrolowaniu stanu nawierzchni dróg i ulic oraz jednokrotnym oczyszczeniu po okresie zimowym dróg. Ponad 50% dróg stanowią drogi o nawierzchni gruntowej i szerokości około 2,5-5,0 m, pozostałe o nawierzchni: bitumicznej, destruktowej, powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową. Teren Gminy został podzielony na obszary (część I-VIII), które określają zasięg działania Wykonawców. Część I. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część II. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część III.Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część IV. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część V. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część VI. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część VII.Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część VIII.Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część IX. Zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ MAKSYMALNIE NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. UWAGA! Przystąpienie do usuwania zjawisk na drogach dla części VIII: -dla I kolejności śliskość 1,5 godziny od wystąpienia zjawisk po telefonicznym zgłoszeniu z Zamawiającego. -dla II kolejności śliskość po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego do 2 godzin. Dla pozostałych części tj. I do VIII Wykonawcy przystąpią do usuwania zjawisk po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym z tym, że w pierwszej kolejności należy odśnieżyć drogi o nawierzchni utwardzonej, aby Wykonawca części IX mógł przystąpić do zwalczania śliskości, Wykonawcy będą zobowiązani do współpracy ze sobą przy wykonywaniu usługi. Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość, a tylko za efektywną pracę. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz uzyskaniu na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być mu konieczne do przygotowania ofert. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na własny koszt 2.1. ZAKRES USŁUGI: 1)Okres zimowego utrzymania dróg ustala się od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2012 r. w tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zimowego utrzymania dróg, które oprócz akcji czynnej obejmuje również prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. 2)Rozpoczęcie i zakończenie utrzymania zimowego będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i następuje na wyraźne polecenie Zamawiającego. 3)Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zawiesić prowadzenia akcji zimowej, a także dokonać odwołania zawieszenia. 4)Rozpoczęcie pracy sprzętu winno nastąpić nie później niż 1 godzinę od momentu wystąpienia zjawiska lub zgłoszenia interwencji dotyczących utrudnień w ruchu na drodze przez Zmawiającego 5)Rozpoczęcie pracy na drogach o nawierzchni utwardzonej niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego. 6)Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg przyjmuje interwencje, oraz wykonuje prace związane z usunięciem przyczyn zgłaszanych interwencji i pełni dyżur dyspozytorski. 7)Na drogach objętych zimowym utrzymaniem mogą wystąpić utrudnienia i krótkotrwałe (2 godz.) przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawieje, zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/ uniemożliwiających osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, przejezdności, organizacje pracy wtedy należy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania. 8)Termin zakończenia prac związanych z poziomym oczyszczeniem ulic i mostów z materiałów po zimowym utrzymaniu dróg ustala się do końca kwietnia 2012r.. 9)Poziome oczyszczanie dróg z materiałów po zimowym utrzymaniu dróg obejmuje oczyszczanie jezdni w miejscu występowania chodników wraz z nimi oraz obiektów mostowych. 10)Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących warunków; a)dostępność telefoniczna b)każda jednostka sprzętowa jest wyposażona w telefon komórkowy c)prowadzenia dokumentacji dyżurów i pracy sprzętu i 1 raz w tygodniu przekazywania do Urzędu Gminy d)składania telefonicznych meldunków o stanie dróg Zamawiającemu w czasie akcji i codziennie e)prowadzenia zimowego utrzymania dróg zgodnie zobowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg ( zał. nr 8) 11)wykonawca w czasie zimowego utrzymania prowadzi akcję czynną i pełni dyżur dyspozytorski 12)potwierdzenie wykonania akcji czynnej wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego - Sołtysa wsi lub Radnego winno nastąpić niepóźnej niż w dniu następnym 13)Odśnieżanie dróg: a)Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz zatok autobusowych parkingów b)W zależności od zalegającego śniegu na jezdni jej nawierzchni i szerokości należy używać odpowiednich pługów lub zespołu pługów. Droga winna być odśnieżana na bieżąco czasami nawet w trakcie opadów śniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegała większa warstwa śniegu niż 15 cm. c)W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje, zamiecie śnieżne) dopuszczalne jest odstępstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjętymi zasadami przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi. d)W trudnych warunkach organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drogach i przyjmowań niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji, zaczynając od dróg o największym natężeniu ruchu, należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności 200-300 m e)Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac na danym ciągu drogowym. f)Śnieg zalegający na jezdni jest spychany na krawędź jezdni i chodnika. Należy zachować na chodniku przejście dla pieszych min. 0.7 m. place parkingowe i zatoki autobusowe odśnieża się jednocześnie. g)Przy odśnieżaniu dróg prace należy wykonać tak, aby śnieg usuwany z drogi nie był przenoszony na inne krzyżujące się drogi jak i zjazdy. W przypadku utworzenia się wału na krawędzi drogi jak i zjazdu należy usunąć zalegający śnieg. Nadmiar śniegu należy wywieźć w miejsce zorganizowane we własnym zakresie Wykonawcy. Zjazdy do posesji odśnieżają we własnym zakresie właściciele posesji. Wjazdy na drogi prostopadłe do drogi objętej zimowym utrzymaniem odśnieża Wykonawca prowadzący akcję odśnieżania. h)Zimowe utrzymanie chodników zgodnie z regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie zatwierdzonym uchwałą nr 25/V/2007 z 29.03.2007 należy do właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodników. Przedmiotem odśnieżania jest chodnik Żabia Wola- Huta Żabiowolska-Józefina 14)Zwalczanie śliskości dróg: a)Do zapobiegania powstawania, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się materiały uszorstniające. b)rozsypanie środków uszorstniających z domieszką sodu NACL w ilości 3-4 % wagowych z uwzględnieniem ppkt i c)Zapobieganie powstawania gołoledzi i szronu - Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna i dalej wzrasta. d)Likwidowanie grubych warstw lodu , zlodowaciałego lub zbitego śniegu - Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie. Warstwy tego typu mogą być również oszronione. e)Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać urządzeń dających gwarancję użycia materiałów w ilości 50-150 g/m2 f)Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewnić płynną regulację rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej, równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. g)Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. h)Zabrania się stosowania wszelkich mieszanek zawierających sól do usuwania śliskości na niżej wymienionych drogach o nawierzchni bitumicznej: m. Nowa Bukówka ul. Rumiankowa m. Rumianka ul. Owocowa, ul. Orzechowa m. Ojrzanów ul. Kresowa m. Oddział Al. Lipowa, m. Grzegorzewice, ul. Daleka, ul. Słoneczna, ul. Pałacowa m. Żelechów ul. Krakowiańska, ul. Nad Lasem m. Kaleń- Pieńki Zarębskie ul. Jaśminowa m Osowiec ul Dworska, Parkowa, Falista m Słubica ul. Słoneczna, ul. Kukułki m. Zaręby ul. Zięby, ul. Skowronia m. Skuły ul. Północna, ul. Okrężna m. Jastrzębnik ul. Ziołowa- Mazowieckie Pola m. Józefina ul. Gałązki m. Władysławów ul. Na Skarpie, ul. Ku Rzece m. Kaleń-Ciepłe ul. Makowa m. Bieniewiec ul. Zagrodowa m. Pieńki Słubickie ul. Kukułki m. Słubica A ul. Graniczna, m. Słubica W ul. Słowicza m Bartoszówka ul. Strażacka m. Siestrzeń Władysławów Nadrzeczna-Główna m. Siestrzeń Władysławów Objazdowa-Przejazdowa m. Kaleń Tow. -Lisówek ul. wiśniowa Na przedmiotowych drogach do usuwania śliskości należy stosować materiały uszorstniające (piasek) bez domieszki soli. i)Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 3.Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1)Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako iloczyn wykonanych jednostek rzeczowych i stawek oferowanych. 2)Cena jednostkowa zawiera: cenę materiału i sprzętu i realizacji zamówienia. 3)Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy. 4)Szczegółowe zasady rozliczania za wykonanie przedmiotu zamówienia określone zostaną w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. 5)Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 4.Inne wymagania i uwagi 1)W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty; 2)Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty ma obowiązek zapoznać się z siecią dróg gminnych; 3)Zamawiający wyklucza możliwości wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny; 4)Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg< takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych. W związku z powyższym w interesie wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi operatorom pojazdów na zachowanie najwyżej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru.
 2. DOSTAWA I ROZPLANTOWANIE GRUZU I TŁUCZNIA NA DROGACH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA
  Zamawiający: Urząd Gminy Żabia Wola, Żabia Wola
  A. Dostarczenie i rozplantowanie 500 m3 gruzu betonowego skruszonego Jednostką obmiarową jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie gruzu przeznaczonego do uzupełniania ubytków w drogach: gruz betonowego o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton), - dowóz zakupionego gruzu na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola - rozładunek gruzu na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechaniczne ręczne i zagęszczenie . Dopuszcza się tylko gruz betonowy z odsiewu kruszarki. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał. B. Dostarczenie i rozplantowanie 196m3 tłucznia kamiennego Jednostką obmiarową jest 1 m3 . Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 4-31,5 mm, - dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na terenie Gminy Żabia Wola, rozładunek tłucznia na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie .Dopuszcza się Kamień łamany bez domieszki gliny. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty-certyfikaty na wbudowany materiał. 1) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i ich kolejność. 2) Przed przystąpieniem do robót na drogach w danej wsi Wykonawca powiadomi sołtysa danej wsi i zamawiającego o terminie prowadzonych prac. Sołtys danej wsi zobowiązany jest do kontrolowania ilości wbudowanego materiału. 3) Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wykonania prac zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w celu odbioru. Zamawiający ma obowiązek odbioru prac w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia odbioru należy złożyć dokumenty potwierdzające jakość wbudowanego materiału i ilość wbudowanego materiału potwierdzoną przez sołtysa danej wsi. Zamawiający dopuszcza zamianę ilości wykorzystanego materiału będącego w przedmiocie zamówienia. Materiał zostanie rozliczony wg cen jednostkowych. Wartość zamówienia nie może przekroczyć wartości określonej w umowie. 4) do dokumentów odbiorowych należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez właścicieli urządzeń infrastruktury. W drogach gdzie zasuwy wodociągowe zostały zasypane materiałem drogowym należy je odszukać i podnieść w porozumieniu z ZGKiM i Zamawiającym. 5) Jeżeli podczas odbioru lub kontroli przez Zamawiającego w gruzie zostaną odkryte jakiekolwiek elementy drutu, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu, to za te partie materiału wbudowane w drogę Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za wykonane prace. 6) Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do odnalezienia wszystkich zasuw i podniesienia ich w uzgodnieniu z właścicielem. 7) Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac budowlanych i pomiarów geodezyjnych zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu problemów wynikających z rozbieżności stanu istniejącego ze stanem prawnym. 8) Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się w terenie z przedmiotem zamówienia. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nieuszkodzenia oznaczeń geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne. 10) Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynność wbijania -szpilek- w pobliżu kabli energetycznych (możliwość porażenia prądem) i uszkodzenia plastikowych przewodów gazowych. Roboty nieuwzględnione w tabeli kosztowej, a zapisane w przedmiocie zamówienia wykonawca musi uwzględnić w ofercie. Termin przystąpienia do prac i wykaz dróg przeznaczonych do wykonania robót wskaże Zamawiający. 3) Wymagania stawiane Wykonawcy: a. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy c. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. d. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. e. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4) Podwykonawcy. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w powierzonej części przez podwykonawców - Wykonawca przyjmuje, że wszelkie zobowiązania oraz odpowiedzialność za nieprawidłowe lub wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę - stanowi odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w swojej ofercie część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcy..
 3. WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W SEZONIE ZIMOWYM 2009/2010
  Zamawiający: Urząd Gminy Żabia Wola, Żabia Wola
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na oczyszczaniu dróg i ulic ze śniegu, lodu, błota, zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej, monitorowanie i kontrolowanie stanu nawierzchni dróg i ulic oraz jednokrotne oczyszczenie dróg po okresie zimowym, stanowiących własność gminy Żabia Wola. Ponad 50% dróg stanowią drogi o nawierzchni gruntowej i szerokości około 2,5 m, pozostałe o nawierzchni bitumicznej, z destruktu, z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i asfaltowe. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zasady prowadzonych prac oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg ( zał. nr 8). Część I. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część II. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część III. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część IV. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część V. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część VI. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część VII. Odśnieżanie dróg gminnych. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ Część VIII. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg według I i II kolejności. Zakres usługi zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym i warunkami SIWZ JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ MAKSYMALNIE NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Teren gminy został podzielony na obszary, które określają zasięg działania wykonawców. UWAGA! Przystąpienie do usuwania zjawisk na drogach dla części VIII: dla I kolejności odśnieżania w ciągu 2 godzin, śliskości 1,5 godziny od wystąpienia zjawisk po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. dla II kolejności odśnieżania po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dla pozostałych części tj. I do VII Wykonawcy przystąpią do usuwania zjawisk po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Przy opracowaniu oferty należy wziąć pod uwagę fakt, że Zamawiający nie przewiduje zapłaty za gotowość, a tylko za efektywną pracę. ZAKRES USŁUGI: 1) Okres zimowego utrzymania zimowego dróg ustala się od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2010 r. w tym czasie wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zimowego utrzymania dróg, które oprócz akcji czynnej obejmuje również prowadzenie dyżurów dyspozytorskich. 2) Rozpoczęcie i zakończenie utrzymania zimowego będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i następuje na wyraźne polecenie Zamawiającego. 3) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zawiesić prowadzenia akcji zimowej, a także dokonać odwołania zawieszenia. 4) Rozpoczęcie pracy sprzętu winno nastąpić nie później niż 2 godziny od momentu wystąpienia zjawiska lub zgłoszenia interwencji dotyczących utrudnień w ruchu na drodze 5) Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg przyjmuje interwencje, oraz wykonuje prace związane z usunięciem przyczyn zgłaszanych interwencji i pełni dyżur dyspozytorski. 6) Na drogach objętych zimowym utrzymaniem mogą wystąpić utrudnienia i krótkotrwałe (2 godz.) przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od stanu zjawiska i czasu jego trwania. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych /zawieje, zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg/ uniemożliwiających osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego, przejezdności, organizacje pracy wtedy należy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania. 7) Termin zakończenia prac związanych z poziomym oczyszczeniem ulic i mostów z materiałów po zimowym utrzymaniu dróg ustala się do końca kwietnia . 8) Poziome oczyszczanie dróg z materiałów po zimowym utrzymaniu dróg obejmuje oczyszczanie jezdni w miejscu występowania chodników wraz z nimi, oraz obiektów mostowych. 9) Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących warunków; a) dostępność telefoniczna b) każda jednostka sprzętowa jest wyposażona w telefon komórkowy c) prowadzenia dokumentacji dyżurów i pracy sprzętu d) składania telefonicznych meldunków o stanie dróg Zamawiającemu e) prowadzenia zimowego utrzymania dróg zgodnie zobowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg ( zał. nr 8) 10) wykonawca w czasie zimowego utrzymania prowadzi akcję czynną i pełni dyżur dyspozytorski 11) potwierdzenie wykonania akcji czynnej wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego - Sołtysa wsi winno nastąpić niepóźnej w dniu następnym 12) odśnieżanie dróg a) Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg. b) W zależności od zalegającego śniegu na jezdni jej nawierzchni i szerokości należy używać odpowiednich pługów lub zespołu pługów. Droga winna być odśnieżana na bieżąco w trakcie opadów śniegu tak, aby na nawierzchni nie zalegała większa warstwa śniegu niż 15 cm. c) W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje, zamiecie śnieżne) dopuszczalne jest odstępstwo od utrzymania w standardzie zgodnie z przyjętymi zasadami przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi. d) W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki z zasięgu widoczności 200-300 m e) Odśnieżanie mostów odbywa się jednocześnie podczas prac na danym ciągu drogowym. f) Śnieg zalegający jezdnię jest spychany na krawędź jezdni i chodnika. Należy zachować na chodniku przejście dla pieszych min. 0.7 m. place parkingowe odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają. g) Przy odśnieżaniu dróg prace należy wykonać tak aby śnieg usuwany z drogi nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi jak i zjazdy. W przypadku utworzenia się wału na krawędzi drogi jak i zjazdu należy usunąć zalegający śnieg. Zjazdy do posesji odśnieżają we własnym zakresie właściciele posesji. Wjazdy na drogi prostopadłe do drogi objętej zimowym utrzymaniem - Wykonawca prowadzący akcję odśnieżania. h) Zimowe utrzymanie chodników zgodnie z regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie zatwierdzonym uchwałą nr25/V/2007 z 29.03.2007 należy do właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodników. 13) Zwalczanie śliskości dróg a) Do zapobiegania powstawania, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się materiały uszorstniające. b) rozsypanie środków uszorstniających z domieszką sodu NACL w ilości 3-4 % wagowych z uwzględnieniem ppkt i c) Zapobieganie powstawania gołoledzi i szronu - Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85 % i dalej wzrasta. d) Likwidowanie świeżego opadu śniegu - Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. e) Likwidowanie grubych warstw lodu , zlodowaciałego lub zbitego śniegu - Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie. Warstwy tego typu mogą być również oszronione. f) Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać urządzeń dających gwarancję użycia materiałów w ilości 50-150 g/m2 g) Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewnić płynną regulację rozsypywanych środków do zwalczania śliskości zimowej, równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy rozsypywarki. h) Talerz lub talerze rozsypujące muszą być usytuowane na odpowiedniej wysokości aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. i) Zabrania się stosowania wszelkich mieszanek zawierających sól do usuwania śliskości na niżej wymienionych drogach o nawierzchni bitumicznej: a. m. Nowa Bukówka ul. Rumiankowa b. m. Rumianka ul. Owocowa, ul. Orzechowa c. m. Ojrzanów ul. Kresowa d. m. Oddział Al. Lipowa, e. m. Grzegorzewice, ul. Daleka, ul. Słoneczna, ul. Pałacowa f. m. Żelechów ul. Krakowiańska, ul. Nad Lasem g. m. Kaleń- Pieńki Zarębskie ul. Jaśminowa h. m Osowiec ul Dworska, Parkowa, Falista i. m Słubica ul. Słoneczna, ul. Kukułki j. m. Zaręby ul. Zięby k. m. Skuły ul. Północna l. m. Jastrzębnik ul. Ziołowa- Mazowieckie Pola m. m. Józefina ul. Gałązki n. m. Władysławów ul. Na Skarpie, ul. Ku Rzece o. m. Kaleń-Ciepłe ul. Makowa p. m. Bieniewiec ul. Zagrodowa q. m. Ciepłe-Kaleń ul. Makowa r. m. Pieńki Słubickie ul. Kukułki s. m. Słubica A ul. Graniczna Na przedmiotowych drogach do usuwania śliskości należy stosować materiały uszorstniające (piasek) bez domieszki soli. j) Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 3) Wymagania stawiane Wykonawcy: a. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy d. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. e. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4) Podwykonawcy. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w powierzonej części przez podwykonawców - Wykonawca przyjmuje, że wszelkie zobowiązania oraz odpowiedzialność za nieprawidłowe lub wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę - stanowi odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w swojej ofercie część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcy.
 4. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola zamówienie uzupelniające w trybie wolna ręka
  Zamawiający: Urząd Gminy Żabia Wola, Żabia Wola
  Bieżące utrzymanie drób polegało będzie na
  Profilowaniu dróg o nawierzchni gruntowej w celu nadania drodze właściwego poprzecznego przekroju. Wyrównania wybojów, kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia dróg. Profilowanie należy wykonać na całej szerokości drogi uzyskując profil poprzeczny ze spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych.
  Oczyszczeniu rowów zakres prac obejmuje wycięcie zakrzaczeń i usuniecie karp oraz oczyszczenie rowów z namułu z ich pogłębieniem, wyprofilowanie skarp, przeciwskarp i dna rowów, załadunek urobku i wywóz w zakresie wykonawcy. Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania prac łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń, karp.
  Wbudowaniu Przepustów- obiektów wbudowanych w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przeprowadzania wody małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi.
  Wypełnieniu wybojów w nawierzchni:
  - Gruzem betonowym kruszonym
  - Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm kl. II
  - Mieszanką kruszywa naturalnego kl. I
  Gruz betonowy kruszony nie może zawierać np. cegły, asfaltu i innych rzeczy. W przypadku zastosowania innego gruzu niż wskazany Wykonawca będzie musiał go usunąć zastosowane materiały muszą spełniać Polskie Normy.
  Drogi są zlokalizowane w terenie uzbrojonym i należy remontować je zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze prowadzenia prac. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej.

Inne osoby dla Górski Jerzy (47 osób):